*
Gymnázium sv. Františka z Assisi, J. M. Hurbana 44, Žilina
*
 Gymnázium    J. Lettricha 2    036 01    Martin 
*
Základná škola s MŠ, Hôrky 2, 010 04 Hôrky
*
ZŠ M. R. Štefánika 1 , Vrútky
* 
Materská škola pri ZŠ    Babín 293    029 52    Babín      
Základná škola s MŠ    Babín 37    029 52    Babín      
Spojená škola-ZUŠ    Nižné Kamence č. 891    013 05    Belá      
Spojená škola    Oslobodenia č. 165    013 05    Belá      
Spojená škola-MŠ pri ZŠ    SNP č. 112    013 05    Belá      
Základná škola    Belá - Dulice 84    038 11    Belá - Dulice      
Materská škola    Belá - Dulice 87    038 11    Belá - Dulice      
Základná škola s MŠ    Beňadovo 68    029 53    Beňadovo      
Materská škola pri ZŠ    Beňadovo 68    029 53    Beňadovo      
Základná škola    Benice 96    038 42    Benice      
Materská škola    Bešeňová 66    034 83    Bešeňová      
Materská škola    Bitarová 94    010 04    Bitarová      
Základná škola    Blatnica 310    038 15    Blatnica      
Materská škola    Blatnica 393    038 15    Blatnica      
Základná škola s MŠ    Bobrov    029 42    Bobrov      
Materská škola pri ZŠ    Bobrov 171    029 42    Bobrov      
Základná škola    Bobrovec 490    032 21    Bobrovec      
Materská škola    Bobrovec 94    032 21    Bobrovec      
Základná škola s MŠ    Breza 314    029 53    Breza      
Materská škola pri ZŠ    Breza 337    029 53    Breza      
Materská škola    Brezany 122    010 04    Brezany      
Materská škola pri ZŠ    Dolné Hrady 217    028 01    Brezovica      
Základná škola s MŠ    Školská 321    028 01    Brezovica      
Materská škola    Bystrička 137    036 01    Bystrička      
Základná škola    Bystrička č.297    038 04    Bystrička      
Materská škola    Dostojevského 933/5    014 01    Bytča      
Základná škola    Eliáša Lániho 261/7    014 01    Bytča      
Materská škola    Hurbanova 5    014 01    Bytča      
Materská škola    m. č. Hliník n.Váhom 167    014 01    Bytča      
Materská škola    m. č. Hrabové 89    014 01    Bytča      
Materská škola    m. č. Pšurnovice 176    014 01    Bytča      
Špeciálna zákl.škola i.    Mičurova 364/1    014 01    Bytča      
Základná škola    Mieru 18    014 01    Bytča      
Gymnázium    Štefánikova 219/4    014 01    Bytča      
Súkr. jazyková škola    Ul. S. Bíroša 660    014 01    Bytča      
Základná umelecká škola    Zámok 105    014 01    Bytča      
Škol. inter. pri Gym    17. novembra 1296    022 01    Čadca      
Gymnázium J. M. Hurbana    17. novembra 1296    022 01    Čadca      
Obchodná akadémia    17. novembra 2701    022 01    Čadca      
Stredná odborná škola    A. Hlinku 1336    022 01    Čadca      
Materská škola    Fraňa Kráľa 1707    022 01    Čadca      
Materská škola pri ZŠ    Horelica 429    022 01    Čadca      
Základná škola s MŠ    Horelica 429    022 01    Čadca      
Stredná odborná škola    Horná 137    022 01    Čadca      
PaSA sv. M. Goretti    Horná 137    022 01    Čadca      
Materská škola    Hurbanova 1155    022 04    Čadca      
Materská škola    Janka Kráľa 2392    022 01    Čadca      
Základná umelecká škola    M. R. Štefánika 2007    022 01    Čadca      
Základná škola    M. R. Štefánika 2007    022 01    Čadca      
Materská škola    Milošová 445    022 01    Čadca      
Základná škola    Milošová u Prívary 477    022 01    Čadca      
Stredná odborná škola    Okružná 693    022 01    Čadca      
Základná škola pri ZZ    Palárikova 2311    022 01    Čadca      
Spojená škola    Palárikova 2758    022 01    Čadca      
Materská škola pri ZŠ    Podzávoz 2739    022 01    Čadca      
Základná škola s MŠ    Podzávoz 2739    022 01    Čadca      
Základná škola    Rázusova 2260    022 01    Čadca      
Materská škola    SNP 742    022 04    Čadca      
Základná umelecká škola    Školská 945    022 01    Čadca      
Stredná odborná škola    Ul. 17. novembra 2579    022 01    Čadca      
Základná škola    Ulica Komenského 752    022 04    Čadca      
Materská škola    Ústredie 169    023 13    Čierne      
Základná škola    Ústredie 183    023 13    Čierne      
Základná škola s MŠ    Vyšný Koniec 969    023 13    Čierne      
Materská škola pri ZŠ    Vyšný Koniec 969    023 13    Čierne      

Materská škola pri ZŠ, Nová 6, 027 12 Čimhová
tel.: 043/538 42 22, 043/538 42 53, 0911 269 168; e-mail: zs@zscimhova.edu.sk
web: www.zscimhova.edu.sk   

Základná škola s MŠ, Nová 6, 027 12 Čimhová      
tel.: 043/538 42 22, 043/538 42 53, 0911 269 168; e-mail: zs@zscimhova.edu.sk
web: www.zscimhova.edu.sk    

Materská škola    Ďanová 151    038 42    Ďanová      
Materská škola pri ZŠ    Divina 527    013 31    Divina      
Základná škola s MŠ    Divina 538    013 31    Divina      
Materská škola pri ZŠ    Divinka 4    013 31    Divinka      
Základná škola s MŠ    Divinka 84    013 31    Divinka      
Materská škola pri ZŠ    Dlhá nad Kysucou 201    023 54    Dlhá nad Kysucou      
Základná škola s MŠ    Dlhá nad Kysucou 201    023 54    Dlhá nad Kysucou      
Materská škola pri ZŠ    Dlhá nad Oravou 110    027 55    Dlhá nad Oravou      
Základná škola s MŠ    Dlhá nad Oravou 110    027 55    Dlhá nad Oravou      
Materská škola pri ZŠ    Dlhé Pole 203    013 32    Dlhé Pole      
Základná škola s MŠ    Dlhé Pole 38    013 32    Dlhé Pole      
Materská škola    Dolná Tižina 217    013 04    Dolná Tižina      
Základná škola    Dolná Tižina 28    013 04    Dolná Tižina      
Materská škola pri ZŠ    Osloboditeľov 213    013 41    Dolný Hričov      
Základná škola    Školská 248    013 41    Dolný Hričov      
Gymnázium P.O.Hviezdos.    Hviezdoslavovo nám. 18    026 24    Dolný Kubín      
Materská škola    Chočská 1585/29    026 01    Dolný Kubín      
Základná škola    Kohútov sad 1752/4    026 01    Dolný Kubín      
Stredná odborná škola    M. Hattalu 2149    026 01    Dolný Kubín      
Spojená škola    Matuškova 1631    026 01    Dolný Kubín      
Základná umelecká škola    Matúškova 1632/5    026 01    Dolný Kubín      
Materská škola    Na Sihoti 1163/35    026 01    Dolný Kubín      
Materská škola    Nám. slobody 1270/5    026 01    Dolný Kubín      
Základná umelecká škola    Nám. slobody 1271/6    026 01    Dolný Kubín      
MŠ pri zdrav. zariad.    Nemocničná 1944/4    026 01    Dolný Kubín      
ZŠ s MŠ pri ZZ    Nemocničná 1944/4    026 01    Dolný Kubín      
Súkromné gymnázium    Nemocničná 2    026 01    Dolný Kubín      
Stredná odborná škola    Nemocničná 2    026 01    Dolný Kubín      
Materská škola    Obrancov mieru 1775/16    026 01    Dolný Kubín      
Súkromná ZŠ s MŠ    Obrancov mieru č. 1779    026 01    Dolný Kubín      
Súkromná materská škola    Obrancov mieru č. 1779    026 01    Dolný Kubín      
Materská škola    Odbojárov 1962/16    026 01    Dolný Kubín      
Materská škola pri ZŠ    Okružná 2062/25    026 01    Dolný Kubín      
ZŠ s MŠ A. Radlinského    Okružná 2062/25    026 01    Dolný Kubín      
Stredná odborná škola    Pelhřimovská 10    026 80    Dolný Kubín      
Obchodná akadémia    Radlinského 1725/55    026 36    Dolný Kubín      
Základná škola    SNP 1199/36    026 01    Dolný Kubín      
Súkromná SOŠ    SNP 1202/14    026 01    Dolný Kubín      
Základná škola    Ul. Martina Hattalu 2151    026 01    Dolný Kubín      
Cirkevné gymnázium    Ul. Okružná 2026/25    026 01    Dolný Kubín      
Materská škola    Záskalická 2053/5    026 01    Dolný Kubín      
Základná škola s MŠ    Komenského 279/32    026 01    Dolný Kubín - Kňažia      
Materská škola pri ZŠ    Komenského 279/32    026 01    Dolný Kubín - Kňažia      
Stredná odborná škola    Jelšavská 404    026 01    Dolný Kubín-Kňažia      
Materská škola    Dolný Vadičov 139    023 45    Dolný Vadičov      
Materská škola    Dražkovce 154    038 02    Dražkovce      
Základná škola    Dražkovce 59    038 02    Dražkovce      
Materská škola pri ZŠ    Dubové 51    038 23    Dubové      
Základná škola s MŠ    Dubové 51    038 23    Dubové      
Materská škola pri ZŠ    Dúbrava 30    032 12    Dúbrava      
Základná škola s MŠ    Dúbrava 464    032 12    Dúbrava      
Základná škola    Dunajov 235    023 02    Dunajov      
Materská škola    Dunajov 266    023 02    Dunajov      
Materská škola    Ďurčiná 225    015 01    Ďurčiná      
Základná škola    Ďurčiná 225    015 01    Ďurčiná      
Materská škola    Fačkov 190    013 16    Fačkov      
Základná škola    Fačkov 190    013 16    Fačkov      
Materská škola    Gbeľany 139    013 02    Gbeľany      
Základná škola    Gbeľany 375    013 02    Gbeľany      
Materská škola pri ZŠ    Habovka 235    027 32    Habovka      
Základná škola s MŠ    Habovka 235    027 32    Habovka      
Materská škola    Háj 69    039 01    Háj      
Materská škola pri ZŠ    Farská 238    027 13    Hladovka      
Základná škola s MŠ    Hladovka 238    027 13    Hladovka      
Základná škola s MŠ    Hlboké n. /V. 124    014 01    Hlboké nad Váhom      
Materská škola pri ZŠ    Hlboké nad Váhom 218    014 01    Hlboké nad Váhom      
Materská škola    Horná Lehota 79    027 41    Horná Lehota      
Základná škola    Horná Štubňa 494    038 46    Horná Štubňa      
Spojená škola    Horná Štubňa 494    038 46    Horná Štubňa      
Materská škola    Horná Štubňa 528    038 46    Horná Štubňa      
Základná škola s MŠ    Mládeže 156    013 42    Horný Hričov      
Materská škola pri ZŠ    Mládeže 156    013 42    Horný Hričov      
Základná škola    Horný Vadičov 277    023 45    Horný Vadičov      
Materská škola    Horný Vadičov 515    023 45    Horný Vadičov      
Materská škola pri ZŠ    Hôrky 168    010 04    Hôrky      
Základná škola s MŠ    Hôrky 2    010 04    Hôrky      
Materská škola    Hričovské Podhradie 98    013 41    Hričovské Podhradie      
Materská škola    Hruštín 207    029 52    Hruštín      

Základná škola, Hruštín 55, 029 52 Hruštín; tel.: 0908 916 566;
e-mail: zshrustin@bb.telecom.sk; web: www.zshrustin.edupage.org

Materská škola    Školská 329    034 93    Hubová      
Základná škola    Školská 329    034 93    Hubová      
Materská škola pri ZŠ    Hvozdnica 66    013 56    Hvozdnica      
Základná škola s MŠ    Hvozdnica 66    013 56    Hvozdnica      
Základná škola    Hybe 140    032 31    Hybe      
Materská škola    Hybe 16    032 31    Hybe      
Materská škola pri ZŠ    Chlebnice 133    027 55    Chlebnice      
Základná škola s MŠ    Chlebnice 134    027 55    Chlebnice      

SOŠ technická, Hrádok 226, 027 53 Istebné
tel.: 043/589 13 78, 043/589 11 11, 043/589 12 64; e-mail: skola@spsi.sk
web: www.spsi.sk

Materská škola pri ZŠ    Istebné č. 152    027 53    Istebné      
Základná škola s MŠ    Ul. Školská č. 143    027 53    Istebné      
Materská škola    Ivachnová 7    034 83    Ivachnová      
Materská škola pri ZŠ    Jablonové 118    013 52    Jablonové      
Materská škola    Jakubovany 21    032 04    Jakubovany      
ZŠ pre žiakov s naruš.    Liptovský Jamník 42    033 01    Jamník      
Základná škola    Jasenové 1    013 19    Jasenové      
Materská škola    Jasenové 1    013 19    Jasenové      
Základná škola    Jazernica 84    038 44    Jazernica      
Materská škola    Jazernica 84    038 44    Jazernica      
Materská škola    Kalameny 4    034 82    Kalameny      
Materská škola    Kamenná Poruba 137    013 14    Kamenná Poruba      

Základná škola, Ulica školská 474/5, 013 14 Kamenná Poruba
e-mail: zs.kamporuba@zoznam.sk

Základná škola    Gymnaziálna 197    038 43    Kláštor pod Znievom      
Súkromná ZUŠ    Gymnaziálna č. 197    038 43    Kláštor pod Znievom      
Materská škola    Kláštor pod Znievom 9    038 43    Kláštor pod Znievom      
Základná škola s MŠ    Klin    029 41    Klin      
Materská škola pri ZŠ    Klin 242    029 41    Klin      
Materská škola    Hlavice 542    023 22    Klokočov      
Základná škola    Ustredie 976    023 22    Klokočov      
Základná škola s MŠ    Klubina 157    023 04    Klubina      
Materská škola pri ZŠ    Klubina 157    023 04    Klubina      
Materská škola pri ZŠ    Kolárovice 61    013 54    Kolárovice      
Základná škola s MŠ    Kolárovice 62    013 54    Kolárovice      
Základná škola s MŠ    Školská 290    034 96    Komjatná      
Materská škola pri ZŠ    Školská 291    034 96    Komjatná      
Materská škola pri ZŠ    Hlavná cesta 189    013 13    Konská      
Základná škola s MŠ    Konská 399    013 13    Konská      
Materská škola    Korňa 720    023 21    Korňa      
Základná škola    Ústredie 503    023 21    Korňa      
Materská škola    Košťany nad Turcom 169    038 41    Košťany nad Turcom      
Základná škola    Ostrovná 1    038 41    Košťany nad Turcom      
Základná škola s MŠ    Kotešová 378    013 61    Kotešová      
Materská škola pri ZŠ    Kotešová 505    013 61    Kotešová      
Materská škola    Kráľova Lehota 82    032 33    Kráľova Lehota      
Materská škola    Kraľovany 93    027 51    Kraľovany      
Základná škola    Krasňany 19    013 03    Krasňany      
Materská škola    Okružná 157    013 03    Krasňany      

Základná škola s MŠ, Kalinovská 431, 023 02 Krásno nad Kysucou
tel.: 041/438 52 79; e-mail: ZS.Kalinov.Z@zoznam.sk; web: www.zskalkrakys.edu.sk

Materská škola pri ZŠ    Kalinovská 431    023 02    Krásno nad Kysucou      
Stredná odborná škola    Krásno nad Kysucou 1642    023 02    Krásno nad Kysucou 
Materská škola    Lesnícka 1370    023 02    Krásno nad Kysucou      
Základná škola    m. č. Michalkov 613    023 02    Krásno nad Kysucou      
Základná škola    Mládežnícka 1343    023 02    Krásno nad Kysucou      
Základná umelecká škola    Slov.národ.povstania 167    023 02 Krásno nad Kysucou
Základná škola s MŠ    Krivá 136    027 55    Krivá      
Materská škola pri ZŠ    Krivá 167    027 55    Krivá      
Materská škola    Krpeľany 143    038 54    Krpeľany      
Základná škola    Školská 1    038 54    Krpeľany      
Špec. základná škola i.    Školská 141    038 54    Krpeľany      
Materská škola pri ZŠ    Krušetnica 48    029 54    Krušetnica      
Základná škola s MŠ    Krušetnica 83    029 54    Krušetnica      
Základná škola    Kunerad 103    013 13    Kunerad      
Materská škola    Kunerad 213    013 13    Kunerad      
Základná škola    Kvačany 227    032 23    Kvačany      
Materská škola    Kvačany 232    032 24    Kvačany      
Materská škola    Budatínska Lehota č.31    023 36    Kysucké Nové Mesto      
Základná škola    Clementisova ulica č.616    024 01    Kysucké Nové Mesto      
Základná škola    Dolinský potok č.1114    024 01    Kysucké Nové Mesto      
Gymnázium    Komenského 1357    024 01    Kysucké Nové Mesto      
Materská škola    Komenského ulica č.1162    024 01    Kysucké Nové Mesto      
Špec. základná škola    Lipová 622    024 01    Kysucké Nové Mesto      
Materská škola    Litovelská ulica č.605    024 01    Kysucké Nové Mesto      
Odborné učilište int.    Murgašova 580    024 01    Kysucké Nové Mesto      
Spojená škola-SPŠ    Nábrežná 1325    024 01    Kysucké Nové Mesto      
Spojená škola-OA    Nábrežná 1325    024 01    Kysucké Nové Mesto      
Základná škola    Nábrežná ulica č.845    024 01    Kysucké Nové Mesto      
Spojená škola-SOŠ    Športová 1326    024 01    Kysucké Nové Mesto      
Spojená škola-SOŠ    Športová 1326    024 01    Kysucké Nové Mesto      
Základná umelecká škola    Štúrova ulica č.467    024 01    Kysucké Nové Mesto      
Materská škola    Ulica 9.mája č.1292    024 04    Kysucké Nové Mesto      
Základná škola    Kysucký Lieskovec 208    023 34    Kysucký Lieskovec      
Materská škola    Kysucký Lieskovec 309    023 34    Kysucký Lieskovec      
Základná umelecká škola    Kysucký Lieskovec 309    023 34    Kysucký Lieskovec 
Materská škola pri ZŠ    Oravická 94    027 12    Liesek      
Základná škola s MŠ    Staničná 324    027 12    Liesek      
Základná škola    Lietava 216    013 18    Lietava      
Materská škola    Pod Hájom 368    013 18    Lietava      
Materská škola    Skalka 17    013 11    Lietavská Lúčka      
Základná škola    Skalka 34    013 11    Lietavská Lúčka      
Materská škola pri ZŠ    Babkov 8    013 11    Lietavská Svinná-Babkov      
Materská škola pri ZŠ    Lietavská Svinná 105    013 11    Lietavská Svinná-Babkov      
Základná škola s MŠ    Lietavská Svinná 105    013 11    Lietavská Svinná-Babkov      
Materská škola pri ZŠ    Školská 480    034 95    Likavka      
Základná škola s MŠ    Školská 480    034 95    Likavka      
Materská škola    Hrabiny 290    038 61    Lipovec      
Základná škola s MŠ    Liptovská Kokava 354    032 44    Liptovská Kokava      
Materská škola pri ZŠ    Liptovská Kokava 91    032 44    Liptovská Kokava      
Materská škola pri ZŠ    Liptovská Lúžna 548    034 72    Liptovská Lúžna      
Základná škola s MŠ    Liptovská Lúžna 569    034 72    Liptovská Lúžna      
Materská škola pri ZŠ    Školská 51    034 73    Liptovská Osada      
Základná škola s MŠ    Školská 57    034 73    Liptovská Osada      
Materská škola    Porúbka 170    033 01    Liptovská Porúbka      
Materská škola    Liptovská Sielnica 90    032 23    Liptovská Sielnica      
Základná škola    Liptovská Štiavnica 44    034 01    Liptovská Štiavnica      
Materská škola pri ZŠ    Hlinisko 320    034 83    Liptovská Teplá      
Základná škola s MŠ    Hlinisko 320    034 83    Liptovská Teplá      
Základná škola s MŠ    Liptovské Revúce 232    034 74    Liptovské Revúce      
Materská škola pri ZŠ    Vyšná 531    034 74    Liptovské Revúce 232      
Materská škola    Liptovské Sliače 837    034 84    Liptovské Sliače      
Základná škola    Stredný 507    034 84    Liptovské Sliače      
Materská škola pri ZŠ    Belanská 7    033 01    Liptovský Hrádok      
Stredná odborná škola    Celiny 536    033 15    Liptovský Hrádok      
Materská škola pri ZŠ    Hradná 335    033 01    Liptovský Hrádok      
Špec. základná škola    Hradná 336    033 01    Liptovský Hrádok      
Základná škola s MŠ    Hradná 342    033 01    Liptovský Hrádok      
Gymnázium    Hradná 497/23    033 01    Liptovský Hrádok      
Stredná odborná škola    Hradná 534    033 01    Liptovský Hrádok      
Základná škola s MŠ    J. D. Matejovie 539    033 01    Liptovský Hrádok      
Súkromná ZUŠ    J. D. Matejovie 591    033 01    Liptovský Hrádok      
Základná umelecká škola    Partizánska 185    033 01    Liptovský Hrádok      

Stredná odborná škola drevárska, Pod lipami 77, 033 01 Liptovský Hrádok
tel.: 044/522 25 30; e-mail: soudlh@soudlh.sk; web: www.soudlh.sk     

Špeciálna zákl.škola i.    Kúpeľná 97    032 03    Liptovský Ján      
Špeciál. materská škola    Kúpeľná 97    032 03    Liptovský Ján      
Základná škola s MŠ    Starojánska 11    032 03    Liptovský Ján      
Materská škola pri ZŠ    Starojánska 19    032 03    Liptovský Ján      
Materská škola    Agátová 637    031 04    Liptovský Mikuláš      
Stredná odborná škola    Čs. brigády 1804    031 01    Liptovský Mikuláš      
Základná škola    Demänovská cesta 5    031 01    Liptovský Mikuláš      
Spojená škola-SOŠ    Demänovská cesta 669    031 01    Liptovský Mikuláš      
Spojená škola-SOŠ    Demänovská cesta 669    031 01    Liptovský Mikuláš      

Gymnázium M. M. Hodžu, Hodžova 13, 031 36 Liptovský Mikuláš
tel.: 044/551 83 32; e-mail: school@gymlm.sk; web: www.gymlm.sk

Spojená škola-ZŠ    Hurbanova 6    031 01    Liptovský Mikuláš      
Spojená škola    J. Rumana 6    031 01    Liptovský Mikuláš      
Materská škola pri ZŠ    J.P.Kerna 76    031 01    Liptovský Mikuláš      
Odborné učilište int.    Janka Alexyho 1942    031 01    Liptovský Mikuláš      
Praktická škola    Janka Alexyho 1942    031 01    Liptovský Mikuláš      
Materská škola    Kláštorná 550    031 04    Liptovský Mikuláš      
Spojená škola-gymnázium    Komenského 10    031 01    Liptovský Mikuláš      
Materská škola    Komenského 13    031 01    Liptovský Mikuláš      
Jazyková škola    M. M. Hodžu 13    031 36    Liptovský Mikuláš      
Materská škola    Nábr. 4. apríla 1936    031 01    Liptovský Mikuláš      
Základná škola    Nábr. 4. apríla 1936/23    031 01    Liptovský Mikuláš      
Základná škola    Nábr. A. Stodolu 1863    031 01    Liptovský Mikuláš      
Materská škola    Nábr. A. Stodolu 1888    031 01    Liptovský Mikuláš      
Obchodná akadémia    Nábrežie K.Petroviča 1571    031 47    Liptovský Mikuláš      
Základná škola    Okoličianska 404    031 04    Liptovský Mikuláš      
Materská škola    Ondrašovská 55    031 05    Liptovský Mikuláš      
Základná škola s MŠ    P. J. Kerna 76    031 01    Liptovský Mikuláš      
Materská škola    Palúčanská 22    031 01    Liptovský Mikuláš      
MŠ pri zdravot. zariad.    Palúčanská 25    031 23    Liptovský Mikuláš      
ZŠ s MŠ pri ZZ    Palúčanská 25    031 23    Liptovský Mikuláš      
SOŠ stavebná    Školská 8    031 01    Liptovský Mikuláš      
Stredná odborná škola    Školská 8    031 01    Liptovský Mikuláš      
Stredná odborná škola    Štúrova 1989    031 01    Liptovský Mikuláš      
Materská škola    Ul. čs. brigády 2    031 01    Liptovský Mikuláš      
Základná škola    Ul. čs. brigády 4    031 01    Liptovský Mikuláš      
ZŠ Apoštola Pavla    Ul. Jura Janošku 11    031 01    Liptovský Mikuláš      

ZUŠ Jána Levoslava Bellu, M. M. Hodžu 5, 031 01 Liptovský Mikuláš
tel.: 044/562 15 80; web: www.liptov.sk/zus

Súkromná materská škola    Ul. T. Vansovej 16    031 01    Liptovský Mikuláš      
Materská škola    Vranovská 601    031 01    Liptovský Mikuláš      
Spojená škola-SOŠ    Vrbická 632    031 01    Liptovský Mikuláš      
Spojená škola-SOŠ    Vrbická 632    031 01    Liptovský Mikuláš      
Základná škola    Žiarska 679/13    031 04    Liptovský Mikuláš      
Materská škola    Liptovský Peter č.1    033 01    Liptovský Peter      
Materská škola    Liptovský Trnovec 136    032 22    Liptovský Trnovec      
Základná škola s MŠ    Ulica pod Chočom 550    034 81    Lisková      
Materská škola pri ZŠ    Ulica pod Chočom 112    034 81    Lisková 112      
Materská škola    Lodno    023 34    Lodno      
Základná škola    Lodno 67    023 34    Lodno      
Základná škola s MŠ    Lokca 71    029 51    Lokca      
Materská škola pri ZŠ    Lokca 75    029 51    Lokca      
Materská škola pri ZŠ    Lomná 135    029 54    Lomná      
Základná škola s MŠ    Lomná 36    029 54    Lomná      
Materská škola pri ZŠ    Ľubeľa 162    032 14    Ľubeľa      
Základná škola s MŠ    Ľubeľa 197    032 14    Ľubeľa      
Základná škola pri ZZ    Ľubochňa 145    034 91    Ľubochňa      
Materská škola pri ZŠ    Ľubochňa 93    034 91    Ľubochňa      
Základná škola pri LVS    Ľubochňa-dolina    034 91    Ľubochňa      
Základná škola s MŠ    Školská 98    034 91    Ľubochňa      

Základná škola, Slobody 521, 034 82 Lúčky
tel.: 044/439 22 59; e-mail: riaditel@zslucky.edu.sk;
web: http://zsluckykupele.edupage.org

Materská škola    Slobody 522    034 82    Lúčky      
Materská škola    Ludrová 291    034 71    Ludrová      
Základná škola    Ludrová 90    034 71    Ludrová      
Základná škola s MŠ    Lutiše 65    013 05    Lutiše      
Materská škola pri ZŠ    Lutiše 65    013 05    Lutiše      
Základná škola    Lysica 122    013 05    Lysica      
Materská škola    Lysica 123    013 05    Lysica      
Materská škola    Makov 146    023 56    Makov      
Základná škola    Makov 264    023 56    Makov      
Základná škola s MŠ    Malatiná 70    026 01    Malatiná      
Materská škola pri ZŠ    Malatiná 70    026 01    Malatiná      
Materská škola pri ZŠ    Malý Čepčín 34    038 45    Malý Čepčín      
Základná škola s MŠ    Malý Čepčín 35    038 45    Malý Čepčín      
Materská škola    Maršová - Rašov 1    013 51    Maršová - Rašov      
Materská škola    Aurela Stodolu 1    036 01    Martin      

Základná škola, Aurela Stodolu 60, 036 01 Martin
tel.: 043/427 68 50; e-mail: aurelstodola@post.sk; web: www.zastodolamt.edu.sk

Súkromná materská škola    Bagarova 2C    036 01    Martin      
Obchodná akadémia    Bernolákova 2    036 37    Martin      
Jazyková škola    Bernolákova 2    036 37    Martin      
Základná škola    Budovateľov 9    036 01    Martin      
Spojená škola-SOŠ stroj    Červenej armády 25    036 01    Martin      
Spojená škola-SŠP    Červenej armády 25    036 01    Martin      
Spojená škola-SOŠ    Červenej armády 25    036 01    Martin      
Súkromná materská škola    Divadelná 32    036 01    Martin      
Materská škola    Družstevná 10    036 01    Martin      
Materská škola pri ZŠ    Gorkého 31    036 01    Martin      
Základná škola s MŠ    Gorkého 33    036 01    Martin      
Materská škola pri ZŠ    Hurbanova 1    036 01    Martin      
Základná škola s MŠ    Hurbanova 27    036 01    Martin      
Súkromná ZUŠ    Hviezdoslavova 21    036 01    Martin      
Materská škola    J. Lettricha 19    036 01    Martin      
Gymnázium    J. Lettricha 2    036 01    Martin      
Základná umelecká škola    Jahodnícka 1    036 01    Martin      
Základná škola    Jahodnícka 1    036 01    Martin      
Materská škola    Jána Šimka 7    036 01    Martin      
Súkromná materská škola    Jesenského 10246/1A    036 01    Martin      
Základná škola    Jozefa Kronera 25    036 01    Martin      
MŠ pri zdrav. zariad.    Kollárova 2    036 01    Martin      
ZŠ s MŠ pri ZZ    Kollárova 2    036 01    Martin      

Stredná priemyselná škola, L. Novomeského 5/24, 036 36 Martin
tel.: 043/413 38 11; e-mail: office@spsmt.sk; web: www.spsmt.sk

Evanjelická ZŠ    M.R.Štefánika 17    036 01    Martin      
Gymnázium V.Paulinyho T    Malá hora 3    036 01    Martin      
Základná škola    P. Mudroňa 3    036 01    Martin      
Súkromná materská škola    P. Mudroňa 32    036 01    Martin      
Špec. základná škola    P. Mudroňa 46    036 01    Martin      
Praktická škola    P. Mudroňa 46    036 01    Martin      

Základná umelecká škola, P. Mudroňa 6, 036 01 Martin
tel.: 043/413 34 80; e-mail: fizelova@zusmartin.sk, web: www.zusmartin.sk     

Materská škola    P. O. Hviezdoslava 17    036 01    Martin      
Stredná odborná škola    Stavbárska 11    036 01    Martin      
Odborné učilište    Stavbárska 11    036 80    Martin      
Materská škola pri ZŠ    Tomášikova 1    036 01    Martin      

ZŠ s MŠ A. Bernoláka, Tomášikova 1, 036 01 Martin
tel.: 043/427 04 61; e-mail: skola@bernolaka.sk; web: www.bernolaka.sk

Súkromná ZUŠ    Ul. Aurela Stodolu 60    036 01    Martin      
Súkr.stredná umel.škola    ul. J.Lettricha č.3    036 01    Martin      
Súkromná jazyková škola    Ul. Jesenského 5    036 01    Martin      
Materská škola    Ul. kpt. Nálepku 5    036 01    Martin      
Súkr. materská škola    Ul. Lettricha 2    036 01    Martin      
Súkromná ZUŠ    Ul. Maše Haľamovej 21    036 01    Martin      
Súkromná materská škola    Ul. Zvolenská 32    036 01    Martin      
Súkromná materská škola    Východná 18    036 01    Martin      
Súkromná základná škola    Východná 18    036 01    Martin      
Súkromná základná škola    Východná 18    036 01    Martin      
Základná škola s MŠ    Priehradná 11    036 01    Martin 8      
Materská škola pri ZŠ    Priehradná 28    036 01    Martin 8      
Základná škola s MŠ    V.J.Dolinského 2    036 01    Martin 8      
Materská škola pri ZŠ    V.J.Dolinského 2    036 01    Martin 8      
Materská škola    Martinček 28    034 95    Martinček      
Stredná odborná škola    Zelená 2    036 08    Martin-Priekopa      
Materská škola    č. 122    026 01    Medzibrodie nad Oravou      
Základná umelecká škola    Kollárovo námestie 314    038 21    Mošovce      
Základná škola    Kollárovo námestie 33    038 21    Mošovce      
Materská škola    Mošovce 359    038 21    Mošovce      
Spojená škola - SOŠ    Na Drienok 454    038 21    Mošovce      
Spojená škola-SOŠ    Na Drienok 454    038 21    Mošovce      
Materská škola pri ZŠ    Mútne 167    029 63    Mútne      
Základná škola s MŠ    Mútne 224    029 63    Mútne      

Súkromná základná umelecká škola, Červeného kríža 62/30, 029 01 Námestovo
 
Základná umelecká škola    Hattalova 367/15    029 01    Námestovo      
Stredná odborná škola    Hattalova 968/33    029 01    Námestovo      
Cirkevná ZŠ sv. Gorazda    Komenského 495/31    029 01    Námestovo      
Základná škola    Komenského 495/33    029 01    Námestovo      
Stredná odborná škola    Komenského 496    029 01    Námestovo      
Gymnázium A. Bernoláka    Mieru 307/23    029 01    Námestovo      
Jazyková škola    Mieru 307/23    029 01    Námestovo      
Praktická škola    Mila Urbana 160/45    029 01    Námestovo      
Spojená škola internát.    Mila Urbana 160/45    029 01    Námestovo      
Spojená škola-OA    Slanická osada    029 01    Námestovo      
Spojená škola-HA    Slanická Osada    029 01    Námestovo      
Súkromná SOŠ    Slanická Osada 2178    029 01    Námestovo      
Stred. škola podnikania    Slanická osada 2178    029 01    Námestovo      
Základná škola    Slnečná 168/28    029 01    Námestovo      
Materská škola    Bernolákova 252    029 01    Námestovo IX.      
Materská škola    Komenského 425/29    029 01    Námestovo V.      
Materská škola    Veterná 150    029 01    Námestovo X.
      
Základná škola, Necpaly 164, 038 12 Necpaly
tel.: 043/429 61 32; e-mail: riaditel@zsnecpaly.edu.sk
    
Materská škola    Necpaly 213    038 12    Necpaly      
Materská škola    Nededza 136    013 02    Nededza      
Materská škola    Nesluša 110    023 41    Nesluša      
Základná škola    Nesluša 837    023 41    Nesluša      
Materská škola    Nezbudská Lúčka 3    013 24    Nezbudská Lúčka      
Spojená škola-SOŠ    Hattalova 471    027 43    Nižná      
Spojená škola-SUŠ    Hattalova 471    027 43    Nižná      
Základná umelecká škola    Nová Doba 482    027 43    Nižná      
Základná škola s MŠ    Nová Doba 482    027 43    Nižná      
Materská škola pri ZŠ    Nová Doba 497    027 43    Nižná nad Oravou I.      
Materská škola pri ZŠ    Nová Bystrica 685    023 05    Nová Bystrica      
Základná škola s MŠ    Nová Bystrica 686    023 05    Nová Bystrica      
Materská škola pri ZŠ    Vychylovka 687    023 05    Nová Bystrica      
Základná škola s MŠ    Vychylovka 687    023 05    Nová Bystrica      
Materská škola pri ZŠ    Novoť 217    029 55    Novoť      
Základná škola s MŠ    Novoť 315    029 55    Novoť      
Základná škola    Horná 19    023 35    Ochodnica      
Materská škola    Ochodnica 355    023 35    Ochodnica      
Základná škola s MŠ    Polgrúň 464    023 52    Olešná      
Materská škola pri ZŠ    Rovňany 618    023 52    Olešná      
Základná škola s MŠ    Oravská Jasenica 141    029 64    Oravská Jasenica      
Materská škola pri ZŠ    Oravská Jasenica 141    029 64    Oravská Jasenica      
Základná škola s MŠ    Oravská Lesná 299    029 57    Oravská Lesná      
Materská škola pri ZŠ    Ústredie 299    029 57    Oravská Lesná      
Základná škola s MŠ    Oravská Polhora 130    029 47    Oravská Polhora      
Základná škola s MŠ    Oravská Polhora 481    029 47    Oravská Polhora      
Materská škola pri ZŠ    Oravská Polhora 740    029 47    Oravská Polhora      
Materská škola pri ZŠ    Oravská Polhora 98    029 47    Oravská Polhora      
Materská škola    Oravská Poruba 46    027 54    Oravská Poruba      
Základná škola s MŠ    Oravské Veselé 377    029 62    Oravské Veselé      
Materská škola pri ZŠ    Oravské Veselé 377    029 62    Oravské Veselé      
Materská škola    Oravský Biely Potok 37    027 42    Oravský Biely Potok      
Základná škola    Oravský Podzámok 36    027 41    Oravský Podzámok      
Materská škola    Pod Kýčerou 263    027 41    Oravský Podzámok      
Základná škola    Nižný Koniec 1374    023 01    Oščadnica      
Materská škola    Píla 22    023 01    Oščadnica      
Materská škola    Ústredie 1579    023 01    Oščadnica      
Základná škola    Ústredie 760    023 01    Oščadnica      
Materská škola    Hričovská 31    010 04    Ovčiarsko      
Základná škola s MŠ    Párnica 86    027 52    Párnica      
Materská škola pri ZŠ    Párnica 86    027 52    Párnica      
Materská škola pri ZŠ    Partizánska Ľupča 423    032 15    Partizánska Ľupča      
Základná škola s MŠ    Partizánska Ľupča 423    032 15    Partizánska Ľupča      
Základná škola pri ZZ    Železnô 5    032 15    Partizánska Ľupča      
Materská škola    Pavčina Lehota 88    031 01    Pavčina Lehota      
Materská škola    Pavlova Ves 57    032 21    Pavlova Ves      
Materská škola pri ZŠ    Petrovice 447    013 53    Petrovice      
Základná škola s MŠ    Ústredie 72    013 53    Petrovice      
Základná škola s MŠ    Školská 246    027 42    Podbiel      
Materská škola pri ZŠ    Školská 247    027 42    Podbiel      
Materská škola    Podhorie 17    013 18    Podhorie      
Základná škola    1. mája 7    038 52    Podhradie      
Materská škola    Podhradie 237    038 52    Podhradie      
Základná škola    Podvysoká 307    023 57    Podvysoká      
Materská škola    Podvysoká 354    023 57    Podvysoká      
Základná škola s MŠ    Povina 323    023 33    Povina      
Materská škola pri ZŠ    Povina 323    023 33    Povina      
Materská škola    Bajzova 152    013 51    Predmier      
Základná škola    Bajzova 2    013 51    Predmier      
Materská škola    Pribiš 139    027 41    Pribiš      
Materská škola    Príbovce 171    038 42    Príbovce      
Základná škola s MŠ    Pribylina 2    032 42    Pribylina      
Materská škola pri ZŠ    Pribylina 380    032 42    Pribylina      
Materská škola    Prosiek 50    032 23    Prosiek      
Materská škola pri ZŠ    Pucov 112    026 01    Pucov      
Základná škola s MŠ    Pucov 112    026 01    Pucov      
Materská škola pri ZŠ    Kostolná 855    029 44    Rabča      
Základná škola s MŠ    Rabčická 410    029 44    Rabča      
Materská škola pri ZŠ    Školská 438    029 44    Rabča      
Materská škola pri ZŠ    Rabčice 123    029 45    Rabčice      
Základná škola s MŠ    Rabčice 194    029 45    Rabčice      
Materská škola    Radoľa 2    023 36    Radoľa      
Základná škola    Radoľa 326    023 36    Radoľa      
Základná škola s MŠ    Radôstka 168    023 04    Radôstka      
Materská škola pri ZŠ    Radôstka 168    023 04    Radôstka      

Základná umelecká škola, 1. mája 412/1, 015 01, Rajec
tel.: 041/542 20 75; e-mail: mzusrajec@gmail.com; web: www.mzusrajec.sk   

Gymnázium    Javorová 5    015 21    Rajec      
Mestská základná škola    Lipová 2    015 01    Rajec      
Materská škola    Mudrochova 10    015 01    Rajec      

Gymnázium A. Škrábika, Nám. Andreja Škrábika 5, 015 01 Rajec

tel.: 041/542 26 09; e-mail: cirkevna@bb.telecom.sk; web: www.gymas.sk

Cirkevná ZŠ sv. Jána Mária Vianneyho, Nám. Andreja Škrábika 5, 015 01 Rajec
tel.: 041/542 26 09; e-mail: cirkevna@bb.telecom.sk; web: http://zcsrajec.edupage.org

Materská škola    Obrancov mieru 400/51    015 01    Rajec      
Materská škola    Rajecká Lesná 416    013 15    Rajecká Lesná      
Základná škola    Záplotie 414    013 15    Rajecká Lesná      
Materská škola    Osloboditeľov 421/66    013 13    Rajecké Teplice      
Základná škola    Pionierska 95    013 13    Rajecké Teplice      
Materská škola    Fojstvo 1253    023 51    Raková      
Materská škola    Korcháň 1070    023 51    Raková      
Cirk. ZŠ J. Palárika    Raková 705    023 51    Raková      
Základná škola    Raková 950    023 51    Raková      
Základná škola    Trstená 475    023 51    Raková      
Základná škola s MŠ    Rosina č. 624    013 22    Rosina      
Materská škola pri ZŠ    Rosina č. 624    013 22    Rosina      

Základná škola, Rudina 443, 023 31 Rudina
tel.: 041/421 45 24; e-mail: zsrudina@centrum.sk

Materská škola    Rudina 444    023 31    Rudina      
Materská škola    Rudinka 118    023 31    Rudinka      
Materská škola pri ZŠ    Rudinská 115    023 31    Rudinská      
Základná škola s MŠ    Rudinská 115    023 31    Rudinská      
Základná umelecká škola    Bernolákova 16    034 01    Ružomberok      
Materská škola    Bernolákova 17    034 01    Ružomberok      
Základná škola    Bystrická cesta 14    034 01    Ružomberok      
Stredná odborná škola    Bystrická cesta 2    034 01    Ružomberok      
Materská škola    Bystrická cesta 70    034 01    Ružomberok      
Základná škola    Dončova 4    034 01    Ružomberok      
Stredná odborná škola    Dončova 7    034 01    Ružomberok      
Materská škola    Hrabovská cesta 2    034 01    Ružomberok      
Základná škola pri DC    J. Jančeka 32    034 01    Ružomberok      
Špeciálna ZŠ pri DC    J. Jančeka 32    034 01    Ružomberok      
Súkromné gymnázium    J. Jančeka 353    034 01    Ružomberok      
Základná škola    Kľačno 4/2201    034 01    Ružomberok      
Súkr. zákl. umel. škola    M. Madačova 1    034 01    Ružomberok      
Spojená škola    Malé Tatry 3    034 05    Ružomberok      
Základná umelecká škola    Mostová 4    034 01    Ružomberok      
Súkromná jazyková škola    Mostová 4    034 01    Ružomberok      
Základná umelecká škola    Námestie A. Hlinku 14    034 01    Ružomberok      
ZŠ sv. Vincenta    Námestie A. Hlinku 22    034 01    Ružomberok      
Gymnázium sv. Andreja    Námestie A. Hlinku 5    034 50    Ružomberok      
MŠ pri zdrav. zariad.    Považská 2    034 01    Ružomberok      
ZŠ s MŠ pri ZZ    Považská 2    034 01    Ružomberok      
Materská škola    Riadok 4    034 01    Ružomberok      
Obchodná akadémia    Scota Viatora 4    034 01    Ružomberok      
Škola úžit.výtvarníctva    Scota Viatora 6    034 01    Ružomberok      
Spojená škola-OU    Scota Viatora 8    034 01    Ružomberok      
Spojená škola - SOŠOaS    Scota Viatora 8    034 01    Ružomberok      
Spojená škola-SOŠ    Scota Viatora 8    034 01    Ružomberok      
Základná škola    Sládkovičova 10    034 01    Ružomberok      

Gymnázium v Ružomberku, Š. Moyzesa 21, 034 01 Ružomberok
tel.: 044/432 31 04, 044/432 80 65; e-mail: skola@gymrk.sk; web: www.gymrk.sk    

Materská škola    Š. Moyzesa 30    034 01    Ružomberok      
Súkromná ZUŠ    Štiavnická cesta 80    034 01    Ružomberok      
Súkromná základná škola    Štiavnická cesta 80    034 01    Ružomberok      
Súkromná ZUŠ    Ul. A. Bernoláka 1    034 01    Ružomberok      
Materská škola    Za dráhou 19/477    034 01    Ružomberok      

Základná škola, Zarevúca 18, 034 01 Ružomberok
tel.: 044/432 01 92; e-mail: zszarevuca.rk@gmail.com; web: www.zszarevuca.sk      

Základná škola    Černovských martýrov 29    034 06    Ružomberok - Černová      
Materská škola    Hlavná 26    034 03    Ružomberok-Biely Potok      
Základná škola    Školská 7/7214    034 03    Ružomberok-Biely Potok      
Materská škola    Pri Váhu 68    034 06    Ružomberok-Černová      
Materská škola    Potočná 6    034 05    Ružomberok-Hrboltová      
Materská škola    Sedliacka Dubová 31    027 55    Sedliacka Dubová      
Cirkevná ZŠ sv. Pavla    Sihelné 214    029 46    Sihelné      
Materská škola    Sihelné 360    029 46    Sihelné      
Základná škola s MŠ    Kudlov 781    023 14    Skalité      
Materská škola pri ZŠ    Kudlov 781    023 14    Skalité      
Základná škola    Skalité č.729    023 14    Skalité      
Materská škola    Ústredie 632    023 14    Skalité      
Základná škola    Sklabiňa 138    038 03    Sklabiňa      
Materská škola    Sklabiňa 138    038 03    Sklabiňa      
Materská škola    Sklené 389    038 47    Sklené      
Základná škola    Sklené 389    038 47    Sklené      
Materská škola    Slovany 58    038 43    Slovany      
Materská škola    Slovenské Pravno 328    038 22    Slovenské Pravno      
Základná škola    Slovenské Pravno 45    038 22    Slovenské Pravno      
Materská škola    Smrečany 117    032 05    Smrečany      
Základná škola    Snežnica 218    023 32    Snežnica      
Materská škola    Snežnica 282    023 32    Snežnica      
Materská škola pri ZŠ    Stankovany 24    034 92    Stankovany      
Základná škola s MŠ    Stankovany 330    034 92    Stankovany      
Materská škola pri ZŠ    Salajna 118    023 04    Stará Bystrica      
Základná škola s MŠ    Stará Bystrica 680    023 04    Stará Bystrica      
Materská škola    Staškov 364    023 53    Staškov      
Základná škola    Staškov 502    023 53    Staškov      
Základná škola s MŠ    Športovcov 342    013 25    Stráňavy      
Materská škola pri ZŠ    Víťazstva 331    013 25    Stráňavy      
Základná škola    Stránske 80    013 13    Stránske      
Materská škola    Stránske 98    013 13    Stránske      
Materská škola    Stráža 1    013 04    Stráža      
Základná škola SNP    Mládeže 289    013 24    Strečno      
Materská škola    Sokolská 494    013 24    Strečno      
Materská škola    Hurbanova 10    038 52    Sučany      

Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Komenského 215, 038 52 Sučany
tel.: 043/429 34 74, 043/429 30 86; e-mail: gbas@gbas.sk; web: www.gbas.sk

Základná škola SNP, Partizánska 13, 038 52 Sučany
tel.: 043/429 30 60; web: www.zssucany.edupage.org

Materská škola    Suchá Hora 1    027 13    Suchá Hora      
Základná škola    Suchá Hora 73    027 13    Suchá Hora      
Základná škola s MŠ    Súľov - Hradná 64    013 52    Súľov - Hradná      
Materská škola pri ZŠ    Súľov 114    013 52    Súľov - Hradná      
Materská škola pri ZŠ    Svätý Kríž 184    032 11    Svätý Kríž      
Základná škola s MŠ    Svätý Kríž 184    032 11    Svätý Kríž      
Materská škola    Svederník 21    013 32    Svederník      
Súkr.spojená škola-PŠ    Svederník 21    013 32    Svederník      
Súkr.spojená škola-ŠZŠ    Svederník 21    013 32    Svederník      
Základná škola    Svrčinovec 336    023 12    Svrčinovec      
Materská škola    Svrčinovec 856    023 12    Svrčinovec      
Materská škola    Štefanov nad Oravou 127    027 44    Štefanov nad Oravou      
Materská škola    Štiavnička 86    034 01    Štiavnička      
Materská škola pri ZŠ    Štiavnik 1148    013 55    Štiavnik      
Základná škola s MŠ    Štiavnik 177    013 55    Štiavnik      
Špec. základná škola    Šuja 54    015 01    Šuja      
Materská škola    Ul. Fatranska 88    038 54    Šútovo      
Cirkevná ZŠ sv. Matúša    Švošov 71    034 91    Švošov      
Materská škola pri ZŠ    Švošov 71    034 91    Švošov      
Materská škola    Ťapešovo 117    029 51    Ťapešovo      
Základná škola    Ťapešovo 64    029 51    Ťapešovo      
ZŠ Žofie Bosniakovej    Školská 18    013 01    Teplička nad Váhom      
Základná škola s MŠ    Školská 490    013 01    Teplička nad Váhom      
Materská škola pri ZŠ    Školská 770/21    013 01    Teplička nad Váhom      
Materská škola pri ZŠ    A. Hlinku 233/4    013 06    Terchová      
Základná škola s MŠ    Školská 86    013 06    Terchová      
Materská škola    Trebostovo 5    038 41    Trebostovo      
Základná škola    Hviezdoslavova 822/8    028 01    Trstená      

Základná škola R. Dilonga, Hviezdoslavova 823/7, 028 01 Trstená
tel.: 043/539 25 98; e-mail: zsdilong@zsdilong.sk; web: www.zsdilong.sk

Materská škola    Oslobodenia 941    028 01    Trstená      
Základná umelecká škola    SNP 527    028 01    Trstená      
ZŠ s MŠ pri ZZ    Ulica mieru 549/16    028 01    Trstená      
MŠ pri zdrav. zariad.    Ulica mieru 549/16    028 01    Trstená      
Gymnázium M. Hattalu    Železničiarov 278    028 01    Trstená      
Základná škola    Komenského 10    038 53    Turany      
Spojená škola-SOŠ drev.    Komenského 1049/23    038 53    Turany      
Spojená škola-SOŠ    Komenského 1049/23    038 53    Turany      
Spojená škola-SPŠ    Komenského 1049/23    038 53    Turany      
Materská škola    Krížna 1157/11    038 53    Turany      
Materská škola    Obchodná 27    038 53    Turany      
Materská škola    Turček 184    038 48    Turček      
Základná škola    Turček 314    038 48    Turček      
Materská škola pri ZŠ    Ul. čsl. armády 290/18    038 51    Turčianska Štiavnička      
Základná škola s MŠ    Ul. čsl.armády 290/18    038 51    Turčianska Štiavnička      
Materská škola    Turčianske Jaseno 71    038 02    Turčianske Jaseno      
Základná škola    Turčianske Kľačany 326    038 61    Turčianske Kľačany      
Materská škola pri SŠ    Horné Rakovce 1400/28    039 01    Turčianske Teplice      

Spojená škola - ZŠ s MŠ, Horné Rakovce 1440/29, 039 01 Turčianske Teplice
tel.: 043/492 23 28; e-mail: skola@gymtut.edu.sk; web: www.gymtut.edu.sk

Základná umelecká škola    Horné Rakovce 1440/29    039 01    Turčianske Teplice      

Spojená škola v Turč. Tepliciach - Gymnázium Mikuláša Galandu,
Horné Rakovce 1440/29, 039 01    Turčianske Teplice
tel.: 043/492 23 28; e-mail: skola@gymtut.edu.sk; web: www.gymtut.edu.sk

Materská škola pri ZŠ    Školská 397/4    039 01    Turčianske Teplice      
Základná škola s MŠ    Školská 447/2    039 01    Turčianske Teplice      
Obchodná akadémia    Ulica SNP 509/116    039 01    Turčianske Teplice      
Pedag.a sociál.akadémia    Ulica SNP 509/116    039 14    Turčianske Teplice      
ZŠ s MŠ pri ZZ    Ulica SNP 519    039 01    Turčianske Teplice      
Materská škola pri ZŠ    Žarnovická 1078    039 01    Turčianske Teplice      
Základná škola s MŠ    Žarnovická 1078/13    039 01    Turčianske Teplice      
Materská škola    Turie 395    013 12    Turie      
Základná škola    Školská 394    013 12    Turie 394      
Základná škola    Bukovina 305    023 54    Turzovka      

Gymnázium, Ľ. Štúra 35, 023 54 Turzovka

tel.: 041/435 36 33, 041/433 36 68-9; e-mail: gymtu@stonline.sk;
web: http://gturzovka.edupage.org

Základná umelecká škola    M. R. Štefánika 355    023 54    Turzovka      
Špec. ZŠ int.sv. Jozefa    R. Jašíka 219    023 54    Turzovka      
Prakt. škola sv. Jozefa    R. Jašíka 219    022 01    Turzovka      
Špec. základná škola    Stred 39    023 54    Turzovka      
Materská škola    Šárky 463    023 54    Turzovka      
Stredná odborná škola    Medvedzie 135    027 44    Tvrdošín      
Materská škola    Medvedzie 138    027 44    Tvrdošín      
Základná škola    Medvedzie 155    027 44    Tvrdošín      
Súkromná ZUŠ    Medvedzie č. 131    027 44    Tvrdošín      
Spojená škola-OA    Medvedzie I. 133/1    027 45    Tvrdošín      
Materská škola    Oravské nábrežie 142    027 44    Tvrdošín      
Spojená škola-SPŠ    Sídl. Medvedzie I. 133/1    027 44    Tvrdošín      

ZŠ Š. Šmálika, Školská 166, 027 44 Tvrdošín
tel.: 043/532 23 30; e-mail: zs@zsskolskatv.edu.sk; web: www.zssmaliktv.edu.sk

Gymnázium, Školská 837, 027 44 Tvrdošín
tel.: 043/532 30 61; e-mail: gymts@vuczilina.sk; web: www.gymts.sk

Základná umelecká škola    Školská 872    027 44    Tvrdošín      
Základná škola s MŠ    Valaská Dubová 137    034 96    Valaská Dubová      
Materská škola pri ZŠ    Valaská Dubová 137    034 96    Valaská Dubová      
Materská škola    Valča 375    038 35    Valča      
Základná škola    Valča 81    038 35    Valča      
Materská škola pri ZŠ    A. Bernoláka 473    013 03    Varín      
Základná škola s MŠ    Štefánikova 432    013 03    Varín      
Materská škola pri ZŠ    Vasiľov 6    029 51    Vasiľov      
Základná škola s MŠ    Vasiľov 99    029 51    Vasiľov      
Materská škola pri ZŠ    Vavrečka 106    029 01    Vavrečka      
Základná škola s MŠ    Vavrečka 204    029 01    Vavrečka      
Materská škola    Vavrišovo 4    032 41    Vavrišovo      
Základná škola s MŠ    Ul. Školská č. 339    032 61    Važec      
Materská škola pri ZŠ    Ul. školská č. 339    032 61    Važec      
Materská škola    Veličná 123    027 54    Veličná      
Materská škola    Veľká Čierna 11    015 01    Veľká Čierna      

Základná škola, Ivor 1422, 013 62 Veľké Rovné
tel.: 041/558 22 28; e-mail: skola@ivor.sk; web: www.zsivor.sk

Materská škola pri ZŠ    Ústredie 8    013 62    Veľké Rovné      
Základná škola s MŠ    Veľké Rovné 302    013 62    Veľké Rovné      
Materská škola    Veterná Poruba 36    031 04    Veterná Poruba      
Základná škola    Višňové 446    013 23    Višňové      
Materská škola    Višňové 446    013 23    Višňové      
Materská škola pri ZŠ    Vitanová 89    027 12    Vitanová      
Základná škola s MŠ    Vitanová 90    027 12    Vitanová      
Materská škola    Vlachy 109    032 13    Vlachy      
Základná škola    Čachovský rad 34    038 61    Vrútky      
Gymnázium    Čachovský rad 36    038 61    Vrútky      
Materská škola    Francúzs. partizánov 19    038 61    Vrútky      
Základná škola s MŠ    M. R. Štefánika 1    038 61    Vrútky      
Materská škola    Nábrežná 2    038 61    Vrútky      
Základná umelecká škola    Sv. Cyrila a Metoda 20    038 61    Vrútky      
Materská škola    Sv. Cyrila a Metoda 64    038 61    Vrútky      
Materská škola pri ZŠ    Ul. 1. Čs. brigády 39    038 61    Vrútky      
Základná škola    Školská 790    032 32    Východná      
Materská škola    Východná 715    032 32    Východná      
Základná škola    Horný Kelčov 658    023 55    Vysoká nad Kysucou      
Materská škola    Vysoká nad Kysucou 287    023 55    Vysoká nad Kysucou      
Základná škola    Vysoká nad Kysucou 316    023 55    Vysoká nad Kysucou      
Materská škola pri ZŠ    Vyšnokubínska 135/35    027 01    Vyšný Kubín      
Základná škola s MŠ    Vyšnokubínska 135/35    027 01    Vyšný Kubín      
Materská škola pri ZŠ    Zábiedovo 138    028 01    Zábiedovo      
Základná škola s MŠ    Zábiedovo 68    028 01    Zábiedovo      
Materská škola pri ZŠ    Oravice 150    029 56    Zákamenné      
Materská škola pri ZŠ    Zákamenné 517    029 56    Zákamenné      
ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka    Zákamenné 672    029 56    Zákamenné      
Materská škola    Zákopčie 888    023 11    Zákopčie      
Základná škola    Zákopčie 957    023 11    Zákopčie      
Základná škola    Hlavná 189    032 02    Závažná Poruba      
Materská škola    Závažná Poruba 139    032 02    Závažná Poruba      
Základná škola    Stred 122    027 05    Zázrivá      
Materská škola    Stred 172    027 05    Zázrivá      
Materská škola pri ZŠ    Zborov nad Bystricou 201    023 03    Zborov nad Bystricou 
Základná škola s MŠ    Zborov nad Bystricou 604    023 03    Zborov nad Bystricou      
Materská škola    Obchodná 112    013 19    Zbyňov      
Základná škola s MŠ    Zuberec 20    027 32    Zuberec      
Materská škola pri ZŠ    Zuberec 369    027 32    Zuberec      
Základná škola s MŠ    Školská 238    029 43    Zubrohlava      
Materská škola pri ZŠ    Zubrohlava 379    029 43    Zubrohlava      
Materská škola    Žabokreky 166    038 40    Žabokreky      
Základná škola    Žabokreky 54    038 40    Žabokreky      
Základná škola s MŠ    Žaškov 219    027 21    Žaškov      
Materská škola pri ZŠ    Žaškov 219    027 21    Žaškov      
Materská škola    Andreja Kmeťa 15    010 01    Žilina      
Základná škola    Do Stošky 8    010 04    Žilina      
Základná škola s MŠ    Dolná Trnovská 36    010 01    Žilina      
Materská škola pri ZŠ    Dolná Trnovská 38    010 01    Žilina      
Základná umelecká škola    Dolný Val 12    010 01    Žilina      
Odborné učilište    Fatranská 3321/22    010 08    Žilina      
SOŠ pre žiakov s TP    Fatranská 3321/22    010 08    Žilina      
MŠ pri Cirkevnej ZŠ    Gaštanová 53    010 01    Žilina      
Cirkevná základná škola    Gaštanová 53    010 07    Žilina      
Základná škola    Gaštanová 56    010 01    Žilina      
Základná umelecká škola    Gaštanová 8327/56A    010 07    Žilina      

Stredná zdravotnícka škola, Hlboká cesta 23, 010 01 Žilina
tel.: 041/724 41 58, e-mail: htrednyz@stonline.sk web: www.szshlbokaza.edu.sk     

Gymnázium    Hlinská 29    011 80    Žilina      
Spojená škola-DOŠ    Hlinská 31    011 20    Žilina      
Spojená škola-SOŠ s.s.    Hlinská 31    011 20    Žilina      
Spojená škola-HA    Hlinská 31    011 20    Žilina      
Základná škola    Hollého 66    010 01    Žilina      
Spojená škola    J. M. Hurbana 36    010 01    Žilina      
Gymnázium sv. Františka    J. M. Hurbana 44    010 01    Žilina      
Škol. inter. pri Gym    J. M. Hurbana 44    010 01    Žilina      

Konzervatórium, J. M. Hurbana 48, 010 01 Žilina
tel.: 041/562 00 90; e-mail: konzervatoriumza@vuczilina.sk; web: www.konza.sk

Špec. základná škola    Jána Vojtaššáka 13    010 08    Žilina      
Špec. materská škola    Jána Vojtaššáka 13    010 08    Žilina      
Základná škola    Jarná 20    010 01    Žilina      

Súkromná obchodná akadémia, Jarná 13, 010 01 Žilina
tel.: 041/700 27 00, 0902 930 201; e-mail: soaza.riaditel@aveducation.sk
web: www.soaza.sk

Základná škola    Karpatská 1    010 08    Žilina      

Stredná odborná škola elektrotechnická, Komenského 50, 010 01 Žilina
tel.: 041/707 49 16; e-mail: riaditel@soseza.sk; web: www.soseza.sk

Základná škola    Lichardova 24    010 01    Žilina      
Základná škola    Limbová 30    010 01    Žilina      
Základná umelecká škola    Martinská 19    010 08    Žilina      

Základná škola, Martinská 20, 010 08 Žilina
tel.: 041/525 27 74; e-mail: zrs@zsmartinska.edu.sk; web: www.zsmartinskaza.edu.sk
      
Základná škola s MŠ    Na stanicu 27    010 09    Žilina      
Materská škola pri ZŠ    Na stanicu 27    010 09    Žilina      
ZŠ sv. Cyrila a Metoda    Na Závaží 2    010 01    Žilina      
Spojená škola Kráľovnej    Na Závaží 2    010 01    Žilina      
Súkromné gymnázium    Oravska cesta 11    010 01    Žilina      
Súkromná základná škola    Oravská cesta 11    010 01    Žilina      

Súkromná ZUŠ, YAMAHA, Predmestská 17, 010 01 Žilina
tel.: 041/228 99 02, 0904 917 058; web: www.s-zus_zilina.sk
 
Materská škola    Predmestská 27    010 01    Žilina      

SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Predmestská 82, 010 62 Žilina
tel.: 041/723 27 07, 041/700 25 74, 041/723 27 07;
e-mail: sekretariat@spospredza.edu.sk; web: www.spospredza.edu.sk

Cirkevná ZŠ R. Zaymusa    Romualda Zaymusa 3    010 01    Žilina      
Stredná odborná škola    Rosinská cesta 2    010 08    Žilina      
Spojená škola-Šport.Gym    Rosinská cesta 4    010 08    Žilina      
Spojená škola-SOŠ    Rosinská cesta 4    010 08    Žilina      
Základná škola    Rybné námestia č.1    010 01    Žilina      
Súkromná SOŠ    Saleziánska 18    010 01    Žilina      
SOŠ sv. J. Robotníka    Saleziánska 18    010 01    Žilina      
Stredná odborná škola    Sasinkova 45    010 01    Žilina      
Základná škola    Slov. dobrovoľníkov 1    010 03    Žilina      
Základná škola s MŠ    Školská 49    010 04    Žilina      
Gymnázium bilingválne    Tomáša Ružičku 3    010 01    Žilina      
Spojená škola-SOŠ stav.    Tulipánova 2    011 62    Žilina      
Spojená škola-SOŠ    Tulipánova 2    011 62    Žilina      
Súkr. materská škola    V. Javorku 29/1    010 01    Žilina      
Gymnázium    Veľká okružná 22    010 01    Žilina      
Jazyková škola    Veľká okružná 24    010 01    Žilina      
SPŠ stavebná    Veľká okružná 25    010 01    Žilina      
Obchodná akadémia    Veľká okružná 32    011 57    Žilina      
Základná škola    Vendelína Javorku 32    010 01    Žilina      
MŠ pri zdrav. zariad.    Vojtecha Spanyola 43    010 01    Žilina      
ZŠ s MŠ pri ZZ    Vojtecha Spanyola 43    010 01    Žilina      

Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského, Vysokoškolákov 13, 010 08 Žilina
tel.: 041/565 69 50; e-mail: oata@nextra.sk; web: www.oataza.edu.sk

Súkromná SOŠ spoločného stravovania, Závodská cesta 2961, 010 01 Žilina
tel.: 041/764 19 23, 0911 445 994; e-mail: sukromnesou@stonline.sk;
web: www.soussza.edu.sk

Súkromná SOŠ  Závodská cesta 2961    010 01    Žilina     
Materská škola pri ZŠ    Žilina-Brodno 110    010 14    Žilina      
Základná škola s MŠ    Žilina-Brodno 110    010 14    Žilina      
Materská škola pri ZŠ    Žilina-Zádubnie 19    010 03    Žilina      
Základná škola s MŠ    Žilina-Zádubnie 196    010 03    Žilina      
Materská škola    Žilina-Zástranie 284    010 01    Žilina      
Materská škola    Do Stošky 5    010 04    Žilina-Bánová      
Súkromná ŠZŠ    Do Stošky 8    010 04    Žilina-Bánová      
Materská škola    Stavbárska 4    010 01    Žilina-Bôrik      
Materská škola    K Vodojemu 1    010 03    Žilina-Budatín      
Spojená škola-SOŠ    Hlavná 2    010 09    Žilina-Bytčica      
Spojená škola-SOŠ    Hlavná 2    010 09    Žilina-Bytčica      

Základná škola, Nám. mladosti 1,  010 15 Žilina-Hájik
tel.: 041/507 86 11; e-mail: zsmladosti.hajik@gmail.com; web: www.zshajik.sk

Materská škola    Petzvalova 8    010 15    Žilina-Hájik      
Materská škola    Puškinova 2165/3    010 01    Žilina-Hliny III.      
Materská škola    Čajakova 4    010 01    Žilina-Hliny IV.      
Materská škola    Bajzova 9    010 01    Žilina-Hliny VI.      
Materská škola    Jarná 2602/7    010 01    Žilina-Hliny VII.      
Materská škola    Lichardova 20    010 01    Žilina-Hliny VIII.      
Materská škola    Rybné námestie 1/1    010 01    Žilina-Mojšova Lúčka      
Materská škola    Študentská 15/3    010 03    Žilina-Považský Chlmec      
Materská škola    Limbová 26    010 07    Žilina-Solinky II.      
Materská škola    Hričovská 1    010 01    Žilina-Strážov      
Materská škola    Gemerská 1772    010 08    Žilina-Vlčince      
Základná škola s MŠ    Sv. Gorazda 1    010 08    Žilina-Vlčince      
Materská škola pri ZŠ    Sv. Gorazda 1    010 08    Žilina-Vlčince      
Materská škola    Trnavská 2830    010 08    Žilina-Vlčince      
Gymnázium    Varšavská cesta 1    010 08    Žilina-Vlčince      
Materská škola    Nám. J. Borodáča 6    010 08    Žilina-Vlčince 1/3      
Materská škola    Nám. J. Borodáča 7    010 08    Žilina-Vlčince 1/4      
Materská škola pri ZŠ    Juraja Závodského 16    010 04    Žilina-Závodie      

Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 1, 010 26 Žilina
tel.: 041/513 51 51; e-mail: vzdelavanie@unza.sk; web: www.uniza.sk    

Katolícka univerzita v Ružomberku    Námestie A.Hlinku č.60    034 01  Ružomberok
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom  Mikuláši    P. O. Box 45    031 01    Liptovský Mikuláš