Materská škola pri ZŠ    Dolné Hrady 217    028 01    Brezovica      
Základná škola s MŠ    Školská 321    028 01    Brezovica      

Materská škola pri ZŠ, Nová 6, 027 12 Čimhová
tel.: 043/538 42 22, 043/538 42 53, 0911 269 168; e-mail: zs@zscimhova.edu.sk
web: www.zscimhova.edu.sk   

Základná škola s MŠ, Nová 6, 027 12 Čimhová      
tel.: 043/538 42 22, 043/538 42 53, 0911 269 168; e-mail: zs@zscimhova.edu.sk
web: www.zscimhova.edu.sk

Materská škola pri ZŠ    Habovka 235    027 32    Habovka      
Základná škola s MŠ    Habovka 235    027 32    Habovka      
Materská škola pri ZŠ    Farská 238    027 13    Hladovka      
Základná škola s MŠ    Hladovka 238    027 13    Hladovka      
Materská škola pri ZŠ    Oravická 94    027 12    Liesek      
Základná škola s MŠ    Staničná 324    027 12    Liesek      
Spojená škola-SOŠ    Hattalova 471    027 43    Nižná      
Spojená škola-SUŠ    Hattalova 471    027 43    Nižná      
Základná umelecká škola    Nová Doba 482    027 43    Nižná      
Základná škola s MŠ    Nová Doba 482    027 43    Nižná      
Materská škola pri ZŠ    Nová Doba 497    027 43    Nižná nad Oravou I.      
Materská škola    Oravský Biely Potok 37    027 42    Oravský Biely Potok      
Základná škola s MŠ    Školská 246    027 42    Podbiel      
Materská škola pri ZŠ    Školská 247    027 42    Podbiel      
Materská škola    Suchá Hora 1    027 13    Suchá Hora      
Základná škola    Suchá Hora 73    027 13    Suchá Hora      
Materská škola    Štefanov nad Oravou 127    027 44    Štefanov nad Oravou      
Základná škola    Hviezdoslavova 822/8    028 01    Trstená      

Základná škola R. Dilonga, Hviezdoslavova 823/7, 028 01 Trstená
tel.: 043/539 25 98; e-mail: zsdilong@zsdilong.sk; web: www.zsdilong.sk

Materská škola    Oslobodenia 941    028 01    Trstená      
Základná umelecká škola    SNP 527    028 01    Trstená      
ZŠ s MŠ pri ZZ    Ulica mieru 549/16    028 01    Trstená      
MŠ pri zdrav. zariad.    Ulica mieru 549/16    028 01    Trstená      
Gymnázium M. Hattalu    Železničiarov 278    028 01    Trstená      
Stredná odborná škola    Medvedzie 135    027 44    Tvrdošín      
Materská škola    Medvedzie 138    027 44    Tvrdošín      
Základná škola    Medvedzie 155    027 44    Tvrdošín      
Súkromná ZUŠ    Medvedzie č. 131    027 44    Tvrdošín      
Spojená škola-OA    Medvedzie I. 133/1    027 45    Tvrdošín      
Materská škola    Oravské nábrežie 142    027 44    Tvrdošín      
Spojená škola-SPŠ    Sídl. Medvedzie I. 133/1    027 44    Tvrdošín      

ZŠ Š. Šmálika, Školská 166, 027 44 Tvrdošín
tel.: 043/532 23 30; e-mail: zs@zsskolskatv.edu.sk; web: www.zssmaliktv.edu.sk
      
Gymnázium, Školská 837, 027 44 Tvrdošín
tel.: 043/532 30 61; e-mail: gymts@vuczilina.sk; web: www.gymts.sk

Základná umelecká škola    Školská 872    027 44    Tvrdošín      
Materská škola pri ZŠ    Vitanová 89    027 12    Vitanová      
Základná škola s MŠ    Vitanová 90    027 12    Vitanová      
Materská škola pri ZŠ    Zábiedovo 138    028 01    Zábiedovo      
Základná škola s MŠ    Zábiedovo 68    028 01    Zábiedovo      
Základná škola s MŠ    Zuberec 20    027 32    Zuberec      
Materská škola pri ZŠ    Zuberec 369    027 32    Zuberec