*
Základná škola, Mariánska ul. 554/19, 971 01 Prievidza
* 
Materská škola    Adamovské Kochanovce 97    913 05    Adamovské Kochanovce      
Materská škola    5. apríla 12    957 01    Bánovce nad Bebravou      
Materská škola    9. mája 596/3    957 01    Bánovce nad Bebravou      
Základná škola    Duklianska 1    957 01    Bánovce nad Bebravou      
Spojená škola    Farská 7    957 01    Bánovce nad Bebravou      

Základná škola, Gorazdova 1319/6, 957 04 Bánovce nad Bebravou
tel.: 038/760 29 06; web:  www.zsgorazdovabn.edupage.sk

Materská škola    Hollého 1246/1    957 01    Bánovce nad Bebravou      
Základná škola    J. A. Komenského 1290/1    957 04    Bánovce nad Bebravou      
Materská škola    J. A. Komenského 1318/4    957 04    Bánovce nad Bebravou      
Materská škola    J. C. Hronského 1289/2    957 04    Bánovce nad Bebravou      
Materská škola    m. č. Horné Ozorovce 28    957 03    Bánovce nad Bebravou      
Základná umelecká škola    Novomeského 3    957 04    Bánovce nad Bebravou      
Základná škola    Partizánska 6    957 01    Bánovce nad Bebravou      
SOŠ    Partizánska 76    957 01    Bánovce nad Bebravou      
SOŠ Juraja Ribaya    Partizánska 76    957 01    Bánovce nad Bebravou      
Špeciálna základ. škola    Radlinského 1605    957 01    Bánovce nad Bebravou      
Materská škola    Radlinského 1668/10    957 01    Bánovce nad Bebravou      

Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, 957 01 Bánovce nad Bebravou
tel.: 038/760 31 60, 038/760 28 52, 0915 783 234, 0910 951 204
e-mail: info@gymbn.tsk.sk; web: www.gymradbn.sk      

Základná škola    Školská 1123/29    957 01    Bánovce nad Bebravou      
Materská škola pri ZŠ    Beckov 262    916 38    Beckov      
Základná škola s MŠ    Beckov 410    916 38    Beckov      
Materská škola    Hloža 1578/251    018 61    Beluša      
Základná škola    Slatinská 3    018 61    Beluša      
Materská škola    Štúrova 5/5    018 61    Beluša      
Základná škola    Bobot 63    913 25    Bobot      
Materská škola    Bobot 63    913 25    Bobot      
Materská škola ZŠ s MŠ    Pribinova 11    972 01    Bojnice      
Základná umelecká škola    Sládkovičova 12    972 01    Bojnice      
Základná škola s MŠ    Školská 292/7    972 01    Bojnice      
Materská škola ZŠsMŠ    Štúrova 271    018 53    Bolešov      
Základná škola s MŠ    Štúrova 276    018 53    Bolešov      
Materská škola pri ZŠ    Bošáca 131    913 07    Bošáca      
Základná škola s MŠ    Bošáca 396    913 07    Bošáca      
Materská škola    Komenského 28    956 18    Bošany      
Základná umelecká škola    Pribinova 227/24    956 18    Bošany      
Základná škola    Školská 690/14    956 18    Bošany      
Materská škola    Brestovec 147    907 01    Brestovec      

Základná škola, Brestovec 147, 907 01 Brestovec
tel.: 034/621 59 24; web: www.zsbrestovec.edu.sk 

Špeciál.MŠ-ZŠInaruš.kom    Brezolupy 30    957 01    Brezolupy      
ZŠ int.žiaci s naruš.kom    Brezolupy 30    957 01    Brezolupy      
Materská škola    Budovateľská 348/11    906 13    Brezová pod Bradlom      
Stredná odborná škola    Cesta SNP 1    906 13    Brezová pod Bradlom      
Základná umelecká škola    Horný rad 566/89    906 13    Brezová pod Bradlom      
Materská škola    Sídl. D. Jurkoviča 426/2    906 13    Brezová pod Bradlom      
Základná škola    Sídl. Dolné Lúky 357    906 13    Brezová pod Bradlom      
Materská škola    Brodzany 25    958 42    Brodzany      
Základná škola    Brodzany 25    958 42    Brodzany      
Materská škola    Brunovce 107    916 25    Brunovce      
Základná škola    Brvnište 388    018 12    Brvnište      
Materská škola    Brvnište 417    018 12    Brvnište      
Materská škola    Bukovec 67    906 14    Bukovec      
Materská škola pri ZŠ    Bernolákova 160/9    972 45    Bystričany      
Odborné učilište RC    Chalmovská 679/1    972 45    Bystričany      
Základná škola s MŠ    M. Nešporu 12/1    972 45    Bystričany      
Materská škola -ZŠ Ľ.P.    Bzince pod Javorinou 343    916 11  Bzince pod Javorinou 
Základná škola Ľ.P.s MŠ    Bzince pod Javorinou 346    916 11 Bzince pod Javorinou 
Materská škola pri ZŠ    Cigeľ 276    971 01    Cigeľ      
Základná škola s MŠ    Cigeľ 276    971 01    Cigeľ      
Súkromná materská škola    Malinovského 882    916 21    Čachtice      
Materská škola    Pionierska 348    916 21    Čachtice      
Základná umelecká škola    Pionierska 348    916 21    Čachtice      
Základná škola    Pionierska 351    916 21    Čachtice      
Materská škola pri ZŠ    Častkovce 157    916 27    Častkovce      
Základná škola s MŠ    Častkovce 157    916 27    Častkovce      
Materská škola pri ZŠ    Čavoj 35    972 29    Čavoj      
Základná škola s MŠ    Čavoj 35    972 29    Čavoj      
Zákl.škola s MŠ    Školská 375/23    972 46    Čereňany      
Materská škola pri ZŠ    Školská 405/2    972 46    Čereňany      
Základná škola    Červený Kameň 228    018 56    Červený Kameň      
Materská škola    Červený Kameň 228    018 56    Červený Kameň      
Materská škola    Dežerice 101    957 03    Dežerice      
Základná škola s MŠ    Diviacka Nová Ves 260    972 24    Diviacka Nová Ves      
Materská škola pri ZŠ    Diviacka Nová Ves 261    972 24    Diviacka Nová Ves      
Materská škola pri ZŠ    Banky 20    972 25    Diviaky nad Nitricou      
Základná škola s MŠ    Diviaky nad Nitricou 121    972 25    Diviaky nad Nitricou      
Materská škola pri ZŠ    Diviaky nad Nitricou 3    972 25    Diviaky nad Nitricou      
Základná škola s MŠ    Dohňany 468    020 51    Dohňany      
Materská škola pri ZŠ    Dohňany 468    020 51    Dohňany      
Materská škola    Dolná Breznica 62    020 61    Dolná Breznica      
Materská škola    Dolná Mariková 464    018 02    Dolná Mariková      
Základná škola    Dolná Mariková 470    018 02    Dolná Mariková      
Materská škola pri ZŠ    Dolná Poruba 63    914 44    Dolná Poruba      
Základná škola s MŠ    Dolná Poruba 88    914 44    Dolná Poruba      
Materská škola ZŠ s MŠ    Dolná Súča 251    913 32    Dolná Súča      
Základná škola s MŠ R.H    Dolná Súča 252    913 32    Dolná Súča      
Materská škola    Moyzesova 263/12    020 01    Dolné Kočkovce      
Základná škola    Školská 125    020 01    Dolné Kočkovce      
Materská škola    Dolné Naštice 135    957 01    Dolné Naštice      
Materská škola    Dolné Srnie 170    916 41    Dolné Srnie      
Základná škola    Ľ. Štúra 71/1    972 23    Dolné Vestenice      
Materská škola    Rudolfa Jašíka 348    972 23    Dolné Vestenice      
Materská škola    Dolný Lieskov 193    018 21    Dolný Lieskov      
Základná škola    Domaniža 103    018 16    Domaniža      
Materská škola    Domaniža 419    018 16    Domaniža      
Materská škola pri ZŠ    Drietoma 453    913 03    Drietoma      
Základná škola s MŠ    Drietoma 453    913 03    Drietoma      
Stred.priemyselná škola    Obrancov mieru 343/1    018 41    Dubnica nad Váhom      
Základná umelecká škola    Obrancov mieru 356    018 41    Dubnica nad Váhom      
Materská škola ZŠ s MŠ    Sídlisko Centrum I 32    018 41    Dubnica nad Váhom      
Základná škola s MŠ    Sídlisko Centrum I 32    018 41    Dubnica nad Váhom      
Materská škola    Sídlisko Centrum II 72/3    018 41    Dubnica nad Váhom      
Materská škola pri ZŠ    Sídlisko Centrum II 85    018 41    Dubnica nad Váhom      

Základná škola s MŠ, Sídlisko Centrum II 87, 018 41 Dubnica nad Váhom
tel.: 042/444 10 96; e-mail: skola@zscentrum2dub.edu.sk; web: www.zscentrum2.sk

Materská škola pri ZŠ    Sídlisko Pod hájom 28    018 41    Dubnica nad Váhom      
Základná škola s MŠ    Sídlisko Pod hájom 967    018 41    Dubnica nad Váhom      
Gymnázium    Školská 2    018 41    Dubnica nad Váhom      
Zákl.šk.sv.Dom.Savia    Školská 386    018 41    Dubnica nad Váhom      
Špeciálna základ. škola    Školská 386/1    018 41    Dubnica nad Váhom      
SŠ s org.zl. SOŠ a SOŠ    Štúrova 1388/23    018 41    Dubnica nad Váhom      
SŠ, org.zložka SOŠ (U)    Štúrova 1388/23A    018 41    Dubnica nad Váhom      
Základná škola s MŠ    Dubodiel 335    913 23    Dubodiel      
Materská škola pri ZŠ    Dubodiel 335    913 23    Dubodiel      
Materská škola    Dulov 201    018 52    Dulov      
Základná škola    Dulov 71    018 52    Dulov      
Materská škola pri ZŠ    Dvorec 63    956 55    Dvorec      
Základná škola s MŠ    Dvorec 63    956 55    Dvorec      
Gymnázium Ivana Bellu    L. Novomeského 15    972 51    Handlová      
Spojená škola - SPŠ    Lipová 15    972 51    Handlová      
Spojená škola - SOŠ    Lipová 8    972 51    Handlová      
Spoj.škola SOŠ a SPŠ    Lipová 8    972 51    Handlová      
Základná škola    Mierové námestie 255/27    972 51    Handlová      
Základná škola    Morovnianska 1866/55    972 51    Handlová      
Špeciálna základ. škola    Nám. baníkov 20    972 51    Handlová      
Základná umelecká škola    Poštová 58    972 51    Handlová      
Súkr.stred.odbor. škola    Poštová 58    972 51    Handlová      
Základná škola    Školská 526/53    972 51    Handlová      
Súkr. ZUŠ Volcano    Ul. 1. mája 99    972 51    Handlová      
Materská škola    Ul. SNP 27    972 51    Handlová      
Materská škola    Hatné 128    018 02    Hatné      
Materská škola pri ZŠ    Horná Poruba 84    018 35    Horná Poruba      
Základná škola s MŠ    Horná Poruba 84    018 35    Horná Poruba      
Materská škola pri ZŠ    Horná Streda 391    916 24    Horná Streda      
Základná škola s MŠ    Horná Streda 391    916 24    Horná Streda      
Materská škola ZŠ s MŠ    Horná Súča 235    913 33    Horná Súča      
Základná škola s MŠ    Horná Súča 242    913 33    Horná Súča      
Materská škola ZŠ s MŠ    Horná Ves 360    972 48    Horná Ves      
Základná škola s MŠ    Horná Ves 360    972 48    Horná Ves      
Materská škola    Horné Naštice 75    956 41    Horné Naštice      
ZŠ s MŠ V. Mitúcha    Školská 368/2    914 42    Horné Srnie      
Materská škola ZŠsMŠ    Školská 808/1    914 42    Horné Srnie      
Materská škola    Horné Vestenice 257    972 22    Horné Vestenice      
Materská škola    Horný Lieskov 155    018 21    Horný Lieskov      
Základná škola    Horovce 79    020 62    Horovce      
Materská škola    Horovce 79    020 62    Horovce      
Materská škola    Hôrka nad Váhom 225    916 32    Hôrka nad Váhom      
Materská škola    Hradište 249    958 54    Hradište      
Súkromná ZUŠ AKORD    Hradište 277    958 54    Hradište      
Základná škola    Hradište 277    958 54    Hradište      
Materská škola    Hrádok 149    916 33    Hrádok      
Materská škola    Hrašné 3    916 14    Hrašné      
Materská škola pri ZŠ    Chocholná - Velčice 311    913 04    Chocholná - Velčice      
Základná škola s MŠ    Chocholná - Velčice 313    913 04    Chocholná - Velčice      
Materská škola - ZŠsMŠ    Chrenovec - Brusno 395    972 32    Chrenovec - Brusno  
ZŠ G.Drozda s MŠ    Chrenovec - Brusno 395    972 32    Chrenovec - Brusno      
Zákl.šk.V.Beniaka s MŠ    Školská 186/13    956 33    Chynorany      
Materská škola pri ZŠ    Školská 189/7    956 33    Chynorany      
Obchodná akadémia    Hviezdoslavova 330/17    019 01    Ilava      
Materská škola    Medňanská 512    019 01    Ilava      
Základná škola    Medňanská 514/5    019 01    Ilava      
Špeciálna základ. škola    Pivovarská 455/62    019 01    Ilava      
Základná umelecká škola    Pivovarská 662/80    019 01    Ilava      
Materská škola    Okružná 53/5    019 01    Ilava-Klobušice      
Materská škola pri ZŠ    Ivanovce 17    913 05    Ivanovce      
Základná škola s MŠ    Ivanovce 18    913 05    Ivanovce      
Základná škola    Jablonka 1    906 21    Jablonka      
Materská škola    Jablonka 1    906 21    Jablonka      
Materská škola    Mlynská 636/45    972 31    Jalovec      
Materská škola    Jasenica 214    018 17    Jasenica      
Základná škola    Jasenica 214    018 17    Jasenica      
Materská škola    Ješkova Ves 48    958 45    Ješkova Ves      
Materská škola pri ZŠ    Kálnica 384    916 37    Kálnica      
Základná škola s MŠ    Kálnica 385    916 37    Kálnica      
Materská škola    Na pažite 496/7    972 44    Kamenec pod Vtáčnikom      
Základná škola    Školská 192/8    972 44    Kamenec pod Vtáčnikom      
Materská škola    Pionierov 82/6    972 17    Kanianka      
Základná škola    SNP 587/4    972 17    Kanianka      
Materská škola    Kľačno 326    972 15    Kľačno      
Špeciálna MŠ Zdrav.zar.    časť Jánova Ves 97    958 44    Klátova Nová Ves      
Základná škola    Klátova Nová Ves 351    958 44    Klátova Nová Ves      
Materská škola    Klátova Nová Ves 492    958 44    Klátova Nová Ves      
Základná škola s MŠ    Kočovce 380    916 31    Kočovce      
Materská škola ZŠ s MŠ    Kočovce 383    916 31    Kočovce      
Materská škola    Kolačno 1    958 41    Kolačno      
Materská škola - obecná    Kostolná - Záriečie 18    913 04    Kostolná - Záriečie      
Materská škola    Kostolná Ves 62    972 26    Kostolná Ves      
Základná škola    Kostolné 263    916 13    Kostolné      
Materská škola    Kostolné 263    916 13    Kostolné      
Materská škola pri ZŠ    Nová 525    972 41    Koš      
Základná škola s MŠ    Nová 525    972 41    Koš      
Základná škola    Košariská 81    906 15    Košariská      
Materská škola    Košariská 97    906 15    Košariská      
Základná škola s MŠ    Košeca 243    018 64    Košeca      
Materská škola pri ZŠ    Košeca 490    018 64    Košeca      
Materská škola pri ZŠ    Košecké Podhradie 301    018 31    Košecké Podhradie      
Základná škola s MŠ    Košecké Podhradie 301    018 31    Košecké Podhradie      

Základná škola s MŠ, Krajné 173, 916 16 Krajné
tel.: 032/778 61 07; e-mail: riaditel@zskrajne.sk, ucitel@zskrajne.sk;
web: www.zskrajne.sk
      
Materská škola pri ZŠ, Krajné 173, 916 16 Krajné
tel.: 032/778 61 07; e-mail: riaditel@zskrajne.sk, ucitel@zskrajne.sk;
web: www.zskrajne.sk  

Materská škola    Krásna Ves 141    956 53    Krásna Ves      
Materská škola    Krásno 70    958 43    Krásno      
Materská škola    Kšinná 237    956 43    Kšinná      
Materská škola    Kvašov č.16    020 62    Kvašov      
Materská škola    Hviezdoslavova 2    018 63    Ladce      
Odborné učilište intern    Hviezdoslavova 668    018 63    Ladce      
Základná škola    Vážska 399    018 63    Ladce      
Základná škola s MŠ    Lazany 423/5    972 11    Lazany      
Materská škola pri ZŠ    Lazany 424/11    972 11    Lazany      

Materská škola pri ZŠ, Lazy pod Makytou 148, 020 55 Lazy pod Makytou
tel.: 042/468 19 58; e-mail: mslazy148@gmail.com; web: www.zmslazypodmakytou.edupage.sk

Základná škola s MŠ, Lazy pod Makytou 148, 020 55 Lazy pod Makytou
tel.: 042/468 19 49; e-mail: zslazy@zslazy.edu.sk; web: www.zmslazypodmakytou.edupage.sk       

Základná škola s MŠ    Lednica 350    020 63    Lednica      
Materská škola pri ZŠ    Lednica 42    020 63    Lednica      
Zákl.škola E.Schreibera    Schreiberova 372    020 61    Lednické Rovne      
Stredná odborná škola    Súhradka 193    020 61    Lednické Rovne      
Materská škola    Súhradka 204    020 61    Lednické Rovne      
Materská škola    Banícka 22/45    972 42    Lehota pod Vtáčnikom      
Materská škola    Školská 748/1    972 42    Lehota pod Vtáčnikom      

Základná škola, Školská 766/2, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom
tel.: 046/546 82 70; e-mail: zslehotavt@szm.sk; web: www.zslehotapodvt.edupage.org

Materská škola pri ZŠ    Liešťany 191    972 27    Liešťany      
Základná škola s MŠ    Liešťany 192    972 27    Liešťany      
Materská škola    Lipník 47    972 32    Lipník      
Materská škola    Livinské Opatovce 85    956 32    Livinské Opatovce      

Základná škola s MŠ, Lubina 1, 916 12 Lubina
tel.: 032/777 84 06; 0905 745 713; e-mail: skola@zslubina.edu.sk;
web: www.zslubina.edupage.sk

Materská škola pri ZŠ    Lubina 134    916 12    Lubina      
Základná škola    Lúka 135    916 34    Lúka      
Základná škola    Lúky 165    020 53    Lúky      
Materská škola    Lúky 72    020 53    Lúky      
MŠ súčasť ZŠ s MŠ    Lysá pod Makytou 15    020 54    Lysá pod Makytou      
Základná škola s MŠ    Lysá pod Makytou 44    020 54    Lysá pod Makytou      
Základná škola    Malá Čausa 1    971 01    Malá Čausa      
Materská škola    Malá Čausa 1    971 01    Malá Čausa      
Materská škola    Malá Hradná 104    956 54    Malá Hradná      
Materská škola    Rázdolie 191/10    958 03    Malé Uherce      
Materská škola    Malinová 1    972 13    Malinová      
Materská škola pri ZŠ    Melčice - Lieskové 377    913 05    Melčice - Lieskové      
Základná škola s MŠ    Melčice - Lieskové 377    913 05    Melčice - Lieskové      
Materská škola    Mestečko 109    020 52    Mestečko      
Materská škola    Mikušovce 16    018 57    Mikušovce      
Základná škola    Mikušovce 16    018 57    Mikušovce      
Materská škola    Mníchova Lehota 188    913 21    Mníchova Lehota      

Základná škola, Mníchova Lehota 85, 913 21 Mníchova Lehota
e-mail: zsmlehota@centrum.sk

Materská škola    Modrová 70    916 35    Modrová      
Materská škola    Modrovka 75    916 35    Modrovka      
Spojená škola MŠ pri ZŠ    Moravské Lieskové 25    916 42    Moravské Lieskové      
Spojená škola - ZŠ s MŠ    Moravské Lieskové 252    916 42    Moravské Lieskové      
Spojená škola - ZUŠ    Moravské Lieskové 83    916 42    Moravské Lieskové      
Materská škola ZŠ s MŠ    Motešice 221    913 26    Motešice      
Základná škola s MŠ    Motešice 77    913 26    Motešice      
Materská škola    Bradáčova 773/30    907 01    Myjava      
Materská škola    Hoštáky 671/12    907 01    Myjava      
Gymnázium    Jablonská 5    907 01    Myjava      
Základná škola s MŠ    m. č. Turá Lúka 103    907 01    Myjava      
Materská škola pri ZŠ    m. č. Turá Lúka 103    907 01    Myjava      
Základná umelecká škola    Partizánska 290/17    907 01    Myjava      
Materská škola    SNP 407/1    907 01    Myjava      
Stred.priemyselná škola    SNP 413/8    907 01    Myjava      
Špeciálna ZŠ Zdrav.zar.    Staromyjavská 59    907 01    Myjava      
Základná škola    Štúrova 18    907 01    Myjava      
Špeciálna základ. škola    Továrenská 63    907 01    Myjava      
Stredná odborná škola    Trokanova 3    907 01    Myjava      
Základná škola    Viestova 1    907 01    Myjava      
Materská škola    Nadlice 37    956 32    Nadlice      
Materská škola    Nedanovce 192    958 43    Nedanovce      
Materská škola    Nedašovce 185    956 35    Nedašovce      
Základná škola s MŠ    Družby 339/2    972 12    Nedožery - Brezany      
Súkromná ZUŠ    Družstevná 367    972 12    Nedožery - Brezany      
Materská škola ZŠ s MŠ    Kpt. Nálepku 611    972 12    Nedožery - Brezany      
Základná škola    Janka Paľu 2    914 41    Nemšová      
Základná umelecká škola    Ľuborčianska 2    914 41    Nemšová      
Domov mlád.-SpKŠ    Moravská 2    914 41    Nemšová      
Materská škola    Odbojárov 8    914 41    Nemšová      
Spoj.kat.šk.-SOŠ sv.Raf    Školská 9    914 41    Nemšová      
Spoj.kat.šk.-ZŠsv.Mich    Školská 9    914 41    Nemšová      
Materská škola    Neporadza 127    913 26    Neporadza      
Základná škola    Neporadza 132    913 26    Neporadza      
Materská škola    Nimnica 114    020 71    Nimnica      
Materská škola pri ZŠ    Hviezdoslavova 1    972 13    Nitrianske Pravno      
Spojená škola ZUŠ    Školská 1    972 13    Nitrianske Pravno      
Spoj.škola-ZŠ s MŠ a ZUŚ    Školská 370/19    972 13    Nitrianske Pravno      
Materská škola    Hlavná 534/66    972 26    Nitrianske Rudno      
Základná škola    Školská 492/15    972 26    Nitrianske Rudno      
Zákl.šk. s MŠ F.Madvu    Nitrianske Sučany 352    972 21    Nitrianske Sučany      
Materská škola pri ZŠ    Nitrianske Sučany 353    972 21    Nitrianske Sučany      
Materská škola pri ZŠ    Nitrica 41    972 22    Nitrica      
Základná škola s MŠ    Nitrica 41    972 22    Nitrica      
Materská škola pri ZŠ    Nová Bošáca 68    913 08    Nová Bošáca      
Základná škola s MŠ    Nová Bošáca 76    913 08    Nová Bošáca      
Základná škola    Janka Kráľa 1    018 51    Nová Dubnica      
Materská škola    Petra Jilemnického 12/5    018 51    Nová Dubnica      
Základná umelecká škola    Sad Duklian. hrdinov 88/9    018 51    Nová Dubnica      
Súkromná ZUŠ    Slov.národ.povstania 96/3    018 51    Nová Dubnica      
Súkromná mater.škola    Slov.národ.povstania 96/3    018 51    Nová Dubnica      

Súkromná základná škola, Ul. SNP 96/366,  018 51 Nová Dubnica
tel.: 042/443 33 35; e-mail: skoladokoran@szsndca.edu.sk;
web: www.szsndca.edupage.org   

Spoj.šk.sv. J.Bosca-Gym    Trenčianska 66/28    018 51    Nová Dubnica      
Spoj.šk.sv.J.Bosca-ZŠ    Trenčianska 66/28    018 51    Nová Dubnica      
Základná umelecká škola    Chemikov 956/34    972 71    Nováky      
Základná škola    Pribinova 123/9    972 71    Nováky      
Špeciálna základ. škola    Pribinova 7    972 71    Nováky      
Stredná odborná škola    Rastislavova 332    972 71    Nováky      
Gymnázium    Rastislavova 332    972 71    Nováky      
Materská škola    Svätoplukova 91    972 71    Nováky      
Strenčá odborná škola    Bzinská 11    915 01    Nové Mesto nad Váhom      
Špeciálna základ. škola    J. Kollára 3    915 01    Nové Mesto nad Váhom      
Stredné odborná škola    Jánošíkova 4    915 01    Nové Mesto nad Váhom      

Gymnázium sv. Jozefa, Klčové 87, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
tel.: 032/771 24 92, 0903 215 026; e-mail: gymsvjnm@centrum.sk;
web: www.zsjozefnm.edu.sk

Spoj.škola sv.Jozefa ZŠ    Klčové 87    915 01    Nové Mesto nad Váhom      
ŠSZČ Spoj.šk.ZŠsv.Jozef    Klčové 87    915 01    Nové Mesto nad Váhom      
Základná škola    Kpt. Nálepku 12    915 01    Nové Mesto nad Váhom      

Základná škola, Odborárska 1374, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
tel.: 032/771 54 17; e-mail: zsodborarska@stonline.sk;
web: www.zs4nmnv.edupage.org

Stredná odborná škola    Piešťanská 2262/80    915 01    Nové Mesto nad Váhom      
Materská škola    Poľovnícka 12    915 01    Nové Mesto nad Váhom      
Gymnázium    Športová 41    915 01    Nové Mesto nad Váhom      
Bilingv.slov.špan.gymn.    Športová 41    915 01    Nové Mesto nad Váhom      
Základná umelecká škola    Štúrova 15    915 01    Nové Mesto nad Váhom      
Základná škola    Tematínska 2092    915 01    Nové Mesto nad Váhom      
Materská škola    Očkov 176    916 22    Očkov      
Materská škola    Omšenie 329    914 43    Omšenie      
Základná škola    Omšenie 629    914 43    Omšenie      
Súkromná ZUŠ    Omšenie 629    914 43    Omšenie      
Materská škola    Opatovce nad Nitrou 139    972 02    Opatovce nad Nitrou      
Základná škola    Opatovce nad Nitrou 509    972 02    Opatovce nad Nitrou      
Základná škola    Školská 56/9    972 47    Oslany      
Materská škola    Školská 57/4    972 47    Oslany      
Základná škola    Ostratice 188    956 34    Ostratice      
Materská škola    Ostratice 188    956 34    Ostratice      
Základná škola    Papradno 312    018 13    Papradno      
Materská škola    Papradno 372    018 13    Papradno      
Špeciálna základ. škola    Gen. Svobodu 1273/73    958 01    Partizánske      
Gymnázium    Komenského 2/1074    958 01    Partizánske      
Materská škola    Makarenkova 814/28    958 01    Partizánske      
Materská škola    Malá Okružná 1039/50    958 01    Partizánske      
Materská škola    Malinovského 1159/27    958 06    Partizánske      
Základná škola    Malinovského 1160/31    958 06    Partizánske      
Základná škola    Nádražná 955    958 01    Partizánske      
Základná umelecká škola    Nám. SNP 211/32    958 01    Partizánske      
SOŠ pri Spoj.škole    Nám. SNP 5    958 01    Partizánske      
Spojená škola - SPŠ    Nám. SNP 5    958 01    Partizánske      
Spoj.škola-SOŠ, SPŠ, OA    Nám. SNP 5    958 01    Partizánske      
Spoj.šk.- Obch.akadémia    Nám. SNP 5    958 01    Partizánske      
Základná škola R.Jašíka    Obuvnícka 432/23    958 01    Partizánske      
Materská škola    Obuvnícka 435/30    958 01    Partizánske      
Základná škola    Športovcov 372/21    958 04    Partizánske      
Materská škola    Topoľová 71    958 04    Partizánske      
Základná škola s MŠ    Veľká Okružná 1089/19    958 01    Partizánske      
Materská škola pri ZŠ    Veľká Okružná 1293/85    958 01    Partizánske      
Materská škola    Pažiť 59    958 03    Pažiť      
Materská škola    Pečeňany 92    956 36    Pečeňany      
Materská škola    Plevník - Drienové 255    018 26    Plevník - Drienové      
Základná škola    Plevník - Drienové 284    018 26    Plevník - Drienové      
Materská škola pri ZŠ    Poštová 2    916 23    Pobedim      
Základná škola s MŠ    Zákostolná 433    916 23    Pobedim      
Základná škola    Podlužany 36    956 52    Podlužany      
Materská škola    Podlužany 36    956 52    Podlužany      
Materská škola pri ZŠ    Hlavná 804    916 22    Podolie      

Základná škola s MŠ, Hlavná 804, 916 22 Podolie
tel.: 032/779 41 04; e-mail: zs_podolie@post.sk; web: www.zspodolie.edu.sk

Materská škola    Poluvsie 28    972 16    Poluvsie      
Materská škola    Poriadie 113    906 22    Poriadie      
Materská škola    Poruba 354    972 11    Poruba      
Základná škola    Poruba 55    972 11    Poruba      
Materská škola    Potvorice 88    916 25    Potvorice      
Materská škola    Považany 215    916 26    Považany      
Základná škola A.Rudnay    Považany 216    916 26    Považany      
Materská škola    A. Grznára 1441    017 01    Považská Bystrica      
Materská škola    A. Grznára 1444    017 01    Považská Bystrica      
Materská škola    Dukelská 977    017 01    Považská Bystrica      
Materská škola    E. M. Šoltésovej 1670    017 01    Považská Bystrica      
Základná umelecká škola    Jesenského 246/10    017 01    Považská Bystrica      
Obchodná akadémia    Jesenského 259/6    017 44    Považská Bystrica      
Jazyková škola    Jesenského 259/6    017 01    Považská Bystrica      
Materská škola    Lánska 952    017 01    Považská Bystrica      
Materská škola    m. č. Dedovec 1747    017 01    Považská Bystrica      
Materská škola    m. č. Milochov 224    017 06    Považská Bystrica      
Základná škola    m. č. Milochov 224    017 06    Považská Bystrica      
Materská škola    m. č. Orlové 94    017 01    Považská Bystrica      
Materská škola    m. č. Považská Teplá 179    017 05    Považská Bystrica      
Základná škola    m. č. Považská Teplá 181    017 05    Považská Bystrica      
Materská škola    m. č. Praznov 4    017 01    Považská Bystrica      
Materská škola    m. č. Šebešťanová 5    017 04    Považská Bystrica      
Súkromná hotel.akadémia    M. R. Štefánika 1044/5    017 44    Považská Bystrica      
Súkromné gymnázium    M. R. Štefánika 1044/5    017 44    Považská Bystrica      
Súkr. obchodná akadémia    M. R. Štefánika 148/27    017 44    Považská Bystrica      
Základná umelecká škola    M. R. Štefánika 2    017 01    Považská Bystrica      
Súkromná ZUŠ    M. R. Štefánika 245/9    017 01    Považská Bystrica      
Materská škola    m.č. Považ.Podhradie 162    017 04    Považská Bystrica      
Základná škola    m.č. Považ.Podhradie 169    017 04    Považská Bystrica      
Materská škola    Mierová 315/10    017 01    Považská Bystrica      
Základ.škola sv.August    Moyzesova 1    017 01    Považská Bystrica      
Základná škola    Nemocničná 987/2    017 01    Považská Bystrica      
Stredná zdravotn.škola    Odborov 244/8    017 01    Považská Bystrica      
Materská škola    Sídl. Rozkvet 2017/39    017 01    Považská Bystrica      
Materská škola    Sídl. Rozkvet 2024    017 01    Považská Bystrica      
Základná škola    Sídl. Rozkvet 2047    017 01    Považská Bystrica      
Základná škola    Sídl. SNP 1484    017 01    Považská Bystrica      
Praktická škola priŠZŠI    Sídl. SNP 1653/152    017 01    Považská Bystrica      
Špeciálna ZŠ internátna    Sídl. SNP 1653/152    017 01    Považská Bystrica      
Materská škola    Sídl. Stred 163/72    017 01    Považská Bystrica      
Základná škola    Sídl. Stred 44/1    017 01    Považská Bystrica      
SOŠ stavebná    Slov. partizánov 1129/49    017 01    Považská Bystrica      
Stredná odbor. škola    Slov. partizánov 1129/49    017 01    Považská Bystrica      
Stred.priemyselná škola    Slov. partizánov 1132/52    017 12    Považská Bystrica      
Základná škola    Slov. partizánov 1133/53    017 01    Považská Bystrica      
Základná škola    Slovanská 1415/7    017 01    Považská Bystrica      
Gymnázium    Školská 234/8    017 47    Považská Bystrica      
Základná škola    Školská 235/10    017 01    Považská Bystrica      
Stredná odborná škola    Športovcov 341/2    017 01    Považská Bystrica      
Materská škola    Železničná 74    017 01    Považská Bystrica      
Materská škola    Pravenec 233    972 16    Pravenec      
Základná škola    Prečín 106    018 15    Prečín      
Materská škola    Prečín 275    018 15    Prečín      
Materská škola    Priepasné 115    906 15    Priepasné      
Piar.SŠ.F.H.-Piar.ZŠ FH    A. Hlinku 44    971 01    Prievidza      
Piar.SŠ.F.H.- Piar.gymn    A. Hlinku 44    971 01    Prievidza      
Materská škola    A. Mišúta 731/2    971 01    Prievidza      
Materská škola    D. Krmana 334/6    971 01    Prievidza      
Základná škola    Energetikov 242/39    971 01    Prievidza      
Obchodná akadémia    F. Madvu 2    971 01    Prievidza      
Materská škola    J. Matušku 759/1    971 01    Prievidza      
Zákl.umelec.škola Xoana    J. Pauleho 2/4/324    971 01    Prievidza      
Súkromná základná škola    Ľ. Ondrejova 28    971 01    Prievidza      
Súkromná materská škola    Ľ. Ondrejova 28    971 01    Prievidza      
Stredná odborná škola    M. Falešníka 6    971 01    Prievidza      
Stred. odborná škola    M. Falešníka 6    971 01    Prievidza      
Materská škola    M. Gorkého 223/20    971 01    Prievidza      
Materská škola    M. Mišíka 398/15    971 01    Prievidza      
Súkromná ZUŠ    M. Rázusa 46/4    971 01    Prievidza      

Základná škola, Malonecpalská 206/37, 971 01 Prievidza
tel.: 046/548 83 84; e-mail: zsmalonecpalska@gmail.com;
web: www.zsmalonecpd.stranka.info

Materská škola    Malonecpalská 206/37    971 01    Prievidza      
Základná škola    Mariánska 554/19    971 01    Prievidza      
Gymnáz.V.B.Nedožerského    Matice slovenskej 16    971 01    Prievidza      
Stredná odborná škola    Nábr. J. Kalinčiaka 1    971 01    Prievidza      
Praktická škola pri OU    Nábr. J. Kalinčiaka 4    971 01    Prievidza      
Odborné učilište    Nábr. J. Kalinčiaka 4    971 01    Prievidza      
Materská škola    Nábr. sv. Cyrila 360/28    971 01    Prievidza      
Materská škola    P. Benického 154/1    971 01    Prievidza      
Základná škola    P. Dobšinského 746/5    971 01    Prievidza      
Základná škola    P. J. Šafárika 3    971 01    Prievidza      
Základná škola    Rastislavova 416/4    971 01    Prievidza      
Základná umelecká škola    Rastislavova 745/13    971 01    Prievidza      
Základná škola    S. Chalupku 312/12    971 01    Prievidza      
Základná škola    S. Chalupku 313/14    971 01    Prievidza      
Materská škola    Š. Závodníka 488/18    971 01    Prievidza      
Materská škola    Športová 134/34    971 01    Prievidza      
Spoj.šk.aorg.zl.SOŠ (U)    T. Vansovej 32    971 01    Prievidza      
Spoj.šk.org.zl.SOŠa SOŠ    T. Vansovej 32    971 01    Prievidza      
Špeciálna ZŠ internátna    Úzka 2    971 01    Prievidza      
Praktická škola ŠZŠI    Úzka 2    971 01    Prievidza      
Materská škola    V. Clementisa 251/12    971 01    Prievidza      
Stred. odborná škola    Vinohradnícka 8    971 01    Prievidza      
Stredná odborná škola    Vinohradnícka 8    971 01    Prievidza      
Stredná odborná škola    Pruské 294    018 52    Pruské      
ZŠ s MŠ H.Gavloviča    Školská 369    018 52    Pruské      
Mater.škola pri ZŠ s MŠ    Školská 389    018 52    Pruské      
Materská škola    Prusy 177    957 03    Prusy      
Materská škola    Pružina 125    018 22    Pružina      
Základná škola    Pružina 408    018 22    Pružina      
Základná škola    Gorazdova 1174/2    020 01    Púchov      
Materská škola    Chmelinec 1411    020 01    Púchov      
Základná škola J.A.K.    Komenského 50    020 01    Púchov      
Materská škola    m. č. Nosice 221    020 01    Púchov      
Materská škola    Mládežnícka 13    020 01    Púchov      
Základná škola    Mládežnícka 1434/16    020 01    Púchov      
Cirkevná ZŠ sv. Margity    Námestie slobody 562/1    020 01    Púchov      
Základná umelecká škola    Poštová 809    020 01    Púchov      
Materská škola    Požiarna 1291/26    020 01    Púchov      
Materská škola    Požiarna 1292/5    020 01    Púchov      
Základná škola s MŠ    Slovanská 23    020 01    Púchov      
Materská škola pri ZŠ    Slovanská 23    020 01    Púchov      
SOŠ odevná - ZSOŠ    Svätoplukova 1463    020 01    Púchov      
Stredná odborná škola    Terézie Vansovej 1054/45    020 01    Púchov      
Stredná odborná škola    Ul. 1. mája 1264    020 29    Púchov      
Materská škola    Ul. 1. mája 1348/28    020 01    Púchov      
Gymnázium    Ul. 1. mája 905    020 15    Púchov      
Špeciálna základ. škola    Ul. športovcov 1461    020 01    Púchov      
Materská škola    Radobica 90    972 48    Radobica      
Základná škola s MŠ    Komenského 428/43    972 31    Ráztočno      
Materská škola pri ZŠ    Komenského 428/43    972 31    Ráztočno      
Materská škola    Rudnianska Lehota 224    972 26    Rudnianska Lehota      
Materská škola    Rudník 2    906 23    Rudník      
Základná škola    Rudník 2    906 23    Rudník      
Základná škola    Ruskovce 56    956 54    Ruskovce      
Materská škola    Ruskovce 57    956 54    Ruskovce      
Základná škola    Rybany 355    956 36    Rybany      
Materská škola    Rybany 357    956 36    Rybany      
Materská škola    Sádočné 40    018 16    Sádočné      
Materská škola    Boriny 475    972 05    Sebedražie      

Základná škola, Hlavná 375, 972 05 Sebedražie
tel.: 046/548 71 95; e-mail: zssebedrazie@szm.sk;
web: www.skolasebedrazie.edupage.org

Materská škola    Seč 98    972 26    Seč      
Základná škola s MŠ    Selec 183    913 36    Selec      
Materská škola pri ZŠ    Selec 214    913 36    Selec      
Súkromná ZUŠ ADIA    Selec 69    913 36    Selec      
Základná škola s MŠ    Skačany 539    958 53    Skačany      
Materská škola ZŠ s MŠ    Školská 539    958 53    Skačany      
Materská škola pri ZŠ    Skalka nad Váhom 103    913 31    Skalka nad Váhom      
Základná škola s MŠ    Skalka nad Váhom 103    913 31    Skalka nad Váhom      
Materská škola pri ZŠ    Slatina nad Bebravou 154    956 53    Slatina nad Bebravou  
Základná škola s MŠ    Slatina nad Bebravou 154    956 53    Slatina nad Bebravou      
Materská škola    Slavnica 49    018 54    Slavnica      
Základná škola    Slopná 96    018 21    Slopná      
Materská škola pri ZŠ    Soblahov 404    913 38    Soblahov      
Základná škola s MŠ    Soblahov 404    913 38    Soblahov      
Základná škola    Stará Myjava 129    907 01    Stará Myjava      
Materská škola    Stará Myjava 141    907 01    Stará Myjava      
Súkromná hotel.akadémia    Gen. M. R. Štefánika 375    916 01    Stará Turá      
Základná škola    Hurbanova 128/25    916 01    Stará Turá      
Materská škola    Hurbanova 142    916 01    Stará Turá      
Základná umelecká škola    Slov.národ.povstania 293    916 01    Stará Turá      
Stredná odborná škola    Športová 675    916 01    Stará Turá      
Materská škola    Hlavná 83    020 01    Streženice      
Základná škola    Hlavná 83    020 01    Streženice      
Materská škola    Stupné 19    018 12    Stupné      
Materská škola pri ZŠ    Sverepec 240    017 01    Sverepec      
Základná škola s MŠ    Sverepec 240    017 01    Sverepec      
Materská škola    Svinná 131    913 24    Svinná      
Základná škola    Svinná 131    913 24    Svinná      
Materská škola    Šišov 156    956 38    Šišov      
Základná škola    Šišov 74    956 38    Šišov      
Materská škola    Štvrtok 57    913 05    Štvrtok      
Materská škola    Timoradza 2    956 52    Timoradza      
Materská škola    Dobrá 1103    914 01    Trenčianska Teplá      
Základná škola    J. Braneckého 130/15    914 01    Trenčianska Teplá      
Súkromná ZUŠ    J. Braneckého 130/5    914 01    Trenčianska Teplá      
Praktická škola intern.    M. R. Štefánika 1    914 01    Trenčianska Teplá      
Špeciálna ZŠ internátna    M. R. Štefánika 1    914 01    Trenčianska Teplá      
Základná škola s MŠ    Bánovská 30    913 21    Trenčianska Turná      
Materská škola pri ZŠ    Kosmatinská 87    913 21    Trenčianska Turná      
Materská škola    Trenčianske Bohuslavice 2    913 06    Trenčianske Bohuslavice      

Základná škola, Trenčianske Bohuslavice 2, 913 06 Trenčianske Bohuslavice
tel.: 032/778 22 36; e-mail: zstbohuslavice@gmail.com, riaditelka@zstbohuslavice.edu.sk; web: www.zstbohuslavice.edu.sk

Základná škola    Trenčianske Jastrabie 115    913 22    Trenčianske Jastrabie      
Materská škola    Trenčianske Jastrabie 254    913 22    Trenčianske Jastrabie      
Materská škola    Trenčianske Mitice 243    913 22    Trenčianske Mitice      
Materská škola pri ZŠ  Trenčianske Stankovce 380   913 11  Trenčianske Stankovce 
Základná škola s MŠ    Trenčianske Stankovce 405    913 11  Trenčianske Stankovce
Základná umelecká škola    Sídlisko SNP 6    914 51    Trenčianske Teplice      
Základná škola    Sídlisko SNP 6    914 51    Trenčianske Teplice      
Súkr.športové gymnázium    Sídlisko SNP 6    914 51    Trenčianske Teplice      
Materská škola    Sídlisko SNP 75    914 51    Trenčianske Teplice      
Gymnázium Ľ. Štúra    1. mája 2    911 01    Trenčín      
Jazyková škola    1. mája 2    911 01    Trenčín      
Zákl.škola.sv.Andr.Svor    1. mája 7    911 01    Trenčín      
Pedagog. a soc.akadémia    1. mája 7    911 01    Trenčín      
Materská škola    28. októbra 7    911 01    Trenčín      
Základná škola    Bezručova 66    911 01    Trenčín      
Základná škola    Dlhé Hony 1    911 01    Trenčín      

Súkromná ZUŠ, Gagarinova 7, 911 01 Trenčín
tel.: 0902 031 492; e-mail: terezia.berecova@centrum.sk; web: www.szustn.sk

Základná škola    Hodžova 37    911 01    Trenčín      

Stredná zdravotnícka škola, J. Braneckého 4, 911 01 Trenčín
tel.: 032/641 98 18; e-mail: szstn@szstn.sk; web: www.szstn.sk  

Materská škola    Jána Halašu 11    911 08    Trenčín      
Súkromná materská škola    Janka Kráľa 14    911 01    Trenčín      
Stredná odborná škola    Jilemnického 24    911 01    Trenčín      
Športové gymnázium    Kožušnícka 2    911 05    Trenčín      
Materská škola    Kubranská 20    911 01    Trenčín      
Súkr.stred.odbor.škola    Kubranská 80    911 01    Trenčín      
Základná škola    Kubranská 80    911 01    Trenčín      
SOŠ letecko-technická    Legionárska 160    911 04    Trenčín      
Materská škola    Legionárska 37    911 01    Trenčín      
Špeciálna ZŠ internátna    Ľudovíta Stárka 12    911 05    Trenčín      
Praktická škola ŠZŠI    Ľudovíta Stárka 12    911 05    Trenčín      
Materská škola    M. Nešpora 16    911 01    Trenčín      
Materská škola    M. Turkovej 5    911 01    Trenčín      
Obchodná akadémia    Martina Rázusa 1    911 01    Trenčín      
Materská škola    Medňanského 9    911 05    Trenčín      
Základná škola    Na dolinách 27    911 05    Trenčín      
Súkr. gymn. FUTURUM    Na dolinách 27    911 05    Trenčín      
Materská škola    Na dolinách 27    911 05    Trenčín      
Základná umelecká škola    Nám. SNP 2    911 01    Trenčín      
Materská škola    Niva 9    911 01    Trenčín      
Základná škola    Novomeského 11    911 08    Trenčín      
Súkromná ZUŠ    Novomeského 11    911 08    Trenčín      
Materská škola    Opatovská cesta 39    911 01    Trenčín      
Súkromná materská škola    Orechovská 7/14    911 05    Trenčín      

Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého, Palackého 4, 912 50 Trenčín
tel.: 032/743 14 96; e-mail: mail@piar.gtn.sk; web: www.piar.gtn.sk

Stredná odborná škola    Pod Sokolice 14    911 01    Trenčín      
Základná škola    Potočná 86    911 01    Trenčín      
Materská škola    Považská 1    911 01    Trenčín      
Materská škola    Pri parku 14    911 06    Trenčín      
Materská škola    Soblahovská 22    911 01    Trenčín      
Spojená škola    Staničná 4    911 05    Trenčín      
SOŠ stavebná    Staničná 4    911 05    Trenčín      

Stredná umelecká škola, Staničná 8, 911 05 Trenčín
tel.: 032/650 57 11, 032/650 57 26; e-mail: sustn@zoznam.sk; web: www.sustn.sk

Materská škola    Stromová 3    911 01    Trenčín      
Materská škola    Šafárikova 11    911 08    Trenčín      

Dopravná akadémia, Školská 66, 911 05 Trenčín
tel.: 032/285 52 03, 032/285 56 66; e-mail: skola.trencin@dopravnaakademia.sk
web: www.dopravnaakademia.sk

Materská škola    Šmidkeho 12    911 08    Trenčín      
Materská škola    Švermova 24    911 01    Trenčín      
Základná škola    Veľkomoravská 12    911 05    Trenčín      
SŠ, org.zl.SOŠ,SOŠp,SOŠ    Veľkomoravská 14    911 05    Trenčín      
Spoj.šk.org.zl.SOŠ (U)    Veľkomoravská 14    911 05    Trenčín      

SOŠ podnikania, Veľkomoravská 14, 911 05 Trenčín
tel.: 032/652 81 38; e-mail: sosptn@gmail.com; web: www.sosptn.sk

Základná škola    Východná 9    911 08    Trenčín      
Materská škola    Tuchyňa 104    018 55    Tuchyňa      
Základná škola    Tuchyňa 105    018 55    Tuchyňa      
Základná škola    Tužina 327    972 14    Tužina      
Materská škola    Tužina 361    972 14    Tužina      
Materská škola pri ZŠ    Udiča 248    018 01    Udiča      
Základná škola s MŠ    Udiča 248    018 01    Udiča      

Základná škola s MŠ, SNP 5, 956 41 Uhrovec
e-mail: skola@zsuhrovec.edu.sk; web: www.zsuhrovec.edu.sk, http://novinky.uhrovcan.sk

Materská škola pri ZŠ    SNP 5    956 41    Uhrovec      
Základná škola    Vaďovce 93    916 13    Vaďovce      
Materská škola    Vaďovce 93    916 13    Vaďovce      
Základná škola    Valaská Belá 242    972 28    Valaská Belá      
Materská škola    Valaská Belá 329    972 28    Valaská Belá      
Materská škola    Veľká Čausa 105    971 01    Veľká Čausa      
Materská škola ZŠ s MŠ    Veľká Hradná 149    913 24    Veľká Hradná      
Základná škola s MŠ    Veľká Hradná 210    913 24    Veľká Hradná      
Materská škola    Veľké Bierovce 160    913 11    Veľké Bierovce      
Materská škola    Veľké Držkovce 179    956 54    Veľké Držkovce      
Materská škola    Veľké Hoste 173    956 38    Veľké Hoste      
Materská škola    Veľké Kršteňany 149    958 03    Veľké Kršteňany      
Súkromná ZUŠ    Veľké Uherce 137    958 41    Veľké Uherce      
Základná škola    Veľké Uherce 145    958 41    Veľké Uherce      
Materská škola    Veľké Uherce 146    958 41    Veľké Uherce      
Základná škola    Veľký Klíž 106    958 45    Veľký Klíž      
Materská škola    Veľký Klíž 2    958 45    Veľký Klíž      
Materská škola    Visolaje 150    018 61    Visolaje      
Základná škola    Visolaje 150    018 61    Visolaje      
Základná škola s MŠ    Vrbovce 147    906 06    Vrbovce      
Materská škola pri ZŠ    Vrbovce 165    906 06    Vrbovce      
Materská škola    Zamarovce 63    911 05    Zamarovce      
Základná škola s MŠ    Záriečie 136    020 52    Záriečie      
Materská škola pri ZŠ    Záriečie 189    020 52    Záriečie      
Základná škola    J. A. Komenského 161/6    972 43    Zemianske Kostoľany      
Materská škola    J. Hagaru 43/33    972 43    Zemianske Kostoľany      
Materská škola    Zlatníky 62    956 37    Zlatníky      
Základná škola    Zlatníky 62    956 37    Zlatníky      
Základná škola    Zliechov 47    018 32    Zliechov      
Materská škola    Zliechov 47    018 32    Zliechov      
Materská škola pri ZŠ    Zubák 178    020 64    Zubák      
Základná škola s MŠ    Zubák 192    020 64    Zubák      
Materská škola pri ZŠ    Školská 219    958 52    Žabokreky nad Nitrou      
Základná škola s MŠ    Školská 219    958 52    Žabokreky nad Nitrou      
Materská škola    Žitná - Radiša 4    956 42    Žitná - Radiša      
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne  Študentská 2   911 50   Trenčín
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne    Bezručova 64    911 01    Trenčín      
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom  
 Sládkovičova 553/20    018 41    Dubnica nad Váhom