*
Kam do školy?
Náš portál Vám ponúka informácie z oblasti vzdelávania na Slovensku. Nájdete tu vzdelávacie zariadenia od jaslí cez štandardné školy povinnej školskej dochádzky až po alternatívne formy vzdelávania.
* 
Súkromná jazyková škola    Karola Kuzmányho 5    974 01    Banská Bystrica      
Jazyková škola    Trieda SNP 54    974 01    Banská Bystrica      
Jazyková škola pri G    Haličská cesta 9    984 03    Lučenec      
Súkromná jazyková škola    Daxnerova 34    979 01    Rimavská Sobota