*
Kam do školy?
Náš portál Vám ponúka informácie z oblasti vzdelávania na Slovensku. Nájdete tu vzdelávacie zariadenia od jaslí cez štandardné školy povinnej školskej dochádzky až po alternatívne formy vzdelávania.
* 
Materská škola    Bartošova Lehôtka 80    966 31    Bartošova Lehôtka      
Materská škola    Bzenica 193    966 01    Bzenica      
Materská škola    Trniny 45    966 01    Dolná Ždaňa      
Súkromná SOŠ    Kopaničná 238    966 01    Hliník nad Hronom      
SOŠ pri SSOŠ    Kopaničná 238    966 01    Hliník nad Hronom      
Materská škola    Priehradka 110    966 01    Hliník nad Hronom      
Základná škola    Školská 482    966 01    Hliník nad Hronom      
Základná umelecká škola    Ul. Kamenárska 209    966 01    Hliník nad Hronom      
Základná škola    Horná Ždaňa 107    966 04    Horná Ždaňa      
Materská škola    Horná Ždaňa 243    966 04    Horná Ždaňa      
Materská škola    Hronská Dúbrava 144    966 12    Hronská Dúbrava      
Materská škola    Ihráč 112    967 01    Ihráč      
Materská škola    Janova Lehota 97    966 24    Janova Lehota      
Základná škola    Janova Lehota 97    966 24    Janova Lehota      
Materská škola pri ZŠ    Jastrabá 1    966 32    Jastrabá      
Základná škola s MŠ    Jastrabá 188    966 32    Jastrabá      
Materská škola    Kopernica 96    967 01    Kopernica      
Materská škola    Kosorín 118    966 24    Kosorín      

Základná škola, Angyalova ulica 401/26, 967 01 Kremnica
tel.: 045/674 20 70; e-mail: skola.kremnica@centrum.sk;
web: www.zsangykrc.edupage.org

Základná umelecká škola    Angyalova ulica 417/31    967 01    Kremnica      
Súkromná MŠ pri ZŠ    Angyalova ulica 417/31    967 01    Kremnica      
Súkromná základná škola    Angyalova ulica 417/31    967 01    Kremnica      
Základná umelecká škola    Angyalova ulica 419/35    967 01    Kremnica      
Praktická škola    Českoslov. armády 183/1    967 32    Kremnica      
Špec.zákl.škola pre SP    Českoslov. armády 183/1    967 32    Kremnica      
Špec.mater.škola pre SP    Českoslov. armády 183/1    967 32    Kremnica      
Špec.zákl.škola pre SPi    Českoslov. armády 183/20    967 32    Kremnica      
Základná škola pri PN    Českoslov. armády 234/139    967 01    Kremnica      
ZŠI pre SP Viliama Gaňu    Českoslov.armády 183/1    967 32    Kremnica      
Súkromné gymnázium    Dolná 48/19    967 01    Kremnica      
Materská škola    Dolná 57/37    967 01    Kremnica      
SPŠ odevná pre SP    Kutnohorská 675/20    967 01    Kremnica      
Gymnázium pre SP    Kutnohorská 675/20    967 01    Kremnica      
Odborné učilište inter.    Kutnohorská 675/20    967 01    Kremnica      
SOŠ pre SP    Kutnohorská 675/20    967 01    Kremnica      
Gymnázium    P. Križku 390/4    967 01    Kremnica      

Škola úžitkového výtvarníctva, P. Križku 390/4, 967 01 Kremnica
tel.: 045/674 34 24, 045/674 35 67, 045/674 34 24;
e-mail: sekretariat@suvkremnica.edu.sk; web: www.suv.sk
      
Základná škola    P.Križku 392/8    967 01    Kremnica      
Špec.základná škola int    Ul. S. Chalupku 315/16    967 27    Kremnica      
Základná škola pri DO    Kremnické Bane    966 35    Kremnické Bane      
Materská škola    Kunešov 1    967 01    Kunešov      
Materská škola    Ladomerská Vieska 86    965 01    Ladomerská Vieska      
Materská škola    Lehôtka pod Brehmi 64    966 01    Lehôtka pod Brehmi      
Materská škola    Geromettova 100    966 21    Lovča      
Základná škola    Geromettova 99    966 21    Lovča      
Základná škola    Lovčica - Trubín 166    966 23    Lovčica - Trubín      
Materská škola    Lovčica - Trubín 234    966 23    Lovčica - Trubín      
Materská škola pri ZŠ    Slobodné 23    966 22    Lutila      
Základná škola s MŠ    Slobodné 23    966 22    Lutila      
Materská škola    Nevoľné 33    967 01    Nevoľné      
Materská škola    Prestavlky 191    966 05    Prestavlky      
Materská škola    Prochot 39    966 04    Prochot      
Materská škola    Sklené Teplice 1    966 03    Sklené Teplice      
Základná škola    Sklené Teplice 1    966 03    Sklené Teplice      
Základná škola    Stará Kremnička 33    965 01    Stará Kremnička      
Materská škola    Stará Kremnička 71    965 01    Stará Kremnička      
Materská škola    Trnavá Hora 223    966 11    Trnavá Hora      
Základná škola    Trnavá Hora 233    966 11    Trnavá Hora      
Materská škola    Vyhne 100    966 02    Vyhne      
Základná škola    Vyhne 111    966 02    Vyhne      
ZŠ s MŠ    A. Kmeťa 1    965 01    Žiar nad Hronom      
MŠ pri ZŠ    A. Kmeťa 1    965 01    Žiar nad Hronom      

Základná škola, Dr. Janského 2, 965 01 Žiar nad Hronom
tel.: 045/673 21 45; e-mail: skolazh@gmail.com

Materská škola    Dr. Janského 8    965 01    Žiar nad Hronom      
Súkr. stred. odb. škola    Dr.Janského 10    965 01    Žiar nad Hronom      
Špec.základná škola    Hutníkov 302    965 01    Žiar nad Hronom      
Gymnázium    J. Kollára 2    965 01    Žiar nad Hronom      
SOŠ hotel.služ. a obch.    Jilemnického 1282    965 01    Žiar nad Hronom      
Základná umelecká škola    Jilemnického 2    965 01    Žiar nad Hronom      
Základná škola    Jilemnického 2    965 01    Žiar nad Hronom      
Základná škola    Ul. M. R. Štefánika 17    965 01    Žiar nad Hronom      
Súkromná OA    Ul.SNP 16    965 01    Žiar nad Hronom