Kalidas - vzdelávacie a doučovacie centrum,
Tomášiková 26 Bratislava
FREEDU- vzdelávacie centrum,
Bílikova 34, Bratislava