Špeciálna ZŠ pri RC    Školská 158    076 61    Bačkov      
Špeciálna základ. škola    Radlinského 1605    957 01    Bánovce nad Bebravou      
Špec.základná škola    Ďumbierska 15    974 11    Banská Bystrica      
Špeciálna MŠ pri DIC    Jána Kollára 55    974 01    Banská Bystrica      
Špec.základná škola    Novozámocká 11    969 01    Banská Štiavnica      
Spojená škola - ŠZŠ    Pod papierňou    085 01    Bardejov      
Špeciálna základ. škola    J. Valašťana-Dolinského 1    841 01    Bratislava-Dúbravka  
Špeciálna MŠ    J. Valašťana-Dolinského 1    841 01    Bratislava-Dúbravka      
Špeciálna ZŠ pre TP    Dúbravská cesta 1    845 25    Bratislava-Karlova Ves      
ŠZŠI pre zrak.postih.    Svrčia 6    842 11    Bratislava-Karlova Ves      
ŠMŠ int. pre deti so ZP    Svrčia 6    842 11    Bratislava-Karlova Ves      
ŠZŠI pre slabozrakých    Svrčia 6    842 11    Bratislava-Karlova Ves      
Špeciálna základ. škola    Hálkova 54    831 03    Bratislava-Nové Mesto      
ŠZŠ pre žiakov s autizm    Hálkova 54    831 03    Bratislava-Nové Mesto      
Špeciálna ZŠi pre sl.p.    Hrdličkova 17    831 01    Bratislava-Nové Mesto      
ŠMŠ int. pre deti so SP    Hrdličkova 17    831 01    Bratislava-Nové Mesto      
Špeciálna základ. škola    Žehrianska 9    851 07    Bratislava-Petržalka      
Špeciálna ZŠ    Nevädzová 3    821 01    Bratislava-Ružinov      
Špeciálna ZŠ pri DC    Slovinská 1    821 04    Bratislava-Ružinov      
Súkr. ŠKD pri SŠZŠ    Galandova 7    811 03    Bratislava-Staré Mesto      
Súkr. ŠZŠ so ŠMŠ    Galandova 7    811 03    Bratislava-Staré Mesto      
Súkr. ŠMŠ pri ŠZŠ    Galandova 7    811 03    Bratislava-Staré Mesto      
Špeciálna ZŠ    Karpatská 1    811 05    Bratislava-Staré Mesto      
Špec. materská škola    Mišíkova 19    811 06    Bratislava-Staré Mesto      
Špec.základná škola    Záhradná 2    977 01    Brezno      
Špeciál.MŠ-ZŠInaruš.kom    Brezolupy 30    957 01    Brezolupy      
Špeciálna zákl.škola i.    Mičurova 364/1    014 01    Bytča      
Špec.zákl.škola pri RDD    S.Kollára 51    979 01    Čerenčany      
Evanjelická ŠZŠ hlsl.i.    Červenica 114    082 07    Červenica      
Špec.základná škola    Hlavná 236/67    976 52    Čierny Balog      
Špec.mat.škola pri PJK    Číž    980 43    Číž      
Špec.základná škola    Obrancov mieru 879/9    962 12    Detva      
Špec.zákl.škola pre TP    Pionierska 850/13    962 12    Detva      
Špeciálna zákl.škola    Nová 803    049 25    Dobšiná      
Špeciálna základ. škola    Školská 386/1    018 41    Dubnica nad Váhom      
Špeciálna ZŠ s VJM    Nám. SNP 187/11    929 01    Dunajská Streda      
ŠSZČ ako s.SOŠ rozv.vid    Nám. sv. Štefana 1533/3    929 38    Dunajská Streda      
Špec. základná škola    Nám. sv. Štefana 3    929 01    Dunajská Streda      
Špeciálna ZŠ a PŠ s VJM    Sládkovičova 6    929 01    Dunajská Streda      
Špec.základná škola int    Viničná 12    986 01    Fiľakovo      
Špec. základná škola    Šafárikova 38    924 01    Galanta      
Špec. základná škola    Čsl. armády 1207    908 45    Gbely      
Špec. základná škola    Kováčska 12    056 01    Gelnica      
Špec. základná škola    Kpt. Nálepku 122    087 01    Giraltovce      
Špeciálna základ. škola    Nám. baníkov 20    972 51    Handlová      
Špec. základná škola    Kukorelliho 552    094 31    Hanušovce nad Topľou      
Súkromná ŠZŠ pri IZ    Hertník 85    086 42    Hertník      
Špec. ZŠ s MŠ    M. R. Štefánika 38    920 01    Hlohovec      
Špec.základná škola    Zápotockého 127    981 01    Hnúšťa      
Špec. základná škola    Kátovská 37    908 51    Holíč      
Špec.základná škola    Kostolná 1    962 70    Hontianske Moravce      
Špec. základná škola    Hviezdoslavova 164    053 15    Hrabušice      
Spojená škola int.- ŠZŠ    Komenského 3    066 01    Humenné      
Špec. základná škola    Třebíčska 16    066 01    Humenné      
Špeciálna ZŠ s VJM    Komárňanská 42    947 01    Hurbanovo      
Špec. základná škola    Zelený háj, Hlavná 157    947 01    Hurbanovo      
Špec. základná škola    Chminianske Jakubovany 21    082 33    Chminianske Jakubovany      
Špeciálna základ. škola    Pivovarská 455/62    019 01    Ilava      
Špec. základná škola    Jarovnice 96    082 63    Jarovnice      
Špec. základná škola    Školská 399    925 23    Jelka      
Špec. ZŠ s VJM    Školská 399    925 23    Jelka      
Špec.základná škola    Nám.Republiky 62    049 16    Jelšava      
Špec. základná škola    Kostolné námestie 28    060 01    Kežmarok      
Špeciálna MŠ Zdrav.zar.    časť Jánova Ves 97    958 44    Klátova Nová Ves      
Špec.základná škola    Partizánska 909    980 55    Klenovec      
Špec. základná škola    Lesná 9    946 03    Kolárovo      
Špeciálna ZŠ s VJM    Remeselnícka 2    946 03    Kolárovo      
Spojená škola - ŠMŠ    Hradná 7    945 01    Komárno      
Spojená škola - ŠZŠ    Hradná 7    945 01    Komárno      
Špeciálna ZŠ s v.j.m.    Košická 8    945 01    Komárno      
Špec. základná škola    Školská 1    941 06    Komjatice      
Špeciálna zákl.škola    Inžinierska 24    040 11    Košice      
Špeciál. materská škola    Ľudová 15    040 11    Košice      
Súkr.MŠpri ŠZŠ-autizmus    Myslavská 401    040 16    Košice      
Špec. základná škola    Odborárska 2    040 01    Košice      
Špec. materská škola    Opatovská cesta 101    040 01    Košice      
Špeciálna ZŠ pri DC    Opatovská cesta 101    041 85    Košice      
ŠZŠpreTP pri Spoj.škole    Opatovská cesta 97    040 57    Košice      
Špec. základná škola    Rovníková 11    040 12    Košice      
Špec. základná škola    Vojenská 13    040 01    Košice      
Špec.mat.škola pri ŠLÚ    Sládkovičova 1    962 37    Kováčová      
Špec. základná škola    Majlátha 1    077 01    Kráľovský Chlmec      
Špec.zákl.škola pre SP    Českoslov. armády 183/1    967 32    Kremnica      
Špec.mater.škola pre SP    Českoslov. armády 183/1    967 32    Kremnica      
Špec.zákl.škola pre SPi    Českoslov. armády 183/20    967 32    Kremnica      
Špec.základná škola int    Ul. S. Chalupku 315/16    967 27    Kremnica      
Špeciálna zákl.škola    Hlavná 3    053 42    Krompachy      
Špec. základná škola i.    Školská 141    038 54    Krpeľany      
Špec.základná škola    Partizánska 26    963 01    Krupina      
Špec. základná škola    Lipová 622    024 01    Kysucké Nové Mesto      
Špec. základná škola    Školská 116    930 37    Lehnice      
Špec. základná škola    Slovenského raja 16    053 13    Letanovce      
Spojená škola-MŠ priŠZŠ    Z. Nejedlého 41    934 05    Levice      
Špec. základná škola    Fraňa Kráľa 3    054 01    Levoča      
Špec. materská škola    Kláštorská 24/a    054 32    Levoča      
Špec. zákl. škola int.    Kláštorská 24/a    054 01    Levoča      
ŠZŠ zrak.postih. int.    Nám. Štefana Kluberta 2    054 01    Levoča      
ŠMŠ pre zrak.post. int.    Nám. Štefana Kluberta 2    054 01    Levoča      
Špec. základná škola    Tehelná 23    082 71    Lipany      
Špec. základná škola    Hradná 336    033 01    Liptovský Hrádok      
Špeciálna zákl.škola i.    Kúpeľná 97    032 03    Liptovský Ján      
Špeciál. materská škola    Kúpeľná 97    032 03    Liptovský Ján      
Špec.mat.škola pre SP    Karola Supa 48    984 03    Lučenec      
ŠMŠI pre žiakov s NKS    Karola Supa 48    984 03    Lučenec      
Súkr.špec. MŠ pri NsP    Nám. republiky 15    984 39    Lučenec      
Špec.základná škola    Zvolenská cesta 59    984 01    Lučenec      
Špeciálna ZŠ    Pribinova 16/1    901 01    Malacky      
Špec. základná škola    Malý Slivník 28    082 67    Malý Slivník      
Špec. základná škola    Michalská 39    053 21    Markušovce      
Špec. základná škola    P. Mudroňa 46    036 01    Martin      
Špec. základná škola i.    Duchnovičova 479    068 01    Medzilaborce      
Špec. materská škola i.    Duchnovičova 479    068 01    Medzilaborce      
ŠMŠ sv. Nikolaja    Duchnovičova 506    068 01    Medzilaborce      
Špec. základná škola i.    Školská 10    071 01    Michalovce      
Špeciálna ZŠ pri RC    Biele Vody 265    053 76    Mlynky      
Špec. základná škola    Hlavná 53    045 01    Moldava nad Bodvou      
Špeciálna ZŠ Zdrav.zar.    Staromyjavská 59    907 01    Myjava      
Špeciálna základ. škola    Továrenská 63    907 01    Myjava      
Špeciálna zákl.škola i.    Červeňova 42    949 01    Nitra      
Spojená škola-ŠZŠ t.p.    Mudroňova 1    949 01    Nitra      
Súkromná ŠMŠ    Topoľová 6    949 01    Nitra      
Špec.mat.škola pre TP    Rekreačná 393    968 01    Nová Baňa      
Špec.zákl.škola pre TP    Rekreačná 393    968 01    Nová Baňa      
Špeciálna základ. škola    Pribinova 7    972 71    Nováky      
Špeciálna základ. škola    J. Kollára 3    915 01    Nové Mesto nad Váhom      
Súkromná ŠZŠ    G. Czuczora 554/4    940 53    Nové Zámky      
Spojená škola - ŠZŠ    Rákocziho 5    940 56    Nové Zámky      
Špec. základná škola    Ostrovany 11    082 22    Ostrovany      
Špeciálna základ. škola    Gen. Svobodu 1273/73    958 01    Partizánske      
Špec. základná škola    Kapušianska 2    072 14    Pavlovce nad Uhom      
Špeciál. MŠ pri ŠZŠ    Komenského 25    902 01    Pezinok      
Špeciálna základ. škola    Komenského 25    902 01    Pezinok      
ŠZŠ in. sv.K.Hofbauera    Kláštorná 2    065 03    Podolínec      
Špeciálna zákl.škola i.    Mojmírovská 70    951 14    Poľný Kesov      
Špec.základná škola    Štúrova 60    976 66    Polomka      
Špec. základná škola    Partizánska 2    058 01    Poprad      
Špeciálna ZŠ internátna    Sídl. SNP 1653/152    017 01    Považská Bystrica      
ŠZŠ nks. int.    Duklianska 2    080 01    Prešov      
Spoj. škola -ŠMŠnks.i.    Duklianska 2    080 01    Prešov      
Spoj. škola -ŠZŠsl.p.i.    Duklianska 2    080 01    Prešov      
Spoj. škola -ŠMŠsl.p.i.    Duklianska 2    080 01    Prešov      
Špec. materská škola i.    Masarykova 20C    080 01    Prešov      
Špec. základná škola i.    Masarykova 20C    080 01    Prešov      
Spojená škola - ŠZŠ    Matice slovenskej 11    080 01    Prešov      
Špeciálna ZŠ internátna    Úzka 2    971 01    Prievidza      
Špeciálna základ. škola    Ul. športovcov 1461    020 01    Púchov      
Špec.základná škola    Jilemnického 94/3    050 01    Revúca      
Špec. základná škola    Richnava 189    053 51    Richnava      
Špec.zákl.škola s VJM    Daxnerova 265    980 42    Rimavská Seč      
Špec.základná škola    Bottova 13    979 01    Rimavská Sobota      
Špec.zákl.škola s VJM    Hviezdoslavova 24    979 01    Rimavská Sobota      
Súkromná ŠZŠ    Rokycany 40    082 41    Rokycany      
Špec. základná škola i.    Zeleného stromu 8    048 01    Rožňava      
Špec. základná škola    Zimné 83    053 23    Rudňany      
Špeciálna ZŠ pri DC    J. Jančeka 32    034 01    Ružomberok      
Špec. základná škola    SNP 15    083 01    Sabinov      
Špec. základná škola    Nová 1690/11    078 01    Sečovce      
Špeciálna základ. škola    Trnavská 2    903 01    Senec      
Špec. základná škola    Juraja Fándlyho 751    926 01    Sereď      
Súkr. špec. MŠ    Sídl. gen. L.Svobodu 31    909 01    Skalica      
Špec. základná škola    Komenského K-5/2655    069 01    Snina      
Špeciálna zákl.škola    Tyršova 1    073 01    Sobrance      
Špec. základná škola    Zimná 21    059 01    Spišská Belá      
Špec. ZŠ sv.M.M.Kolbeho    Gaštanova ul. č. 11    052 01    Spišská Nová Ves      
Špec. základná škola    J. Fabiniho 2    052 01    Spišská Nová Ves      
Špec. základná škola i.    Partizánska 13    053 61    Spišské Vlachy      
Špec. základná škola    Slnečná 422    059 14    Spišský Štiavnik      
Špec. základná škola    Levočská 22    064 01    Stará Ľubovňa      
Špeciálna základ. škola    Záhumneská 50/A    900 31    Stupava      
Súkr.spojená škola-ŠZŠ    Svederník 21    013 32    Svederník      
Súkromná ŠZŠ    Dezidera Millyho 448/1    089 01    Svidník      
Špec. základná škola i.    Partizánska 52    089 01    Svidník      
Špec. materská škola i.    Partizánska 52    089 01    Svidník      
Špec. základná škola    Mierová 166/71    059 21    Svit      
ŠPP pri ŠZŠI    F. Rákocziho 1    936 01    Šahy      
Špeciálna zákl.škola i.    F. Rákocziho 1    936 01    Šahy      
Špec.materská škola int    F. Rákocziho 1    936 01    Šahy      
Špeciálna ZŠ s VJM    Pomlejská cesta 1    931 01    Šamorín      
Špec. základná škola    Pomlejská cesta 1    931 01    Šamorín      
Špec.MŠ pri lieč.ústave    Šamorín - Čilistov 62    931 01    Šamorín      
Špec. základná škola    Štúrova 573    908 41    Šaštín - Stráže      
Špec. základná škola    Lipová 6    943 01    Štúrovo      
Špec. základná škola    Šuja 54    015 01    Šuja      
Spojená škola - ŠZŠ    Topoľová 1    942 01    Šurany      
Špeciálna ZŠ int. s VJM    Kaštieľ 3    925 04    Tomášikovo      
Súkromná ŠMŠ    Janka Kráľa 1    955 01    Topoľčany      
Špec.ZŠ internátna a PŠ    Tovarnícka 1632    955 01    Topoľčany      
Špec. základná škola    Toporec 39    059 95    Toporec      
Špec.zákl.škola s VJM    Mierová 143    982 01    Tornaľa      
Špec. základná škola    M. R. Štefánika 83    075 01    Trebišov      
Špeciálna ZŠ internátna    Poľná 1    075 01    Trebišov      
Špeciálna ZŠ internátna    M. R. Štefánika 1    914 01    Trenčianska Teplá      
Špeciálna ZŠ internátna    Ľudovíta Stárka 12    911 05    Trenčín      
Špec. základná škola    Tichá 50    072 04    Trhovište      
Špeciálna zákl.škola i.    Spojná 6    917 28    Trnava      
Špeciálna ZŠ pri RDD    Trstín 345    919 05    Trstín      
Špec. ZŠ int.sv. Jozefa    R. Jašíka 219    023 54    Turzovka      
Špec. základná škola    Stred 39    023 54    Turzovka      
Špec.zákl.škola inter.    Švermova 1    976 46    Valaská      
Špec.mater.škola inter.    Švermova 1    976 46    Valaská      
Špec.základná škola int    Školská 63    991 09    Veľká Čalomija      
Spojená škola - ŠZŠ    Železničná 115    059 52    Veľká Lomnica      
Špeciálna MŠ internátna    J. Dózsu 32    079 40    Veľké Kapušany      
Špec. základná škola    J. Dózsu 32    079 01    Veľké Kapušany      
Špec.základná škola    Za parkom 966    990 01    Veľký Krtíš      
Špec. základná škola    Dunajská 51    932 01    Veľký Meder      
Špeciálna zákl.škola i.    Nám. kpt. Nálepku 613    952 01    Vráble      
ŠZŠ telesne postih.    Budovateľská 1309    093 01    Vranov nad Topľou      
Špec. základná škola i.    M. R. Štefánika 140    093 41    Vranov nad Topľou      
Špec. základná škola    Nám.sv.Cyrila a Met. 9    922 03    Vrbové      
Špec. základná škola    Vtáčkovce 2    044 47    Vtáčkovce      
Špec. základná škola    Školská 478    086 33    Zborov      
Špec. základná škola    Čakanská cesta 800/1    930 39    Zlaté Klasy      
Špec. základná škola    Chyzerovecká 80    953 01    Zlaté Moravce      
Špec.základná škola    Sokolská 2291/111    960 01    Zvolen      
Špec.základná škola    Sládkovičova 24    966 81    Žarnovica      
Špec. základná škola i.    Ždaňa 244    044 11    Ždaňa      
Špec. základná škola    Úzka 4    937 01    Želiezovce      
Špec.základná škola    Hutníkov 302    965 01    Žiar nad Hronom      
Špec. základná škola    Jána Vojtaššáka 13    010 08    Žilina      
Špec. materská škola    Jána Vojtaššáka 13    010 08    Žilina      
Súkromná ŠZŠ    Do Stošky 8    010 04    Žilina-Bánová