Vysoká škola múzických umení v Bratislave    Ventúrska 3    813 01    Bratislava      
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave  Hviezdoslavovo nám.18  814 37 Bratislava
Akadémia umení v Banskej Bystrici    Jána Kollára 22    974 01    Banská Bystrica      
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom  Mikuláši    P. O. Box 45    031 01    Liptovský Mikuláš      
Akadémia Policajného zboru v Bratislave    Sklabinská č. 1    835 17    Bratislava      
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne    Bezručova 64    911 01    Trenčín      
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.     Palackého č.1, P.O. Box 104    810 00    Bratislava      
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave   
 Karloveská 64    841 04    Bratislava      
Bratislavská vysoká škola práva    Tomášikova 20    821 02    Bratislava      
Vysoká škola v Sládkovičove    Fučíkova 269    925 21    Sládkovičovo      
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove    Duchnovičovo námestie 1    080 01    Prešov      

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici, Kráľovská 386/11, 909 01 Skalica
tel.: 034/664 70 61-2; e-mail: info@sevs.sk; web: www.sevs.sk
      
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom  
 Sládkovičova 553/20    018 41    Dubnica nad Váhom      
Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií  Grősslingova 53 811 09 Bratislava

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, Kukučínova 17, 04001 Košice
tel.: 055/720 10 71; e-mail: vsbm@vsbm.sk, info@vsbm.sk; web: www.vsbm.sk