*
Kam do školy?
Náš portál Vám ponúka informácie z oblasti vzdelávania na Slovensku. Nájdete tu vzdelávacie zariadenia od jaslí cez štandardné školy povinnej školskej dochádzky až po alternatívne formy vzdelávania.
* 
Materská škola    Cintorinska 5    919 34    Biely Kostol      
Materská škola    Bíňovce 8    919 07    Bíňovce      
Základná škola s MŠ Bohdanovce nad Trnavou 41    919 09  Bohdanovce nad Trnavou
MŠ pri ZŠ    Bohdanovce nad Trnavou284    919 09    Bohdanovce nad Trnavou      
Základná škola s MŠ    Boleráz 456    919 08    Boleráz      
MŠ pri ZŠ    Boleráz 474    919 08    Boleráz      
Materská škola    Borová 56    919 61    Borová      
Základná škola s MŠ    J. Nižnanského 1    919 27    Brestovany      
MŠ pri ZŠ    J. Nižnanského 1    919 27    Brestovany      
MŠ pri ZŠ    Bučany 100    919 28    Bučany      
Základná škola s MŠ    Bučany 155    919 28    Bučany      
Materská škola    Buková 201    919 10    Buková      
Materská škola    Nám. A.Hlinku 32    919 43    Cífer      
Základná škola    SNP 5    919 43    Cífer      
Základná škola    Dechtice 514    919 53    Dechtice      
Materská škola    Dechtice 515    919 53    Dechtice      
Materská škola    Dlhá 88    919 01    Dlhá      
MŠ pri ZŠ    Dobrá Voda 149    919 54    Dobrá Voda      
Základná škola s MŠ    Dobrá Voda 150    919 54    Dobrá Voda      
Základná škola s MŠ    Dolná Krupá 439    919 65    Dolná Krupá      
MŠ pri ZŠ    Dolná Krupá 555    919 65    Dolná Krupá      
MŠ pri ZŠ    Dolné Dubové 213    919 52    Dolné Dubové      
Základná škola s MŠ    Dolné Dubové 213    919 52    Dolné Dubové      
Materská škola    SNP 65    919 27    Dolné Lovčice      
Základná škola s MŠ    Dolné Orešany 209    919 02    Dolné Orešany      
MŠ pri ZŠ    Dolné Orešany 490    919 02    Dolné Orešany      
MŠ pri ZŠ    Horné Orešany 31    919 03    Horné Orešany      
Základná škola s MŠ    Horné Orešany 31    919 03    Horné Orešany      
MŠ pri ZŠ    Kostolná 28    919 35    Hrnčiarovce nad Parnou      
Základná škola s MŠ    Kostolná 28    919 35    Hrnčiarovce nad Parnou      
MŠ pri ZŠ    Jaslovské Bohunice 337    919 30    Jaslovské Bohunice      
Základná škola s MŠ    Jaslovské Bohunice 341    919 30    Jaslovské Bohunice      
Základná umelecká škola    Jaslovské Bohunice 341    919 30    Jaslovské Bohunice 
MŠ pri ZŠ    Kátlovce 180    919 55    Kátlovce      
Základná škola s MŠ    Kátlovce 195    919 55    Kátlovce      
Materská škola    Košolná 180    919 01    Košolná      
Základná škola s MŠ    Hlavná 250    919 24    Križovany nad Dudváhom      
MŠ pri ZŠ    Križovany nad Dudváhom203    919 24    Križovany nad Dudváhom      
MŠ pri ZŠ    Lošonec 173    919 04    Lošonec      
Materská škola    Majcichov 15    919 22    Majcichov      
Základná škola    Majcichov 536    919 22    Majcichov      
MŠ pri ZŠ    Malženice 203    919 29    Malženice      
Základná škola s MŠ    Malženice 203    919 29    Malženice      
Materská škola    Naháč 1    919 06    Naháč      
ZŠ Najsvätejšej Trojice    Opoj 115    919 32    Opoj      
Materská škola    Opoj 9    919 32    Opoj      
Materská škola    Pavlice 147    919 42    Pavlice      

Základná škola, Pavlice 92, 919 42 Pavlice
tel.: 033/559 02 28; e-mail: zs.pavlice@szm.sk; web: www.zspavlice.edu.sk
  
Materská škola    Radošovce 70    919 30    Radošovce      
Základná škola s MŠ    Ružindol 3    919 61    Ružindol      
MŠ pri ZŠ    Ružindol 318    919 61    Ružindol      
Základná škola s MŠ    Komenského 3    919 04    Smolenice      
MŠ pri ZŠ    Komenského 3    919 04    Smolenice      
Súkromná materská škola    SNP 97    919 04    Smolenice      
MŠ pri ZŠ    Suchá nad Parnou 432    919 01    Suchá nad Parnou      
Základná škola s MŠ    Suchá nad Parnou 55    919 01    Suchá nad Parnou      
Základná škola s MŠ    Hlavná 626/2    919 51    Špačince      
MŠ pri ZŠ    Ulička 292    919 51    Špačince      
MŠ pri ZŠ    Horná 4    919 25    Šúrovce      
Základná škola s MŠ    Školská 3    919 25    Šúrovce      
Základná škola    Andreja Kubinu 34    917 01    Trnava      
ZŠ pi ZZ Spojenej školy    Andreja Žarnova 11    917 02    Trnava      
Základná škola    Atómová 1    917 01    Trnava      
Praktická škola    Beethovenova 27    917 08    Trnava      
Spojená škola    Beethovenova 27    917 08    Trnava      
Materská škola    Botanická 12    917 08    Trnava      

SOŠ automobilová, Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava
tel.: 033/593 39 21, 033/593 39 26; e-mail: sekretariat@sosatt.sk; web: www.sosatt.sk
 
Materská škola    Čajkovského 28    917 08    Trnava      
Prakt.škola Spojenej šk    Čajkovského 50    917 08    Trnava      
MŠ Spojenej školy    Čajkovského 50    917 08    Trnava      
Spojená škola    Čajkovského 50    917 08    Trnava      
SOŠ zdravotnícka    Daxnerova 6    917 92    Trnava      
ŠI ako súčasť SOŠ zdrav    Daxnerova 6    917 92    Trnava      
Súkr. SOŠ Gos-Sk    Ferka Urbánka 19    918 10    Trnava      
ZŠ Angely Merici    Halenárska 45    918 07    Trnava      
Materská škola    Hodžova 21    917 01    Trnava      
Základná umelecká škola    Hollého 8    917 01    Trnava      
Súkromná ZUŠ    Hollého 8    917 01    Trnava      
Materská škola    Hollého 8    917 01    Trnava      
Tanečné konzervatórium    Hollého 8    917 01    Trnava      
Jazyk.škola ako s. GYM    Hollého 9    917 26    Trnava      
Gymnázium J.Hollého    Hollého 9    917 26    Trnava      
ŠJ ako súčasť GYM    Hollého 9    917 26    Trnava      
Škol. inter. pri GYM    Hviezdoslavova 10    917 01    Trnava      

Gymnázium Angely Merici, Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava
tel.: 033/551 10 14, 033/551 46 05; e-mail: sekretariat@gamtt.sk; web: www.gamtt.sk

Základná škola    Jána Bottu 27    917 01    Trnava      
ŠI ako s. Šport.gym.    Jána Bottu 31    917 87    Trnava      
Športové gymnázium    Jána Bottu 31    917 87    Trnava      
ŠJ ako súčasť GYM    Jána Bottu 31    917 87    Trnava      
Materská škola    Jiráskova 25    917 02    Trnava      

Pedagogická a soc.akadémia blahoslavenej Laury, Kalinčiakova 24, 917 01 Trnava
tel.: 033/554 51 95, 033/554 50 95, 033/554 59 32; e-mail: zastupca@pasa.sk
web: http://pasa.edupage.sk
      
Škol. inter. pri GYM    Kalinčiakova 24    917 01    Trnava      
Arcibiskupské gymnázium    Kalinčiakova 24    917 01    Trnava      
SPŠ    Komenského 1    917 31    Trnava      
SOŠ polytechnická    Koniarekova 17    918 50    Trnava      
SOŠ polytechnická    Koniarekova 17    918 50    Trnava      
Základná škola    Kornela Mahra 11    917 08    Trnava      
Materská škola    Kornela Mahra 9    917 08    Trnava      
Obchodná akadémia    Kukučínova 2    917 29    Trnava      
Materská škola    L. van Beethovena 16    917 08    Trnava      
Materská škola    Limbová 4    917 02    Trnava      
Stredná odborná škola    Lomonosovova 6    918 54    Trnava      
SOŠ obchodu a služieb    Lomonosovova 6    918 54    Trnava      
SPŠ stavebná    Lomonosovova 7    917 08    Trnava      
Odborné učilište int.    Lomonosovova 8    918 03    Trnava      
Materská škola    Ľudová 27    917 01    Trnava      
Základná škola    Maxima Gorkého 21    917 02    Trnava      
Materská škola    Murgašova 7    917 01    Trnava      
Základná škola    Nám.Sl.Uč.Tovarišst. 12    917 01    Trnava      
Materská škola    Narcisová 2    917 01    Trnava      
Materská škola    Okružná 19    917 01    Trnava      
Materská škola    Okružná 27    917 01    Trnava      
Materská škola    Ružindolská 8    917 01    Trnava      
ŠI ako súčasť SOŠ el.    Sibírska 1    917 01    Trnava      
SOŠ energetická    Sibírska 1    917 01    Trnava      
Súkromná MŠ Meduška    Spartakovská 10    917 01    Trnava      
Základná škola    Spartakovská 5    917 01    Trnava      
Materská škola    Spartakovská 6    917 01    Trnava      
Špeciálna zákl.škola i.    Spojná 6    917 28    Trnava      
Základná umelecká škola    Štefánikova 2    917 01    Trnava      

SPŠ dopravná, Študentská 23, 918 45 Trnava      
tel.: 033/552 10 85, 033/551 11 61; e-mail: spsdtt@stonline.sk;
 web: www.spsdtt.edupage.org, www.spsdtt.sk

Jazyk.škola ako s. SPŠD    Študentská 23    918 45    Trnava      
Materská škola    Teodora Tekela 1    917 01    Trnava      
Cirk. MŠ sv. Alžbety    Ustianska 11    917 01    Trnava      
Materská škola    V jame 1    917 01    Trnava      
Materská škola    Vajanského 3    917 01    Trnava      
Základná škola    Vančurova 31    917 01    Trnava      
SOŠ poľn. a služ. na v.    Zavarská 9    917 28    Trnava      
Základná škola s MŠ    Ivana Krasku 29    917 05    Trnava-Modranka      
MŠ pri ZŠ    Ivana Krasku 29    917 05    Trnava-Modranka      
Odborné učilište RDM    Trstín 335    919 05    Trstín      
Špeciálna ZŠ pri RDD    Trstín 345    919 05    Trstín      
MŠ pri ZŠ    Trstín 372    919 05    Trstín      
Základná škola s MŠ    Trstín 457    919 05    Trstín      

Základná škola s MŠ, Vlčkovce 1, 919 23 Vlčkovce
tel.: 033/558 40 33; e-mail: riaditel@zsvlckovce.edu.sk;
web: www.zsvlckovce.stranka.info
      
MŠ pri ZŠ    Vlčkovce 113    919 23    Vlčkovce      
Základná škola s MŠ    Voderady 160    919 42    Voderady      
MŠ ako súčasť ZŠ    Voderady 47    919 42    Voderady      
MŠ pri ZŠ    Športová 33    919 26    Zavar      
Základná škola s MŠ    Športová 33    919 26    Zavar      
Materská škola    Zeleneč 118    919 21    Zeleneč      
Základná škola    Zeleneč 223    919 21    Zeleneč      
Materská škola    Zvončín 83    919 01    Zvončín      
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave    Nám. J.Herdu 2    917 01    Trnava      
Trnavská univerzita v Trnave    Hornopotočná 23    918 43    Trnava