*
Kam do školy?
Náš portál Vám ponúka informácie z oblasti vzdelávania na Slovensku. Nájdete tu vzdelávacie zariadenia od jaslí cez štandardné školy povinnej školskej dochádzky až po alternatívne formy vzdelávania.
* 
Materská škola    Dolná 105    962 64    Babiná      
Materská škola    Lhenická 34    962 33    Budča      
Základná škola    Školská 341    962 33    Budča      
Materská škola pri ZŠ    8. marca 317/7    962 61    Dobrá Niva      
Základná škola s MŠ    Školská 447/3    962 61    Dobrá Niva      
Materská škola    Dubové 82    962 61    Dubové      
Špec.mat.škola pri ŠLÚ    Sládkovičova 1    962 37    Kováčová      
Základná škola pri ŠLÚ    Sládkovičova 311    962 37    Kováčová      
Základná škola s MŠ    Trávniky 13    962 37    Kováčová      
Materská škola pri ZŠ    Trávniky 309/7    962 37    Kováčová      
Materská škola    Nová 2912/2    962 21    Lieskovec      
Základná škola    Stredisková 2735/5    962 21    Lieskovec      
Základná škola s MŠ    Čs. armády 109/91    962 23    Očová      
Materská škola pri ZŠ    J. Palárika 454/2    962 23    Očová      
Základná umelecká škola    SNP 331/112    962 23    Očová      
Materská škola    L. Štúra 403/2    962 63    Pliešovce      
Základná škola s MŠ    Školská 27/14    962 63    Pliešovce      
Súkr. ZŠ    Zaježová 5    962 63    Pliešovce      
Materská škola    Sása 119    962 62    Sása      
Základná škola s MŠ    Sielnica 15    962 31    Sielnica      
Materská škola pri ZŠ    Sielnica 210    962 31    Sielnica      
Materská škola    Jána Cikkera 651/2    962 31    Sliač      
Základná škola    Pionierska 348/ 9    962 31    Sliač      
Materská škola    Pionierska 351/12    962 31    Sliač      
Základná umelecká škola    SNP 308/35    962 31    Sliač      
Materská škola    Turová 70    962 34    Turová      
Materská škola    Medzinár. dňa detí l31/17    962 31    Veľká Lúka      
Materská škola    1. mája 161/1    960 01    Zvolen      
Materská škola    Bystrický rad 2485/41    960 01    Zvolen      
Materská škola    Centrum 2496/27    960 01    Zvolen      
Materská škola    E. P. Voljanského 491/3    960 01    Zvolen      
Materská škola Domček    Hodžova 1186/5    960 01    Zvolen      
Základná škola    Hodžova 9    960 01    Zvolen      
Materská škola    Hrnčiarska 2063/2    960 01    Zvolen      

Základná škola, Hrnčiarska 2119/1, 960 01 Zvolen
tel.: 045/532 60 01; e-mail: skola@5zszv.edu.sk; web: www.5zszv.edu.sk  

Gymnázium Ľ.Štúra, Hronská 3, 960 49 Zvolen
tel.: 045/533 39 20; e-mail: eva.chylova@gymzv.sk; web: www.gymzv.sk

Súkromná materská škola    Hurbanova 15    960 01    Zvolen      
Materská škola    Imatra 2548/8    960 01    Zvolen      
Základná škola    J.Alexyho 1941/1    960 01    Zvolen      
Materská škola    J.Bánika 1733/41    960 01    Zvolen      
Súkromné konzervatórium    J.Kozačeka 4    960 01    Zvolen      
Súkromné gymnázium    J.Kozáčeka 4    960 01    Zvolen      
Stredná zdravotn.škola    J.Kozáčeka 4    960 81    Zvolen      
Súkromná ZUŠ    J.Kozáčeka 4    960 01    Zvolen      
Stredná odborná škola    J.Švermu 1    960 01    Zvolen      
SOŠ služieb    Jabloňová 1351    961 50    Zvolen      
Materská škola pri NsP    Kuzmányho nábrežie 28    960 01    Zvolen      
Základná škola pri NsP    Kuzmányho nábrežie 28    960 01    Zvolen      
Materská škola    Ľ.Fullu 1689/43    960 01    Zvolen      
Obchodná akadémia    Lieskovská cesta 1    960 01    Zvolen      
SOŠ poľn. a služ.    Lieskovská cesta 1    960 01    Zvolen      
Spojená stredná škola    Lieskovská cesta 1    960 01    Zvolen      
SOŠ drevárska    Lučenecká cesta 17    960 01    Zvolen      
Základná škola    M. Rázusa 1672/3    960 01    Zvolen      
Materská škola    marš. Malinovského 1985/4    960 01    Zvolen      
Súkromná SUŠ    Môťovská cesta 8164    960 01    Zvolen      
Základná umelecká škola    Nádvorná 3366/10    960 01    Zvolen      

Základná škola, Námestie mládeže 587/17, 960 01 Zvolen      
tel.: 045/535 02 53; e-mail: namestie.mladeze@post.sk;
web: www.zsmladezezv.edu.sk

Gymnázium    Okružná 2469/129    960 01    Zvolen      
Súkromná materská škola    Okružná 2471/131    960 01    Zvolen      
Základná škola    Petra Jilemnického 1035/2    960 01    Zvolen      
Základná škola    Petra Jilemnického 1813/1    960 01    Zvolen      
Materská škola    Prachatická 2421/45    960 01    Zvolen      
Súkr.základ.umel.škola    Sokolská 109    960 01    Zvolen      
Špec.základná škola    Sokolská 2291/111    960 01    Zvolen      
SPŠ dopravná    Sokolská 911/94    961 50    Zvolen      
Súkromná ZUŠ    Tehelná 2549/5    960 01    Zvolen      
Materská škola    Tehelná 2549/5    960 01    Zvolen      
Materská škola pri ZŠ    Budovateľská 19    962 01    Zvolenská Slatina      
Základná škola s MŠ    Ul. T. Vansovej 353/3    962 01    Zvolenská Slatina      
Materská škola    Železná Breznica 181    962 34    Železná Breznica      
Technická univerzita vo Zvolene    Ul. T.G.Masaryka 24    960 53    Zvolen