*
Gymnázium    J. Lettricha 2    036 01    Martin
*

Gymnázium sv. Františka z Assisi, J. M. Hurbana 44, Žilina
* 
SOŠ    Partizánska 76    957 01    Bánovce nad Bebravou      
SOŠ Juraja Ribaya    Partizánska 76    957 01    Bánovce nad Bebravou      

Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2,
957 01 Bánovce nad Bebravou

tel.: 038/760 31 60, 038/760 28 52, 0915 783 234, 0910 951 204
e-mail: info@gymbn.tsk.sk; web: www.gymradbn.sk

Súkr.obchodná akadémia    Dolná 54    974 01    Banská Bystrica      
Katolícke gymnázium ŠM    Hurbanova 9    974 01    Banská Bystrica      
Gymnázium AS    J.A Komenského 18    974 01    Banská Bystrica      
Stredná zdravot.škola    J.G.Tajovského 24    974 29    Banská Bystrica      

Gymnázium J. G. Tajovského, J.G.Tajovského 25, 974 01 Banská Bystrica
tel.: 048/413 52 37, 048/413 43 79; e-mail: gymnazium@gjgt.sk; web: www.gjgt.sk

Obchodná akadémia    J.G.Tajovského 25    974 01    Banská Bystrica      
SOŠ pôšt a telekomunik.    J.G.Tajovského 30    974 01    Banská Bystrica      
SOŠ stavebná    Kremnička 10    974 05    Banská Bystrica      
SOŠ stavebná    Kremnička 10    974 05    Banská Bystrica      
Stred.priem.škola JM    M.Hurbana 6    975 18    Banská Bystrica      
Gymnázium MK    Mládežnícka 51    974 04    Banská Bystrica      
Stredná odborná škola    Pod Bánošom 80    974 01    Banská Bystrica      
SPŠ stavebná    Skuteckého 20    974 01    Banská Bystrica      
Konzervatórium JLB    Skuteckého 27    974 01    Banská Bystrica      
Evanjelické gymnázium    Skuteckého 5    974 01    Banská Bystrica      
Stredná odborná škola    Školská 5    974 01    Banská Bystrica      
Spojená stredná škola    Školská 7    974 01    Banská Bystrica      
SOŠ strojárska    Školská 7    974 01    Banská Bystrica      
Stredná odborná škola    Školská 7    974 01    Banská Bystrica      
SOŠ obchodná    Tajovského 30    974 01    Banská Bystrica      
Športové gymnázium    Trieda SNP 54    974 01    Banská Bystrica      
SOŠ elektrotechnická    Zvolenská cesta 18    974 05    Banská Bystrica      
Súkr.gymnázium OE    Zvolenská cesta 18    974 04    Banská Bystrica      
Gymnázium A.Kmeťa    A.Gwerk.-Göllnerovej 6    969 17    Banská Štiavnica      
SPŠ S.Stankovianskeho    Akademická 13    969 01    Banská Štiavnica      
SPŠ S.Mikovíniho    Akademická 13    969 01    Banská Štiavnica      
Stredná lesnícka škola    Akademická 16    969 01    Banská Štiavnica      
SOP - Školské lesy    Akademická 16    969 01    Banská Štiavnica      
Súkromná HA    Drieňová 12    969 16    Banská Štiavnica      
SOŠ lesnícka    E. M. Šoltésovej 5    969 01    Banská Štiavnica      

Spoj. katolícka škola sv. F. Assiského, Kammerhofská 1, 969 01 Banská Štiavnica
tel.: 045/692 10 50; e-mail: kancelaria@gymkambs.edu.sk; web: www.katgymbs.sk

SOŠ obchodu a služieb    Špitálska 4    969 01    Banská Štiavnica      
Súkromná SOŠ    Hviezdoslavova 14    085 84    Bardejov      
SOŠ služieb SZVD    Hviezdoslavova 14    085 84    Bardejov      
Gymnázium    Jiráskova 12    085 70    Bardejov      
Stred.priemyselná škola    Komenského 5    085 42    Bardejov      
Gymnázium sv. J. Bosca    Komenského 5    085 01    Bardejov      
ŠSZČ sv. Jána Bosca    Komenského 5    085 78    Bardejov      
Spojená škola - PŠ    Pod papierňou    085 01    Bardejov      
Súkromné gymnázium    Pod Papierňou 1    085 01    Bardejov      
Súkr. hotelová akadémia    Pod Vinbargom 1    085 01    Bardejov      
Stredná odborná škola    Pod Vinbargom 3    085 98    Bardejov      

Spojená škola Juraja Henischa - gym. + SOŠ polytech., Slovenská 5, 085 01 Bardejov
tel.: 054/486 19 50; e-mail: ssjhbj@slovanet.sk; web: www.ssjh.sk

Obchodná akadémia    Stöcklova 24    085 28    Bardejov      
Spojená škola - SOŠ    Štefánikova 64    085 01    Bardejov      
Spojená škola - SOŠ    Štefánikova 64    085 14    Bardejov      
Spojená škola - SOŠ    Štefánikova 64    085 01    Bardejov      
Škol. inter. pri GYM    Svätoplukova 38    900 27    Bernolákovo      
Súkromné gymnázium    Svätoplukova 38    900 27    Bernolákovo      
Spojená škola - SPPŠ    Svätoplukova 38    900 27    Bernolákovo      
Stredná odborná škola    Bijacovce 1    053 06    Bijacovce      
Stredná odborná škola    Bijacovce 1    053 06    Bijacovce      
Súkromné 8-r. gymnázium    Kremeľská 2    841 10    Bratislava-Devín      
SOŠ strojárska    Jána Jonáša 5    843 06    Bratislava-Devínska Nová      
Súkr. stred.odbor.praxe    Vápenka 15    841 07    Bratislava-Devínska Nová      
Súkromné gymnázium    Batkova 2    841 01    Bratislava-Dúbravka      
Súkr. konzervatórium AL    Batkova 2    841 01    Bratislava-Dúbravka      
Súkr. gymnázium ALKANA    Batkova 2    841 01    Bratislava-Dúbravka      

Gymnázium, Bilíkova 24, 844 19 Bratislava-Dúbravka
tel.: 02/ 64 46 12 00, 02/64 46 12 00; e-mail: gymbil@gymbilba.sk;
web: www.gymbilba.sk

Súkr. pedagogická škola    Bullova 2    845 18    Bratislava-Dúbravka      

Súkromná SOŠ veterinárna, Bullova 2, 844 20 Bratislava-Dúbravka
tel.: 02/64 5 3 31 74/5; e-mail: svsbuba@szm.sk; web: www.ssvsbabu.szm.sk

Pedagogická a sociálna akadémia, Bullova 2,  844 11 Bratislava-Dúbravka
tel.: 02/64 36 59 40; e-mail: psabullova2@pobox.sk; web: www.psabuba.edu.sk

SOŠ potravinárska    Harmincova 1    841 01    Bratislava-Dúbravka      

SPŠ elektrotechnická, Karola Adlera 5, 841 02  Bratislava-Dúbravka
tel.: 02/64 36 10 41, 02 64 36 65 26, 02/64 36 48 63, e-mail: office@adlerka.sk
web: www.adlerka.sk

Odborné učilište    Dúbravská cesta 1    845 29    Bratislava-Karlova Ves      
Škola úžit.výtvarníctva    Dúbravská cesta 11    842 56    Bratislava-Karlova Ves      
Súkromná SOŠ    Karloveská 32    841 04    Bratislava-Karlova Ves      
Gymnázium    Ladislava Sáru 1    841 04    Bratislava-Karlova Ves      
Súkromné gymnázium    Majerníkova 62    841 05    Bratislava-Karlova Ves      
SOŠ pre TP mládež    Mokrohájska cesta 1    842 40    Bratislava-Karlova Ves      
Gymnázium pre TP    Mokrohájska cesta 3    844 13    Bratislava-Karlova Ves      
Obchodná akadémia preTP    Mokrohájska cesta 3    844 13    Bratislava-Karlova Ves
Obchodná škola pre TP    Mokrohájska cesta 3    844 13    Bratislava-Karlova Ves      
Spojená škola-Gymnázium    Tilgnerova 14    841 05    Bratislava-Karlova Ves      
Súkr. obchodná akadémia    Borinská 23    841 03    Bratislava-Lamač      
Súkromné gymnázium    Česká 10    831 03    Bratislava-Nové Mesto      
Súkr. obchodná akadémia    Česká 10    831 03    Bratislava-Nové Mesto      
SOŠ hotelová akadémia    Mikovíniho 1    831 02    Bratislava-Nové Mesto      
Stredná odborná škola    Račianska 105    831 02    Bratislava-Nové Mesto      
Obchodná akadémia    Račianska 107    831 02    Bratislava-Nové Mesto      
SOŠ polygrafická    Račianska 190    835 26    Bratislava-Nové Mesto      
Spojená škola - SOŠCH    Račianska 78    836 02    Bratislava-Nové Mesto      
Súkromná SOŠ HOST    Riazanská 75    831 03    Bratislava-Nové Mesto      
Gymn. pre nadané deti    Teplická 7 (Skalická 1)    831 02    Bratislava-Nové Mesto      
Cirkevné konzervatórium    Beňadická 16    851 06    Bratislava-Petržalka      
Bilingválne gymnázium    Beňadická 38    851 06    Bratislava-Petržalka      
Obchodná akadémia    Dudova 4    851 02    Bratislava-Petržalka      
Gymnázium A. Einsteina    Einsteinova 35    852 03    Bratislava-Petržalka      
SOŠ potravinárska    Farského 9    851 01    Bratislava-Petržalka      

Gymnázium Sv. Rodiny, Gercenova 10, 851 01 Bratislava-Petržalka
tel.: 02/63 45 16 22; e-mail: gsrge@zoznam.sk; web: www.gsr.edupage.sk

Gymnázium    Haanova 28    851 04    Bratislava-Petržalka      

SPŠ elektrotechnická, Hálova 16, 851 01 Bratislava-Petržalka
tel.: 02/63 82 34 02; e-mail: skola@spsehalova.sk; web: www.spsehalova.sk 
alka      
tel.: 02/63 81 56 88; e-mail: soa@soa-amos.sk; web: www.soa-amos.sk

Obchodná akadémia    Hrobákova 11    851 02    Bratislava-Petržalka      
Súkromné SOP    Kremnická 26    851 01    Bratislava-Petržalka      
Súkr. hotelová akadémia    Kremnická 26    851 01    Bratislava-Petržalka      
Súkr. obchodná akadémia    Kremnická 26    851 01    Bratislava-Petržalka      
Súkromné gymnázium    Kremnická 26    851 01    Bratislava-Petržalka      
Súkromná SOŠ    M. Curie-Sklodowskej 1    851 04    Bratislava-Petržalka      
Gymnázium    Pankúchova 6    851 04    Bratislava-Petržalka      
SOŠ zdravotnícka    Strečnianska 18    850 07    Bratislava-Petržalka      
Odborné učilište    Švabinského 7    851 01    Bratislava-Petržalka      
Spojená škola - Ev.Gym.    Tupolevova 20    851 05    Bratislava-Petržalka      
Súkr. SPŠ animov.tvorby    Vlastenecké námestie 1    851 01    Bratislava-Petržalka  
Evanjelické lýceum    Vranovská 2    851 01    Bratislava-Petržalka      
SOŠ strojárska    Vranovská 4    851 01    Bratislava-Petržalka      
Súkromná SOŠ    Vranovská 4    851 01    Bratislava-Petržalka      
Stredná odborná škola    Vranovská 4    851 01    Bratislava-Petržalka      

Súkromné gymnázium Mercury, Zadunajská cesta 27, 851 01 Bratislava-Petržalka
tel.: 02/62 25 00 07, 02/62 24 46 06; e-mail: sgm@sgm.sk; web: www.sgm.sk
 
Bulharské gymnázium    Záporožská 8    851 01    Bratislava-Petržalka      
Stredná odborná škola    Znievska 2    851 06    Bratislava-Petržalka      

Súkr. hotelová akadémia, Žehrianska 6, 851 07 Bratislava-Petržalka
tel.: 02/68 20 28 00-1; e-mail: gasmo.hotak@post.sk; web: www.shagasmo.sk
      
SOŠ GASMO, Žehrianska 6, 851 07 Bratislava-Petržalka   
tel.: 02/68 20 28 00-1; e-mail: ssos.gasmo@post.sk; web: www.ssosgasmo.sk

Súkromná SOŠ    Bieloruská 9    821 06    Bratislava-Pod.Biskupice      
Súkr. hotelová akadémia    Biskupická 21    821 06    Bratislava-Podunaj.Biskup      
Súkromné gymnázium    Dudvažská 6    824 12    Bratislava-Podunaj.Biskup      
Súkr. obchodná akadémia    Dudvážska 6    821 07    Bratislava-Podunaj.Biskup      
Súkr. šport. gymnázium    Dudvážska 6    821 07    Bratislava-Podunaj.Biskup      

Gymnázium F. G. Lorcu, Hronská 3, 821 07 Bratislava-Podunaj.Biskup      

tel.: 02/45 24 25 85, 02/45 52 05 72, 02/45 25 79 31,
e-mail: gymhron@gymhron.edu.sk; web: www.gymhron.sk

Gymnázium škol. bratov    Čachtická 14    831 06    Bratislava-Rača      
SOŠ pôšt a telekomunik.    Hlinícka 1    834 01    Bratislava-Rača      
Gymnázium    Hubeného 23    834 08    Bratislava-Rača      
SOŠ knih.a inf.štúdií    Kadnárova 7    834 14    Bratislava-Rača      
SOŠ kadernícka    Karpatské námestie 9    831 06    Bratislava-Rača      
SOŠ železničná    Na pántoch 7    831 06    Bratislava-Rača      
SOŠ obchodná    Na pántoch 9    831 06    Bratislava-Rača      
Spojená škola-Gymnázium    Bachova 4    821 03    Bratislava-Ružinov      

1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava-Ružinov
tel.: 02/50 20 46 11; e-mail: info@1sg.sk; web: www.1sg.sk
 
SPŠ stavebná    Drieňová 35    826 64    Bratislava-Ružinov      
Gymnázium    Ivana Horvátha 14    821 03    Bratislava-Ružinov      

Stredná odborná škola, Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava-Ružinov
tel.: 02/43 42 50 86; e-mail: sou@sou.sk; web: www.sou.sk
      
Súkr. stred.odbor.praxe    Ivanská cesta 21    821 04    Bratislava-Ružinov      
Súkr.str.umelecká škola    Ivanská cesta 21    821 04    Bratislava-Ružinov      
Stredná odborná škola    Ivanská cesta 21    821 04    Bratislava-Ružinov      
SOŠ pre SPM    Koceľova 26    821 08    Bratislava-Ružinov      
OU pre žiak. so SP    Koceľova 26    821 08    Bratislava-Ružinov      
SOŠ pre žiak. so SP    Koceľova 26    821 08    Bratislava-Ružinov      
Učilište int. pre SP    Koceľova 26    821 08    Bratislava-Ružinov  
SPŠ dopravná, Kvačalova 20, 821 08 Bratislava-Ružinov      

Spojená škola, Metodova 2, 821 08 Bratislava-Ružinov
tel.: 02/55 57 54 78, 02/50 10 24 50; e-mail: office@gmet.sk; web: www.gmet.sk

Obchodná akadémia, Nevädzová 3, P.O.Box 85, 820 07 Bratislava-Ružinov
tel.: 02/43 41 11 58, 02/43 41 01 22, 02/43 41 11 59;
e-mail: oanba@oanba.sk
 web: www.oanba.sk
 
Spojená škola-Gym(MYP)    Novohradská 3    821 09    Bratislava-Ružinov   
Spojená škola-Gymnázium    Novohradská 3    821 09    Bratislava-Ružinov      

Športové gymnázium, Ostredková 10, 821 02 Bratislava-Ružinov
tel.: 02/43 42 25 95, 02/43 42 03 05;
e-mail: sgostba@svsba.sk;
 web: www.sportgymba.sk

SOŠ drevárska    Pavlovičova 3    821 04    Bratislava-Ružinov             

Súkromná stredná odborná škola, Exnárova 20, 826 01 Bratislava

Tel.:02/32118052, Tel./ Fax.: 02/43630023, Mobil: 0911 388 884
E-mail: sousba@sous-ruzinov.sk, Web: www.sous-ruzinov.sk

Súkr. pedagogická a soc. akadémia, Ružová Dolina 29, 821 09 Bratislava-Ružinov
tel.: 02/53 41 25 93, 0903 478 002, 0905 984 111;
e-mail: profkreatis@profkreatis.sk
 web: www.pasa-ba.eu
      
SOŠ obchodu a služieb S. Jurkoviča, Sklenárova 1, 821 09 Bratislava-Ružinov
tel.: 02/53 41 22 41, 02/53 41 36 21;
e-mail: souo-sj@stonline.sk;

web: http://sossklenarova.edupage.org

SOŠ scenic.vytvarnictva    Sklenárova 7    824 89    Bratislava-Ružinov 
SOŠ dopravná    Sklenárova 9    821 09    Bratislava-Ružinov      
Stred. odborná škola    Svätoplukova 2    821 08    Bratislava-Ružinov      
Stredná odborná škola    Svätoplukova 2    821 08    Bratislava-Ružinov 
Spojená škola-Gymnázium    Tokajícka 24    821 03    Bratislava-Ružinov 
Spojená škola-SOŠ odev.    Tokajícka 24    821 03    Bratislava-Ružinov 

Gymnázium L.Novomeského, Tomášikova 2, 829 29 Bratislava-Ružinov
tel.: 02/43 42 25 52; e-mail: riaditel@gln.sk; web: www.gln.sk

Spojená škola - SOŠCH    Vlčie Hrdlo 50    821 07    Bratislava-Ružinov      

Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, 821 08 Bratislava-Ružinov
tel.: 02/55 42 20 28, 02/55 64 28 25;
e-mail: skola@szsbaza.sk;
 web: www.szsbaza.sk

Gymnázium s VJM    Dunajská 13    814 84    Bratislava-Staré Mesto      
SPŠ strojnícka    Fajnorovo nábrežie 5    814 75    Bratislava-Staré Mesto      

Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej, Gorazdova 20, 811 04 Bratislava-Staré Mesto
tel.: 02/54 77 11 09, 02/54 78 83 54, 02/54 78 83 39,
e-mail: tankonba@tankonba.sk
 web: www.tankonba.sk

Gymnázium    Grösslingová 18    811 09    Bratislava-Staré Mesto      
Gymnázium Matky Alexie  Jesenského 4/A    811 02 Bratislava-Staré Mesto
Gymnázium Sv. Uršule    Nedbalova 6    811 01    Bratislava-Staré Mesto 
Konzervatórium    Tolstého 11    811 06    Bratislava-Staré Mesto      

Cirk. SOŠ elektrotech. P.G. Frassatiho, Vazovova 12, 811 07 Bratislava-Staré Mesto
tel.: 02/55 57 59 79, 02/55 57 59 79;
e-mail: csose@csose.sk; web: www.csose.sk

  
SOŠ geodetická    Vazovova 14    811 07    Bratislava-Staré Mesto      
Gymnázium    Vazovova 6    811 07    Bratislava-Staré Mesto      
SPŠ elektrotechnická    Zochova 9    811 03    Bratislava-Staré Mesto      

SOŠ elektrotechnická, Rybničná 59, P.O.BOX 7, 831 07 Bratislava-Vajnory
tel.: 02/44 88 32 42, 02/44 88 34 11;
e-mail: rsose@sose.sk; web: www.sose.sk


Súkromné gymnázium    Žitavská 1    821 07    Bratislava-Vrakuňa      
Stred.priemyselná škola    Laskomerského 3    977 01    Brezno      
Hotelová akadémia    Malinovského 1    977 01    Brezno      
Obchodná akadémia    Malinovského 1    977 01    Brezno      
SOŠ    Mládežnícka 3    977 01    Brezno      
Stred. odborná škola    Mládežnícka 3    977 01    Brezno      
Súkr.ped.a soc.akadémia    Školská 5    977 01    Brezno      
Gymnázium J.Chalupku    Štúrova 13    977 01    Brezno      
Stredná odborná škola    Cesta SNP 1    906 13    Brezová pod Bradlom      
Odborné učilište RC    Chalmovská 679/1    972 45    Bystričany      
Gymnázium    Štefánikova 219/4    014 01    Bytča      
Škol. inter. pri Gym    17. novembra 1296    022 01    Čadca      
Gymnázium J. M. Hurbana    17. novembra 1296    022 01    Čadca      
Obchodná akadémia    17. novembra 2701    022 01    Čadca      
Stredná odborná škola    A. Hlinku 1336    022 01    Čadca      
Stredná odborná škola    Horná 137    022 01    Čadca      
PaSA sv. M. Goretti    Horná 137    022 01    Čadca      
Stredná odborná škola    Okružná 693    022 01    Čadca      
Stredná odborná škola    Ul. 17. novembra 2579    022 01    Čadca      
Spojená škola - SOŠ    Čaklov 249    094 35    Čaklov      
Spojená škola - SOŠ    Čaklov 249    094 35    Čaklov      
Spojená škola - SOŠ    Čaklov 249    094 35    Čaklov      
Spojená škola - SOŠ    Čaklov 249    094 35    Čaklov      
Obchod.akad.pri Spoj.šk    Železničná 127    076 43    Čierna nad Tisou      
Spojená stredná škola    Štúrova 848    962 12    Detva      
Obchodná akadémia    Štúrova 848    962 12    Detva      
Stred.odborná škola    Štúrova 848    962 12    Detva      

Gymnázium v Detve, Štúrova 849, 962 12 Detva
tel.: 045/545 76 19; web: www.gymdt.edu.sk

Odborné učilište    Nová 803    049 25    Dobšiná      
Gymnázium    SNP 607    049 25    Dobšiná      
SOŠ    Zimná 96    049 25    Dobšiná      
Stredná odborná škola    Zimná 96    049 25    Dobšiná      
Súkromná SOŠ    Dolné Obdokovce 71    951 02    Dolné Obdokovce      
Gymnázium P.O.Hviezdos.    Hviezdoslavovo nám. 18  026 24  Dolný Kubín
Stredná odborná škola    M. Hattalu 2149    026 01    Dolný Kubín      
Súkromné gymnázium    Nemocničná 2    026 01    Dolný Kubín      
Stredná odborná škola    Nemocničná 2    026 01    Dolný Kubín      
Stredná odborná škola    Pelhřimovská 10    026 80    Dolný Kubín      
Obchodná akadémia    Radlinského 1725/55    026 36    Dolný Kubín      
Súkromná SOŠ    SNP 1202/14    026 01    Dolný Kubín      
Cirkevné gymnázium    Ul. Okružná 2026/25    026 01    Dolný Kubín      
Stredná odborná škola    Jelšavská 404    026 01    Dolný Kubín-Kňažia      
Stred.priemyselná škola Obrancov mieru 343/1  018 41 Dubnica nad Váhom
Gymnázium    Školská 2    018 41    Dubnica nad Váhom      
SŠ s org.zl. SOŠ a SOŠ    Štúrova 1388/23  018 41  Dubnica nad Váhom
SŠ, org.zložka SOŠ (U)  Štúrova 1388/23A    018 41  Dubnica nad Váhom
SOŠ stavebná    Gyulu Szabóa 1    929 01    Dunajská Streda      
ŠI ako súčasť SOŠ stav.    Gyulu Szabóa 1    929 01    Dunajská Streda 
Stredná odborná škola    Gyulu Szabóa 21    929 01    Dunajská Streda      
Súkr.gymnázium s VJM    Hlavná 21    929 01    Dunajská Streda      

SOŠ technická, Kračanská cesta 1240/36, 929 01 Dunajská Streda
tel.: 031/552 25 89, 031/552 25 46;
e-mail: soustroj.ds@zupa-tt.sk web: www.soukracands.edu.sk

Gymnázium Á.Vámberyho Nám. sv. Štefana 1190/4  929 36 Dunajská Streda
Športové gymnázium  Nám. sv. Štefana 1533/3   929 01  Dunajská Streda
ŠI ako s. SOŠ rozv.vid. Nám. sv. Štefana 1533/3  929 38  Dunajská Streda
SOŠ rozv.vidieka s VJM    Nám. sv. Štefana 3    929 38    Dunajská Streda      
Súkr. ŠK ako súč. SSOŠ    Neratovické nám. 1916/16    929 01    Dunajská Streda   
Súkr. SPV s VJM    Neratovické nám. 1916/16    929 01    Dunajská Streda      
Súkromná SOŠ s VJM    Neratovické nám. 1916/16    929 01    Dunajská Streda      
Súkromná SOŠ s VJM    Neratovické nám. 1916/16    929 01    Dunajská Streda      
Gymnázium    Smetanov háj 285/8    929 01    Dunajská Streda      
SOŠ zdravotnícka    Športová 349/34    929 01    Dunajská Streda      
Jazyk.škola ako súč.GYM    Športová ul. 349/34    929 01    Dunajská Streda      
SPV pri SSOŠ    Trhovisko 2294/15    929 01    Dunajská Streda      
Súkromná SOŠ    Trhovisko 2294/15    929 01    Dunajská Streda      
SOŠ - Szakképző Iskola    Hlavné nám. 2    941 31    Dvory nad Žitavou  
SOŠ poľnohospodár.    Hlavné námestie 2    941 31    Dvory nad Žitavou   
Stredná odborná škola    J.Kalinčiaka 1584/8    986 01    Fiľakovo      
Gymnázium    Nám. padlých hrdinov 2    986 15    Fiľakovo      

Súkromné gymnázium Galanta, Hodská 10, 924 01 Galanta
tel.: 031/780 57 80, 031/780 68 12;
e-mail: gimnazium1@post.sk
 web: www.privazgymnasium.sk

ŠJ ako súčasť GYM    Štvrť SNP 1004/34    924 01    Galanta      
Gym. Z.Kodálya s VJM    Štvrť SNP 1004/34    924 01    Galanta      
Gymnázium J. Matúšku    Štvrť SNP 1004/34    924 01    Galanta      
SOŠ technická    Ul. Esterházyovcov 712/10    924 34    Galanta      
SOŠ obchodu a služieb    Z. Kodálya 765    924 47    Galanta      
SOŠ elektrotechnická    Učňovská 700    908 45    Gbely      
ŠI ako súčasť SOŠ elek.    Učňovská 700    908 45    Gbely      

SOŠ elektrotechnická, Učňovská 700/6, 908 45 Gbely
tel.: 034/662 12 29;
e-mail: sougbely@zupa-tt.sk; web: www.sougbely.edu.sk


Gymnázium, SNP 1, 056 01 Gelnica
tel.: 053/482 12 96, 0910 873 025, 053/482 14 06;
e-mail: gym@gymgl.sk;
 web: www.gymgl.sk
 
Gymnázium    Dukelská 30    087 01    Giraltovce      
Súkr. stred. odb. škola    Dukelská 33    087 01    Giraltovce      
Gymnázium Ivana Bellu    L. Novomeského 15    972 51    Handlová      
Spojená škola - SPŠ    Lipová 15    972 51    Handlová      
Spojená škola - SOŠ    Lipová 8    972 51    Handlová      
Spoj.škola SOŠ a SPŠ    Lipová 8    972 51    Handlová      
Súkr.stred.odbor. škola    Poštová 58    972 51    Handlová      
Súkromná SOŠ    Kopaničná 238    966 01    Hliník nad Hronom      
SOŠ pri SSOŠ    Kopaničná 238    966 01    Hliník nad Hronom      
SOŠ technická    F. Lipku 5    920 01    Hlohovec      
SOŠ technická    F. Lipku 5    920 01    Hlohovec      
Gymnázium    Komenského 13    920 01    Hlohovec      
VŠJ ako súčasť GYM    Komenského 13    920 01    Hlohovec      
SOŠ umeleckopriem.    M. Benku 3    920 01    Hlohovec      
Odborné učilište int.    Palárikova 1    920 01    Hlohovec      
Obchodná akadémia    Tehelná 4    920 01    Hlohovec      
SOŠ pri reeduk. domove    Zámocká 1    920 29    Hlohovec      
SOŠ pri RDM    Zámocká 1    920 29    Hlohovec      
Súkromné gymnázium    Bindt 20    053 32    Hnilčík      
Spojená stredná škola    Hlavná 425    981 11    Hnúšťa      
Stred.odborná škola    Hlavná 425    981 11    Hnúšťa      
Stredná odborná škola    Hlavná 425    981 01    Hnúšťa      
SOŠ    Hlavná 425    981 01    Hnúšťa      
Gymnázium M.Hrebendu    Hlavná 431    981 12    Hnúšťa      
Súkr.stred.umel.škola    Kyslá 214    966 61    Hodruša - Hámre      
Súkr.SOŠ umel.rem. JP    Kyslá 214    966 61    Hodruša - Hámre      
Stredná odborná škola    Bernolákova 383/10    908 51    Holíč      
SOŠ obchodu a služieb    Nám. sv. Martina 5    908 51    Holíč      
Str.priemyselná škola    Nám. sv. Martina 5    908 51    Holíč      
SOŠ obchodu a služieb    Nám. sv. Martina 5    908 51    Holíč      
SOŠ odevná    Hrkovce 115    936 01    Hrkovce      
Stredná odborná škola    Družstevná 1475    066 01    Humenné      
Stredná odborná škola    Družstevná 1737    066 01    Humenné      
Cirk.spojená škola -Gym    Duchnovičova 24    066 01    Humenné      
SPŠ chemická a potrav.    Komenského 1    066 59    Humenné      
Spojená škola in. - PŠI    Komenského 3    066 01    Humenné      
Spojená škola int.- OUI    Komenského 3    066 01    Humenné      
Gymnáz. gen. L. Svobodu    Komenského 4    066 51    Humenné      
Gymn. sv. J.Zlatoústeho    Lesná 28    066 01    Humenné      
SOŠ zdravotnícka    Lipová 32    066 83    Humenné

SOŠ obchodu a služieb, Mierová 1973/79, 066 01 Humenné
tel.: 057/775 27 34; web: www.sousluzhe.edu.sk
      
Stredná odborná škola    Štefánikova 20    066 57    Humenné      
Stredná odborná škola    Štefánikova 20    066 57    Humenné      
Stredná odborná škola    Štefánikova 28    066 01    Humenné      
Obchodná akadémia    Štefánikova 39    066 41    Humenné      
Stredné odb. škola    1. mája 1    947 01    Hurbanovo      
SPŠ stavebná    Konkolyho 8    947 01    Hurbanovo      
Obchodná akadémia    Hviezdoslavova 330/17    019 01    Ilava      

SOŠ technická, Hrádok 226, 027 53 Istebné
tel.: 043/589 13 78, 043/589 11 11, 043/589 12 64;
e-mail: skola@spsi.sk
 web: www.spsi.sk

Spojená škola SOŠP    ul. SNP 30    900 28    Ivanka pri Dunaji      
SOŠ obchodná    Mieru 23    935 32    Kalná nad Hronom      
Stredná odborná škola    Garbiarska 1    060 01    Kežmarok      
Gymn. P. O.Hviezdoslava    Hviezdoslavova 20    060 14    Kežmarok      
Stredná odborná škola    Kušnierska 2    060 01    Kežmarok      
Stredná odborná škola    Kušnierska 2    060 01    Kežmarok      
Hotel.akad. O.Brucknera    MUDr. Alexandra 29    060 15    Kežmarok      
Stredná odborná škola    Pradiarenská 1    060 01    Kežmarok      
Stredná odborná škola    Slavkovská 19    060 01    Kežmarok      
ŠJ pri Cirk.8.r.gymnáz.    Brnenské nám. 15    946 03    Kolárovo      
Cirk. 8-roč. gymnázium    Brnenské nám. 15    946 03    Kolárovo      
Súkromná SOŠ s VJM    Slovenská 52    946 03    Kolárovo      
SCŠ MARIANUM-gymnázium    Biskupa Királya 30    945 01    Komárno      
Gymnázium H.S. s VJM    Biskupa Királya 5    945 01    Komárno      
SOŠ strojárska    Bratislavská cesta 10    945 25    Komárno      
SOŠ poľn. a služ.    Budovateľská 32    945 01    Komárno      
SOŠ obchodu a služieb    Budovateľská 32    945 01    Komárno      
Stredná priemysel.škola    Petőfiho 2    945 50    Komárno      
ŠJ pri Gymnáziu    Pohraničná 10    945 52    Komárno      
Gymnázium Ľ. J. Šuleka    Pohraničná 10    945 52    Komárno      
SOŠ poľnohospodár.    Abovská 32(Kukučínova23)    040 17    Košice      
SPŠ hutnícka    Alejová 1    041 49    Košice      
Gymnázium    Alejová 1    041 49    Košice      
Odborné učilište    Alejová 6    040 11    Košice      
Odborné učilištepri RC    Bankov č. 15    040 31    Košice      
Reeduk.domov pre mládež    Bankov č.15    040 31    Košice      
Stredná odborná škola    Bocatiova 1    041 53    Košice      
Súkr.str.odborná škola    Bukovecká 17    040 12    Košice      
Gymnázium sv.koš.mučen.    Čordákova 50    040 23    Košice      

Súkromné gymnázium, Dneperská 1, 040 12 Košice
tel.: 0905 654 490; e-mail: gymbosak@gymbosak.sk;
web: www.gymbosak.sk


Gymnázium    Exnárova 10    040 22    Košice      
Stredná umelecká škola    Exnárova 8    040 22    Košice

Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium, Exnárova 8, 040 22, Košice
tel.: 055/799 45 77, 0918 457 202;
e-mail: shdkke@gmail.com;
web: www.shdkke.wz.cz
      
Súkromné gymnázium    Galaktická 9    040 12    Košice      
Stredná odborná škola    Gemerská 1    040 11    Košice      
Stredná odborná škola    Grešákova 1    040 01    Košice      

SPŠ dopravná, Hlavná 113, 040 01 Košice
tel.: 055/622 78 91, 055/622 78 92; e-mail: spsdke@spsdopke.edu.sk;
web: www.spsdopke.edu.sk

Katolícka str.pedag.šk.    Charkovská 1    040 22    Košice      
Gymn. sv. E. Steinovej    Charkovská 1    040 22    Košice      
Škola úžit.výtvarníctva    Jakobyho 15    040 84    Košice      

Súkr. pedagogická a sociálna akadémia, Jegorovovo nám. 5, 040 22 Košice
tel.: 055/799 45 77-9, 0911 592 770; e-mail: spark2005@centrum.sk;
web: www.spark.edupage.org

Hotelová akadémia    Južná trieda 10    040 01    Košice      
Stredná odborná škola    Južná trieda 48    040 01    Košice      
SOŠ potravinárska    Južná trieda 48    040 01    Košice      
Súkromné gymnázium    Katkin park II    040 11    Košice      
Súkromné konzervatórium    Kmeťova 23    040 01    Košice      
SPŠ strojnícka    Komenského 2    040 01    Košice      
SPŠ elektrotechnická    Komenského 44    040 01    Košice      
SOŠ    Kukučínova 23    040 01    Košice      
SOŠ poľnohospodárska    Kukučínova 23    040 12    Košice      
Súkromná SOŠ PAMIKO    Kukučínova 23    040 01    Košice      
SOŠ stavebná    Kukučínova 23    040 01    Košice      
SOŠ zdravotnícka    Kukučínova 40    041 37    Košice      
Sp.škola-Gymnázium a ZŠ    Kuzmányho 6    041 74    Košice      
Súkromná SOŠ Tercium    Lermontovova 1    040 01    Košice      
SPŠ stavebná a geodet.    Lermontovova 1    041 72    Košice

Stredná zdravotnícka škola sv. Alžbety, Mäsiarska 25, 040 01 Košice
tel.: 055/622 62 02; e-mail: szssvalzbety@pobox.sk, szssvalzbety@gmail.com
web: www.szssvalzbetyke.edupage.org
      
Stredná odborná škola    Moldavská cesta 2    041 99    Košice      
SOŠ zdravotnícka    Moyzesova 17    041 76    Košice      
Gymnázium M.R.Štefánika    Nám. L. Novomeského 4    042 24    Košice      
Obchodná akadémia    Nám.mladých poľnoho. 2    040 17    Košice      

Gymnázium v Košiciach, Opatovská 7, 042 08 Košice
tel.: 055/727 44 11-4; 055/727 44 15; e-mail: zastupca@gymopatke.edu.sk
web: http://gymopatke.edupage.org

SOŠ preTP priSpoj.škole    Opatovská cesta 97    040 57    Košice      
Spojená škola pre TP-OA    Opatovská cesta 97    040 57    Košice      
Stredná odborná škola    Ostrovského 1    040 01    Košice      
SOŠ stavebná    Ostrovského 1    040 01    Košice      

SOŠ pôšt a telekomunikácií, Palackého 14, 040 01 Košice
tel.: 055/643 48 05, 055/643 48 40, 055/643 48 04; e-mail: skola@sospatke.sk;
web: www.sospatke.sk

Súkr.stred. odbor.praxe    Palackého 14    040 01    Košice      
Súkr.str.umel.škola fil    Palackého 14    040 01    Košice      

SOŠ železničná, Palackého 14, 040 01 Košice
tel.: 055/622 83 63, 055/678 02 16; e-mail: souzke@iol.sk; web: www.souzke.edu.sk

Gymnázium    Park mládeže 5    040 01    Košice      
Súkromné gymnázium    Petzvalova 4    040 11    Košice      

Obchodná akadémia, Polárna 1, 040 12 Košice      

tel.: 055/674 62 67; e-mail: skola@polarka.sk; web: www.polarka.sk

Súkromné 8-r. gymnázium    Postupimská 37    040 22    Košice      

Súkromná stredná odborná škola - OA - HA, Postupimská 37, 040 22 Košice      
tel.: 055/671 93 00, 0908 978 283; e-mail: juventusnovy@post.sk;
 web: www.soapostuke.edu.sk, www.shake.sk

Gymnázium    Poštová 9    042 52    Košice      
Evanjelické gymnázium    Škultétyho 10    040 01    Košice      
Gymnázium    Šrobárova 1    042 23    Košice      

Konzervatórium, Timonova 2, 042 03 Košice

tel.: 055/622 19 67, 055/729 95 74; e-mail: kon-ke@stonline.sk; web: www.konke.sk

Súkromné gymnázium    Tomášikova 31    040 01    Košice      
Gymnázium    Trebišovská 12    040 11    Košice      
Športové gymnázium    Trieda SNP 104    040 11    Košice      
Škol. inter. pri GYM    Trieda SNP 104    040 11    Košice      
Súkr.šport.gymnázium    Užhorodská 39    040 11    Košice      
Obchodná akadémia    Watsonova 61    041 38    Košice      
Škol. inter. pri GYM    Zbrojničná 3    040 01    Košice      
Gymn. sv. T. Akvinského    Zbrojničná 3    040 01    Košice      

SOŠ strojnícka Aurela Stodolu, Učňovská 5, 040 15 Košice - Šaca      
tel.: 055/622 18 43; e-mail: souas@souas.sk; web: www.souaske.edu.sk

SOŠ veterinárna, Námestie mladých poľnohospodárov 2, 040 17 Košice-Barca
tel.: 055/685 53 47, 055/685 54 13; e-mail: sposoa@stonline.sk; web: www.sosvet.sk
  
Liečeb.-vých.sanatórium    Tešedíkova 3    040 17    Košice-Barca      
Škol.SZČ pri Gym.sv.E.S    Poľná ul. 1    040 22    Košice-Košická Nová Ves      
Stredná odborná škola    Učňovská 5    040 15    Košice-Šaca      

Gymnázium, Horešská 18, 077 01 Kráľovský Chlmec      
tel.: 056/632 15 39; e-mail: gymkch@gymkch.edu.sk; web: www.gymkch.edu.sk
    
Spojená škola - SOŠ,OA    Rákocziho 23    077 01    Kráľovský Chlmec      
Stredná odborná škola    Krásno nad Kysucou 1642    023 02    Krásno nad Kysucou  
SOŠ záhradnícka a poľn.    Dunajský rad 138    946 36    Kravany nad Dunajom      
Súkromné gymnázium    Dolná 48/19    967 01    Kremnica      
SPŠ odevná pre SP    Kutnohorská 675/20    967 01    Kremnica      
Gymnázium pre SP    Kutnohorská 675/20    967 01    Kremnica      
Odborné učilište inter.    Kutnohorská 675/20    967 01    Kremnica      
SOŠ pre SP    Kutnohorská 675/20    967 01    Kremnica      
Gymnázium    P. Križku 390/4    967 01    Kremnica      

Škola úžitkového výtvarníctva, P. Križku 390/4, 967 01 Kremnica
tel.: 045/674 34 24, 045/674 35 67, 045/674 34 24;
e-mail: sekretariat@suvkremnica.edu.sk; web: www.suv.sk

Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy
e-mail: gymkromp@gmail.com; web: www.gymkromp.edu.sk

Súkr.stredná odb.škola    Maurerova 55    053 42    Krompachy      
Stred. odborná škola    Janka Jesenského 888/1    963 01    Krupina      
Gymnázium A.Sládkoviča    M. R. Štefánika 8    963 01    Krupina      
Obchodná akadémia    M.R.Štefánika 8    963 01    Krupina      
Gymnázium    Komenského 1357    024 01    Kysucké Nové Mesto      
Odborné učilište int.    Murgašova 580    024 01    Kysucké Nové Mesto      
Spojená škola-SPŠ    Nábrežná 1325    024 01    Kysucké Nové Mesto      
Spojená škola-OA    Nábrežná 1325    024 01    Kysucké Nové Mesto      
Spojená škola-SOŠ    Športová 1326    024 01    Kysucké Nové Mesto      
Spojená škola-SOŠ    Športová 1326    024 01    Kysucké Nové Mesto      
Odborné učilište intern    Hviezdoslavova 668    018 63    Ladce      
Stredná odborná škola    Súhradka 193    020 61    Lednické Rovne      
Spojená škola - ŠK    29. augusta 2    934 01    Levice      
Pedagog. a soc.akadémia    F. Engelsa 3    934 29    Levice      
Stredná priem. škola    F. Hečku 25    934 47    Levice      
Obchodná akadémia    Kálmán.Kittenbergera 2    934 40    Levice      
Gymnázium A. Vrábla    Mierová 5    934 03    Levice      
SOŠ poľn. a služ.    Na lúkach 18    934 03    Levice      
Stred. odborná škola    Pod amfiteátrom 7    934 01    Levice      
Súkromné gymnázium    Saratovská 85    934 05    Levice      
Gymnázium sv.Vin.dePaul    Saratovská 87    934 05    Levice      
Stredná odborná škola    Sv. Michala 36    934 80    Levice      
Cirkevné gymnázium VJM    Sv. Michala 38    934 01    Levice      
SOŠ odevná    Vajanského 23    934 03    Levice      
Spojená škola - ŠPP    Z. Nejedlého 41    934 01    Levice      
Spojená škola - ŠK    Z. Nejedlého 41    934 05    Levice      
Stredná pedagog. škola    Bottova 15A    054 11    Levoča      
Gymnázium sv. F. Assis.    Kláštorská 24    054 68    Levoča      
Prak.škola J.Vojtaššáka    Kláštorská 24/a    054 01    Levoča      
SOŠ zdravotnícka    Kláštorská 24/a    054 01    Levoča      
Gymn. J. F. Rimavského    Kláštorská 37    054 01    Levoča      
SOŠ Majstra Pavla    Kukučínova 9    054 27    Levoča      
Stredná odborná škola    Kukučínova 9    054 27    Levoča      
SOŠ zrak.post. int.    Nám. Štefana Kluberta 1    054 01    Levoča      
Gymnázium    Komenského 13    082 71    Lipany      
Stredná odborná škola    Komenského 16    082 71    Lipany      
Stredná odborná škola    Komenského 16    082 71    Lipany      
Stredná odborná škola    Celiny 536    033 15    Liptovský Hrádok      
Gymnázium    Hradná 497/23    033 01    Liptovský Hrádok      
Stredná odborná škola    Hradná 534    033 01    Liptovský Hrádok      

Stredná odborná škola drevárska, Pod lipami 77, 033 01 Liptovský Hrádok
tel.: 044/522 25 30; e-mail: soudlh@soudlh.sk; web: www.soudlh.sk      

Stredná odborná škola    Čs. brigády 1804    031 01    Liptovský Mikuláš      
Spojená škola-SOŠ    Demänovská cesta 669    031 01    Liptovský Mikuláš      
Spojená škola-SOŠ    Demänovská cesta 669    031 01    Liptovský Mikuláš      

Gymnázium M. M. Hodžu, Hodžova 13, 031 36 Liptovský Mikuláš
tel.: 044/551 83 32; e-mail: school@gymlm.sk; web: www.gymlm.sk

Spojená škola    J. Rumana 6    031 01    Liptovský Mikuláš      
Odborné učilište int.    Janka Alexyho 1942    031 01    Liptovský Mikuláš      
Spojená škola-gymnázium    Komenského 10    031 01    Liptovský Mikuláš      
Obchodná akadémia    Nábrežie K.Petroviča 1571    031 47    Liptovský Mikuláš      
SOŠ stavebná    Školská 8    031 01    Liptovský Mikuláš      
Stredná odborná škola    Školská 8    031 01    Liptovský Mikuláš      
Stredná odborná škola    Štúrova 1989    031 01    Liptovský Mikuláš      
Spojená škola-SOŠ    Vrbická 632    031 01    Liptovský Mikuláš      
Spojená škola-SOŠ    Vrbická 632    031 01    Liptovský Mikuláš      
SPŠ stavebná    B. Němcovej 1    984 15    Lučenec      
SOŠ stavebná    Dukelských hrdinov 2    984 01    Lučenec      
SOŠ stavebná    Dukelských hrdinov 2    984 01    Lučenec      
Odborné učilište inter.    Haličská cesta 80    984 03    Lučenec      
Gymnázium BST    Haličská cesta 9    984 03    Lučenec      
Ped.a soc.akadémia    J.A.Komenského 12    984 01    Lučenec      
Súkromné gymnázium    Juraja Fándlyho 3    984 03    Lučenec      
Stredná zdravotn.škola    Lúčna 2    984 17    Lučenec      
Obchodná akadémia    Lúčna 4    984 16    Lučenec      
SOŠ služieb    Zvolenská cesta 83    984 01    Lučenec      
Gymnázium    1. mája 8    901 01    Malacky      
Gymnázium sv.Fr.Assisk.    Kláštorné nám. 3    901 01    Malacky      
SOŠ záhradnícka    Bratislavská 44    900 45    Malinovo      
Škol. inter. ZSŠ záhr.    Bratislavská 44    900 45    Malinovo      
Obchodná akadémia    Bernolákova 2    036 37    Martin      
Spojená škola-SOŠ stroj    Červenej armády 25    036 01    Martin      
Spojená škola-SŠP    Červenej armády 25    036 01    Martin      
Spojená škola-SOŠ    Červenej armády 25    036 01    Martin      
Gymnázium    J. Lettricha 2    036 01    Martin      

Stredná priemyselná škola, L. Novomeského 5/24, 036 36 Martin
tel.: 043/413 38 11; e-mail: office@spsmt.sk; web: www.spsmt.sk
      
Gymnázium V.Paulinyho T    Malá hora 3    036 01    Martin      
Stredná odborná škola    Stavbárska 11    036 01    Martin      
Odborné učilište    Stavbárska 11    036 80    Martin      
Súkr.stredná umel.škola    ul. J.Lettricha č.3    036 01    Martin      
Stredná odborná škola    Zelená 2    036 08    Martin-Priekopa      
SOŠ poľnohospodár.    Kováčska 53    044 25    Medzev      
SOŠ poľnohospodárska    Kováčska 53    044 25    Medzev      
Gymnázium    Duchnovičova 13    068 13    Medzilaborce      
Stredná odborná škola    Duchnovičova 506    068 01    Medzilaborce      
Stredná odborná škola    Duchnovičova 506    068 01    Medzilaborce      
SOŠ pri RC sv.Nikolaja    Duchnovičova 506    068 01    Medzilaborce      

Súkromná HA ESO Euroškola, Komenského 1, 071 01 Michalovce
tel.: 056/642 25 73, 056/688 17 45; e-mail: skola@haesomi.edu.sk;
web: www.haesomi.edu.sk
  
Obchodná akadémia    Kapušianska 2    071 01    Michalovce      
Súkromná SPŠ odevná    Komenského 1    071 01    Michalovce      
Gymnázium    Ľudovíta Štúra 26    071 01    Michalovce      
Gymnázium Pavla Horova    Masarykova 1    071 79    Michalovce      

Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, 071 01 Michalovce
tel.: 056/644 14 52, 056/644 15 96; e-mail: skola@szsmi.edu.sk;
web: www.szsmi.edu.sk
      
Súkr.hotelová akadémia    Masarykova 42    071 01    Michalovce      
Stredná odborná škola    Partizánska 1    071 92    Michalovce      
Odborné učilište i    Školská 12    071 01    Michalovce      
SOŠ hotel.služ. a obch.    Školská 4    071 01    Michalovce      

Cirkevná SOŠ, Tehliarska 2, 071 01 Michalovce
tel.: 056/643 18 04; e-mail: skola@csoumi.svcmi.sk; web: www.csoumi.edu.sk

SOP pri SVOŠ    Kostolná 3    900 01    Modra      

SOŠ vinársko-ovocinárska, Kostolná 3, 900 01 Modra
tel.: 033/647 25 79; e-mail: info@svosmo.sk; web: www.svosmo.sk

Gymnázium K. Štúra, Nám. slobody 5, 900 01 Modra
tel.: 033/647 25 76; e-mail: ucitel@gymmo.edu.sk; web: www.gymmo.edu.sk

Pedagog.a kult.akadémia, Sokolská 6, 900 01 Modra      

tel.: 033/647 25 77, 033/647 25 67; e-mail: paka@pakamo.sk; web: www.pakamo.sk

Súkromná SOŠ, Sokolská 6, 900 01 Modra
tel.: 0905 769 646; e-mail: vinifera@zoznam.sk

Spojená škola - SOŠ les    Okružná 3194    900 01    Modra-Harmónia      
Stred.odborná škola    Jarmočná 1    992 01    Modrý Kameň      
Obchodná akadémia    Jarmočná 1    992 01    Modrý Kameň      
SOŠ    Jarmočná 1    992 01    Modrý Kameň      
Odborné učilište int.    Mojmírovce 1791    951 15    Mojmírovce      
Zákl.škola a gym.s VJM    Českoslov. armády 15    045 01    Moldava nad Bodvou      
Gymnázium s VJM    Českoslov. armády 15    045 01    Moldava nad Bodvou      
Stredná odborná škola    Hlavná 54    045 01    Moldava nad Bodvou      
Gymnázium Š. Moysesa    Školská 13    045 17    Moldava nad Bodvou      
Obchodná akadémia s VJM    Mostová 53    925 07    Mostová      
Súkromná SOŠ    Mostová 53    925 07    Mostová      
Súkromné SPV    Mostová 9    925 07    Mostová      
Súkromné SOP    Orechová 53    925 07    Mostová      
Súkr. hotelová akadémia    Orechová 53    925 07    Mostová      
Spojená škola - SOŠ    Na Drienok 454    038 21    Mošovce      
Spojená škola-SOŠ    Na Drienok 454    038 21    Mošovce      
Gymnázium    Jablonská 5    907 01    Myjava      
Stred.priemyselná škola    SNP 413/8    907 01    Myjava      
Stredná odborná škola    Trokanova 3    907 01    Myjava      
Stredná odborná škola    Hattalova 968/33    029 01    Námestovo      
Stredná odborná škola    Komenského 496    029 01    Námestovo      
Gymnázium A. Bernoláka    Mieru 307/23    029 01    Námestovo      
Spojená škola internát.    Mila Urbana 160/45    029 01    Námestovo      
Spojená škola-OA    Slanická osada    029 01    Námestovo      
Spojená škola-HA    Slanická Osada    029 01    Námestovo      
Súkromná SOŠ    Slanická Osada 2178    029 01    Námestovo      
Stred. škola podnikania    Slanická osada 2178    029 01    Námestovo      
Domov mlád.-SpKŠ    Moravská 2    914 41    Nemšová      
Spoj.kat.šk.-SOŠ sv.Raf    Školská 9    914 41    Nemšová      
Spojená školaSPŠP,HA,ŠG    B. Slančíkovej 2    950 50    Nitra      
Obchodná akadémia    Bolečkova 2    950 50    Nitra      
SPŠ stavebná    Cabajská 4    950 50    Nitra      
SOŠ potravinárska I.    Cabajská 6    949 01    Nitra      
SOŠ dopravy,obch. a sl.    Cintorínska 4    950 50    Nitra      
Str. poľn. a vet. škola    Dražovská 14    950 12    Nitra      
Stred. odb. škola    Dvorčianska 629    949 05    Nitra      
SKŠ-Gymnázium sv.C.a M.    Farská 19    949 01    Nitra      
Stredná zdravotn. škola    Farská 23    950 50    Nitra      
Stredná priem. škola    Fraňa Kráľa 20    949 01    Nitra      
Gymnázium    Golianova 68    949 01    Nitra      
ŠJ pri gymnáziu    Golianova 68    949 01    Nitra      
Súkr. konzervatórium    Krčméryho 2    949 01    Nitra      
Stred. odborná škola    Levická 40    950 03    Nitra      
Spojená škola - ŠPP    Mudroňova 1    949 01    Nitra      
SOŠ    Nábrežie mládeže 1    949 01    Nitra      
SOŠ stavebná    Nábrežie mládeže 1    950 28    Nitra      
ŠJ pri Gymnáziu    Párovská 1    950 50    Nitra      
Gymnázium    Párovská 1    950 50    Nitra      
Piaristické gymnázium    Piaristická 6    949 01    Nitra      
SPV stavebné    Štúrova 140    949 01    Nitra      
Súkromná SOŠ ANIMUS    Vajanského 1    949 01    Nitra      
Súkromné SPV NITRAZDROJ    Výstavná 8    949 01    Nitra      
Spojená škola-SOŠ    Hattalova 471    027 43    Nižná      
Spojená škola-SUŠ    Hattalova 471    027 43    Nižná      
Gymnázium F.Švantnera    Bernolákova 9    968 01    Nová Baňa      
Stredná odborná škola    Osvety 17    968 01    Nová Baňa      
Odbor.učilište pre TPM    Rekreačná 393    968 01    Nová Baňa      
Spoj.šk.sv. J.Bosca-Gym    Trenčianska 66/28    018 51    Nová Dubnica      
Odborné učilište int.    Nová Ves nad Žitavou 68    951 51    Nová Ves nad Žitavou      
Stredná odborná škola    Rastislavova 332    972 71    Nováky      
Gymnázium    Rastislavova 332    972 71    Nováky      
Stredné odborná škola    Jánošíkova 4    915 01    Nové Mesto nad Váhom      

Gymnázium sv. Jozefa, Klčové 87, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
tel.: 032/771 24 92, 0903 215 026; e-mail: gymsvjnm@centrum.sk;
web: www.zsjozefnm.edu.sk

Stredná odborná škola    Piešťanská 2262/80    915 01    Nové Mesto nad Váhom      
Gymnázium    Športová 41    915 01    Nové Mesto nad Váhom      
Bilingv.slov.špan.gymn.    Športová 41    915 01    Nové Mesto nad Váhom      
SŠ - Obchodná akadémia    B. Němcovej 1    940 75    Nové Zámky      
SŠ - SPŠE S. A. Jedlika    B. Němcovej 1    940 75    Nové Zámky      
SOŠ dopravy a služieb    Jesenského 1    940 62    Nové Zámky      
ŠJ pri Gymnáziu    M. R. Štefánika 16    940 61    Nové Zámky      
Gymnázium    M. R. Štefánika 16    940 61    Nové Zámky      
SPV COOP Jednota    Nám.P.O.Hviezdoslava 3    940 62    Nové Zámky      

Stredná odborná škola, Nitrianska cesta 61, 940 01 Nové Zámky
tel.: 035/640 10 77, 035/640 10 83; e-mail: soustavnz@stonline.sk
web: www.soustavnz.edupage.org

SOŠ stavebná    Nitrianska cesta 61    940 01    Nové Zámky      
SOŠ - Szakiskola    Nitrianska cesta 61    940 01    Nové Zámky      
Stredná zdravotn. škola    Pod kalváriou 1    940 01    Nové Zámky      
SOŠ hotel.služ. a obch.    Zdravotnícka 3    940 51    Nové Zámky      
Gymnázium P.Pázmáňa VJM    Letomostie 3    940 61    Nové Zámky - Érsekújvár      
Odborné učilište s VJM    Gorkého 90/4    930 28    Okoč - Opatovský Sokolec      
Gymnázium    Komenského 2/1074    958 01    Partizánske      
SOŠ pri Spoj.škole    Nám. SNP 5    958 01    Partizánske      
Spojená škola - SPŠ    Nám. SNP 5    958 01    Partizánske      
Spoj.škola-SOŠ, SPŠ, OA    Nám. SNP 5    958 01    Partizánske      
Spoj.šk.- Obch.akadémia    Nám. SNP 5    958 01    Partizánske      
Stred. odborná škola    Komenského 27    902 01    Pezinok      
Obchodná akadémia    Myslenická 1    902 03    Pezinok      
Gymnázium    Senecká 2    902 01    Pezinok      

SOŠ záhradnícka, Brezová 2, 921 77 Piešťany
tel.: 033/772 55 11, 033/762 56 95; e-mail: szaspn@svspn.sk; web: www.szaspn.sk
      
ŠI ako súčasť SOŠ z.    Brezová 2    921 77    Piešťany      
SOŠ obchodu a služieb    Mojmírova 99/28    921 01    Piešťany      

SPŠ elektrotechnická, Nám. SNP 8, 921 01 Piešťany
tel.: 033/772 46 31; web: www.spsepn.edu.sk

Gymnázium P.Coubertina    Nám. SNP 9    921 26    Piešťany      
VŠJ ako súčasť GYM    Nám. SNP 9    921 01    Piešťany      

SOŠ technická, Nová 5245/9, 921 01 Piešťany      
tel.: 033/796 51 11; e-mail: kasakova@soueaspn.sk; web: www.sostpn.sk

Gymnázium sv.Michala A.    Pod Párovcami 127    921 01    Piešťany      
Hotelová akadémia    Stromová 34    921 01    Piešťany      
Súkromá ŠvP    Počúvadlianske Jazero 43    969 01    Počúvadlo      
Súkromné gymnázium    Družby 554/64    976 81    Podbrezová      
Súkromná SOŠ hutnícka    Družby 554/64    976 81    Podbrezová      
Stredná odborná škola    Kláštorná 2    065 03    Podolínec      
Gymnázium    Školská 3    987 01    Poltár      
SOŠ poľnohospodár.    Železničná 5    987 01    Poltár      

Stredná odborná škola, Železničná 5, 987 01 Poltár
tel.: 047/422 20 30, 047/422 22 64; e-mail: soup.poltar@mail.t-com.sk
web: www.soupoltar.edu.sk  

Cirk. gym. P. U. Olivu    Dlhé hony 3522/2    058 01    Poprad      
Spojená škola - Gym    Dominika Tatarku 4666/7    058 19    Poprad      
Gymnázium    Kukučínova 4239/1    058 01    Poprad      
Stredná odborná škola    Kukučínova 483/12    058 01    Poprad      
Súkromné gymnázium    Letná ulica 3453/34    058 01    Poprad      

SOŠ zdravotnícka, Levočská 5, 058 50 Poprad
tel.: 052/772 27 04, 052/772 11 45; e-mail: szspp@stonline.sk; web: www.szspp.sk

Stred.priemyselná škola    Mnoheľova 828    058 46    Poprad      
Obchodná akadémia    Murgašova 94    058 01    Poprad      
Stredná odborná škola    Okružná 761/25    058 01    Poprad      
Súkr. stredná odb.škola    Tajovského ulica 2764/16    058 01    Poprad      
Súkromná SOŠ    Ul. SNP 1253    058 01    Poprad      
Stredná odborná škola    Hlavná 1    059 51    Poprad - Matejovce      
Obchodná akadémia    Jesenského 259/6    017 44    Považská Bystrica      
Súkromná hotel.akadémia    M. R. Štefánika 1044/5    017 44    Považská Bystrica      
Súkromné gymnázium    M. R. Štefánika 1044/5    017 44    Považská Bystrica      
Súkr. obchodná akadémia    M. R. Štefánika 148/27    017 44    Považská Bystrica      
Stredná zdravotn.škola    Odborov 244/8    017 01    Považská Bystrica      
SOŠ stavebná    Slov. partizánov 1129/49    017 01    Považská Bystrica      
Stredná odbor. škola    Slov. partizánov 1129/49    017 01    Považská Bystrica      
Stred.priemyselná škola    Slov. partizánov 1132/52    017 12    Považská Bystrica      
Gymnázium    Školská 234/8    017 47    Považská Bystrica      
Stredná odborná škola    Športovcov 341/2    017 01    Považská Bystrica      
Odborné učilište i.    Breziny 256    055 62    Prakovce      
Spoj.škola - SOŠ a OA    Sídlisko Breziny 282    055 62    Prakovce      
SOŠ pri Spoj.škole    Sídlisko Breziny 282    055 62    Prakovce      
Stredná priemysel.škola    Bardejovská 24    080 01    Prešov      
Stredná odborná škola    Bardejovská 24    080 06    Prešov      
Hotelová akadémia    Baštová 32    080 85    Prešov      
SPŠ strojnícka    Duklianska 1    080 01    Prešov      
Gymnázium sv. Mikuláša    Duklianska 16    080 01    Prešov      
Spoj. škola -SOŠsl.p.i.    Duklianska 2    080 01    Prešov      

Stredná zdravotnícka škola sv. Bazila Veľkého, Kmeťovo stromoradie 1, 080 01 Prešov
tel.: 051/772 53 02; e-mail: riaditel@szssvbazpo.edu.sk; web: www.szssvbazpo.edu.sk

Pedagogická a soc.akad.    Kmeťovo stromoradie 5    080 01    Prešov      
Spojená škola - SLŠ    Kollárova 10    080 01    Prešov      
Spojená škola - SOŠ    Kollárova 10    082 52    Prešov      
Spojená škola - SOŠ    Kollárova 10    082 52    Prešov      
Stredná odborná škola    Konštantínova 2    080 01    Prešov      
Gymnázium    Konštantínova 2    080 01    Prešov      
Stredná odborná škola    Košická 20    080 01    Prešov      
Spojená škola-Gymnázium    Ľ. Podjavorinskej 22    080 05    Prešov      
Spojená škola - SOŠ    Ľ. Podjavorinskej 22    080 50    Prešov      
Gymnázium P. P. Gojdiča    Martina Benku 7/A/11662    080 01    Prešov      
Súkromná SOŠ    Masarykova 2    080 01    Prešov      
Súkr. SOŠ pôšt a tel.    Masarykova 2    080 01    Prešov      
Odborné učilište int.    Masarykova 20D    080 01    Prešov      
Stredná odborná škola    Masarykova 24    081 79    Prešov      
Spojená škola - PŠ    Matice slovenskej 11    080 01    Prešov      
Gymnázium J. A. Raymana    Mudroňova 20    080 01    Prešov      
Ev.kolegiálne gymnázium    Nám. legionárov 3    080 01    Prešov      
Súkr. obchodná akadémia    Petrovianska 34    080 05    Prešov      

SPŠ elektrotechnická, Plzenská 1, 080 01 Prešov
tel.: 051/772 55 67, 051/773 23 44, 0910 347 112; e-mail: spse@spse-po.sk
web: www.spse-po.sk

SPŠ stavebná    Plzenská 10    080 01    Prešov      

Súkromná SOŠ, Pod Kalváriou 36, 080 01 Prešov
tel.: 051/771 72 02, 0915 766 327; e-mail: skola@skolamladost.sk;
web: www.skolamladost.sk

SOŠ obchodu a služieb, Sídlisko duklianskych  hrdinov 3, 081 34 Prešov      
tel.: 051/771 08 63, 051/771 08 31; e-mail: soeobcho@souopo.edu.sk;
web: www.souopo.edu.sk

SOŠ podnikania, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, 081 34 Prešov
tel.: 051/771 08 63, 051/771 08 31; e-mail: soeobcho@souopo.edu.sk;
web: www.souopo.edu.sk

SOŠ zdravotnícka    Sládkovičova 36    080 24    Prešov      
Spojená škola- Gym.T.Š.    Sládkovičova 4    080 01    Prešov      
Súkr. šport. gymnázium    Smetanova 2    080 01    Prešov      
Súkromná SOŠ ELBA    Smetanova 2    080 01    Prešov      

Súkromné gymnázium, Solivarská 28, 080 05 Prešov
tel.: 051/771 32 63, 0908 976 282; web: www.sgpo.sk

Gymnázium sv. Moniky    Tarasa Ševčenka 1    080 01    Prešov      
ŠSZČ pri Gym sv. Moniky    Tarasa Ševčenka 1    080 01    Prešov      
Stredná odborná škola    Vodárenská 3    080 01    Prešov      
Stredná odborná škola    Volgogradská 1    080 01    Prešov      
Stredná odborná škola    Volgogradská 1    080 01    Prešov      
Súkr.hotel.akadémia ESO    Volgogradská 13    080 01    Prešov      
Súkr. obchod. akad. ESO    Volgogradská 13    080 01    Prešov      
Obchodná akadémia    Volgogradská 3    080 01    Prešov      
Súkr. hotelová akadémia    Volgogradská 8    080 01    Prešov      
Stredná odborná škola    J. Majlátha 2    076 51    Pribeník      
SOŠ    J. Majlátha 2    076 51    Pribeník      
Piar.SŠ.F.H.- Piar.gymn    A. Hlinku 44    971 01    Prievidza      
Obchodná akadémia    F. Madvu 2    971 01    Prievidza      
Stredná odborná škola    M. Falešníka 6    971 01    Prievidza      
Stred. odborná škola    M. Falešníka 6    971 01    Prievidza      
Gymnáz.V.B.Nedožerského    Matice slovenskej 16    971 01    Prievidza      
Stredná odborná škola    Nábr. J. Kalinčiaka 1    971 01    Prievidza      
Odborné učilište    Nábr. J. Kalinčiaka 4    971 01    Prievidza      
Spoj.šk.aorg.zl.SOŠ (U)    T. Vansovej 32    971 01    Prievidza      
Spoj.šk.org.zl.SOŠa SOŠ    T. Vansovej 32    971 01    Prievidza      
Stred. odborná škola    Vinohradnícka 8    971 01    Prievidza      
Stredná odborná škola    Vinohradnícka 8    971 01    Prievidza      
Stredná odborná škola    Pruské 294    018 52    Pruské      
SOŠ odevná - ZSOŠ    Svätoplukova 1463    020 01    Púchov      
Stredná odborná škola    Terézie Vansovej 1054/45    020 01    Púchov      
Stredná odborná škola    Ul. 1. mája 1264    020 29    Púchov      
Gymnázium    Ul. 1. mája 905    020 15    Púchov      
Gymnázium    Javorová 5    015 21    Rajec      

Gymnázium A. Škrábika, Nám. Andreja Škrábika 5, 015 01 Rajec
tel.: 041/542 26 09; e-mail: cirkevna@bb.telecom.sk; web: www.gymas.sk

Stredná odborná škola    Rakovice 25    922 08    Rakovice      
ŠI ako súčasť SOŠ    Rakovice 25    922 08    Rakovice      
Stredná odborná škola    Gen.Viesta 6    050 01    Revúca      
Gymnázium M.Kukučína    Vl. Clementisa 1166    050 01    Revúca      
Súkromná SOŠ    Železničná 2    050 01    Revúca      

Prvé slovenské literárne gymnázium, Železničná 260, 050 01 Revúca      
tel. 058/442 64 01, 058/ 488 10 20; e-mail: pslgrevuca@ferdonet.sk
web: www.pslgrevuca.edu.sk

Gymnázium M.Tompu s VJM    Daxnerova 42    979 01    Rimavská Sobota      
Obchodná akadémia    K. Mikszátha 1    979 01    Rimavská Sobota      
SOŠ poľnoh. a potravin.    Okružná 61    979 01    Rimavská Sobota      
Gymnázium    P. Hostinského 3    979 01    Rimavská Sobota      
SOŠ strojárska    Školská 15    979 01    Rimavská Sobota      
SOŠ strojárska    Školská 15    979 01    Rimavská Sobota      
SOŠ služieb    Športová 1    979 01    Rimavská Sobota      
SPŠ potravinárska    Športová 1    979 01    Rimavská Sobota      
Obchodná akadémia    Akademika Hronca 8    048 01    Rožňava      
Stredná odborná škola    Hviezdoslavova 5    048 01    Rožňava      
SPŠ stavebná    Hviezdoslavova 5    048 01    Rožňava      
SOŠ služieb    m. č. Rožňavská baňa 211    048 01    Rožňava      
SOŠ zdravotnícka    Námestie 1. mája č. 1    048 01    Rožňava      
Gymnázium P. J.Šafárika    Ul. akademika Hronca 1    048 01    Rožňava      
Odborné učilište    Zeleného stromu 8    048 01    Rožňava      
Odborné učilište    Zimné 83    053 23    Rudňany      
Stredná odborná škola    Bystrická cesta 2    034 01    Ružomberok      
Stredná odborná škola    Dončova 7    034 01    Ružomberok      
Súkromné gymnázium    J. Jančeka 353    034 01    Ružomberok      
Gymnázium sv. Andreja    Námestie A. Hlinku 5    034 50    Ružomberok      
Obchodná akadémia    Scota Viatora 4    034 01    Ružomberok      
Škola úžit.výtvarníctva    Scota Viatora 6    034 01    Ružomberok      
Spojená škola-OU    Scota Viatora 8    034 01    Ružomberok      
Spojená škola - SOŠOaS    Scota Viatora 8    034 01    Ružomberok      
Spojená škola-SOŠ    Scota Viatora 8    034 01    Ružomberok      

Gymnázium v Ružomberku, Š. Moyzesa 21, 034 01 Ružomberok
tel.: 044/432 31 04, 044/432 80 65; e-mail: skola@gymrk.sk; web: www.gymrk.sk    

Gymnázium A. Prídavka    Komenského 40    083 01    Sabinov      

Obchodná akadémia, Kukučínova 1, 083 01 Sabinov
tel.: 051/452 12 67, 051/489 12 03; e-mail: oasb@oasb.sk; web: www.oasb.sk

Stredná odborná škola    SNP 16    083 01    Sabinov      
Gymnázium pri Spoj.škol    Kollárova 17    078 01    Sečovce      
Spoj.škola - G a SOŠ    Kollárova 17    078 01    Sečovce      
Súkromné LVS    Dialničná 1    903 01    Senec      
Stredná odborná škola    Kysucká 14    903 01    Senec      

Gymnázium A. Bernoláka, Lichnerova 69, 903 01 Senec
e-mail: gabsenec@svsba.sk, gabsekretariat@zoznam.sk; web: www.gabsenec.sk

Spojená škola s VJM, Lichnerova 71, 903 01 Senec
tel.: 02/45 92 34 24; e-mail: gymmadsc@stonline.sk

Gymnázium L.Novomeského    Dlhá 1037/12    905 40    Senica      
ŠJ ako súčasť GYM    Dlhá 1037/12    905 40    Senica      
Obchodná akadémia    Dlhá 256/10    905 80    Senica      
Súkr. SOŠ podnikania    Hollého 1380    905 01    Senica      
Stredná odborná škola    V. P. Tótha 31    905 01    Senica      
Stredná odborná škola    V. P. Tótha 31    905 01    Senica      

Gymnázium, Kostolná 119/8, 926 01 Sereď
tel.: 031/789 37 52; e-mail: gymsered@zupa-tt.sk; web: www.gymsered.edupage.org

Obchodná akadémia    Mládežnícka 158/5    926 01    Sereď      
SOŠ zdravotnícka    Lichardova 1    909 01    Skalica      
Súkr. SOŠ VIA HUMANA    Mallého 2    908 51    Skalica      
Súkr. ŠI ako súčasť SOŠ    Mallého 2    908 51    Skalica      
Gymnázium F.V.Sasinka    Nám. slobody 3    909 01    Skalica      
ŠJ ako súčasť GYM F.V.S    Nám. slobody 5    909 01    Skalica      
SOŠ strojnícka    Pplk. Pľjušťa 29    909 01    Skalica      

Súkromná SOŠ, Fučíkova 426, 925 21 Sládkovičovo
tel.: 031/784 01 34, 0907 513 525; e-mail: ssossladkovicovo@zoznam.sk;
web: www.ssossladkovicovo.stranka.info
     
Stred.odb.škola pre TPM    Príboj    976 13    Slovenská Ľupča      
Obch.akad. pre TPMI    Príboj    976 13    Slovenská Ľupča      
SOŠ farmaceutická    Príboj 554    976 13    Slovenská Ľupča      
Súkromné gymnázium    Budovateľská 1992/9    069 01    Snina      
Odborné učilište int.    Palárikova 1603/2    069 13    Snina      
Stred.priemyselná škola    Partizánska 1059    069 01    Snina      
Stredná odborná škola    Sládkovičova 2723/120    069 01    Snina      
Gymnázium    Študentská 4    069 01    Snina      
Cirk. spoj. škola - Gym    Švermova 10    069 01    Snina      

Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, 073 01 Sobranceb
tel.: 056/652 24 64; e-mail: gsobrance.edu.sk; web: www.gsorance.edupage.sk

Spoj.škola - SOŠ a OA    Nám.slobody 12    073 01    Sobrance      
Str.odb.učiliš. pri RDM    Sološnica 1    906 37    Sološnica      
Odbor. učilište pri RDM    Sološnica 1    906 37    Sološnica      
Stredná odborná škola    Filinského 7    052 01    Spišská Nová Ves      

SPŠ strojnícka, Hviezdoslavova 6, 052 01 Spišská Nová Ves

tel.: 053/446 62 49, 053/446 63 08; e-mail: skola@strojsnv.sk; web: www.strojsnv.sk
     
Gymnázium    Javorová 16    052 01    Spišská Nová Ves      
Jazyková škola pri gymn    Javorová 16    052 01    Spišská Nová Ves      
Stred.priemyselná škola    Markušovská cesta 2    052 01    Spišská Nová Ves      
SOŠ stavebná    Markušovská cesta 4    052 01    Spišská Nová Ves      
SOŠ stavebná    Markušovská cesta 4    052 01    Spišská Nová Ves      
SOŠ hotel.služ. a obch.    Radničné námestie 1    052 01    Spišská Nová Ves      
Cirkevne gymnázium    Radničné námestie 271/8    052 01    Spišská Nová Ves      
Spoj.škola - SOŠP, OA    Stojan 1    052 01    Spišská Nová Ves      

Gymnázium, Školská 7, 052 01 Spišská Nová Ves
tel.: 053/442 32 17; e-mail: skola@gymsnv.sk; web: www.gymsnv.sk

Gymnázium    Ulica SNP 3    061 15    Spišská Stará Ves      
Súkr. obchod. akad.    Školská 311    059 34    Spišská Teplica      
SOŠ pri RC    Osloboditeľov 36    053 02    Spišský Hrhov      
SOŠ pri RC    Osloboditeľov 36    053 02    Spišský Hrhov      
OU pri RC    Osloboditeľov 36    053 02    Spišský Hrhov      
Odborné učilište int.    Kaštieľ 470/3    059 14    Spišský Štiavnik      
Gymnázium T. Vansovej    17. novembra 6    064 01    Stará Ľubovňa      
Stredná odborná škola    Jarmočná 108    064 01    Stará Ľubovňa      
Stredná odborná škola    Jarmočná 108    064 01    Stará Ľubovňa      
Obchodná akadémia    Jarmočná 132    064 01    Stará Ľubovňa      
Odborné učilište int.    Levočská 24    064 01    Stará Ľubovňa      
Stredná odborná škola    Levočská 40    064 01    Stará Ľubovňa      
Cirk. gym. sv. Mikuláša    Štúrova 383/3    064 01    Stará Ľubovňa      
Súkromná hotel.akadémia    Gen. M. R. Štefánika 375    916 01    Stará Turá      
Stredná odborná škola    Športová 675    916 01    Stará Turá      
SPŠ dopravná    Mierová 727    072 22    Strážske      
Stred. škola podnikania    Mierová 727    072 22    Strážske      
Stredná odborná škola    Hlavná 6    091 01    Stropkov      
Stredná odborná škola    Hlavná 6    091 01    Stropkov      
Stredná odborná škola    Hviezdoslavova 44    091 12    Stropkov      

Gymnázium, Konštantínova 1751/64, 091 80 Stropkov
tel.: 054/742 29 86, 0907 976 916, 054/742 37 86; e-mail: skola@gymstrop.edu.sk
web: www.gymstrop.edu.sk
      
Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Komenského 215, 038 52 Sučany
tel.: 043/429 34 74, 043/429 30 86; e-mail: gbas@gbas.sk; web: www.gbas.sk
   
Súkr.spojená škola-PŠ    Svederník 21    013 32    Svederník      
Stredná odborná škola    Bardejovská 715/18    089 01    Svidník      
Stredná odborná škola    Bardejovská 715/18    089 01    Svidník      
Spojená škola - OA    Centrálna 464    089 01    Svidník      
Gymnázium dukl. hrdinov    Komenského 16    089 24    Svidník      
Stredná odborná škola    Pionierska 361/4    089 01    Svidník      

SPŠ odevná, Sovietskych hrdinov 369/24, 089 01 Svidník
tel.: 054/788 18 10; e-mail: spso.svidnik@gmail.com; web: www.spsosvid.edu.sk

Gymnázium Matky Terezy    Sovietskych hrdinov 80    089 01    Svidník      
SOŠ zdravotnícka    Sovietskych hrdinov 80    089 01    Svidník      
Stredná odborná škola    Štefánikova 39    059 21    Svit      
Súkromná SOŠ s VJM    Mlynská 1116    943 54    Svodín      
Odborné učilište int.    Kapitulská 15    936 01    Šahy      
Gymnázium    Mládežnícka 22    936 01    Šahy      
Cirkevné gymnázium    Slov.národ.povstania 4    936 01    Šahy      
SOŠ - Szakképző Iskola    Slov.národ.povstania 41    936 01    Šahy      
SOŠ poľnohospodár.    Slov.národ.povstania 41    936 01    Šahy      
Gymnázium s VJM    Mládežnícka 22    936 01    Šahy - Ipolyság      
Spojená škola - ŠPP    Krátka 11    927 01    Šaľa      
Spojená škola - SOŠCh    Nivy 2    927 05    Šaľa      
Spojená škola - ŠK    Nivy 2    927 05    Šaľa      
SŠ - SPŠ,SPŠCh,SOŠCh    Nivy 2    927 05    Šaľa      
Spojená škola - SPŠCh    P. Pázmaňa 23    927 01    Šaľa      
Spojená škola - ŠK    P. Pázmaňa 23    927 01    Šaľa      
Gymnázium    Školská 3    927 01    Šaľa      
SOŠ poľnohospodárska    Štúrova 74    927 01    Šaľa      
Gymnázium M.R.Štefánika    Slnečná 2    931 01    Šamorín      
ŠJ ako súčasť GYM    Slnečná 2    931 01    Šamorín      
Gymnáz.I.Madácha s VJM    Slnečná 2    931 01    Šamorín      

Súkromná Hotelová akadémia SD Jednota, Vinohradská 48, 931 01 Šamorín
tel.: 031/562 24 15; e-mail: sekretariat@hasossamorin.edu.sk;
web: www.hasossamorin.edu.sk
      
Súkromná SOŠ SD Jednota, Vinohradská 48, 931 01 Šamorín      
tel.: 031/562 24 15; e-mail: sekretariat@hasossamorin.edu.sk;
web: www.hasossamorin.edu.sk

Gymnázium, Kláštorné nám. 1295, 908 41 Šaštín - Stráže
tel.: 034/659 27 18; e-mail: gjb.sastin@centrum.sk; web: www.gymsastin.edupage.org

SOŠ    Jelšavská 317    049 32    Štítnik      
SOŠ poľnohospodárska    Teplická 212    049 32    Štítnik      
Gymnázium - Gimnázium    Adyho 7    943 01    Štúrovo      
Súkr. obchodná akadémia    Svätého Štefana 36    943 01    Štúrovo      
SOŠ - Szakképző Iskola    Svätého Štefana 81    943 03    Štúrovo      
Gymnázium    Bernolákova 37    942 01    Šurany      
Spojená škola - ŠPP    Hradná 22    942 01    Šurany      
Obchodná akadémia    Nám. hrdinov 7    942 01    Šurany      
Stredná odborná škola    Nitrianska 1    942 01    Šurany      

Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, 942 14 Šurany      
tel.: 035/650 08 65, 035/650 08 80, e-mail: soustrojar@stonline.sk,
web: www.sossurany.sk

Evanjelické gymnázium    Jesenského 836    980 61    Tisovec      
Stredná odborná škola    Jesenského 903    980 61    Tisovec      
SOŠ strojárska    Kozmálovská cesta 9    935 28    Tlmače      
Gymnázium sv. V.de Paul    17. novembra 1056    955 01    Topoľčany      
Stredná zdravotn. škola    17. novembra 1056    955 01    Topoľčany      
Gymnázium    17. novembra 1180/16    955 01    Topoľčany      
Súkromné gymnázium    Gagarinova 1    955 01    Topoľčany      
Súkr.škola úžit.výtvar.    Gagarinova 2490/13    955 01    Topoľčany      
Súkromné konzervatórium    Gagarinova 2490/13    955 01    Topoľčany      
Obchodná akadémia    Inovecká 2041    955 94    Topoľčany      
SOŠ potravinárska    Krušovská 2091    955 01    Topoľčany      
SOŠ drevárska a nábytk.    Pílska 7    955 01    Topoľčany      
Spojená škola - ŠK    Pod kalváriou 941    955 01    Topoľčany      
Spojená škola - ŠPP    Pod kalváriou 941    955 01    Topoľčany      
Cirk. škola úžit. výtv.    Stummerova 20    955 01    Topoľčany      
SPV COOP Jednota    Stummerova 5    955 01    Topoľčany      
Stredná odborná škola    T. Vansovej 2    955 01    Topoľčany      
Stredná odborná škola    Tovarnícka 1609    955 82    Topoľčany      
SOŠ poľnohospodárska    Tovarnícka 1632    955 29    Topoľčany      
SOŠ poľnohospodár.    Tovarnícka 1632    955 29    Topoľčany      
Súkromná SOŠ    Tovarnícka 1632    955 01    Topoľčany      
Gymnázium    Hurbanova 34    982 01    Tornaľa      
Stred.odb.učil.pri RDM    Mierová 137    982 01    Tornaľa      
Učilište pri RDM    Mierová 137    982 01    Tornaľa      
Odborné učilište inter.    Mierová 49    982 01    Tornaľa      
SOŠ odevná    Šafárikova 56    982 01    Tornaľa      
Stredná odborná škola    Komenského 12    075 01    Trebišov      
Cirkev. SOŠ sv.Jozafáta    Komenského 1963/10    075 01    Trebišov      
Gymnázium    Komenského 32    075 01    Trebišov      

Obchodná akadémia, Komenského 3425/18, 075 42 Trebišov      

tel.: 056/672 65 90. 056/672 59 84; e-mail: oa_tv@stonline.sk; web: www.oatv.edu.sk

Cirkevné gymnázium    M. R. Štefánika 9    075 01    Trebišov      
Odborné učilište i.    Poľná 1    075 01    Trebišov      
Súkr.športové gymnázium    Sídlisko SNP 6    914 51    Trenčianske Teplice      
Gymnázium Ľ. Štúra    1. mája 2    911 01    Trenčín      
Pedagog. a soc.akadémia    1. mája 7    911 01    Trenčín      

Stredná zdravotnícka škola, J. Braneckého 4, 911 01 Trenčín
tel.: 032/641 98 18; e-mail: szstn@szstn.sk; web: www.szstn.sk

Stredná odborná škola    Jilemnického 24    911 01    Trenčín      
Športové gymnázium    Kožušnícka 2    911 05    Trenčín      
Súkr.stred.odbor.škola    Kubranská 80    911 01    Trenčín      
SOŠ letecko-technická    Legionárska 160    911 04    Trenčín      
Obchodná akadémia    Martina Rázusa 1    911 01    Trenčín      
Súkr. gymn. FUTURUM    Na dolinách 27    911 05    Trenčín      

Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého, Palackého 4, 912 50 Trenčín
tel.: 032/743 14 96; e-mail: mail@piar.gtn.sk; web: www.piar.gtn.sk

Stredná odborná škola    Pod Sokolice 14    911 01    Trenčín      
SOŠ stavebná    Staničná 4    911 05    Trenčín      

Stredná umelecká škola, Staničná 8, 911 05 Trenčín
tel.: 032/650 57 11, 032/650 57 26; e-mail: sustn@zoznam.sk; web: www.sustn.sk

Dopravná akadémia, Školská 66, 911 05 Trenčín
tel.: 032/285 52 03, 032/285 56 66; e-mail: skola.trencin@dopravnaakademia.sk
web: www.dopravnaakademia.sk

SŠ, org.zl.SOŠ,SOŠp,SOŠ    Veľkomoravská 14    911 05    Trenčín      
Spoj.šk.org.zl.SOŠ (U)    Veľkomoravská 14    911 05    Trenčín      

SOŠ podnikania, Veľkomoravská 14, 911 05 Trenčín
tel.: 032/652 81 38; e-mail: sosptn@gmail.com; web: www.sosptn.sk
      
Spojená škola    Beethovenova 27    917 08    Trnava      

SOŠ automobilová, Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava
tel.: 033/593 39 21, 033/593 39 26; e-mail: sekretariat@sosatt.sk; web: www.sosatt.sk

SOŠ zdravotnícka    Daxnerova 6    917 92    Trnava      
ŠI ako súčasť SOŠ zdrav    Daxnerova 6    917 92    Trnava      
Súkr. SOŠ Gos-Sk    Ferka Urbánka 19    918 10    Trnava      
Tanečné konzervatórium    Hollého 8    917 01    Trnava      
Jazyk.škola ako s. GYM    Hollého 9    917 26    Trnava      
Gymnázium J.Hollého    Hollého 9    917 26    Trnava      
ŠJ ako súčasť GYM    Hollého 9    917 26    Trnava      
Škol. inter. pri GYM    Hviezdoslavova 10    917 01    Trnava      

Gymnázium Angely Merici, Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava
tel.: 033/551 10 14, 033/551 46 05; e-mail: sekretariat@gamtt.sk; web: www.gamtt.sk

ŠI ako s. Šport.gym.    Jána Bottu 31    917 87    Trnava      
Športové gymnázium    Jána Bottu 31    917 87    Trnava      
ŠJ ako súčasť GYM    Jána Bottu 31    917 87    Trnava      

Pedagogická a soc.akadémia blahoslavenej Laury, Kalinčiakova 24, 917 01 Trnava
tel.: 033/554 51 95, 033/554 50 95, 033/554 59 32; e-mail: zastupca@pasa.sk
web: http://pasa.edupage.sk

Škol. inter. pri GYM    Kalinčiakova 24    917 01    Trnava      
Arcibiskupské gymnázium    Kalinčiakova 24    917 01    Trnava      
SPŠ    Komenského 1    917 31    Trnava      
SOŠ polytechnická    Koniarekova 17    918 50    Trnava      
SOŠ polytechnická    Koniarekova 17    918 50    Trnava      
Obchodná akadémia    Kukučínova 2    917 29    Trnava      
Stredná odborná škola    Lomonosovova 6    918 54    Trnava      
SOŠ obchodu a služieb    Lomonosovova 6    918 54    Trnava      
SPŠ stavebná    Lomonosovova 7    917 08    Trnava      
Odborné učilište int.    Lomonosovova 8    918 03    Trnava      
ŠI ako súčasť SOŠ el.    Sibírska 1    917 01    Trnava      
SOŠ energetická    Sibírska 1    917 01    Trnava      

SPŠ dopravná, Študentská 23, 918 45 Trnava      
tel.: 033/552 10 85, 033/551 11 61; e-mail: spsdtt@stonline.sk;
 web: www.spsdtt.edupage.org, www.spsdtt.sk

SOŠ poľn. a služ. na v.    Zavarská 9    917 28    Trnava      
Gymnázium M. Hattalu    Železničiarov 278    028 01    Trstená      
Súkromné ŠSZČ    Školská 650    925 42    Trstice      
Odborné učilište RDM    Trstín 335    919 05    Trstín      
Spojená škola-SOŠ drev.    Komenského 1049/23    038 53    Turany      
Spojená škola-SOŠ    Komenského 1049/23    038 53    Turany      
Spojená škola-SPŠ    Komenského 1049/23    038 53    Turany      

Spojená škola v Turč. Tepliciach - Gymnázium Mikuláša Galandu,
Horné Rakovce 1440/29, 039 01    Turčianske Teplice
tel.: 043/492 23 28; e-mail: skola@gymtut.edu.sk; web: www.gymtut.edu.sk

Obchodná akadémia    Ulica SNP 509/116    039 01    Turčianske Teplice      
Pedag.a sociál.akadémia    Ulica SNP 509/116    039 14    Turčianske Teplice      

Gymnázium, Ľ. Štúra 35, 023 54 Turzovka

tel.: 041/435 36 33, 041/433 36 68-9; e-mail: gymtu@stonline.sk;
web: http://gturzovka.edupage.org

Stredná odborná škola    Medvedzie 135    027 44    Tvrdošín      
Spojená škola-OA    Medvedzie I. 133/1    027 45    Tvrdošín      
Spojená škola-SPŠ    Sídl. Medvedzie I. 133/1    027 44    Tvrdošín      

Gymnázium, Školská 837, 027 44 Tvrdošín
tel.: 043/532 30 61; e-mail: gymts@vuczilina.sk; web: www.gymts.sk

Odborné učilište inter.    Švermova 1    976 46    Valaská      
Stred.škola podnikania    Strojárenská 22    976 46    Valaská-Piesok      
Spojená škola - OU    Železničná 115    059 52    Veľká Lomnica      

SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, J. Kráľa 25, 079 01 Veľké Kapušany
tel.: 056/638 24 27; e-mail: skola@sposkap.svcmi.sk;
web: www.sposvkapusany.edu.sk

Gymnázium    Zoltána Fábryho 1    079 01    Veľké Kapušany      
Odbor. učilište pri RDM    Veľké Leváre 1106    908 73    Veľké Leváre      
Stredná odborná škola    Poľná 10    990 01    Veľký Krtíš      
Gymnázium AHŠ    Školská 21    990 01    Veľký Krtíš      
Obchodná akadémia    Bratislavská 38    932 01    Veľký Meder      
Gymnáz.M.Korvína s VJM    Bratislavská 38    932 12    Veľký Meder      
Odborné učilište i.    Hlavná 232    076 31    Viničky      
Stredná odborná škola    Hlavná 232/14    076 31    Viničky      
SOŠ vinársko-ovocinársk    Hlavná 232/14    076 31    Viničky      
Gymnázium    Školská 26    952 80    Vráble      
SOŠ elektrotechnická    Ul. 1. mája 500    952 01    Vráble      
Stredná odborná škola    A. Dubčeka 963/2    093 01    Vranov nad Topľou      

Súkromné gymnázium, Bernolákova 1061, 093 01 Vranov nad Topľou
tel.: 057/443 16 81, 0905 971 726; e-mail: osg@8sgvt.edu.sk; web: www.sgvt.szm.sk

Gymnázium    Dr. C. Daxnera 88    093 13    Vranov nad Topľou      
Obchodná akadémia    Dr. C. Daxnera 89    093 35    Vranov nad Topľou      
Stredná odborná škola    Sídlisko Lúčna 1055    093 01    Vranov nad Topľou      

Cirkevné gym. sv. Františka z Assisi, Školská 650, 093 02 Vranov nad Topľou      
tel.: 057/446 42 81; e-mail: gfa1@post.sk; web: www.gfavranov.edupage.sk

Gymnázium J.B.Magina    Beňovského 358/100    922 03    Vrbové      
ŠI ako súčasť SOŠ    Ul.J.Zigmundíka 334/5    922 03    Vrbové      

Stredná odborná škola, J.Zigmundíka 334/5, 922 03 Vrbové
tel.: 033/771 99 61; e-mail: sou@souvrbove.edu.sk

Gymnázium    Čachovský rad 36    038 61    Vrútky      
Stredná odborná škola    Horný Smokovec 26    062 01    Vysoké Tatry      
Súkromná SOŠ    Trhovisko 776/1    930 39    Zlaté Klasy      
Obchodná akadémia    Bernolákova 26    953 20    Zlaté Moravce      
Súkromné gymnázium    Bernolákova 37    953 42    Zlaté Moravce      
SOŠ pri Reeduk.d.domove    Prílepská 6    953 01    Zlaté Moravce      
Stredná odborná škola    Slov.národ.povstania 2    953 30    Zlaté Moravce      
SOŠ poľnohospodár.    Slov.národ.povstania 2    953 30    Zlaté Moravce      
Gymnázium J. Kráľa    Slov.národ.povstania 3    953 42    Zlaté Moravce      
ŠJ pri Gymmáziu J.Kráľa    Slov.národ.povstania 3    953 42    Zlaté Moravce      
SOŠ obchodu a služieb    Slov.národ.povstania 5    953 01    Zlaté Moravce      

SOŠ technická, Ul. 1. mája 22, 953 01 Zlaté Moravce
tel.: 037/640 35 11, 037/642 19 08; e-mail: soustrzm@nextra.sk;
web: www.sostzm.edu.sk

Gymnázium Ľ.Štúra, Hronská 3, 960 49 Zvolen
tel.: 045/533 39 20; e-mail: eva.chylova@gymzv.sk; web: www.gymzv.sk
    
Súkromné konzervatórium    J.Kozačeka 4    960 01    Zvolen      
Súkromné gymnázium    J.Kozáčeka 4    960 01    Zvolen      
Stredná zdravotn.škola    J.Kozáčeka 4    960 81    Zvolen      
Stredná odborná škola    J.Švermu 1    960 01    Zvolen      
SOŠ služieb    Jabloňová 1351    961 50    Zvolen      
Obchodná akadémia    Lieskovská cesta 1    960 01    Zvolen      
SOŠ poľn. a služ.    Lieskovská cesta 1    960 01    Zvolen      
Spojená stredná škola    Lieskovská cesta 1    960 01    Zvolen      
SOŠ drevárska    Lučenecká cesta 17    960 01    Zvolen      
Súkromná SUŠ    Môťovská cesta 8164    960 01    Zvolen      
Gymnázium    Okružná 2469/129    960 01    Zvolen      
SPŠ dopravná    Sokolská 911/94    961 50    Zvolen      
Stredná odborná škola    Bystrická 4    966 81    Žarnovica      
Gymnázium    Štúrova 16    937 01    Želiezovce      

Gymnázium J.A.Komenského s VJM, Komenského 1, 937 01 Želiezovce - Zselíz
tel.: 036/771 11 07; e-mail: gimzsel@stonline.sk; web: www.gmzeliezovce.edu.sk

Odborné učilište int.    Gottwaldova 70/43    991 06    Želovce      
SOŠ poľnohospodárska    Gottwaldova 70/43    991 06    Želovce      
Súkr. stred. odb. škola    Dr.Janského 10    965 01    Žiar nad Hronom      
Gymnázium    J. Kollára 2    965 01    Žiar nad Hronom      
SOŠ hotel.služ. a obch.    Jilemnického 1282    965 01    Žiar nad Hronom      
Súkromná OA    Ul.SNP 16    965 01    Žiar nad Hronom      
Odborné učilište    Fatranská 3321/22    010 08    Žilina      
SOŠ pre žiakov s TP    Fatranská 3321/22    010 08    Žilina      

Stredná zdravotnícka škola, Hlboká cesta 23, 010 01 Žilina
tel.: 041/724 41 58, e-mail: htrednyz@stonline.sk web: www.szshlbokaza.edu.sk    

Gymnázium    Hlinská 29    011 80    Žilina      
Spojená škola-DOŠ    Hlinská 31    011 20    Žilina      
Spojená škola-SOŠ s.s.    Hlinská 31    011 20    Žilina      
Spojená škola-HA    Hlinská 31    011 20    Žilina      
Gymnázium sv. Františka    J. M. Hurbana 44    010 01    Žilina      
Škol. inter. pri Gym    J. M. Hurbana 44    010 01    Žilina      

Konzervatórium, J. M. Hurbana 48, 010 01 Žilina
tel.: 041/562 00 90; e-mail: konzervatoriumza@vuczilina.sk; web: www.konza.sk

Súkromná obchodná akadémia, Jarná 13, 010 01 Žilina
tel.: 041/700 27 00, 0902 930 201; e-mail: soaza.riaditel@aveducation.sk
web: www.soaza.sk

Stredná odborná škola elektrotechnická, Komenského 50, 010 01 Žilina
tel.: 041/707 49 16; e-mail: riaditel@soseza.sk; web: www.soseza.sk
      
Súkromné gymnázium    Oravska cesta 11    010 01    Žilina      

SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Predmestská 82, 010 62 Žilina
tel.: 041/723 27 07, 041/700 25 74, 041/723 27 07;
e-mail: sekretariat@spospredza.edu.sk; web: www.spospredza.edu.sk

Stredná odborná škola    Rosinská cesta 2    010 08    Žilina      
Spojená škola-Šport.Gym    Rosinská cesta 4    010 08    Žilina      
Spojená škola-SOŠ    Rosinská cesta 4    010 08    Žilina      
Súkromná SOŠ    Saleziánska 18    010 01    Žilina      
SOŠ sv. J. Robotníka    Saleziánska 18    010 01    Žilina      
Stredná odborná škola    Sasinkova 45    010 01    Žilina      
Gymnázium bilingválne    Tomáša Ružičku 3    010 01    Žilina      
Spojená škola-SOŠ stav.    Tulipánova 2    011 62    Žilina      
Spojená škola-SOŠ    Tulipánova 2    011 62    Žilina      
Gymnázium    Veľká okružná 22    010 01    Žilina      
SPŠ stavebná    Veľká okružná 25    010 01    Žilina      
Obchodná akadémia    Veľká okružná 32    011 57    Žilina      

Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského, Vysokoškolákov 13, 010 08 Žilina
tel.: 041/565 69 50; e-mail: oata@nextra.sk; web: www.oataza.edu.sk

Súkromná SOŠ spoločného stravovania, Závodská cesta 2961, 010 01 Žilina
tel.: 041/764 19 23, 0911 445 994; e-mail: sukromnesou@stonline.sk;
web: www.soussza.edu.sk

Súkromná SOŠ  Závodská cesta 2961    010 01    Žilina      
Spojená škola-SOŠ    Hlavná 2    010 09    Žilina-Bytčica      
Spojená škola-SOŠ    Hlavná 2    010 09    Žilina-Bytčica      
Gymnázium    Varšavská cesta 1    010 08    Žilina-Vlčince