*
Kam do školy?
Náš portál Vám ponúka informácie z oblasti vzdelávania na Slovensku. Nájdete tu vzdelávacie zariadenia od jaslí cez štandardné školy povinnej školskej dochádzky až po alternatívne formy vzdelávania.
* 
Materská škola    Parková 364    951 75    Beladice      
Základná škola    Školská 252    951 75    Beladice      
Materská škola    Školská 252    951 75    Beladice-Chrašťany      
Základná škola    Čaradice 156    953 01    Čaradice      
Materská škola    Čaradice 156    953 01    Čaradice      
Materská škola pri ZŠ    Červený Hrádok 235    951 82    Červený Hrádok      
Základná škola s MŠ    Červený Hrádok 235    951 82    Červený Hrádok      
Materská škola    Čierne Kľačany 284    953 05    Čierne Kľačany      
Základná škola    Školská 223    953 05    Čierne Kľačany      
Materská škola    Hostie 85    951 94    Hostie      

Základná škola, Hostie 86, 951 94 Hostie
tel.: 037/633 71 14; e-mail: zshostie@gmail.com; web: http://zshostie.edupage.org

Materská škola    Hosťovce 224    951 91    Hosťovce      
Základná škola    Hosťovce 224    951 91    Hosťovce      
Základná škola    Choča 141    951 76    Choča      
Materská škola    Choča 178    951 76    Choča      
Materská škola    Jedľové Kostoľany 33    951 96    Jedľové Kostoľany      
Základná škola    Jedľové Kostoľany 75    951 96    Jedľové Kostoľany      
Materská škola    Barina 153    951 77    Kostoľany pod Tribečom      
Základná škola    Kostoľany pod Tribečom144    951 77    Kostoľany pod Tribečom      
Základná škola    Ladice 323    951 77    Ladice      
Materská škola    Ladice 324    951 77    Ladice      
Základná škola    Hlavná 45    951 92    Lovce      
Materská škola    Hlavná 45    951 92    Lovce      
Základná škola sv.Savia    Kopanická 286    951 93    Machulince      
Materská škola    Kopanická 287    951 93    Machulince      
Materská škola    Malé Vozokany 25    951 82    Malé Vozokany      
Základná škola    Mankovce 102    951 91    Mankovce      
Materská škola    Mankovce 102    951 91    Mankovce      
Základná škola    Martin nad Žitavou 110    953 01    Martin nad Žitavou      
Materská škola    Martin nad Žitavou 137    953 01    Martin nad Žitavou      
Základná škola    Nemčiňany 129    951 81    Nemčiňany      
Materská škola    Nemčiňany 222    951 81    Nemčiňany      
Materská škola    Neverice 8    951 72    Neverice      
Základná škola    Školská 214    951 72    Neverice      
Materská škola    Nevidzany 1    951 62    Nevidzany      
Základná škola    Školská 289    951 95    Obyce      
Materská škola    Školská 290    951 95    Obyce      
Materská škola    Školská 296    951 85    Skýcov      
Základná škola    Školská 299    951 85    Skýcov      
Základná škola    Dlhá 122    951 71    Sľažany      
Materská škola    Sľažany 321    951 71    Sľažany      
Základná škola    Školská 232    951 52    Slepčany      
Materská škola    Školská 232    951 52    Slepčany      
Základná škola s MŠ    Školská 416    966 54    Tekovské Nemce      
Materská škola pri ZŠ    Školská 417    966 54    Tekovské Nemce      
Materská škola    Hlavná 1    951 76    Tesárske Mlyňany      
ZŠ Štefana Moysesa    Školská 608    951 76    Tesárske Mlyňany      
Materská škola    Cintorínska 35    951 93    Topoľčianky      
Základná škola    Litoměřická 32    951 93    Topoľčianky      
Materská škola    SNP 3    951 93    Topoľčianky      
Materská škola    Velčice 225    951 71    Velčice      
Základná škola    Velčice 86    951 71    Velčice      
Materská škola    Veľké Vozokany 3    951 82    Veľké Vozokany      
Materská škola    Vieska nad Žitavou 64    951 52    Vieska nad Žitavou      
Materská škola    Hlavná 10    951 87    Volkovce      
Základná škola    Školská 1    951 87    Volkovce      
Obchodná akadémia    Bernolákova 26    953 20    Zlaté Moravce      
Súkromné gymnázium    Bernolákova 37    953 42    Zlaté Moravce      
ZŠ pri MNsP    Bernolákova 4    953 01    Zlaté Moravce      
Špec. základná škola    Chyzerovecká 80    953 01    Zlaté Moravce      
Základná umelecká škola    J. Kráľa 4    953 01    Zlaté Moravce      
Materská škola    Kalinčiakova 12    953 01    Zlaté Moravce      
Základná škola    Mojmírova 2    953 01    Zlaté Moravce      
Základná škola    Pribinova 1    953 01    Zlaté Moravce      
SOŠ pri Reeduk.d.domove    Prílepská 6    953 01    Zlaté Moravce      
Základná škola pri RDD    Prílepská 6    953 01    Zlaté Moravce      
Základná škola    Robotnícka 25    953 01    Zlaté Moravce      
Materská škola    Slnečná 2    953 01    Zlaté Moravce      
Stredná odborná škola    Slov.národ.povstania 2    953 30    Zlaté Moravce      
SOŠ poľnohospodár.    Slov.národ.povstania 2    953 30    Zlaté Moravce      
Gymnázium J. Kráľa    Slov.národ.povstania 3    953 42    Zlaté Moravce      
ŠJ pri Gymmáziu J.Kráľa    Slov.národ.povstania 3    953 42    Zlaté Moravce      
SOŠ obchodu a služieb    Slov.národ.povstania 5    953 01    Zlaté Moravce      
Materská škola    Štúrova 15    953 01    Zlaté Moravce      

SOŠ technická, Ul. 1. mája 22, 953 01 Zlaté Moravce
tel.: 037/640 35 11, 037/642 19 08; e-mail: soustrzm@nextra.sk;
web: www.sostzm.edu.sk

ZŠ sv. Don Bosca    Ul. 1. mája 24    953 01    Zlaté Moravce      
Materská škola    Žitavské nábrežie 1    953 01    Zlaté Moravce      
Materská škola    Parková 2    953 05    Zlaté Moravce-Prílepy      
Materská škola    Žikava 39    951 92    Žikava      
ZŠ Jána Vojtecha Šimka    Šimkova 40    951 97    Žitavany      
Materská škola    Šimkova 40    951 97    Žitavany