*
Kam do školy?
Náš portál Vám ponúka informácie z oblasti vzdelávania na Slovensku. Nájdete tu vzdelávacie zariadenia od jaslí cez štandardné školy povinnej školskej dochádzky až po alternatívne formy vzdelávania.
* 
Detské centrum Magurská Banská Bystrica     Magurská 16         Banská Bystrica   
Detské centrum Jonathan Puding Banská Bystrica   Na Lúčkach 2   Banská Bystrica
Jasle SNP Banská Bystrica     Trieda SNP 15        
Banská Bystrica       
Detské centrum Margarétka Brezno     9. mája 55         Brezno       
Detské centrum Detva     Štefánika 40         Detva       
Detské centrum Malinovského Krupina     Malinovského 21         Krupina      
Detské centrum Školská Krupina     Školská 2344         Krupina      
Jasle Jókaiho Lučenec     Jókaiho 13         Lučenec      
Jasle 1. mája Zvolen     1. mája 1         Zvolen      
Mestské jasle Žiar nad Hronom     Sládkovičova 1         Žiar nad Hronom