Súkromná jazyková škola    Karola Kuzmányho 5    974 01    Banská Bystrica      
Jazyková škola    Trieda SNP 54    974 01    Banská Bystrica      
Súkr.jazyková škola ICJ    Jiráskova 12    085 01    Bardejov      
Súkr. jazyková škola BL    V. M. Miškovského 3    085 01    Bardejov      
Súkromná jazyková škola    Batkova 2    841 01    Bratislava-Dúbravka      
Súkromná jazyková škola    Kremnická 26    851 01    Bratislava-Petržalka      
Jazyková škola    Palisády 38    811 06    Bratislava-Staré Mesto      
Súkromná jazyková škola    Štefánikova 16    811 04    Bratislava-Staré Mesto      
Jazyková škola    Vazovova 6    811 07    Bratislava-Staré Mesto      
Súkr. jazyková škola    Ul. S. Bíroša 660    014 01    Bytča      
Jazyk.škola ako s. SOŠ    Z. Kodálya 765    924 47    Galanta      
Jazyková škola    Komenského 2    040 01    Košice      
Súkr.jazyková škola    Trieda SNP 61    040 11    Košice      
Jazyková škola    Užhorodská 8    040 11    Košice      
Jazyková škola sv.T.Akv    Zbrojničná 3    040 01    Košice      
Jazyková škola    M. M. Hodžu 13    031 36    Liptovský Mikuláš      
Jazyková škola pri G    Haličská cesta 9    984 03    Lučenec      
Jazyková škola    Bernolákova 2    036 37    Martin      
Súkromná jazyková škola    Ul. Jesenského 5    036 01    Martin      
Jazyková škola    Mieru 307/23    029 01    Námestovo      
Súkromná jazyková škola    Akademická 4    949 01    Nitra      
Súkromná jazyková škola    Farská 33    949 01    Nitra      
Jazyková škola    Golianova 68    949 01    Nitra      
Privátna jazyková škola    Kupecká 6    949 01    Nitra      
Súkr.jazyk.škola SOPHIA    Mostná 29    949 01    Nitra      
Súkr. jazyk. škola E-KU    Piaristická 2    949 01    Nitra      
Súkr.jaz.škola COLLEGE    Štefánikova trieda 7    949 01    Nitra      
Súkromná jazyková škola    Tehelná 1    902 01    Pezinok      
Jazyková škola    Dominika Tatarku 14    058 01    Poprad      
Jazyková škola    Jesenského 259/6    017 01    Považská Bystrica      
Jazyková škola    Plzenská 10    080 01    Prešov      
Jazyk.škola ako s.SOŠ    Rakovice 25    922 08    Rakovice      
Súkromná jazyková škola    Daxnerova 34    979 01    Rimavská Sobota      
Súkromná jazyková škola    Mostová 4    034 01    Ružomberok      
Súkr. jazyková škola    Mallého 2    909 01    Skalica      
Súkromná jazyková škola    Fučíkova 462    925 21    Sládkovičovo      
Jazyková škola pri ZŠ    Moskovská 20    059 01    Spišská Belá      
Št.jazyk.škola pri SŠP    Mierová 727    072 22    Strážske      
Štát.jazyk.škola pri G    Komenského 32    075 01    Trebišov      
Jazyková škola    1. mája 2    911 01    Trenčín      
Jazyk.škola ako s. SPŠD    Študentská 23    918 45    Trnava      
Jazyková škola    Veľká okružná 24    010 01    Žilina