*
Súkromná základná umelecká škola, M. R. Štefánika 875, 093 01 Vranov nad Topľou
* 
Materská škola    Babie 37    094 31    Babie      
Základná škola    Banské 239    094 12    Banské      
Materská škola    Banské 284    094 12    Banské      
Materská škola pri ZŠ    Benkovce 140    094 02    Benkovce      
Základná škola s MŠ    Benkovce 49    094 02    Benkovce      
Materská škola    Bystré 172    094 34    Bystré      
Základná škola    Bystré 347    094 34    Bystré      
Materská škola    Sídlisko 311    094 34    Bystré      
Materská škola    Cabov 47    094 14    Cabov      
Spojená škola - SOŠ    Čaklov 249    094 35    Čaklov      
Spojená škola - SOŠ    Čaklov 249    094 35    Čaklov      
Spojená škola - SOŠ    Čaklov 249    094 35    Čaklov      
Spojená škola - SOŠ    Čaklov 249    094 35    Čaklov      
Materská škola    Čaklov 495    094 35    Čaklov      
Základná škola    Čaklov 495    094 35    Čaklov      
Základná škola    Čičava 34    093 01    Čičava      
Materská škola    Čičava 35    093 01    Čičava      
Základná škola    Čierne nad Topľou 212    094 34    Čierne nad Topľou      
Materská škola    Čierne nad Topľou 217    094 34    Čierne nad Topľou      
Základná škola    Ďapalovce 1    094 05    Ďapalovce      
Materská škola    Ďapalovce 136    094 05    Ďapalovce      
Materská škola    Davidov 56    093 03    Davidov      
Základná škola    Davidov 71    093 03    Davidov      
Základná škola    Dlhá 43/35    094 13    Dlhé Klčovo      
Materská škola    Dlhá 61    094 13    Dlhé Klčovo      
Materská škola    Budovateľská 428/4    094 31    Hanušovce nad Topľou      
Základná umelecká škola    Budovateľská 486/17    094 31    Hanušovce nad Topľou 
Špec. základná škola    Kukorelliho 552    094 31    Hanušovce nad Topľou      
Základná škola    Štúrova 341    094 31    Hanušovce nad Topľou      
Materská škola    Nová 1918    093 02    Hencovce      
Cirkevná základná škola    Sládkovičova 1994    093 02    Hencovce      
Základná škola    Hermanovce nad Topľou 116    094 34    Hermanovce nad Topľou      
Materská škola    Hermanovce nad Topľou 116    094 34    Hermanovce nad Topľou      
Základná škola    Hlinné 138    094 35    Hlinné      
Materská škola    Hlinné 76    094 35    Hlinné      
Materská škola    Holčíkovce 41    094 05    Holčíkovce      
Základná škola    Holčíkovce 44    094 05    Holčíkovce      
Materská škola    Jasenovce 9    094 05    Jasenovce      
Základná škola    Jastrabie nad Topľou 112    094 35    Jastrabie nad Topľou      
Materská škola    Jastrabie nad Topľou 113    094 35    Jastrabie nad Topľou      
Základná škola    Juskova Voľa 91    094 12    Juskova Voľa      
Materská škola    Juskova Voľa 91    094 12    Juskova Voľa      
Materská škola    Kamenná Poruba 109    093 03    Kamenná Poruba      
Základná škola    Kamenná Poruba 110    093 03    Kamenná Poruba      
Základná škola    Kladzany 45    094 21    Kladzany      
Materská škola    Kladzany 45    094 21    Kladzany      
Základná škola    Komárany 136    093 01    Komárany      
Materská škola    Komárany 27    093 01    Komárany      
Materská škola    Kvakovce 97    094 02    Kvakovce      
Materská škola    Majerovce 2    094 09    Majerovce      
Základná škola    Matiaška 43    094 31    Matiaška      
Materská škola    Matiaška 56    094 31    Matiaška      
Materská škola    Medzianky 76    094 31    Medzianky      
Materská škola    Merník 160    094 23    Merník      
Materská škola    Nižný Hrabovec 154    094 21    Nižný Hrabovec      
Základná škola    Nižný Hrabovec 155    094 21    Nižný Hrabovec      
Základná škola    Nižný Hrušov 211    094 22    Nižný Hrušov      
Materská škola    Nižný Hrušov 518    094 22    Nižný Hrušov      
Materská škola    Nižný Kručov 48    093 01    Nižný Kručov      
Materská škola    Nová Kelča 68    094 04    Nová Kelča      
Základná škola    Nová Kelča 70    094 04    Nová Kelča      
Materská škola    Ondavské Matiašovce 20    094 01    Ondavské Matiašovce      
Základná škola    Ondavské Matiašovce 20    094 01    Ondavské Matiašovce      
Materská škola    Pavlovce 134    094 31    Pavlovce      
Základná škola    Pavlovce 5    094 31    Pavlovce      
Základná škola    Petrovce 114    094 31    Petrovce      
Materská škola    Petrovce 114    094 31    Petrovce      
Materská škola    Poša 204    094 21    Poša      
Základná škola    Poša 21    094 21    Poša      
Materská škola    Radvanovce 43    094 31    Radvanovce      
Materská škola    Remeniny 10    094 31    Remeniny      
Základná škola    Remeniny 101    094 31    Remeniny      
Základná škola    Rudlov 126    094 35    Rudlov      
Materská škola    Rudlov 184    094 35    Rudlov      
Materská škola    Sačurov 324    094 13    Sačurov      
Základná škola    Školská 389    094 13    Sačurov      
Materská škola    Sečovská Polianka 560    094 14    Sečovská Polianka      
Základná škola    Školská 558    094 14    Sečovská Polianka      
Základná škola s MŠ    Sedliská 92    094 09    Sedliská      
Materská škola pri ZŠ    Sedliská 93    094 09    Sedliská      
Materská škola    Skrabské 153    094 33    Skrabské      
Základná škola    Skrabské 77    094 33    Skrabské      
Materská škola    Slovenská Kajňa 191    094 02    Slovenská Kajňa      
Základná škola    Slovenská Kajňa 54    094 02    Slovenská Kajňa      
Materská škola    Soľ 280    094 35    Soľ      
Základná škola    Soľ 53    094 35    Soľ      
Materská škola pri ZŠ    Tovarné 173    094 01    Tovarné      
Základná škola s MŠ    Tovarné 173    094 01    Tovarné      
Základná škola    Školská 424    094 12    Vechec      
Materská škola    Školská 425    094 12    Vechec      
Materská škola    1. mája 1227    093 01    Vranov nad Topľou      
Základná umelecká škola    A. Dubčeka 880    093 01    Vranov nad Topľou      
Stredná odborná škola    A. Dubčeka 963/2    093 01    Vranov nad Topľou      
Základná škola    Bernolákova 1061    093 47    Vranov nad Topľou      

Súkromné gymnázium, Bernolákova 1061, 093 01 Vranov nad Topľou
tel.: 057/443 16 81, 0905 971 726; e-mail: osg@8sgvt.edu.sk; web: www.sgvt.szm.sk

ZŠ tel. postih. a CŠPP    Budovateľská 1309    093 01    Vranov nad Topľou      
ŠZŠ telesne postih.    Budovateľská 1309    093 01    Vranov nad Topľou      
Materská škola    Dlhá 559    093 02    Vranov nad Topľou      

Cirkevná MŠ pri ZŠ, Dobrianskeho 1494, 093 01 Vranov nad Topľou      
tel.: 057/446 44 53; e-mail: cirkevna.skola@slovanet.sk;
web: cmsvranov.edupage.sk


Materská škola    Domašanská 604    093 02    Vranov nad Topľou      
Gymnázium    Dr. C. Daxnera 88    093 13    Vranov nad Topľou      
Obchodná akadémia    Dr. C. Daxnera 89    093 35    Vranov nad Topľou      
Materská škola    Kukučínova 103    093 03    Vranov nad Topľou      
Základná škola    Kukučínova 106    093 03    Vranov nad Topľou      
Základná škola    Lomnická 620    093 03    Vranov nad Topľou      
Materská škola    Lomnická 641    093 03    Vranov nad Topľou      
Praktická škola intern.    M. R. Štefánika 140    093 41    Vranov nad Topľou      
Špec. základná škola i.    M. R. Štefánika 140    093 41    Vranov nad Topľou      
Súkromná ZUŠ    M. R. Štefánika 875/200    093 01    Vranov nad Topľou      
Súkromná ZUŠ    M. R. Štefánika 875/200    093 01    Vranov nad Topľou      

Cirkevná spojená škola, Námesite Jána Pavla II. 827/26, 093 01 Vranov nad Topľou
tel.:057/446 42 81, 0904 509 150; web: www.cssvranov.edupage.sk

CZŠ s MŠ sv. D. Sávia, Nám. J. Pavla II. 827/26, 093 02 Vranov nad Topľou
tel.:057/446 44 53, 057/442 31 00; e-mail: czsvranov@post.sk;
web: www.czsvranov.edupage.sk
      
Materská škola pri CŠPP    Sídlisko 1. mája 68    093 41    Vranov nad Topľou      
Materská škola    Sídlisko 1. mája 68    093 01    Vranov nad Topľou      
Základná škola    Sídlisko II. 1336    093 01    Vranov nad Topľou      
Materská škola    Sídlisko juh 1051    093 01    Vranov nad Topľou      
Základná škola    Sídlisko juh 1054    093 01    Vranov nad Topľou      
Základná škola    Sídlisko Lúčna 1    093 01    Vranov nad Topľou      
Stredná odborná škola    Sídlisko Lúčna 1055    093 01    Vranov nad Topľou      
Materská škola    Sídlisko Okulka 21    093 01    Vranov nad Topľou      

Cirkevné gym. sv. Františka z Assisi, Školská 650, 093 02 Vranov nad Topľou      
tel.: 057/446 42 81; e-mail: gfa1@post.sk; web: www.gfavranov.edupage.sk

Materská škola    Vyšný Žipov 22    094 33    Vyšný Žipov      
Základná škola    Vyšný Žipov 220    094 33    Vyšný Žipov      
Materská škola    Zámutov 301    094 15    Zámutov      
Materská škola    Zámutov 388    094 15    Zámutov      

Základná škola, Zámutov 531, 094 15 Zámutov
tel.: 057/488 87 10-11; e-mail: zs-zamutov@stonline.sk; web: www.zszamutov.sk
     
Základná škola    Žalobín 36    094 03    Žalobín      
Materská škola    Žalobín 36    094 03    Žalobín     
Súkromná základná umelecká škola, M. R. Štefánika 875, 093 01 Vranov nad Topľou