*
Kam do školy?
Náš portál Vám ponúka informácie z oblasti vzdelávania na Slovensku. Nájdete tu vzdelávacie zariadenia od jaslí cez štandardné školy povinnej školskej dochádzky až po alternatívne formy vzdelávania.
* 
Materská škola    Školská 51    076 84    Bačka      
Základná škola s VJM    Školská 67    076 84    Bačka      
Materská škola    Lesná 55    076 61    Bačkov      
Základná škola    Lesná 55    076 61    Bačkov      
Špeciálna ZŠ pri RC    Školská 158    076 61    Bačkov      
Materská škola    Bara 38    076 32    Bara      
Materská škola    Hlavná 2    076 41    Biel      
Základná škola    Hlavná 24    076 41    Biel      
Materská škola pri ZŠ    Školská 233    076 53    Boľ      
Základná škola s MŠ VJM    Školská 233    076 53    Boľ      
Materská škola pri ZŠ    Ružová 304    076 32    Borša      
Základná škola s MŠ    Ružová 304    076 32    Borša      
Základná škola    Hlavná 141    076 43    Boťany      
Materská škola    Hlavná 78    076 43    Boťany      
Materská škola    Rozmarínová 125    076 05    Brehov      
Základná škola    Brezová 138/21    076 12    Brezina      
Materská škola    Brezová 260    076 12    Brezina      
Materská škola    Hlavná 197    076 05    Cejkov      
Základná škola    Hlavná 333    076 05    Cejkov      
Základná škola    Hlavná 73    076 17    Čeľovce      
Materská škola    Hlavná 73    076 17    Čeľovce      
Materská škola pri ZŠ    Čerhov 230    076 81    Čerhov      
Základná škola s MŠ    Hlavná 1    076 81    Čerhov      
Základná škola    Hlavná 1    076 43    Čierna      
Materská škola    Hlavná 25    076 43    Čierna      

Základná škola, Školská 3, 076 43 Čierna nad Tisou      
tel.: 056/635 05 09; e-mail:gozscnt@zoznam.sk; web: www.zsskolcnt.edu.sk

Základná umelecká škola    Školská 41    076 43    Čierna nad Tisou      
Materská škola    Záhradná 17    076 43    Čierna nad Tisou      
Základná škola s VJM    Zimná 6    076 43    Čierna nad Tisou      
Obchod.akad.pri Spoj.šk    Železničná 127    076 43    Čierna nad Tisou      
Materská škola    Pod Lipinami 2    076 61    Dargov      
Materská škola    Hlavná 146/64    076 41    Dobrá      
Materská škola    Obchodná 177/6    076 62    Dvorianky      
ZŠ pri zdrav.zariadení    Hraň 447    076 03    Hraň      
Materská škola pri ZŠ    Letná 421    076 03    Hraň      
Základná škola s MŠ    SNP 446/178    076 03    Hraň      
Základná škola s MŠ    Hlavná 75    076 15    Hrčeľ      
Materská škola pri ZŠ    Hlavná 75    076 15    Hrčeľ      
Základná škola    Hlavná 117    076 13    Kazimír      
Materská škola    Hlavná 243/76    076 13    Kazimír      
Materská škola    Fábryho 1249/2    077 01    Kráľovský Chlmec      

Gymnázium, Horešská 18, 077 01 Kráľovský Chlmec      
tel.: 056/632 15 39; e-mail: gymkch@gymkch.edu.sk; web: www.gymkch.edu.sk

Základná škola    Hunyadyho 1256/16    077 01    Kráľovský Chlmec      
Materská škola    L. Kossutha 19    077 01    Kráľovský Chlmec      
Základná škola    L. Kossutha 56    077 01    Kráľovský Chlmec      
Materská škola    m. č. Fejséš 1    077 01    Kráľovský Chlmec      
Špec. základná škola    Majlátha 1    077 01    Kráľovský Chlmec      
Materská škola    Mierová 5    077 01    Kráľovský Chlmec      
Základná umelecká škola    Nam.hrdinov 10    077 01    Kráľovský Chlmec      
Spojená škola - SOŠ,OA    Rákocziho 23    077 01    Kráľovský Chlmec      
Materská škola    Potočná 112/4    076 61    Kravany      
Základná škola s MŠ    Hlavná 267    076 12    Kuzmice      
Materská škola pri ZŠ    Kuzmice 284    076 12    Kuzmice      
Základná škola    Hlavná 42    076 34    Ladmovce      
Materská škola    Ladmovce 113    076 34    Ladmovce      
Základná škola    Školská 242    076 14    Lastovce      
Materská škola    Školská 246    076 14    Lastovce      
Materská škola    Hlavná 490    076 84    Leles      
Základná škola    Oriešková 9    076 84    Leles      
Materská škola    Kostolná 49    076 82    Malá Tŕňa      
Materská škola    Hlavná 108    076 63    Malé Ozorovce      
Materská škola    Malé Trakany 337    076 42    Malé Trakany      
Základná škola s VJM    Szenczi Molnár Albert 11    076 52    Malý Horeš      
Materská škola    Veľkohorešská 15    076 52    Malý Horeš      
Materská škola    Hlavná 23    076 36    Malý Kamenec      
Materská škola    Hlavná 281    076 14    Michaľany      
Základná škola    Školská 339/2    076 14    Michaľany      
Materská škola    Nám. M. Pavlíka 96    076 17    Nižný Žipov      
Základná škola    Školská 58    076 17    Nižný Žipov      
Základná škola    Letná 91    076 02    Novosad      
Materská škola    Zimná 278    076 02    Novosad      
Materská škola    Sv. Cyrila a Metoda 136    075 01    Nový Ruskov      
Materská škola    Parchovany 462    076 62    Parchovany      
Základná škola    Parchovany 462    076 62    Parchovany      
Základná škola    Hlavná 162    076 11    Plechotice      
Materská škola    Hlavná 162    076 11    Plechotice      
Materská škola    Hlavná 126    076 84    Poľany      
Stredná odborná škola    J. Majlátha 2    076 51    Pribeník      
SOŠ    J. Majlátha 2    076 51    Pribeník      
Materská škola    Pribeník 276    076 51    Pribeník      
Základná škola    Ul. Hlavná 233    076 51    Pribeník      
Materská škola    Hlavná 95/10    076 37    Rad      
Základná umelecká škola    Dargovských hrdinov 26    078 01    Sečovce      
Spojená materská škola    Jarná 20    078 01    Sečovce      
Gymnázium pri Spoj.škol    Kollárova 17    078 01    Sečovce      
Spoj.škola - G a SOŠ    Kollárova 17    078 01    Sečovce      
Cirk.zákl.umelec.škola    Kollárova 17    078 01    Sečovce      
Základ. škola sv.Rodiny    Kollárová 17    078 01    Sečovce      

Základná škola, Komenského 4, 078 22 Sečovce
tel.: 056/678 21 87, 056/678 25 49, 056/678 45 22; e-mail: zssec@stonline.sk;
web: www.zskomsec.edu.sk

Špec. základná škola    Nová 1690/11    078 01    Sečovce      
Materská škola    Nová 1690/11    078 01    Sečovce      
Materská škola    Obchodná 26/63    078 01    Sečovce      
Základná škola    Obchodná 5    078 01    Sečovce      
Materská škola    Garážová 157/19    076 03    Sirník      
Základná škola    Hlavná 7    076 03    Sirník      
Základná škola    Parádna 202    076 12    Slivník      
Materská škola    Parádna 202    076 12    Slivník      
Materská škola    Hlavná 305    076 33    Slovenské Nové Mesto      
Základná škola    Školská 19    076 33    Slovenské Nové Mesto      
Materská škola    Obchodná 384/1    076 35    Somotor      
Základná škola s VJM    Somotor 40    076 35    Somotor      
Základná škola    Somotor 41    076 35    Somotor      
Materská škola pri ZŠ    Hlavná 140    076 16    Stanča      
Cirkevná ZŠ s MŠ    Stanča 140    076 16    Stanča      
Materská škola    Ružová 153    076 52    Strážne      
Základná škola    Školská 2    076 31    Streda nad Bodrogom      
Základná škola    Školská 4    076 31    Streda nad Bodrogom      
Materská škola - Óvoda    Záhradná 10    076 31    Streda nad Bodrogom      
Materská škola    Svätá Mária 113    076 35    Svätá Mária      
Materská škola    Školská 2    076 83    Svätuše      
Základná škola    Školská 220    076 83    Svätuše      
Materská škola    Gorkého 18    075 01    Trebišov      
Základná škola    Gorkého 55    075 01    Trebišov      
Základná škola    I. Krasku 12    075 01    Trebišov      
Stredná odborná škola    Komenského 12    075 01    Trebišov      
Základná škola    Komenského 1962/8    075 01    Trebišov      
Cirkev. SOŠ sv.Jozafáta    Komenského 1963/10    075 01    Trebišov      
Materská škola    Komenského 1964/11    075 01    Trebišov      
Gymnázium    Komenského 32    075 01    Trebišov      
Štát.jazyk.škola pri G    Komenského 32    075 01    Trebišov      

Obchodná akadémia, Komenského 3425/18, 075 42 Trebišov      
tel.: 056/672 65 90. 056/672 59 84; e-mail: oa_tv@stonline.sk; web: www.oatv.edu.sk

Základná umelecká škola    M. R. Štefánika 252/55    075 01    Trebišov      
Špec. základná škola    M. R. Štefánika 83    075 01    Trebišov      
Cirkevné gymnázium    M. R. Štefánika 9    075 01    Trebišov      
Základná škola    M. R. Štefánika 910/51    075 01    Trebišov      
Materská škola Mier    P. O. Hviezdoslava 422/3    075 01    Trebišov      
Odborné učilište i.    Poľná 1    075 01    Trebišov      
Špeciálna ZŠ internátna    Poľná 1    075 01    Trebišov      
Praktická škola i.    Poľná 1    075 01    Trebišov      
Základná škola    Pribinova 34    075 01    Trebišov      
Materská škola    Škultétyho 1031/26    075 01    Trebišov      
Základná škola    Športová 259    076 15    Veľaty      
Materská škola    Športová 93    076 15    Veľaty      
Materská škola    Hlavná 42    076 63    Veľké Ozorovce      
Základná škola    Hlavná 42    076 63    Veľké Ozorovce      
Materská škola    Kostolná 1    076 42    Veľké Trakany      
Základná škola s VJM    Školská 278    076 42    Veľké Trakany      
Základná škola s VJM    Školská 348    076 52    Veľký Horeš      
Materská škola s VJM    Školská 64    076 52    Veľký Horeš      
Základná škola    Úzka 221/7    076 52    Veľký Horeš      
Materská škola    Hlavná 315    076 36    Veľký Kamenec      
Základná škola    Hlavná 315    076 36    Veľký Kamenec      
Odborné učilište i.    Hlavná 232    076 31    Viničky      
Stredná odborná škola    Hlavná 232/14    076 31    Viničky      
SOŠ vinársko-ovocinársk    Hlavná 232/14    076 31    Viničky      
Materská škola    Tokajská 191    076 31    Viničky      
Materská škola    Hlavná 263    076 22    Vojčice      
Základná škola    Školská 379    076 22    Vojčice      
Materská škola    Hlavná 18    076 83    Vojka      
Základná škola s MŠ    Hlavná 11    076 53    Zatín      
Materská škola pri ZŠ    Zatín 114    076 53    Zatín      
Materská škola    Zemplín 111    076 34    Zemplín      
Základná škola    Úpor 6    076 16    Zemplínska Nová Ves      
Materská škola    Úpor 6    076 16    Zemplínska Nová Ves      
Základná škola    Hlavná 209    076 64    Zemplínska Teplica      
Materská škola    Okružná 366/4    076 64    Zemplínska Teplica      
Materská škola    Školská 365    076 01    Zemplínske Hradište      
Materská škola    Hlavná 28    076 05    Zemplínske Jastrabie      
Základná škola    Hlavná 28    076 05    Zemplínske Jastrabie