*
Kam do školy?
Náš portál Vám ponúka informácie z oblasti vzdelávania na Slovensku. Nájdete tu vzdelávacie zariadenia od jaslí cez štandardné školy povinnej školskej dochádzky až po alternatívne formy vzdelávania.
* 
Materská škola    Adamovské Kochanovce 97    913 05    Adamovské Kochanovce      
Základná škola    Bobot 63    913 25    Bobot      
Materská škola    Bobot 63    913 25    Bobot      
Materská škola pri ZŠ    Dolná Poruba 63    914 44    Dolná Poruba      
Základná škola s MŠ    Dolná Poruba 88    914 44    Dolná Poruba      
Materská škola ZŠ s MŠ    Dolná Súča 251    913 32    Dolná Súča      
Základná škola s MŠ R.H    Dolná Súča 252    913 32    Dolná Súča      
Materská škola pri ZŠ    Drietoma 453    913 03    Drietoma      
Základná škola s MŠ    Drietoma 453    913 03    Drietoma      
Základná škola s MŠ    Dubodiel 335    913 23    Dubodiel      
Materská škola pri ZŠ    Dubodiel 335    913 23    Dubodiel      
Materská škola ZŠ s MŠ    Horná Súča 235    913 33    Horná Súča      
Základná škola s MŠ    Horná Súča 242    913 33    Horná Súča      
ZŠ s MŠ V. Mitúcha    Školská 368/2    914 42    Horné Srnie      
Materská škola ZŠsMŠ    Školská 808/1    914 42    Horné Srnie      
Materská škola pri ZŠ    Chocholná - Velčice 311    913 04    Chocholná - Velčice      
Základná škola s MŠ    Chocholná - Velčice 313    913 04    Chocholná - Velčice      
Materská škola pri ZŠ    Ivanovce 17    913 05    Ivanovce      
Základná škola s MŠ    Ivanovce 18    913 05    Ivanovce      
Materská škola - obecná    Kostolná - Záriečie 18    913 04    Kostolná - Záriečie      
Materská škola pri ZŠ    Melčice - Lieskové 377    913 05    Melčice - Lieskové      
Základná škola s MŠ    Melčice - Lieskové 377    913 05    Melčice - Lieskové      
Materská škola    Mníchova Lehota 188    913 21    Mníchova Lehota      

Základná škola, Mníchova Lehota 85, 913 21 Mníchova Lehota
e-mail: zsmlehota@centrum.sk

Materská škola ZŠ s MŠ    Motešice 221    913 26    Motešice      
Základná škola s MŠ    Motešice 77    913 26    Motešice      
Základná škola    Janka Paľu 2    914 41    Nemšová      
Základná umelecká škola    Ľuborčianska 2    914 41    Nemšová      
Domov mlád.-SpKŠ    Moravská 2    914 41    Nemšová      
Materská škola    Odbojárov 8    914 41    Nemšová      
Spoj.kat.šk.-SOŠ sv.Raf    Školská 9    914 41    Nemšová      
Spoj.kat.šk.-ZŠsv.Mich    Školská 9    914 41    Nemšová      
Materská škola    Neporadza 127    913 26    Neporadza      
Základná škola    Neporadza 132    913 26    Neporadza      
Materská škola    Omšenie 329    914 43    Omšenie      
Základná škola    Omšenie 629    914 43    Omšenie      
Súkromná ZUŠ    Omšenie 629    914 43    Omšenie      
Základná škola s MŠ    Selec 183    913 36    Selec      
Materská škola pri ZŠ    Selec 214    913 36    Selec      
Súkromná ZUŠ ADIA    Selec 69    913 36    Selec      
Materská škola pri ZŠ    Skalka nad Váhom 103    913 31    Skalka nad Váhom      
Základná škola s MŠ    Skalka nad Váhom 103    913 31    Skalka nad Váhom      
Materská škola pri ZŠ    Soblahov 404    913 38    Soblahov      
Základná škola s MŠ    Soblahov 404    913 38    Soblahov      
Materská škola    Svinná 131    913 24    Svinná      
Základná škola    Svinná 131    913 24    Svinná      
Materská škola    Štvrtok 57    913 05    Štvrtok      
Materská škola    Dobrá 1103    914 01    Trenčianska Teplá      
Základná škola    J. Braneckého 130/15    914 01    Trenčianska Teplá      
Súkromná ZUŠ    J. Braneckého 130/5    914 01    Trenčianska Teplá      
Praktická škola intern.    M. R. Štefánika 1    914 01    Trenčianska Teplá      
Špeciálna ZŠ internátna    M. R. Štefánika 1    914 01    Trenčianska Teplá      
Základná škola s MŠ    Bánovská 30    913 21    Trenčianska Turná      
Materská škola pri ZŠ    Kosmatinská 87    913 21    Trenčianska Turná      
Základná škola    Trenčianske Jastrabie 115    913 22    Trenčianske Jastrabie      
Materská škola    Trenčianske Jastrabie 254    913 22    Trenčianske Jastrabie      
Materská škola    Trenčianske Mitice 243    913 22    Trenčianske Mitice      
Materská škola pri ZŠ    Trenčianske Stankovce 380    913 11  Trenčianske Stankovce
Základná škola s MŠ    Trenčianske Stankovce 405    913 11   Trenčianske Stankovce
Základná umelecká škola    Sídlisko SNP 6    914 51    Trenčianske Teplice      
Základná škola    Sídlisko SNP 6    914 51    Trenčianske Teplice      
Súkr.športové gymnázium    Sídlisko SNP 6    914 51    Trenčianske Teplice      
Materská škola    Sídlisko SNP 75    914 51    Trenčianske Teplice      
Gymnázium Ľ. Štúra    1. mája 2    911 01    Trenčín      
Jazyková škola    1. mája 2    911 01    Trenčín      
Zákl.škola.sv.Andr.Svor    1. mája 7    911 01    Trenčín      
Pedagog. a soc.akadémia    1. mája 7    911 01    Trenčín      
Materská škola    28. októbra 7    911 01    Trenčín      
Základná škola    Bezručova 66    911 01    Trenčín      
Základná škola    Dlhé Hony 1    911 01    Trenčín      

Súkromná ZUŠ, Gagarinova 7, 911 01 Trenčín
tel.: 0902 031 492; e-mail: terezia.berecova@centrum.sk; web: www.szustn.sk

Základná škola    Hodžova 37    911 01    Trenčín      

Stredná zdravotnícka škola, J. Braneckého 4, 911 01 Trenčín
tel.: 032/641 98 18; e-mail: szstn@szstn.sk; web: www.szstn.sk
      
Materská škola    Jána Halašu 11    911 08    Trenčín      
Súkromná materská škola    Janka Kráľa 14    911 01    Trenčín      
Stredná odborná škola    Jilemnického 24    911 01    Trenčín      
Športové gymnázium    Kožušnícka 2    911 05    Trenčín      
Materská škola    Kubranská 20    911 01    Trenčín      
Súkr.stred.odbor.škola    Kubranská 80    911 01    Trenčín      
Základná škola    Kubranská 80    911 01    Trenčín      
SOŠ letecko-technická    Legionárska 160    911 04    Trenčín      
Materská škola    Legionárska 37    911 01    Trenčín      
Špeciálna ZŠ internátna    Ľudovíta Stárka 12    911 05    Trenčín      
Praktická škola ŠZŠI    Ľudovíta Stárka 12    911 05    Trenčín      
Materská škola    M. Nešpora 16    911 01    Trenčín      
Materská škola    M. Turkovej 5    911 01    Trenčín      
Obchodná akadémia    Martina Rázusa 1    911 01    Trenčín      
Materská škola    Medňanského 9    911 05    Trenčín      
Základná škola    Na dolinách 27    911 05    Trenčín      
Súkr. gymn. FUTURUM    Na dolinách 27    911 05    Trenčín      
Materská škola    Na dolinách 27    911 05    Trenčín      
Základná umelecká škola    Nám. SNP 2    911 01    Trenčín      
Materská škola    Niva 9    911 01    Trenčín      
Základná škola    Novomeského 11    911 08    Trenčín      
Súkromná ZUŠ    Novomeského 11    911 08    Trenčín      
Materská škola    Opatovská cesta 39    911 01    Trenčín      
Súkromná materská škola    Orechovská 7/14    911 05    Trenčín      

Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého, Palackého 4, 912 50 Trenčín

tel.: 032/743 14 96; e-mail: mail@piar.gtn.sk; web: www.piar.gtn.sk      

Stredná odborná škola    Pod Sokolice 14    911 01    Trenčín      
Základná škola    Potočná 86    911 01    Trenčín      
Materská škola    Považská 1    911 01    Trenčín      
Materská škola    Pri parku 14    911 06    Trenčín      
Materská škola    Soblahovská 22    911 01    Trenčín      
Spojená škola    Staničná 4    911 05    Trenčín      
SOŠ stavebná    Staničná 4    911 05    Trenčín      

Stredná umelecká škola, Staničná 8, 911 05 Trenčín
tel.: 032/650 57 11, 032/650 57 26; e-mail: sustn@zoznam.sk; web: www.sustn.sk

Materská škola    Stromová 3    911 01    Trenčín      
Materská škola    Šafárikova 11    911 08    Trenčín      

Dopravná akadémia, Školská 66, 911 05 Trenčín
tel.: 032/285 52 03, 032/285 56 66; e-mail: skola.trencin@dopravnaakademia.sk
web: www.dopravnaakademia.sk

Materská škola    Šmidkeho 12    911 08    Trenčín      
Materská škola    Švermova 24    911 01    Trenčín      
Základná škola    Veľkomoravská 12    911 05    Trenčín      
SŠ, org.zl.SOŠ,SOŠp,SOŠ    Veľkomoravská 14    911 05    Trenčín      
Spoj.šk.org.zl.SOŠ (U)    Veľkomoravská 14    911 05    Trenčín      

SOŠ podnikania, Veľkomoravská 14, 911 05 Trenčín
tel.: 032/652 81 38; e-mail: sosptn@gmail.com; web: www.sosptn.sk

Základná škola    Východná 9    911 08    Trenčín      
Materská škola ZŠ s MŠ    Veľká Hradná 149    913 24    Veľká Hradná      
Základná škola s MŠ    Veľká Hradná 210    913 24    Veľká Hradná      
Materská škola    Veľké Bierovce 160    913 11    Veľké Bierovce      
Materská škola    Zamarovce 63    911 05    Zamarovce      
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne  Študentská 2   911 50   Trenčín
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne    Bezručova 64    911 01    Trenčín