*
Kam do školy?
Náš portál Vám ponúka informácie z oblasti vzdelávania na Slovensku. Nájdete tu vzdelávacie zariadenia od jaslí cez štandardné školy povinnej školskej dochádzky až po alternatívne formy vzdelávania.
* 
MŠ pri ZŠ    Abovce 402    980 44    Abovce      
Materská škola    Dolná 105    962 64    Babiná      
Materská škola    Hlavná 278    976 64    Bacúch      
Materská škola    Baďan 11    969 75    Baďan      
Materská škola pri ZŠ    Sládkovičova 7    976 32    Badín      
Materská škola    Športová 279    991 11    Balog nad Ipľom      
Materská škola pri ZŠ    Banská Belá 55    966 15    Banská Belá      
Materská škola    9. mája 26    974 01    Banská Bystrica      
Materská škola    Buková 22    974 01    Banská Bystrica      
Materská škola    Cesta k nemocnici 37    974 01    Banská Bystrica      
Materská škola    Družby 3    974 04    Banská Bystrica      
Materská škola    Horná 22    974 01    Banská Bystrica      
Materská škola    Jakubská cesta 77    974 01    Banská Bystrica      
Materská škola    Karpatská 3    974 11    Banská Bystrica      
Materská škola    Kremnička 22    974 05    Banská Bystrica      
Materská škola    Lazovná 32    974 01    Banská Bystrica      
Materská škola    Magurská 14    974 11    Banská Bystrica      
Materská škola    Na Lúčkach 2    974 09    Banská Bystrica      
Materská škola pri DFN    Nám. L.Svobodu 4    974 01    Banská Bystrica      
MŠ pri ZŠ    Nám. Štefana Moysesa 23    974 01    Banská Bystrica      
Materská škola    Nová 2    974 04    Banská Bystrica      
Materská škola    Odbojárov 9    974 11    Banská Bystrica      
Materská škola    Petra Jilemnického 8    974 04    Banská Bystrica      
Materská škola    Radvanská 26    974 05    Banská Bystrica      
Materská škola    Radvanská 28    974 05    Banská Bystrica      
Materská škola    Sásovská cesta 21    974 11    Banská Bystrica      
Materská škola    Senická cesta 82    974 01    Banská Bystrica      
Materská škola    Stará tehelňa 7    974 01    Banská Bystrica      
Materská škola    Strážovská 3    974 11    Banská Bystrica      
Materská škola    Šalgotarjánska 5    974 01    Banská Bystrica      
Materská škola    Tatranská 63    974 11    Banská Bystrica      
Materská škola    Trieda SNP 77    974 01    Banská Bystrica      
Materská škola    Tulská 25    974 04    Banská Bystrica      
Materská škola    Ul.29.augusta 14    974 01    Banská Bystrica      
Materská škola    Hronská 18    974 06    Banská Bystrica - Šalková      
Materská škola    Ul.prof.Sáru 3    974 01    Banská Bystrica 1      
Materská škola    Bratská 9/1492    969 01    Banská Štiavnica      
Súkromná materská škola    Dolná ružová 22    969 01    Banská Štiavnica      
Materská škola    Mierová 2    969 01    Banská Štiavnica      
Materská škola    Nám. padlých hrdinov 2    969 03    Banská Štiavnica      
Materská škola    Ul. 1. mája 4    969 01    Banská Štiavnica      
Materská škola    Bartošova Lehôtka 80    966 31    Bartošova Lehôtka      
Materská škola    Bátka 54    980 21    Bátka      
Materská škola    Bátorová č. 88/55    991 26    Bátorová      
Materská škola pri ZŠ    Belina 189    986 01    Belina      
Materská škola    Beňuš 248    976 64    Beňuš      
Materská škola    Gagarinova 4    986 01    Biskupice      
Materská škola    Hlavná 214    980 32    Blhovce      
Materská škola    Boľkovce - osada 236    984 01    Boľkovce      
Materská škola    Braväcovo 195    976 64    Braväcovo      
Materská škola pri ZŠ    Brehy 3    968 01    Brehy      
Materská škola pri ZŠ    Breznička 49    985 02    Breznička      
Materská škola pri ZŠ    Boženy Němcovej 17    977 01    Brezno      
Materská škola pri ZŠ    Dr. Clementisa 3    977 01    Brezno      
Materská škola pri ZŠ    Hradby 9    977 01    Brezno      
Materská škola pri ZŠ    Máj.povst.čes.ľudu 35    977 01    Brezno      
Materská škola pri ZŠ    Nálepkova 50    977 01    Brezno      
Materská škola pri ZŠ    Brusno-Ondrej n/Hronom 89    976 62    Brusno      
Materská škola    Lhenická 34    962 33    Budča      
Materská škola pri ZŠ    Krtíšska 221    991 22    Bušince      
Materská škola    Buzitka 162    985 41    Buzitka      
Materská škola    Bzenica 193    966 01    Bzenica      
Materská škola pri ZŠ    Bzovík 195    962 41    Bzovík      
Materská škola pri ZŠ    Cerovo 58    962 52    Cerovo      
Materská škola pri ZŠ    Cinobaňa 60    985 22    Cinobaňa      
Materská škola    Čabradský Vrbovok 61    962 51    Čabradský Vrbovok      
Materská škola    Čakanovce 384    985 58    Čakanovce      
Materská škola    Čamovce 93    986 01    Čamovce      
Materská škola pri ZŠ    Na Parlagu 1    991 25    Čebovce      
Materská škola    Čekovce 131    962 42    Čekovce      
Materská škola    Čerín 57    974 01    Čerín      
Súkr.materská škola    České Brezovo 198    985 03    České Brezovo      
Materská škola    Hlavná 249/50    976 52    Čierny Balog      
Materská škola    Krám, Bexeľ 1266/32    976 52    Čierny Balog      
Materská škola    Družstevná 1702/8    976 52    Čierny Balog - Dobroč      
Materská škola    Číž 145    980 43    Číž      
Materská škola    M. R. Štefánika 908/40    962 12    Detva      
Materská škola    Nám. SNP 17    962 12    Detva      
Materská škola    Obrancov mieru 876/5    962 12    Detva      
Materská škola    Ul. A. Bernoláka 19    962 12    Detva      
Materská škola    Detvianska Huta 369    962 06    Detvianska Huta      
Materská škola    Lúčna 4    985 52    Divín      
Materská škola pri ZŠ    8. marca 317/7    962 61    Dobrá Niva      
Materská škola    Dobroč 173    985 53    Dobroč      
Materská škola pri ZŠ    Dolinka 167    991 28    Dolinka      
Materská škola pri ZŠ    Dolná Lehota 160    976 98    Dolná Lehota      
Materská škola pri ZŠ    Hlavná 151    991 02    Dolná Strehová      
Materská škola    Trniny 45    966 01    Dolná Ždaňa      
Materská škola    Dolné Plachtince 95    991 24    Dolné Plachtince      
Materská škola    Držkovce 18    982 62    Držkovce      
Materská škola    Dubové 82    962 61    Dubové      
Materská škola s VJM    Dubovec 119    980 41    Dubovec      
Materská škola    Dúbravy 114    962 12    Dúbravy      
Materská škola pri ZŠ    Ľ. Štúra 178    962 71    Dudince      
Materská škola    Figa 141    982 51    Figa      
Materská škola    Daxnerova 15    986 01    Fiľakovo      
Materská škola    Štúrova 1    986 01    Fiľakovo      
Materská škola    Fiľakovské Kováče 114    986 01    Fiľakovské Kováče      
Materská škola    Gemer 202    982 61    Gemer      
Materská škola    Gemerská Ves 234    982 62    Gemerská Ves      
Materská škola pri ZŠ    Hlavná 24    980 04    Gemerské Dechtáre      
Materská škola pri ZŠ    Gemerský Jablonec 244    980 35    Gemerský Jablonec      
Materská škola    Gortva 136    980 02    Gortva      
Materská škola pri ZŠ    Hajnáčka 419    980 33    Hajnáčka      
Materská škola pri ZŠ    Družstevná 11    985 11    Halič      
Materská škola    Harmanec 10    976 03    Harmanec      
Materská škola    Hronská 104/15    976 68    Heľpa      
Materská škola    Hiadeľ 14    976 61    Hiadeľ      
Materská škola    Priehradka 110    966 01    Hliník nad Hronom      
Materská škola    Klokočova 740    981 01    Hnúšťa      
Materská škola    Nábrežie Rimavy 447    981 01    Hnúšťa      
Materská škola    Hodejov 140    980 31    Hodejov      
Materská škola    Kyslá 256    966 63    Hodruša - Hámre      
Materská škola    Holiša 61    985 57    Holiša      
Materská škola pri ZŠ    Hontianske Moravce 135    962 70    Hontianske Moravce      
Materská škola pri ZŠ    Hontianske Nemce 171    962 65    Hontianske Nemce      
Materská škola    Hontianske Tesáre 148    962 68    Hontianske Tesáre      
Materská škola    Horná Lehota 65    976 51    Horná Lehota      
Materská škola    Horná Strehová 3    991 02    Horná Strehová      
Materská škola    Horná Ždaňa 243    966 04    Horná Ždaňa      
Materská škola    Horné Hámre 156    966 71    Horné Hámre      
Materská škola pri ZŠ    Hostice 144    980 04    Hostice      
Materská škola    Hrabičov 190    966 78    Hrabičov      
Materská škola pri ZŠ    Hrachovo 158    980 52    Hrachovo      
Materská škola    J. Kráľa 1615    962 05    Hriňová      
Materská škola pri ZŠ    Krivec I č. 2572    962 05    Hriňová      
Materská škola pri ZŠ    Školská 1614    962 05    Hriňová      
Materská škola pri ZŠ    Hrnčiarska Ves 82    980 13    Hrnčiarska Ves      
Materská škola    Hlavná 212    980 12    Hrnčiarske Zalužany      
Materská škola pri ZŠ    Hrochoť 332    976 37    Hrochoť      
Materská škola    29. augusta 64    976 45    Hronec      
Materská škola    Hronská Dúbrava 144    966 12    Hronská Dúbrava      
Materská škola pri ZŠ    Hronský Beňadik 190    966 53    Hronský Beňadik      
Materská škola pri ZŠ    Hrušov 497    991 42    Hrušov      
Materská škola    Hucín 20    049 13    Hucín      
Materská škola    Husiná 156    985 42    Husiná      
Materská škola    Chanava 28    980 44    Chanava      
Materská škola    Chrámec 112    980 42    Chrámec      
Materská škola    Ihráč 112    967 01    Ihráč      
Materská škola    Ilija 151    969 03    Ilija      
Materská škola    Ipeľské Predmostie 267    991 10    Ipeľské Predmostie      
Materská škola s VJM    Ivanice 21    980 42    Ivanice      
Materská škola    Janova Lehota 97    966 24    Janova Lehota      
Materská škola    Partizánska cesta 74    976 75    Jasenie      
Materská škola pri ZŠ    Jastrabá 1    966 32    Jastrabá      
Materská škola pri ZŠ    Jesenského 341    049 16    Jelšava      
Materská škola    Školská 295    980 02    Jesenské      
Materská škola pri ZŠ    SNP 20    985 01    Kalinovo      
Materská škola    Kaloša 182    982 52    Kaloša      
Materská škola    Kameňany 17    049 62    Kameňany      
Materská škola    Kamenné Kosihy 4    991 27    Kamenné Kosihy      
Materská škola    Kleňany 18    991 10    Kleňany      
Materská škola    SNP 1177    980 55    Klenovec      
Materská škola    Klokoč 25/1    962 25    Klokoč      
Materská škola pri ZŠ    Štúrova 70    985 05    Kokava nad Rimavicou      
Materská škola    Kopernica 96    967 01    Kopernica      
Materská škola pri ZŠ    Korytárky 52    962 04    Korytárky      
Materská škola    Kosihovce 194    991 25    Kosihovce      
Materská škola    Kosihy nad Ipľom 1    991 11    Kosihy nad Ipľom      
Materská škola    Kosorín 118    966 24    Kosorín      
Materská škola pri ZŠ    Trávniky 309/7    962 37    Kováčová      
Materská škola    Kráľ 226    980 45    Kráľ      
Materská škola pri ZŠ    Králiky 62    976 34    Králiky      
Súkromná MŠ pri ZŠ    Angyalova ulica 417/31    967 01    Kremnica      
Materská škola    Dolná 57/37    967 01    Kremnica      
Materská škola    Kriváň 597    962 04    Kriváň      
Materská škola    Malinovského 874    963 01    Krupina      
Súkromná materská škola    Školská 2344    963 01    Krupina      
Materská škola    Kružno 25    979 01    Kružno      
Materská škola    Kunešov 1    967 01    Kunešov      
Materská škola    Ladomerská Vieska 86    965 01    Ladomerská Vieska      
Materská škola    Ladzany 61    962 67    Ladzany      
Materská škola    Látky 51    985 45    Látky      
Materská škola    Lehôtka pod Brehmi 64    966 01    Lehôtka pod Brehmi      
Materská škola    Lenartovce 34    980 44    Lenartovce      
Materská škola    Lesenice 96    991 08    Lesenice      
Materská škola    Licince 27    049 14    Licince      
Materská škola    Nová 2912/2    962 21    Lieskovec      
Materská škola    Litava 144    962 44    Litava      
Materská škola pri ZŠ    Lom nad Rimavicou 3    976 53    Lom nad Rimavicou      
Materská škola    Geromettova 100    966 21    Lovča      
Materská škola    Lovčica - Trubín 234    966 23    Lovčica - Trubín      
Materská škola    Školská 10    985 54    Lovinobaňa      
Materská škola pri ZŠ    Hviezdoslavova 211    049 18    Lubeník      
Materská škola pri ZŠ    Ľubietová 4    976 55    Ľubietová      
Materská škola    Lučatín 54    976 61    Lučatín      
Materská škola pri ZŠ    J. Kármána 5    984 01    Lučenec      
Materská škola pri ZŠ    Kubínyiho nám. 6    984 01    Lučenec      
Materská škola    Rúbanisko I 2870/16    984 03    Lučenec      
Materská škola    Rúbanisko II 2872/39    984 03    Lučenec      
Materská škola    Slov.republiky rád 2449    984 01    Lučenec      
Materská škola pri DIC    Štvrť M.R.Štefánika 12    984 01    Lučenec      
Materská škola    Štvrť M.R.Štefánika 407    984 01    Lučenec      
Materská škola    Ulica Dr. Herza 375/5    984 01    Lučenec      
Materská škola    Ulica partizánska 278/19    984 01    Lučenec      
Materská škola pri ZŠ    Bratrícka 19    984 01    Lučenec - Opatová      
Materská škola pri ZŠ    Slobodné 23    966 22    Lutila      
Materská škola    Magnezitovce 59    049 16    Magnezitovce      
Materská škola pri ZŠ    Malá Lehota 506    966 42    Malá Lehota      
Materská škola pri ZŠ    Banícka 52    974 05    Malachov      
Materská škola    Málinec 192    985 26    Málinec      
Materská škola    Nám.Hrdinov SNP 24    976 96    Medzibrod      
Materská škola    Hrable 1    976 57    Michalová      
Materská škola pri ZŠ    Poľná 541    992 01    Modrý Kameň      
Materská škola    Mokrá Lúka 120    050 01    Mokrá Lúka      
Materská škola    Školská 194    985 31    Mučín      
Materská škola pri ZŠ    Muráň 340    049 01    Muráň      
Materská škola    Muránska Dlhá Lúka 116    050 01    Muránska Dlhá Lúka      
Materská škola    Predná Hora 475    049 02    Muránska Huta      
Materská škola    Mýtna 65    985 53    Mýtna      
Materská škola    Mýto pod Ďumbierom 283    976 44    Mýto pod Ďumbierom      
Materská škola    Nemčianska 130    974 01    Nemce      
Materská škola pri ZŠ    Školská 35    976 97    Nemecká      
Materská škola pri ZŠ    Hlavná 48    991 26    Nenince      
Materská škola    Nevoľné 33    967 01    Nevoľné      
Materská škola    Kalvárska 37    968 01    Nová Baňa      
Materská škola    Kolibská cesta 230    968 01    Nová Baňa      
Materská škola    Nábrežná 2    968 01    Nová Baňa      
Materská škola    Štúrova 47    968 01    Nová Baňa      
Materská škola pri ZŠ    Nová Bašta 49    980 34    Nová Bašta      
Materská škola    Obeckov 165    991 05    Obeckov      
Materská škola pri ZŠ    J. Palárika 454/2    962 23    Očová      
Materská škola    Olováry 132    991 22    Olováry      
Materská škola    Opatovská Nová Ves 86    991 07    Opatovská Nová Ves      
Materská škola    Ostrý Grúň 187    966 77    Ostrý Grúň      
Materská škola    Otročok 34    982 62    Otročok      
Materská škola    Ozdín 88    985 24    Ozdín      
Materská škola    Ožďany 552    980 11    Ožďany      
Materská škola    Padarovce 4    980 23    Padarovce      
Materská škola    Panické Dravce 51    985 32    Panické Dravce      
Materská škola    L. Štúra 403/2    962 63    Pliešovce      
Materská škola    Kolkáreň 40    976 81    Podbrezová      
Materská škola    Štiavnička 32    976 81    Podbrezová      
Materská škola    Dolná 484/1    976 98    Podbrezová- Lopej      
Materská škola    Podhorie 85    969 82    Podhorie      
Materská škola pri ZŠ    Podkonice 284    976 41    Podkonice      
Materská škola    Podkriváň 35    985 51    Podkriváň      
Materská škola    Podrečany 93    985 55    Podrečany      
Materská škola    Kpt. Nálepku 260    976 69    Pohorelá      
Materská škola    Hlavná 141    976 56    Pohronská Polhora      
Materská škola    Komenského 31    976 66    Polomka      
Materská škola    Kanadská 19    987 01    Poltár      
Materská škola    Sklárska 34    987 01    Poltár      
Materská škola pri ZŠ    Horná 240    976 33    Poniky      
Materská škola    Pôtor 117    991 03    Pôtor      
Materská škola pri ZŠ    Školská 418    976 63    Predajná      
Materská škola pri ZŠ    Prenčov 183    969 73    Prenčov      
Materská škola    Prestavlky 191    966 05    Prestavlky      
Materská škola    Príbelce 278    991 25    Príbelce      
Materská škola pri ZŠ    Priechod 179    976 11    Priechod      
Materská škola    Prochot 39    966 04    Prochot      
Materská škola    Hlavná 87    980 42    Radnovce      
Materská škola pri ZŠ    Radzovce 537    985 58    Radzovce      
Materská škola    Rákoš 125    049 61    Rákoš      
Materská škola    Hlavná 51    985 31    Rapovce      
Materská škola    Ratková 70    982 65    Ratková      
Materská škola    m. č. Revúčka 136    050 01    Revúca      
Katolícka mater.škola    Ormisova 585/15    050 01    Revúca      
Materská škola    Sládkovičova 62/5    050 01    Revúca      
Materská škola    Vl. Clementisa 12    050 01    Revúca      
Materská škola    Riečka 57    974 01    Riečka      
Materská škola pri ZŠ    Rimavská Baňa 6    980 53    Rimavská Baňa      
Materská škola    Ul. Mládeže 34    980 42    Rimavská Seč      
Materská škola    Daxnerova 30/486    979 01    Rimavská Sobota      
Materská škola pri ZŠ    Dúžavská cesta 11/1054    979 01    Rimavská Sobota      
Materská škola    I. Hatvaniho 321    979 01    Rimavská Sobota      
Materská škola    P. Dobšinského 1    979 01    Rimavská Sobota      
Materská škola    Rožňavská 29/854    979 01    Rimavská Sobota      
Materská škola    Rybárska 50/1743    979 01    Rimavská Sobota      
Materská škola    Sídlisko Rimava 28/1066    979 01    Rimavská Sobota      
Materská škola    Rimavské Brezovo 99    980 54    Rimavské Brezovo      
Materská škola    Rimavské Janovce 425    980 01    Rimavské Janovce      
Materská škola    Rimavské Zalužany 1    980 53    Rimavské Zalužany      
Materská škola    Rudno nad Hronom 9    966 51    Rudno nad Hronom      
Materská škola    Rumince 89    980 50    Rumince      
Materská škola    Ružiná 170    985 52    Ružiná      
Materská škola    Sása 119    962 62    Sása      
Materská škola pri ZŠ    Sebechleby 132    962 66    Sebechleby      
Materská škola    Sečianky 175    991 10    Sečianky      
Materská škola    Selčianska cesta 114    976 11    Selce      
Materská škola    Senohrad 170    962 43    Senohrad      
Materská škola pri ZŠ    Sielnica 210    962 31    Sielnica      
Materská škola    Sirk 169    049 64    Sirk      
Materská škola    Sklabiná 133    991 05    Sklabiná      
Materská škola    Sklené Teplice 1    966 03    Sklené Teplice      
Materská škola    Jána Cikkera 651/2    962 31    Sliač      
Materská škola    Pionierska 351/12    962 31    Sliač      
Materská škola    Osloboditeľov 2    976 13    Slovenská Ľupča      
Materská škola    Slovenské Ďarmoty 99    991 07    Slovenské Ďarmoty      
Materská škola    Stará Halič 124    985 11    Stará Halič      
Materská škola    Stará Kremnička 71    965 01    Stará Kremnička      
Materská škola    Staré Hory 396    976 02    Staré Hory      
Materská škola    Stožok 224    962 12    Stožok      
Materská škola    Stredné Plachtince 42    991 24    Stredné Plachtince      
Materská škola pri ZŠ    Strelníky 42    976 55    Strelníky      
Materská škola pri ZŠ    Svätý Anton 43    969 72    Svätý Anton      
Materská škola    Šávoľ 187    985 41    Šávoľ      
Materská škola    Šíd 242    986 01    Šíd      
Materská škola    Šimonovce 167    980 03    Šimonovce      
Materská škola    Širákov 131    991 27    Širákov      
Materská škola    Hlavná 74    980 02    Širkovce      
Materská škola    Šivetice 96    049 14    Šivetice      
Materská škola pri ZŠ    Štiavnické Bane 128    969 81    Štiavnické Bane      
Materská škola    Štrkovec 62    980 45    Štrkovec      
Materská škola    J. Bottu 129    976 71    Šumiac      
Materská škola pri ZŠ    Tachty 101    980 34    Tachty      
Materská škola    Tajov 79    976 34    Tajov      
Materská škola pri ZŠ    Tekovská Breznica 730    966 52    Tekovská Breznica      
Materská škola    Telgárt 154    976 73    Telgárt      
Materská škola pri ZŠ    Teplý Vrch 56    980 23    Teplý Vrch      
Materská škola    Terany 262    962 68    Terany      
Materská škola    Daxnerova 1085    980 61    Tisovec      
Materská škola    Vansovej 231    980 61    Tisovec-Rimavská Píla      
Materská škola    Závadská 130/1    985 56    Tomášovce      
Materská škola    Dr. Tőrőka 1    982 01    Tornaľa      
Materská škola    Pri Majeri 27    982 01    Tornaľa      
Materská škola    Rožňavská 12/24    982 01    Tornaľa      
Materská škola    Školská 1    982 01    Tornaľa      
Materská škola    Trebeľovce 101    985 31    Trebeľovce      
Materská škola    Trenč 94    985 32    Trenč      
Materská škola    Trnavá Hora 223    966 11    Trnavá Hora      
Materská škola    Turová 70    962 34    Turová      
Materská škola pri ZŠ    Uhorské 244    985 25    Uhorské      
Materská škola pri ZŠ    Utekáč 821    985 06    Utekáč      
Materská škola    Uzovská Panica 205    980 22    Uzovská Panica      
Materská škola    Švermova 8    976 46    Valaská      
Materská škola s VJM    Valice 6    982 52    Valice      
Materská škola    Vaľkovňa    976 69    Vaľkovňa      
Materská škola    Včelince 132    980 50    Včelince      
Materská škola    Veľká Čalomija 65    991 09    Veľká Čalomija      
Materská škola pri ZŠ    Veľká Lehota 431    966 41    Veľká Lehota      
Materská škola    Medzinár. dňa detí l31/17    962 31    Veľká Lúka      
Materská škola    Veľká nad Ipľom 231    985 32    Veľká nad Ipľom      
Materská škola    Veľká Ves nad Ipľom 31    991 10    Veľká Ves nad Ipľom      
Materská škola    Školská 220    985 42    Veľké Dravce      
Materská škola    Veľké Pole 105    966 74    Veľké Pole      
Materská škola    Veľké Teriakovce 31    980 51    Veľké Teriakovce      
Materská škola    Kúpeľná 151    980 22    Veľký Blh      
Materská škola    Červenej armády 27    990 01    Veľký Krtíš      
Materská škola    P. O. Hviezdoslava 51    990 01    Veľký Krtíš      
Materská škola    Poľná 2    990 01    Veľký Krtíš      
Materská škola    Štefana Tučeka 89    990 01    Veľký Krtíš      
Materská škola    Ulica SNP 37    990 01    Veľký Krtíš      
Materská škola    Riečna 27    985 59    Vidiná      
Materská škola    Zvolenská 130/6    962 02    Vígľaš      
Materská škola    Vígľašská Huta-Kalinka 13    962 26    Vígľašská Huta-Kalinka      
Materská škola    Pivničná 673    991 28    Vinica      
Materská škola pri ZŠ    Vlkanová 115    976 31    Vlkanová      
Materská škola    Vlkyňa 4    980 44    Vlkyňa      
Materská škola    Voznica 206    966 81    Voznica      
Materská škola pri ZŠ    Vrbovka 53    991 31    Vrbovka      
Materská škola    Vyhne 100    966 02    Vyhne      
Materská škola    Pivničná 172    991 06    Záhorce      
Materská škola    Závada 54    991 21    Závada      
Materská škola    Hviezdoslavova 2    976 67    Závadka nad Hronom      
Materská škola    1. mája 161/1    960 01    Zvolen      
Materská škola    Bystrický rad 2485/41    960 01    Zvolen      
Materská škola    Centrum 2496/27    960 01    Zvolen      
Materská škola    E. P. Voljanského 491/3    960 01    Zvolen      
Materská škola Domček    Hodžova 1186/5    960 01    Zvolen      
Materská škola    Hrnčiarska 2063/2    960 01    Zvolen      
Súkromná materská škola    Hurbanova 15    960 01    Zvolen      
Materská škola    Imatra 2548/8    960 01    Zvolen      
Materská škola    J.Bánika 1733/41    960 01    Zvolen      
Materská škola pri NsP    Kuzmányho nábrežie 28    960 01    Zvolen      
Materská škola    Ľ.Fullu 1689/43    960 01    Zvolen      
Materská škola    marš. Malinovského 1985/4    960 01    Zvolen      
Súkromná materská škola    Okružná 2471/131    960 01    Zvolen      
Materská škola    Prachatická 2421/45    960 01    Zvolen      
Materská škola    Tehelná 2549/5    960 01    Zvolen      
Materská škola pri ZŠ    Budovateľská 19    962 01    Zvolenská Slatina      
Materská škola    Andreja Sládkoviča 1130    966 81    Žarnovica      
Materská škola    Petra Jilemnického 2    966 81    Žarnovica      
Materská škola    Železná Breznica 181    962 34    Železná Breznica      
Materská škola    Školská 138/4    991 06    Želovce      
MŠ pri ZŠ    A. Kmeťa 1    965 01    Žiar nad Hronom      
Materská škola    Dr. Janského 8    965 01    Žiar nad Hronom      
Materská škola pri ZŠ    Župkov 18    966 71    Župkov