*
Kam do školy?
Náš portál Vám ponúka informácie z oblasti vzdelávania na Slovensku. Nájdete tu vzdelávacie zariadenia od jaslí cez štandardné školy povinnej školskej dochádzky až po alternatívne formy vzdelávania.
* 
Zákl.um.škola    Hlavná 294    991 11    Balog nad Ipľom      
Základná škola s VJM    Hlavná 294    991 11    Balog nad Ipľom      
Materská škola    Športová 279    991 11    Balog nad Ipľom      
Materská škola    Bátorová č. 88/55    991 26    Bátorová      
Materská škola pri ZŠ    Krtíšska 221    991 22    Bušince      
Základná škola s MŠ    Krtíšska 26    991 22    Bušince      
Materská škola pri ZŠ    Na Parlagu 1    991 25    Čebovce      
Základná škola s MŠ    Na Parlagu 1    991 25    Čebovce      
Súkromná základná škola    č. 3    991 41    Čelovce      
Materská škola pri ZŠ    Dolinka 167    991 28    Dolinka      
Základná škola s MŠ    Dolinka 210    991 28    Dolinka      
Materská škola pri ZŠ    Hlavná 151    991 02    Dolná Strehová      
Základná škola s MŠ    Imre Madácha 3    991 02    Dolná Strehová      
Základná škola    Dolné Plachtince 34    991 24    Dolné Plachtince      
Materská škola    Dolné Plachtince 95    991 24    Dolné Plachtince      
Materská škola    Horná Strehová 3    991 02    Horná Strehová      
Základná škola s MŠ    Hrušov 497    991 42    Hrušov      
Materská škola pri ZŠ    Hrušov 497    991 42    Hrušov      
Materská škola    Ipeľské Predmostie 267    991 10    Ipeľské Predmostie      
Základná škola sv. Rity    Ipeľské Predmostie 74    991 10    Ipeľské Predmostie      
Materská škola    Kamenné Kosihy 4    991 27    Kamenné Kosihy      
Cirkevná základná škola    Hlavná 96    991 10    Kleňany      
Materská škola    Kleňany 18    991 10    Kleňany      
Materská škola    Kosihovce 194    991 25    Kosihovce      
Materská škola    Kosihy nad Ipľom 1    991 11    Kosihy nad Ipľom      
Materská škola    Lesenice 96    991 08    Lesenice      
Stred.odborná škola    Jarmočná 1    992 01    Modrý Kameň      
Obchodná akadémia    Jarmočná 1    992 01    Modrý Kameň      
SOŠ    Jarmočná 1    992 01    Modrý Kameň      
Spojená škola    Jarmočná 1    992 01    Modrý Kameň      
Základná umelecká škola    Lipové nám. 294/26    992 01    Modrý Kameň      
Základná škola s MŠ    Lipové nám. 296/28    992 01    Modrý Kameň      
Materská škola pri ZŠ    Poľná 541    992 01    Modrý Kameň      
Materská škola pri ZŠ    Hlavná 48    991 26    Nenince      
Základná škola s MŠ    Školská 50    991 26    Nenince      
Materská škola    Obeckov 165    991 05    Obeckov      
Materská škola    Olováry 132    991 22    Olováry      
Cirkevná základná škola    Olováry 132    991 22    Olováry      
Materská škola    Opatovská Nová Ves 86    991 07    Opatovská Nová Ves      
Základná škola    Opatovská Nová Ves 86    991 07    Opatovská Nová Ves      
Materská škola    Pôtor 117    991 03    Pôtor      
Základná škola    Pôtor 60    991 03    Pôtor      
Materská škola    Príbelce 278    991 25    Príbelce      
Základná škola    Príbelce 280    991 25    Príbelce      
Materská škola    Sečianky 175    991 10    Sečianky      
Materská škola    Sklabiná 133    991 05    Sklabiná      
Základná škola    Sklabiná 133    991 05    Sklabiná      
Materská škola    Slovenské Ďarmoty 99    991 07    Slovenské Ďarmoty      
Základná škola    Stredné Plachtince 33    991 24    Stredné Plachtince      
Materská škola    Stredné Plachtince 42    991 24    Stredné Plachtince      
Základná škola    Širákov 1    991 27    Širákov      
Materská škola    Širákov 131    991 27    Širákov      
Špec.základná škola int    Školská 63    991 09    Veľká Čalomija      
Základná škola    Veľká Čalomija 65    991 09    Veľká Čalomija      
Materská škola    Veľká Čalomija 65    991 09    Veľká Čalomija      
Materská škola    Veľká Ves nad Ipľom 31    991 10    Veľká Ves nad Ipľom      
Základná škola    Krtíšska 87    991 23    Veľké Zlievce      
Materská škola    Červenej armády 27    990 01    Veľký Krtíš      
Základná umelecká škola    J.A.Komenského 1    990 01    Veľký Krtíš      
Základná škola    J.A.Komenského 4    990 01    Veľký Krtíš      
Základná škola    Nám. A.H.Škultétyho 9    990 01    Veľký Krtíš      
Materská škola    P. O. Hviezdoslava 51    990 01    Veľký Krtíš      
Základná škola    Poľná 1    990 01    Veľký Krtíš      
Stredná odborná škola    Poľná 10    990 01    Veľký Krtíš      
Materská škola    Poľná 2    990 01    Veľký Krtíš      
Gymnázium AHŠ    Školská 21    990 01    Veľký Krtíš      
Materská škola    Štefana Tučeka 89    990 01    Veľký Krtíš      
Materská škola    Ulica SNP 37    990 01    Veľký Krtíš      
Špec.základná škola    Za parkom 966    990 01    Veľký Krtíš      
Materská škola    Pivničná 673    991 28    Vinica      
Základná škola    Školská 10    991 28    Vinica      
Materská škola pri ZŠ    Vrbovka 53    991 31    Vrbovka      
Základná škola s MŠ    Vrbovka 53    991 31    Vrbovka      
Materská škola    Pivničná 172    991 06    Záhorce      
Základná škola    Závada 54    991 21    Závada      
Materská škola    Závada 54    991 21    Závada      
Odborné učilište int.    Gottwaldova 70/43    991 06    Želovce      
SOŠ poľnohospodárska    Gottwaldova 70/43    991 06    Želovce      
Základná škola    Gottwaldova 81    991 06    Želovce      
Materská škola    Školská 138/4    991 06    Želovce