*
Gymnázium sv. Františka z Assisi, J. M. Hurbana 44, Žilina
*
Základná škola s MŠ, Hôrky 2, 010 04 Hôrky
* 
Spojená škola-ZUŠ    Nižné Kamence č. 891    013 05    Belá      
Spojená škola    Oslobodenia č. 165    013 05    Belá      
Spojená škola-MŠ pri ZŠ    SNP č. 112    013 05    Belá      
Materská škola    Bitarová 94    010 04    Bitarová      
Materská škola    Brezany 122    010 04    Brezany      
Materská škola pri ZŠ    Divina 527    013 31    Divina      
Základná škola s MŠ    Divina 538    013 31    Divina      
Materská škola pri ZŠ    Divinka 4    013 31    Divinka      
Základná škola s MŠ    Divinka 84    013 31    Divinka      
Materská škola pri ZŠ    Dlhé Pole 203    013 32    Dlhé Pole      
Základná škola s MŠ    Dlhé Pole 38    013 32    Dlhé Pole      
Materská škola    Dolná Tižina 217    013 04    Dolná Tižina      
Základná škola    Dolná Tižina 28    013 04    Dolná Tižina      
Materská škola pri ZŠ    Osloboditeľov 213    013 41    Dolný Hričov      
Základná škola    Školská 248    013 41    Dolný Hričov      
Materská škola    Ďurčiná 225    015 01    Ďurčiná      
Základná škola    Ďurčiná 225    015 01    Ďurčiná      
Materská škola    Fačkov 190    013 16    Fačkov      
Základná škola    Fačkov 190    013 16    Fačkov      
Materská škola    Gbeľany 139    013 02    Gbeľany      
Základná škola    Gbeľany 375    013 02    Gbeľany      
Základná škola s MŠ    Mládeže 156    013 42    Horný Hričov      
Materská škola pri ZŠ    Mládeže 156    013 42    Horný Hričov      
Materská škola pri ZŠ    Hôrky 168    010 04    Hôrky      
Základná škola s MŠ    Hôrky 2    010 04    Hôrky      
Materská škola    Hričovské Podhradie 98    013 41    Hričovské Podhradie      
Základná škola    Jasenové 1    013 19    Jasenové      
Materská škola    Jasenové 1    013 19    Jasenové      
Materská škola    Kamenná Poruba 137    013 14    Kamenná Poruba      

Základná škola, Ulica školská 474/5, 013 14 Kamenná Poruba
e-mail: zs.kamporuba@zoznam.sk
      
Materská škola pri ZŠ    Hlavná cesta 189    013 13    Konská      
Základná škola s MŠ    Konská 399    013 13    Konská      
Základná škola    Krasňany 19    013 03    Krasňany      
Materská škola    Okružná 157    013 03    Krasňany      
Základná škola    Kunerad 103    013 13    Kunerad      
Materská škola    Kunerad 213    013 13    Kunerad      
Základná škola    Lietava 216    013 18    Lietava      
Materská škola    Pod Hájom 368    013 18    Lietava      
Materská škola    Skalka 17    013 11    Lietavská Lúčka      
Základná škola    Skalka 34    013 11    Lietavská Lúčka      
Materská škola pri ZŠ    Babkov 8    013 11    Lietavská Svinná-Babkov      
Materská škola pri ZŠ    Lietavská Svinná 105    013 11    Lietavská Svinná-Babkov      
Základná škola s MŠ    Lietavská Svinná 105    013 11    Lietavská Svinná-Babkov      
Základná škola s MŠ    Lutiše 65    013 05    Lutiše      
Materská škola pri ZŠ    Lutiše 65    013 05    Lutiše      
Základná škola    Lysica 122    013 05    Lysica      
Materská škola    Lysica 123    013 05    Lysica      
Materská škola    Nededza 136    013 02    Nededza      
Materská škola    Nezbudská Lúčka 3    013 24    Nezbudská Lúčka      
Materská škola    Hričovská 31    010 04    Ovčiarsko      
Materská škola    Podhorie 17    013 18    Podhorie      

Základná umelecká škola, 1. mája 412/1, 015 01, Rajec

tel.: 041/542 20 75; e-mail: mzusrajec@gmail.com; web: www.mzusrajec.sk  

Gymnázium    Javorová 5    015 21    Rajec      
Mestská základná škola    Lipová 2    015 01    Rajec      
Materská škola    Mudrochova 10    015 01    Rajec      

Gymnázium A. Škrábika, Nám. Andreja Škrábika 5, 015 01 Rajec
tel.: 041/542 26 09; e-mail: cirkevna@bb.telecom.sk; web: www.gymas.sk

Cirkevná ZŠ sv. Jána Mária Vianneyho, Nám. Andreja Škrábika 5, 015 01 Rajec
tel.: 041/542 26 09; e-mail: cirkevna@bb.telecom.sk; web: http://zcsrajec.edupage.org
      
Materská škola    Obrancov mieru 400/51    015 01    Rajec      
Materská škola    Rajecká Lesná 416    013 15    Rajecká Lesná      
Základná škola    Záplotie 414    013 15    Rajecká Lesná      
Materská škola    Osloboditeľov 421/66    013 13    Rajecké Teplice      
Základná škola    Pionierska 95    013 13    Rajecké Teplice      
Základná škola s MŠ    Rosina č. 624    013 22    Rosina      
Materská škola pri ZŠ    Rosina č. 624    013 22    Rosina      
Základná škola s MŠ    Športovcov 342    013 25    Stráňavy      
Materská škola pri ZŠ    Víťazstva 331    013 25    Stráňavy      
Základná škola    Stránske 80    013 13    Stránske      
Materská škola    Stránske 98    013 13    Stránske      
Materská škola    Stráža 1    013 04    Stráža      
Základná škola SNP    Mládeže 289    013 24    Strečno      
Materská škola    Sokolská 494    013 24    Strečno      
Materská škola    Svederník 21    013 32    Svederník      
Súkr.spojená škola-PŠ    Svederník 21    013 32    Svederník      
Súkr.spojená škola-ŠZŠ    Svederník 21    013 32    Svederník      
Špec. základná škola    Šuja 54    015 01    Šuja      
ZŠ Žofie Bosniakovej    Školská 18    013 01    Teplička nad Váhom      
Základná škola s MŠ    Školská 490    013 01    Teplička nad Váhom      
Materská škola pri ZŠ    Školská 770/21    013 01    Teplička nad Váhom      
Materská škola pri ZŠ    A. Hlinku 233/4    013 06    Terchová      
Základná škola s MŠ    Školská 86    013 06    Terchová      
Materská škola    Turie 395    013 12    Turie      
Základná škola    Školská 394    013 12    Turie 394      
Materská škola pri ZŠ    A. Bernoláka 473    013 03    Varín      
Základná škola s MŠ    Štefánikova 432    013 03    Varín      
Materská škola    Veľká Čierna 11    015 01    Veľká Čierna      
Základná škola    Višňové 446    013 23    Višňové      
Materská škola    Višňové 446    013 23    Višňové      
Materská škola    Obchodná 112    013 19    Zbyňov      
Materská škola    Andreja Kmeťa 15    010 01    Žilina      
Základná škola    Do Stošky 8    010 04    Žilina      
Základná škola s MŠ    Dolná Trnovská 36    010 01    Žilina      
Materská škola pri ZŠ    Dolná Trnovská 38    010 01    Žilina      
Základná umelecká škola    Dolný Val 12    010 01    Žilina      
Odborné učilište    Fatranská 3321/22    010 08    Žilina      
SOŠ pre žiakov s TP    Fatranská 3321/22    010 08    Žilina      
MŠ pri Cirkevnej ZŠ    Gaštanová 53    010 01    Žilina      
Cirkevná základná škola    Gaštanová 53    010 07    Žilina      
Základná škola    Gaštanová 56    010 01    Žilina      
Základná umelecká škola    Gaštanová 8327/56A    010 07    Žilina      

Stredná zdravotnícka škola, Hlboká cesta 23, 010 01 Žilina

tel.: 041/724 41 58, e-mail: htrednyz@stonline.sk web: www.szshlbokaza.edu.sk      

Gymnázium    Hlinská 29    011 80    Žilina      
Spojená škola-DOŠ    Hlinská 31    011 20    Žilina      
Spojená škola-SOŠ s.s.    Hlinská 31    011 20    Žilina      
Spojená škola-HA    Hlinská 31    011 20    Žilina      
Základná škola    Hollého 66    010 01    Žilina      
Spojená škola    J. M. Hurbana 36    010 01    Žilina      
Gymnázium sv. Františka    J. M. Hurbana 44    010 01    Žilina      
Škol. inter. pri Gym    J. M. Hurbana 44    010 01    Žilina      

Konzervatórium, J. M. Hurbana 48, 010 01 Žilina
tel.: 041/562 00 90; e-mail: konzervatoriumza@vuczilina.sk; web: www.konza.sk

Špec. základná škola    Jána Vojtaššáka 13    010 08    Žilina      
Špec. materská škola    Jána Vojtaššáka 13    010 08    Žilina      
Základná škola    Jarná 20    010 01    Žilina      

Súkromná obchodná akadémia, Jarná 13, 010 01 Žilina
tel.: 041/700 27 00, 0902 930 201; e-mail: soaza.riaditel@aveducation.sk
web: www.soaza.sk
      
Základná škola    Karpatská 1    010 08    Žilina      

Stredná odborná škola elektrotechnická, Komenského 50, 010 01 Žilina
tel.: 041/707 49 16; e-mail: riaditel@soseza.sk; web: www.soseza.sk

Základná škola    Lichardova 24    010 01    Žilina      
Základná škola    Limbová 30    010 01    Žilina      
Základná umelecká škola    Martinská 19    010 08    Žilina      

Základná škola, Martinská 20, 010 08 Žilina

tel.: 041/525 27 74; e-mail: zrs@zsmartinska.edu.sk; web: www.zsmartinskaza.edu.sk
      
Základná škola s MŠ    Na stanicu 27    010 09    Žilina      
Materská škola pri ZŠ    Na stanicu 27    010 09    Žilina      
ZŠ sv. Cyrila a Metoda    Na Závaží 2    010 01    Žilina      
Spojená škola Kráľovnej    Na Závaží 2    010 01    Žilina      
Súkromné gymnázium    Oravska cesta 11    010 01    Žilina      
Súkromná základná škola    Oravská cesta 11    010 01    Žilina      

Súkromná ZUŠ, YAMAHA, Predmestská 17, 010 01 Žilina
tel.: 041/228 99 02, 0904 917 058; web: www.s-zus_zilina.sk

Materská škola    Predmestská 27    010 01    Žilina      

SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Predmestská 82, 010 62 Žilina
tel.: 041/723 27 07, 041/700 25 74, 041/723 27 07;
e-mail: sekretariat@spospredza.edu.sk; web: www.spospredza.edu.sk

Cirkevná ZŠ R. Zaymusa    Romualda Zaymusa 3    010 01    Žilina      
Stredná odborná škola    Rosinská cesta 2    010 08    Žilina      
Spojená škola-Šport.Gym    Rosinská cesta 4    010 08    Žilina      
Spojená škola-SOŠ    Rosinská cesta 4    010 08    Žilina      
Základná škola    Rybné námestia č.1    010 01    Žilina      
Súkromná SOŠ    Saleziánska 18    010 01    Žilina      
SOŠ sv. J. Robotníka    Saleziánska 18    010 01    Žilina      
Stredná odborná škola    Sasinkova 45    010 01    Žilina      
Základná škola    Slov. dobrovoľníkov 1    010 03    Žilina      
Základná škola s MŠ    Školská 49    010 04    Žilina      
Gymnázium bilingválne    Tomáša Ružičku 3    010 01    Žilina      
Spojená škola-SOŠ stav.    Tulipánova 2    011 62    Žilina      
Spojená škola-SOŠ    Tulipánova 2    011 62    Žilina      
Súkr. materská škola    V. Javorku 29/1    010 01    Žilina      
Gymnázium    Veľká okružná 22    010 01    Žilina      
Jazyková škola    Veľká okružná 24    010 01    Žilina      
SPŠ stavebná    Veľká okružná 25    010 01    Žilina      
Obchodná akadémia    Veľká okružná 32    011 57    Žilina      
Základná škola    Vendelína Javorku 32    010 01    Žilina      
MŠ pri zdrav. zariad.    Vojtecha Spanyola 43    010 01    Žilina      
ZŠ s MŠ pri ZZ    Vojtecha Spanyola 43    010 01    Žilina      

Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského, Vysokoškolákov 13, 010 08 Žilina
tel.: 041/565 69 50; e-mail: oata@nextra.sk; web: www.oataza.edu.sk

Súkromná SOŠ spoločného stravovania, Závodská cesta 2961, 010 01 Žilina
tel.: 041/764 19 23, 0911 445 994; e-mail: sukromnesou@stonline.sk;
web: www.soussza.edu.sk

Súkromná SOŠ  Závodská cesta 2961    010 01    Žilina   
Materská škola pri ZŠ    Žilina-Brodno 110    010 14    Žilina      
Základná škola s MŠ    Žilina-Brodno 110    010 14    Žilina      
Materská škola pri ZŠ    Žilina-Zádubnie 19    010 03    Žilina      
Základná škola s MŠ    Žilina-Zádubnie 196    010 03    Žilina      
Materská škola    Žilina-Zástranie 284    010 01    Žilina      
Materská škola    Do Stošky 5    010 04    Žilina-Bánová      
Súkromná ŠZŠ    Do Stošky 8    010 04    Žilina-Bánová      
Materská škola    Stavbárska 4    010 01    Žilina-Bôrik      
Materská škola    K Vodojemu 1    010 03    Žilina-Budatín      
Spojená škola-SOŠ    Hlavná 2    010 09    Žilina-Bytčica      
Spojená škola-SOŠ    Hlavná 2    010 09    Žilina-Bytčica      

Základná škola, Nám. mladosti 1,  010 15 Žilina-Hájik
tel.: 041/507 86 11; e-mail: zsmladosti.hajik@gmail.com; web: www.zshajik.sk
      
Materská škola    Petzvalova 8    010 15    Žilina-Hájik      
Materská škola    Puškinova 2165/3    010 01    Žilina-Hliny III.      
Materská škola    Čajakova 4    010 01    Žilina-Hliny IV.      
Materská škola    Bajzova 9    010 01    Žilina-Hliny VI.      
Materská škola    Jarná 2602/7    010 01    Žilina-Hliny VII.      
Materská škola    Lichardova 20    010 01    Žilina-Hliny VIII.      
Materská škola    Rybné námestie 1/1    010 01    Žilina-Mojšova Lúčka      
Materská škola    Študentská 15/3    010 03    Žilina-Považský Chlmec      
Materská škola    Limbová 26    010 07    Žilina-Solinky II.      
Materská škola    Hričovská 1    010 01    Žilina-Strážov      
Materská škola    Gemerská 1772    010 08    Žilina-Vlčince      
Základná škola s MŠ    Sv. Gorazda 1    010 08    Žilina-Vlčince      
Materská škola pri ZŠ    Sv. Gorazda 1    010 08    Žilina-Vlčince      
Materská škola    Trnavská 2830    010 08    Žilina-Vlčince      
Gymnázium    Varšavská cesta 1    010 08    Žilina-Vlčince      
Materská škola    Nám. J. Borodáča 6    010 08    Žilina-Vlčince 1/3      
Materská škola    Nám. J. Borodáča 7    010 08    Žilina-Vlčince 1/4      
Materská škola pri ZŠ    Juraja Závodského 16    010 04    Žilina-Závodie      

Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 1, 010 26 Žilina
tel.: 041/513 51 51; e-mail: vzdelavanie@unza.sk; web: www.uniza.sk