*
Kam do školy?
Náš portál Vám ponúka informácie z oblasti vzdelávania na Slovensku. Nájdete tu vzdelávacie zariadenia od jaslí cez štandardné školy povinnej školskej dochádzky až po alternatívne formy vzdelávania.
* 
Základná škola    Bojná 76    956 01    Bojná      
Materská škola    Bojná 76    956 01    Bojná      
Základná škola s MŠ    Čeľadince 125    956 16    Čeľadince      
Materská škola pri ZŠ    Čeľadince 125    956 16    Čeľadince      
Materská škola    Dvorany nad Nitrou 22    956 11    Dvorany nad Nitrou      
Základná škola s MŠ    Horné Obdokovce 393    956 08    Horné Obdokovce      
Materská škola pri ZŠ    Horné Obdokovce 393    956 08    Horné Obdokovce      
Materská škola    Horné Štitáre 61    956 03    Horné Štitáre      
Základná škola    Hrušovany 74    956 13    Hrušovany      
Materská škola    M. R. Štefánika 336    956 13    Hrušovany      

Základná škola, Ludanická 10, 955 01 Chrabrany
tel.: 038/531 30 62; e-mail: mizerakova@zschrabrany.edu.sk
      
Materská škola    Ludanská 10    955 01    Chrabrany      
Materská škola pri ZŠ    Potočná 1    956 21    Jacovce      

Základná škola s MŠ, Školská 5, 956 21 Jacovce
tel.: 038/532 58 36; e-mail: zsmsjac@centrum.sk, milkapol@centrum.sk

Materská škola    Kamanová 36    956 12    Kamanová      
Materská škola    Koniarovce 107    956 13    Koniarovce      
Základná škola    Kovarce 164    956 15    Kovarce      
Materská škola    Kovarce 450    956 15    Kovarce      
Materská škola    Mládežnícka 504    956 19    Krnča      
Základná škola    Sovietskej armády 66    956 19    Krnča      
Základná škola s MŠ    Cyrila a Metoda 446    956 31    Krušovce      
Materská škola pri ZŠ    Krušovce 449    956 31    Krušovce      
Materská škola    Kuzmice 201    956 21    Kuzmice      
Materská škola    Hviezdoslavova 39    956 11    Ludanice      
Základná škola    Hviezdoslavova 40    956 11    Ludanice      
Materská škola    Malé Ripňany 44    956 07    Malé Ripňany      
Základná škola    Malé Ripňany 45    956 07    Malé Ripňany      
Materská škola    Školská 351    955 01    Nemčice      
Materská škola pri ZŠ    Nitrianska Blatnica 13    956 05    Nitrianska Blatnica      
Základná škola s MŠ    Nitrianska Blatnica 3    956 05    Nitrianska Blatnica      
Materská škola    Norovce 146    956 39    Norovce      
Základná škola    Oponice 114    956 14    Oponice      
Materská škola    Oponice 125    956 14    Oponice      
Základná škola s MŠ    1. mája 144    956 22    Prašice      
Materská škola pri ZŠ    Slnečná 734    956 22    Prašice      
Základná škola s MŠ    Rezutova 58/63    955 01    Práznovce      
Materská škola pri ZŠ    Rezutova 58/63    955 01    Práznovce      
Materská škola pri ZŠ    Preseľany 474    956 12    Preseľany      
Základná škola s MŠ    Preseľany 580    956 12    Preseľany      
Materská škola pri ZŠ    Kpt. Nálepku 13    956 05    Radošina      
Základná škola s MŠ    Kpt. Nálepku 13    956 05    Radošina      
Materská škola    Rajčany 2    956 32    Rajčany      
Materská škola pri ZŠ    Hviezdoslavova 38    956 17    Solčany      
Základná škola s MŠ    Hviezdoslavova 38    956 17    Solčany      
Materská škola    Súlovce 64    956 14    Súlovce      
Základná škola s MŠ    Šalgovce 112    956 06    Šalgovce      
Materská škola pri ZŠ    Šalgovce 175    956 06    Šalgovce      
Základná škola    Tesáre 129    956 21    Tesáre      
Materská škola    Tesáre 129    956 21    Tesáre      
Gymnázium sv. V.de Paul    17. novembra 1056    955 01    Topoľčany      
Stredná zdravotn. škola    17. novembra 1056    955 01    Topoľčany      
Gymnázium    17. novembra 1180/16    955 01    Topoľčany      
Súkromné gymnázium    Gagarinova 1    955 01    Topoľčany      
Súkr.škola úžit.výtvar.    Gagarinova 2490/13    955 01    Topoľčany      
Súkromné konzervatórium    Gagarinova 2490/13    955 01    Topoľčany      
Materská škola    Gagarinova 2636/15    955 01    Topoľčany      

Základná škola, Gogoľova 2143/7, 955 01 Topoľčany
tel.: 038/532 18 95; e-mail: zsgogolova@gmail.com;
web: www.zsgogolovato.edupage.org

Obchodná akadémia    Inovecká 2041    955 94    Topoľčany      
Základná škola    J. Hollého 696/3    955 01    Topoľčany      
Súkromná ŠMŠ    Janka Kráľa 1    955 01    Topoľčany      
Materská škola    Janka Kráľa 1594/1    955 01    Topoľčany      
SOŠ potravinárska    Krušovská 2091    955 01    Topoľčany      
Materská škola    Ľ. Fullu 2705/8    955 03    Topoľčany      
Cirkevná základná škola    Ľ. Fullu 2805    955 03    Topoľčany      
Cirkevná základná škola    Lipová 10    955 01    Topoľčany      
Materská škola    Lipová 1736/2    955 01    Topoľčany      
ZUŠ Ladislava Mokrého    Moyzesova 1737/22    955 01    Topoľčany      
Spojená škola-MŠ priNem    Pavlovova 17    955 01    Topoľčany      
Spojená škola-ZŠ priNem    Pavlovova 17    955 01    Topoľčany      
SOŠ drevárska a nábytk.    Pílska 7    955 01    Topoľčany      
Spojená škola - ŠK    Pod kalváriou 941    955 01    Topoľčany      
Spojená škola - ŠJ    Pod kalváriou 941    955 01    Topoľčany      
Spojená škola - ŠPP    Pod kalváriou 941    955 01    Topoľčany      
Spojená škola    Pod Kalváriou 941    955 01    Topoľčany      
Cirkevná ZUŠ sv. Lukáša    Stummerova 20    955 01    Topoľčany      
Cirk. škola úžit. výtv.    Stummerova 20    955 01    Topoľčany      
SPV COOP Jednota    Stummerova 5    955 01    Topoľčany      
Základná škola    Škultétyho 2326/11    955 01    Topoľčany      
Materská škola    Škultétyho 2630/10    955 01    Topoľčany      
Stredná odborná škola    T. Vansovej 2    955 01    Topoľčany      
Stredná odborná škola    Tovarnícka 1609    955 82    Topoľčany      
SOŠ poľnohospodárska    Tovarnícka 1632    955 29    Topoľčany      
SOŠ poľnohospodár.    Tovarnícka 1632    955 29    Topoľčany      
Špec.ZŠ internátna a PŠ    Tovarnícka 1632    955 01    Topoľčany      
Praktická škola    Tovarnícka 1632    955 01    Topoľčany      
Súkromná SOŠ    Tovarnícka 1632    955 01    Topoľčany      
Základná škola    Tovarnícka 1641/57    955 01    Topoľčany      
Základná škola    Tribečská 1653/22    955 01    Topoľčany      
Materská škola    Tribečská 2633/12    955 01    Topoľčany      
Materská škola    Tribečská 2703/10    955 01    Topoľčany      
Materská škola    Čerešňová 90/44    955 01    Topoľčany - Veľké Bedzany      
Materská škola    Okružná 1    955 01    Tovarníky      
Základná škola    Tvrdomestice 42    956 22    Tvrdomestice      
Materská škola pri ZŠ    Urmince 297    956 02    Urmince      
Základná škola s MŠ    Urmince 298    956 02    Urmince      
Materská škola    Veľké Dvorany 53    956 01    Veľké Dvorany      
Materská škola pri ZŠ    Školská 508    956 07    Veľké Ripňany      
Základná škola s MŠ    Školská 528    956 07    Veľké Ripňany      
Základná škola    Závada 2    955 01    Závada      
Materská škola    Závada 202    955 01    Závada