*
Kam do školy?
Náš portál Vám ponúka informácie z oblasti vzdelávania na Slovensku. Nájdete tu vzdelávacie zariadenia od jaslí cez štandardné školy povinnej školskej dochádzky až po alternatívne formy vzdelávania.
* 
Materská škola pri ZŠ    Brehy 3    968 01    Brehy      
Základná škola s MŠ    Záhumnie 24    968 01    Brehy      
Základná škola    Hodruša - Hámre 227    966 61    Hodruša - Hámre      
Súkr.stred.umel.škola    Kyslá 214    966 61    Hodruša - Hámre      
Súkr.SOŠ umel.rem. JP    Kyslá 214    966 61    Hodruša - Hámre      
Materská škola    Kyslá 256    966 63    Hodruša - Hámre      
Materská škola    Horné Hámre 156    966 71    Horné Hámre      
Materská škola    Hrabičov 190    966 78    Hrabičov      
Materská škola pri ZŠ    Hronský Beňadik 190    966 53    Hronský Beňadik      
Základná škola s MŠ    Pod Kláštorom 158    966 53    Hronský Beňadik      
Základná škola s MŠ    Malá Lehota 455    966 42    Malá Lehota      
Materská škola pri ZŠ    Malá Lehota 506    966 42    Malá Lehota      
Gymnázium F.Švantnera    Bernolákova 9    968 01    Nová Baňa      
Materská škola    Kalvárska 37    968 01    Nová Baňa      
Materská škola    Kolibská cesta 230    968 01    Nová Baňa      
Základná umelecká škola    Kollárova 5    968 01    Nová Baňa      
Materská škola    Nábrežná 2    968 01    Nová Baňa      
Stredná odborná škola    Osvety 17    968 01    Nová Baňa      
Špec.mat.škola pre TP    Rekreačná 393    968 01    Nová Baňa      
Odbor.učilište pre TPM    Rekreačná 393    968 01    Nová Baňa      
Špec.zákl.škola pre TP    Rekreačná 393    968 01    Nová Baňa      
Praktická škola pre TP    Rekreačná 393    968 01    Nová Baňa      
Základná škola sv.Alžb.    Školská 15    968 01    Nová Baňa      
Základná škola    Školská 44/6    968 01    Nová Baňa      
Materská škola    Štúrova 47    968 01    Nová Baňa      
Základná škola    Ostrý Grúň 187    966 77    Ostrý Grúň      
Materská škola    Ostrý Grúň 187    966 77    Ostrý Grúň      
Základná škola    Píla 24    966 81    Píla      
Materská škola    Rudno nad Hronom 9    966 51    Rudno nad Hronom      
Základná škola s MŠ    Tekovská Breznica 700    966 52    Tekovská Breznica      
Materská škola pri ZŠ    Tekovská Breznica 730    966 52    Tekovská Breznica      
Materská škola pri ZŠ    Veľká Lehota 431    966 41    Veľká Lehota      
Základná škola s MŠ    Veľká Lehota 433    966 41    Veľká Lehota      
Materská škola    Veľké Pole 105    966 74    Veľké Pole      
Materská škola    Voznica 206    966 81    Voznica      
Základná škola    Voznica 207    966 81    Voznica      
Materská škola    Andreja Sládkoviča 1130    966 81    Žarnovica      
Stredná odborná škola    Bystrická 4    966 81    Žarnovica      
Základná umelecká škola    Dolná 25    966 81    Žarnovica      
Základná škola    Fraňa Kráľa 838    966 81    Žarnovica      
Materská škola    Petra Jilemnického 2    966 81    Žarnovica      
Špec.základná škola    Sládkovičova 24    966 81    Žarnovica      
Základná škola    Ul. A. Sládkoviča 823/24    966 81    Žarnovica      
Základná škola s MŠ    Župkov 18    966 71    Župkov      
Materská škola pri ZŠ    Župkov 18    966 71    Župkov