*
Základná škola Sekule
* 
Materská škola    Hviezdoslavova 152    925 45    Abrahám      
Základná škola    Školská 4    925 45    Abrahám      
Materská škola s VJM    Báč 83    930 30    Báč      
Základná škola s VJM    Baka 351    930 04    Baka      
Materská škola s VJM    Baka 351    930 04    Baka      
Materská škola s VJM    Baloň 254    930 08    Baloň      
Základná škola s MŠ    Bananská 46    921 01    Banka      
MŠ pri ZŠ    Topoľčianska 50    921 01    Banka      
Materská škola    Bašovce 158    922 01    Bašovce      
Materská škola    Cintorinska 5    919 34    Biely Kostol      
Materská škola    Bíňovce 8    919 07    Bíňovce      
Materská škola    Blahová 126    930 52    Blahová      
Základná škola s VJM    Blatná na Ostrove 203    930 32    Blatná na Ostrove      
Materská škola s VJM    Blatná na Ostrove 204    930 32    Blatná na Ostrove      
Základná škola s MŠ  Bohdanovce nad Trnavou 41    919 09  Bohdanovce nad Trnavou
MŠ pri ZŠ    Bohdanovce nad Trnavou284    919 09    Bohdanovce nad Trnavou      
Materská škola s VJM    Boheľov 20    929 01    Boheľov      
Základná škola s VJM    Boheľov 20    929 01    Boheľov      
Základná škola s MŠ    Bojničky 150    920 55    Bojničky      
MŠ pri ZŠ    Bojničky 150    920 55    Bojničky      
Základná škola s MŠ    Boleráz 456    919 08    Boleráz      
MŠ pri ZŠ    Boleráz 474    919 08    Boleráz      
Materská škola    Borová 56    919 61    Borová      
Materská škola    Borovce 168    922 09    Borovce      
Základná škola    Borovce 171    922 09    Borovce      
Materská škola    Smuha 1    908 77    Borský Mikuláš      
Základná škola    Záhorácka 919    908 77    Borský Mikuláš      
MŠ pri ZŠ    Hviezdoslavova 215    908 79    Borský Svätý Jur      
Základná škola s MŠ    Hviezdoslavova 215    908 79    Borský Svätý Jur      
Základná škola s MŠ    J. Nižnanského 1    919 27    Brestovany      
MŠ pri ZŠ    J. Nižnanského 1    919 27    Brestovany      
Základná škola    Školská 281    908 85    Brodské      
Materská škola    Školská 919    908 85    Brodské      
MŠ pri ZŠ    Bučany 100    919 28    Bučany      
Základná škola s MŠ    Bučany 155    919 28    Bučany      
Materská škola    Buková 201    919 10    Buková      
Základná škola s MŠ    Cerová 277    906 33    Cerová      
MŠ pri ZŠ    Cerová 277    906 33    Cerová      
Materská škola    Nám. A.Hlinku 32    919 43    Cífer      
Základná škola    SNP 5    919 43    Cífer      
Materská škola s VJM    Čakany 107    930 40    Čakany      
Materská škola pri LVS    Čakany 7    930 40    Čakany      
Základná škola pri LVS    Čakany 7    930 40    Čakany      
Základná škola    Školská 285    908 43    Čáry      
Materská škola    ul. M. Kollára 447    908 43    Čáry      
Základná škola    Častkov 130    906 04    Častkov      
Materská škola    Častkov 96    906 04    Častkov      
MŠ pri ZŠ s vjm    Čenkovce 124    930 39    Čenkovce      
Základná škola s MŠ    Čenkovce 95    930 39    Čenkovce      
MŠ pri ZŠ    Osloboditeľov 16    920 42    Červeník      
Základná škola s MŠ    Osloboditeľov 9    920 42    Červeník      
Materská škola s VJM    Čierna Voda 188    925 06    Čierna Voda      
Základná škola s VJM    Čierna Voda 22    925 06    Čierna Voda      
Materská škola    Čierny Brod 489    925 08    Čierny Brod      
Základná škola s VJM    Hlavná 148    925 08    Čierny Brod      
Základná škola    Hlavná 148    925 08    Čierny Brod      
Základná škola s VJM    Hlavná 258    930 08    Čiližská Radvaň      
Materská škola s VJM    Hlavná 40    930 08    Čiližská Radvaň      
Základná škola    Dechtice 514    919 53    Dechtice      
Materská škola    Dechtice 515    919 53    Dechtice      
Materská škola    Dlhá 88    919 01    Dlhá      
MŠ pri ZŠ    Dobrá Voda 149    919 54    Dobrá Voda      
Základná škola s MŠ    Dobrá Voda 150    919 54    Dobrá Voda      
Materská škola s VJM    Dobrohošť 92    930 31    Dobrohošť      
Základná škola s VJM    Hlavná 98    930 31    Dobrohošť      
Základná škola    Dojč 137    906 02    Dojč      
Materská škola    Dojč 139    906 02    Dojč      
Základná škola s MŠ    Dolná Krupá 439    919 65    Dolná Krupá      
MŠ pri ZŠ    Dolná Krupá 555    919 65    Dolná Krupá      
Základná škola    Jána Majku 695    925 63    Dolná Streda      
Materská škola    Záhumenská 363    925 63    Dolná Streda      
MŠ pri ZŠ    Dolné Dubové 213    919 52    Dolné Dubové      
Základná škola s MŠ    Dolné Dubové 213    919 52    Dolné Dubové      
Materská škola    SNP 65    919 27    Dolné Lovčice      
Základná škola s MŠ    Dolné Orešany 209    919 02    Dolné Orešany      
MŠ pri ZŠ    Dolné Orešany 490    919 02    Dolné Orešany      
Materská škola    Dolné Otrokovce 62    920 61    Dolné Otrokovce      
Základná škola s VJM    Dolné Saliby 122    925 02    Dolné Saliby      
Základná škola    Dolné Saliby 19    925 02    Dolné Saliby      
Materská škola s VJM    Dolné Saliby 665    925 02    Dolné Saliby      
Materská škola    Dolné Saliby 666    925 02    Dolné Saliby      
Materská škola    Dolné Trhovište 204    920 61    Dolné Trhovište      
Základná škola    Dolné Zelenice 109    920 52    Dolné Zelenice      
Materská škola    Dolné Zelenice 55    920 52    Dolné Zelenice      
Základná škola    Hlavná 27    930 14    Dolný Bar      
Základná škola s VJM    Hlavná 27    930 14    Dolný Bar      
Materská škola s VJM    Hlavná 29    930 14    Dolný Bar      
MŠ pri ZŠ s VJM    Hlavná 94    925 41    Dolný Chotár      
Základná škola s MŠ VJM    Hlavná 94    925 41    Dolný Chotár      
Základná škola    Dolný Lopašov 249    922 04    Dolný Lopašov      
Materská škola    Dolný Lopašov 336    922 04    Dolný Lopašov      
Základná škola s VJM    Hlavná 41/113    930 10    Dolný Štál      
Základná umelecká škola    Hlavná 805/113    930 10    Dolný Štál      
Reformovaná ZŠ s VJM    Hlavná 85    930 10    Dolný Štál      
Materská škola s VJM    Záhradnícka 536/20    930 10    Dolný Štál      
MŠ pri ZŠ    Hlavná 127    922 41    Drahovce      

Základná škola s MŠ, Školská 907/2, 922 41 Drahovce
tel.: 033/778 35 29, 033/778 32 28; e-mail: skola@zsdrahovce.edu.sk
 
Základná škola s MŠ    Dubovany 177    922 08    Dubovany      
MŠ pri ZŠ    Dubovany 177    922 08    Dubovany      
Základná škola    Dubovce 3    908 62    Dubovce      
Materská škola    Dubovce 49    908 62    Dubovce      
Materská škola    Ducové 1    922 21    Ducové      
Materská škola s VJM    Alžbetínske nám. 323/3    929 01    Dunajská Streda      
SOŠ stavebná    Gyulu Szabóa 1    929 01    Dunajská Streda      
ŠI ako súčasť SOŠ stav.    Gyulu Szabóa 1    929 01    Dunajská Streda      
Stredná odborná škola    Gyulu Szabóa 21    929 01    Dunajská Streda      
Súkr.gymnázium s VJM    Hlavná 21    929 01    Dunajská Streda      
Základná škola s VJM    Hviezdoslavova ul. 2094/2    929 01    Dunajská Streda      
Materská škola    Jesenského ulica 910/10    929 01    Dunajská Streda      
Základná škola    Jilemnického ulica 204/11    929 01    Dunajská Streda      
Základná škola s VJM    Komenského ulica 1219/1    929 01    Dunajská Streda      
Materská škola    Komenského ulica 357/2    929 01    Dunajská Streda      

SOŠ technická, Kračanská cesta 1240/36, 929 01 Dunajská Streda
tel.: 031/552 25 89, 031/552 25 46; e-mail: soustroj.ds@zupa-tt.sk
web: www.soukracands.edu.sk

Materská škola    Nám. priateľstva 2173/27    929 01    Dunajská Streda      
Špeciálna ZŠ s VJM    Nám. SNP 187/11    929 01    Dunajská Streda      
Gymnázium Á. Vámberyho    Nám. sv. Štefana 1190/4    929 36    Dunajská Streda  
ŠJ ako súčasť GYM    Nám. sv. Štefana 1190/4    929 36    Dunajská Streda      
ŠSZČ ako s.SOŠ rozv.vid    Nám. sv. Štefana 1533/3    929 38    Dunajská Streda      
Športové gymnázium    Nám. sv. Štefana 1533/3    929 01    Dunajská Streda      
ŠI ako s. SOŠ rozv.vid.    Nám. sv. Štefana 1533/3    929 38    Dunajská Streda      
SOŠ rozv.vidieka s VJM    Nám. sv. Štefana 3    929 38    Dunajská Streda      
Špec. základná škola    Nám. sv. Štefana 3    929 01    Dunajská Streda      
Materská škola    Námestie SNP 187/11    929 01    Dunajská Streda      
Súkr. ŠK ako súč. SSOŠ    Neratovické nám. 1916/16    929 01    Dunajská Streda 
Súkr. SPV s VJM    Neratovické nám. 1916/16    929 01    Dunajská Streda      
Súkromná SOŠ s VJM    Neratovické nám. 1916/16    929 01    Dunajská Streda      
Súkromná SOŠ s VJM    Neratovické nám. 1916/16    929 01    Dunajská Streda      
Materská škola s VJM    Októbrová ulica 939/47    929 01    Dunajská Streda      
Materská škola    Ružový háj 1359/19    929 01    Dunajská Streda      
Materská škola    Rybný trh 14    929 01    Dunajská Streda      
Praktická škola s VJM    Sládkovičova 6    929 01    Dunajská Streda      
Špeciálna ZŠ a PŠ s VJM    Sládkovičova 6    929 01    Dunajská Streda      
Základná umelecká škola    Smetanov háj 283/6    929 01    Dunajská Streda      
Gymnázium    Smetanov háj 285/8    929 01    Dunajská Streda      
Základná škola    Smetanov háj 286/9    929 01    Dunajská Streda      
Materská škola    Széchenyiho ulica 1999/9    929 01    Dunajská Streda      
Základná škola s VJM    Školská ulica 936/1    929 01    Dunajská Streda      
SOŠ zdravotnícka    Športová 349/34    929 01    Dunajská Streda      
Jazyk.škola ako súč.GYM    Športová ul. 349/34    929 01    Dunajská Streda      
Cirkevná ZŠ s VJM    Trhovisko 1    929 01    Dunajská Streda      
SPV pri SSOŠ    Trhovisko 2294/15    929 01    Dunajská Streda      
Súkromná SOŠ    Trhovisko 2294/15    929 01    Dunajská Streda      
Materská škola s VJM    Dunajský Klátov 5    930 21    Dunajský Klátov      
Základná škola s MŠ    Dvorníky 149    920 56    Dvorníky      
MŠ pri ZŠ    Dvorníky 5    920 56    Dvorníky      
Materská škola s VJM    Cintorínska 5    930 05    Gabčíkovo      
Základná umelecká škola    Hlavná 4    930 05    Gabčíkovo      
Základná škola s VJM    Komenského 1081/1    930 05    Gabčíkovo      
Základná škola    Komenského 1082/3    930 05    Gabčíkovo      
Materská škola s VJM    Komenského 1113    930 05    Gabčíkovo      
Materská škola    Komenského 1113    930 05    Gabčíkovo      
Súkromná MŠ    Clementisove Sady 902/3    924 01    Galanta      
Materská škola    Česká 1453    924 01    Galanta      
Základná umelecká škola    Hlavná 1007/20    924 01    Galanta      

Súkromné gymnázium Galanta, Hodská 10, 924 01 Galanta
tel.: 031/780 57 80, 031/780 68 12; e-mail: gimnazium1@post.sk
web: www.privazgymnasium.sk

Základná škola    Mierová 1454/10    924 01    Galanta      
Materská škola s VJM    Nová doba 922/11    924 01    Galanta      
Materská škola    Nová doba 923/12    924 01    Galanta      
Materská škola    S. Clementisove Sady902/3    924 01    Galanta      
Špec. základná škola    Šafárikova 38    924 01    Galanta      
Základná škola    Štefánikova 977    924 01    Galanta      
Základná umelecká škola    Štvrť SNP 1000/30    924 01    Galanta      
ŠJ ako súčasť GYM    Štvrť SNP 1004/34    924 01    Galanta      
Gym. Z.Kodálya s VJM    Štvrť SNP 1004/34    924 01    Galanta      
Gymnázium J. Matúšku    Štvrť SNP 1004/34    924 01    Galanta      
Základná škola    Štvrť SNP 1415/49    924 01    Galanta      
Materská škola    Štvrť SNP 999/29    924 01    Galanta      
Základná škola s VJM    Švermova 8    924 01    Galanta      
SOŠ technická    Ul. Esterházyovcov 712/10    924 34    Galanta      
SOŠ obchodu a služieb    Z. Kodálya 765    924 47    Galanta      
Jazyk.škola ako s. SOŠ    Z. Kodálya 765    924 47    Galanta      
Materská škola    Hlavná 23    925 31    Gáň      
Základná umelecká škola    Čsl. armády 1207    908 45    Gbely      
Špec. základná škola    Čsl. armády 1207    908 45    Gbely      
Základná škola s MŠ    Pionierska 697    908 45    Gbely      

SOŠ elektrotechnická, Učňovská 700/6, 908 45 Gbely
tel.: 034/662 12 29; e-mail: sougbely@zupa-tt.sk; web: www.sougbely.edu.sk

ŠI ako súčasť SOŠ elek.    Učňovská 700    908 45    Gbely      
SOŠ elektrotechnická    Učňovská 700    908 45    Gbely      
MŠ pri ZŠ    Záhumenice 663    908 45    Gbely      
Základná škola    Športová 259    906 31    Hlboké      
Materská škola    Športová 260    906 31    Hlboké      
Základná škola    A. Felcána 4    920 01    Hlohovec      
SOŠ technická    F. Lipku 5    920 01    Hlohovec      
SOŠ technická    F. Lipku 5    920 01    Hlohovec      
Materská škola    Fraštácka 4    920 01    Hlohovec      
Materská škola    Hollého 3    920 01    Hlohovec      
Materská škola    Kalinčiakova 1    920 01    Hlohovec      
Gymnázium    Komenského 13    920 01    Hlohovec      
VŠJ ako súčasť GYM    Komenského 13    920 01    Hlohovec      
Základná škola    Koperníkova 24    920 01    Hlohovec      
SOŠ umeleckopriem.    M. Benku 3    920 01    Hlohovec      

Základná škola, M. R. Štefánika 30, 920 01 Hlohovec
tel.: 033/733 15 31; e-mail: jednotka@zshlohovec.edu.sk;
web: www.zsstefhlo.edupage.org
      
Materská škola pri ŠZŠ    M. R. Štefánika 38    920 01    Hlohovec      
Špec. ZŠ s MŠ    M. R. Štefánika 38    920 01    Hlohovec      
Materská škola    Nábrežie A. Hlinku 23    920 01    Hlohovec      
Odborné učilište int.    Palárikova 1    920 01    Hlohovec      
Základná škola    Podzámska 35    920 01    Hlohovec      
Základ. škola sv.Jozefa    Pribinova 35    920 01    Hlohovec      
Základná umelecká škola    Pribinova 5    920 01    Hlohovec      
Obchodná akadémia    Tehelná 4    920 01    Hlohovec      
Materská škola    Vinohradská 7    920 01    Hlohovec      
Cirkevná materská škola    Vinohradská 9    920 01    Hlohovec      
SOŠ pri reeduk. domove    Zámocká 1    920 29    Hlohovec      
SOŠ pri RDM    Zámocká 1    920 29    Hlohovec      
Základná škola    Školská 165    920 03    Hlohovec-Šulekovo      
Základná škola s VJM    Hlavná 82    930 34    Holice      
Materská škola s VJM    Holice 35    930 34    Holice      
Materská škola s VJM    Veľká Budafa 4    930 34    Holice      
Základná umelecká škola    Bernolákova 3    908 51    Holíč      
Stredná odborná škola    Bernolákova 383/10    908 51    Holíč      
Základná škola    Bernolákova 5    908 51    Holíč      
Špec. základná škola    Kátovská 37    908 51    Holíč      
Materská škola    Lúčky 14    908 51    Holíč      
SOŠ obchodu a služieb    Nám. sv. Martina 5    908 51    Holíč      
Str.priemyselná škola    Nám. sv. Martina 5    908 51    Holíč      
SOŠ obchodu a služieb    Nám. sv. Martina 5    908 51    Holíč      
Základná škola    Školská 2    908 51    Holíč      
Materská škola s VJM    Čečínska Potôň č. 7    930 36    Horná Potôň      
Základná škola s VJM    Hlavná 120    930 36    Horná Potôň      
Materská škola s VJM    Horná Potôň 124    930 36    Horná Potôň      
Základná škola s VJM    Školská ulica 5    930 13    Horné Mýto      
Materská škola s VJM    Školská ulica 69    930 13    Horné Mýto      
MŠ pri ZŠ    Horné Orešany 31    919 03    Horné Orešany      
Základná škola s MŠ    Horné Orešany 31    919 03    Horné Orešany      
MŠ pri ZŠ    Horné Otrokovce 121    920 62    Horné Otrokovce      
Základná škola s MŠ    Horné Otrokovce 137    920 62    Horné Otrokovce      
Základ.škola s MŠ s VJM    Hlavná 299    925 03    Horné Saliby      
Základná škola s MŠ    Hlavná 299    925 03    Horné Saliby      
MŠ pri ZŠ s VJM    Horné Saliby 781    925 03    Horné Saliby      
MŠ pri ZŠ    Horné Saliby 781    925 03    Horné Saliby      
Materská škola    Horné Trhovište 81    920 66    Horné Trhovište      
Materská škola    Horné Zelenice 3    920 52    Horné Zelenice      
Základná škola s VJM    Hlavná 45    930 33    Horný Bar      
Materská škola s VJM    Horný Bar 192    930 33    Horný Bar      
Materská škola    Hoste 32    925 45    Hoste      
MŠ pri ZŠ    Hradište pod Vrátnom 44    906 12    Hradište pod Vrátnom      
Základná škola s MŠ    Hradište pod Vrátnom 44    906 12    Hradište pod Vrátnom      
MŠ pri ZŠ    Kostolná 28    919 35    Hrnčiarovce nad Parnou      
Základná škola s MŠ    Kostolná 28    919 35    Hrnčiarovce nad Parnou      
Materská škola s VJM    Hubice 37    930 39    Hubice      
Materská škola    Hubina 213    922 21    Hubina      
Materská škola    Hviezdoslavov 51    930 41    Hviezdoslavov      
Základná škola    Hviezdoslavov 51    930 41    Hviezdoslavov      
Základná škola    Námestie 1. mája č. 3    922 05    Chtelnica      
Materská škola    Zigmundíkova 14    922 05    Chtelnica      
Základná škola    Školská 1    906 32    Jablonica      
Materská škola    Školská 759    906 32    Jablonica      
Materská škola s VJM    Ďatelinná 544/8    930 21    Jahodná      
Základná škola s VJM    Záhradná 202    930 21    Jahodná      
Materská škola    Jalšové 137    922 31    Jalšové      
Materská škola s VJM    Janíky-Dolné 78    930 39    Janíky      
Základná škola    Hlavná 20    925 22    Jánovce      
Materská škola    Hlavná 24    925 22    Jánovce      
MŠ pri ZŠ    Jaslovské Bohunice 337    919 30    Jaslovské Bohunice      
Základná škola s MŠ    Jaslovské Bohunice 341    919 30    Jaslovské Bohunice      
Základná umelecká škola    Jaslovské Bohunice 341    919 30    Jaslovské Bohunice  
Materská škola    Mierová 960/18    925 23    Jelka      
Základná škola    Školská 399    925 23    Jelka      
Špec. základná škola    Školská 399    925 23    Jelka      
Špec. ZŠ s VJM    Školská 399    925 23    Jelka      
Základná škola s VJM    Školská 399/1    925 23    Jelka      
Materská škola s VJM    Hlavná 106    930 09    Jurová      
Základná škola s VJM    Jurová 134    930 09    Jurová      
Základná škola s VJM    Hlavná 33    925 92    Kajal      
Materská škola    Hlavná 33    925 92    Kajal      
MŠ pri ZŠ    Kátlovce 180    919 55    Kátlovce      
Základná škola s MŠ    Kátlovce 195    919 55    Kátlovce      
Materská škola    Kátov 155    908 49    Kátov      
MŠ pri ZŠ    Kľačany 212    920 64    Kľačany      
Základná škola s MŠ    Kľačany 263    920 64    Kľačany      
Materská škola s VJM    Hlavná 35    930 07    Kľúčovec      
Materská škola    Kočín - Lančár 2    922 04    Kočín - Lančár      
Základná škola    Sasinkova 530    908 48    Kopčany      
Materská škola    Štefánikovo nám. 610    908 48    Kopčany      
Materská škola    Koplotovce 122    920 01    Koplotovce      
Materská škola s VJM    Kostolné Kračany 475    930 03    Kostolné Kračany      
Základná škola s VJM    Šipošovské 514    930 03    Kostolné Kračany      
Materská škola    Košolná 180    919 01    Košolná      
Materská škola    Košúty 202    925 09    Košúty      
Základná škola s VJM    Košúty 27    925 09    Košúty      
Základná škola    Košúty 27    925 09    Košúty      
Základná škola    Koválov 216    906 03    Koválov      
Materská škola    Koválov 216    906 03    Koválov      
Materská škola    Hrádze 480/9    922 02    Krakovany      
Základná škola    Školská 318/3    922 02    Krakovany      
Základná škola s VJM    Salibská 6    925 41    Kráľov Brod      
Materská škola s VJM    Tešedíkovská 60    925 41    Kráľov Brod      
MŠ ako súčasť ZŠ s VJM    Kráľovičove Kračany 71    930 03    Kráľovičove Kračany  
ZŠ s MŠ s VJM    Kráľovičove Kračany 75    930 03    Kráľovičove Kračany      
Základná škola s MŠ    Hlavná 250    919 24    Križovany nad Dudváhom      
MŠ pri ZŠ    Križovany nad Dudváhom203    919 24    Križovany nad Dudváhom      
Základná škola s MŠ    Nová 203    908 78    Kuklov      
MŠ pri ZŠ    Nová 203    908 78    Kuklov      
Základná škola s VJM    Kútniky 644    929 01    Kútniky      
Materská škola s VJM    Kútniky 644    929 01    Kútniky      
Materská škola    Dr. Štefana Heska 921    908 01    Kúty      
Základná škola    Školská 694    908 01    Kúty      
Materská škola    Kvetoslavov 264    930 41    Kvetoslavov      
Základná škola    Kvetoslavov 266    930 41    Kvetoslavov      
MŠ pri ZŠ    Lakšárska Nová Ves 284    908 76    Lakšárska Nová Ves      
Základná škola s MŠ    Lakšárska Nová Ves 397    908 76    Lakšárska Nová Ves      
Materská škola    Lehnice 119    930 37    Lehnice      
Základná škola s VJM    Školská 116    930 37    Lehnice      
Špec. základná škola    Školská 116    930 37    Lehnice      
Základná škola    Školská 840    930 37    Lehnice      
Základná škola    Nám. sv. Ignáca 31    920 41    Leopoldov      
Materská škola    Štúrova 419/1    920 41    Leopoldov      
Materská škola pri ZŠ    Letničie 190    908 44    Letničie      
Základná škola s MŠ    Letničie 190    908 44    Letničie      
Materská škola    Lopašov 39    908 63    Lopašov      
MŠ pri ZŠ    Lošonec 173    919 04    Lošonec      
Materská škola s VJM    Hlavná 126    930 03    Lúč na Ostrove      
Základná škola s VJM    Hlavná 126    930 03    Lúč na Ostrove      
Základná škola s VJM    Hlavná 23    930 14    Mad      
Materská škola s VJM    Hlavná 23    930 14    Mad      
MŠ pri ZŠ    A. S. Puškina 31    922 42    Madunice      
Základná škola s MŠ    Železničná 102    922 42    Madunice      
Materská škola    Majcichov 15    919 22    Majcichov      
Základná škola    Majcichov 536    919 22    Majcichov      
Materská škola    Malá Mača 30    925 21    Malá Mača      
Materská škola s VJM    Hlavná 256    929 01    Malé Dvorníky      
Základná škola s VJM    Malé Dvorníky 277    929 01    Malé Dvorníky      
MŠ pri ZŠ    Malženice 203    919 29    Malženice      
Základná škola s MŠ    Malženice 203    919 29    Malženice      
Základná škola s MŠ    Hájska 744    925 01    Matúškovo      
MŠ pri ZŠ    Hájska 744    925 01    Matúškovo      

Základná škola Janka Matúšku, Hlavná 525, 925 01 Matúškovo
tel.: 031/782 66 73

Materská škola s VJM    Hlavná 203    930 07    Medveďov      
Materská škola    Merašice 2    920 61    Merašice      
Materská škola s VJM    Mierovo 22    930 41    Mierovo      
Základná škola s VJM    Mierovo 22    930 41    Mierovo      
Materská škola s VJM    Železničná 98    930 35    Michal na Ostrove      
Základná škola s VJM    Železničná 98    930 35    Michal na Ostrove      
Materská škola    Mokrý Háj 5    908 65    Mokrý Háj      
MŠ pri ZŠ    Na Výhone 111    922 21    Moravany nad Váhom      
Základná škola s MŠ    Na výhone 188    922 21    Moravany nad Váhom      
Materská škola    Moravský Svätý Ján 339    908 71    Moravský Svätý Ján      
MŠ pri ZŠ s VJM    Mostová 210    925 07    Mostová      
ZŠ s MŠ s VJM    Mostová 210    925 07    Mostová      
Obchodná akadémia s VJM    Mostová 53    925 07    Mostová      
Súkromná SOŠ    Mostová 53    925 07    Mostová      
Súkromné SPV    Mostová 9    925 07    Mostová      
Súkromné SOP    Orechová 53    925 07    Mostová      
Súkr. hotelová akadémia    Orechová 53    925 07    Mostová      
Materská škola    Naháč 1    919 06    Naháč      
Základná škola s VJM    Hlavná 118    930 06    Ňárad      
Materská škola s VJM    Ňárad 119    930 06    Ňárad      
Materská škola    Nižná 4    922 06    Nižná      
Základná škola s VJM    Nový Život 1    930 38    Nový Život      
Materská škola s VJM    Nový Život 144    930 38    Nový Život      
Materská škola s VJM    Nový Život-Tonkovce 486    930 38    Nový Život      
Materská škola s VJM    Hlavná 19    930 12    Ohrady      
Základná škola s VJM    Ohrady 20    930 12    Ohrady      
Spojená škola    Gorkého 4/90    930 28    Okoč      
Základná škola s VJM    Hlavná 509/22    930 28    Okoč      
Materská škola s VJM    Nám. SNP 856/1    930 28    Okoč      
Materská škola s VJM    Gorkého 2    930 28    Okoč - Opatovský Sokolec      
Odborné učilište s VJM    Gorkého 90/4    930 28    Okoč - Opatovský Sokolec      
ZŠ Najsvätejšej Trojice    Opoj 115    919 32    Opoj      
Materská škola    Opoj 9    919 32    Opoj      
Základná škola s MŠ VJM    Hlavná 193    930 02    Orechová Potôň      
MŠ pri ZŠ s VJM    Hlavná 193    930 02    Orechová Potôň      
Základná škola    Hlavná 193    930 02    Orechová Potôň      
Materská škola    Oreské 111    908 63    Oreské      

Základná škola, Ostrov 128, 922 01 Ostrov
tel.: 033/774 61 40; e-mail: zs.ostrov@zoznam.sk
      
Materská škola    Ostrov 131    922 01    Ostrov      
MŠ pri ZŠ    Výhony 11    906 12    Osuské      
Základná škola s MŠ    Výhony 11    906 12    Osuské      
Základná škola s VJM    Padáň 289    929 01    Padáň      
Materská škola s VJM    Padáň 289    929 01    Padáň      
Základná škola s MŠ    Pastuchov 210    920 63    Pastuchov      
MŠ pri ZŠ    Pastuchov 234    920 63    Pastuchov      
Materská škola    Lazová 926    925 53    Pata      
Základná škola    Školská 240    925 53    Pata      
MŠ pri ZŠ s VJM    Pataš 228    929 01    Pataš      
Základná škola s MŠ VJM    Pataš 228    929 01    Pataš      
Materská škola    Pavlice 147    919 42    Pavlice      

Základná škola, Pavlice 92, 919 42 Pavlice
tel.: 033/559 02 28; e-mail: zs.pavlice@szm.sk; web: www.zspavlice.edu.sk

Materská škola    Petrova Ves 293    908 44    Petrova Ves      
Základná škola    Petrova Ves 90    908 44    Petrova Ves      
Materská škola    8. mája 2    921 01    Piešťany      
Základná škola    Brezová 19    921 01    Piešťany      

SOŠ záhradnícka, Brezová 2, 921 77 Piešťany
tel.: 033/772 55 11, 033/762 56 95; e-mail: szaspn@svspn.sk; web: www.szaspn.sk
      
ŠI ako súčasť SOŠ z.    Brezová 2    921 77    Piešťany      
Základná škola    E. F. Scherrera 40    921 01    Piešťany      
Základná škola    Holubyho 15    921 01    Piešťany      
Základná škola    Mojmírova 98    921 01    Piešťany      
SOŠ obchodu a služieb    Mojmírova 99/28    921 01    Piešťany      

SPŠ elektrotechnická, Nám. SNP 8, 921 01 Piešťany
tel.: 033/772 46 31; web: www.spsepn.edu.sk
      
Gymnázium P.Coubertina    Nám. SNP 9    921 26    Piešťany      
VŠJ ako súčasť GYM    Nám. SNP 9    921 01    Piešťany      

SOŠ technická, Nová 5245/9, 921 01 Piešťany      
tel.: 033/796 51 11; e-mail: kasakova@soueaspn.sk; web: www.sostpn.sk

Gymnázium sv.Michala A.    Pod Párovcami 127    921 01    Piešťany      
Materská škola    Ružová 2    921 01    Piešťany      
Materská škola    Staničná 2    921 01    Piešťany      
Hotelová akadémia    Stromová 34    921 01    Piešťany      
Cirk. ZŠ sv.M.Goretti    Štefánikova 119    921 01    Piešťany      
Základná umelecká škola    Teplická 50    921 01    Piešťany      
Základná škola    Vajanského 35    921 01    Piešťany      
Spojená škola    Valova 40    921 01    Piešťany      
Prakt.škola Spoj. školy    Valova 40    921 01    Piešťany      
Materská škola    Valova 40    921 01    Piešťany      
ZŠ pri zdravotn. zariad    Winterova 19    921 01    Piešťany      
MŠ pri ZŠ    Plavecký Peter 179    906 35    Plavecký Peter      
Základná škola s MŠ    Plavecký Peter 89    906 35    Plavecký Peter      
Základná škola    Popudinské Močidľany 1    908 61    Popudinské Močidľany      
Materská škola    Popudinské Močidľany 1    908 61    Popudinské Močidľany      
Materská škola s VJM    Potônske Lúky 41    930 52    Potônske Lúky      
Základná škola s VJM    Potônske Lúky 41    930 52    Potônske Lúky      
Materská škola s VJM    Povoda 75    929 01    Povoda      
Základná škola    Prašník 91    922 11    Prašník      
Materská škola    Prašník 94    922 11    Prašník      
Základná škola    Prietrž 138    906 11    Prietrž      
Materská škola    Prietrž 139    906 11    Prietrž      
Základná škola s MŠ    Prietržka 92    908 49    Prietržka      
MŠ pri ZŠ    Prietržka 92    908 49    Prietržka      
Základná škola    Prievaly 139    906 34    Prievaly      
Materská škola    Prievaly 187    906 34    Prievaly      
Materská škola    Pusté Sady 132    925 54    Pusté Sady      
Základná škola    Pusté Sady 43    925 54    Pusté Sady      
Materská škola    Hlavná 510    925 28    Pusté Úľany      
Základná škola    Hlavná 86    925 28    Pusté Úľany      
MŠ pri ZŠ    Radimov 38    908 47    Radimov      
ZŠ s MŠ    Radimov 38    908 47    Radimov      
Materská škola    Radošovce 13    908 63    Radošovce      
Základná škola    Radošovce 338    908 63    Radošovce      
Materská škola    Radošovce 70    919 30    Radošovce      
MŠ pri ZŠ    Rakovice 100    922 08    Rakovice      
Základná škola s MŠ    Rakovice 15    922 08    Rakovice      
Stredná odborná škola    Rakovice 25    922 08    Rakovice      
Jazyk.škola ako s.SOŠ    Rakovice 25    922 08    Rakovice      
ŠI ako súčasť SOŠ    Rakovice 25    922 08    Rakovice      
Materská škola    Ratnovce 151    922 31    Ratnovce      
Základná škola    Ratnovce 63    922 31    Ratnovce      
Materská škola    Rohov 46    906 04    Rohov      
Základná škola s VJM    Rohovce 106    930 30    Rohovce      
Materská škola s VJM    Rohovce 107    930 30    Rohovce      
Základná škola s MŠ    Ružindol 3    919 61    Ružindol      
MŠ pri ZŠ    Ružindol 318    919 61    Ružindol      
Materská škola    Sasinkovo 320    920 65    Sasinkovo      
Materská škola    Sekule 119    908 80    Sekule      
Základná umelecká škola    Sekule 119    908 80    Sekule      
Základná škola    Sekule 119    908 80    Sekule      
Spojená škola    Brezová 1    905 01    Senica      
Prakt. škola Spoj.školy    Brezová 1    905 01    Senica      
Gymnázium L.Novomeského    Dlhá 1037/12    905 40    Senica      
ŠJ ako súčasť GYM    Dlhá 1037/12    905 40    Senica      
Obchodná akadémia    Dlhá 256/10    905 80    Senica      
Súkr. SOŠ podnikania    Hollého 1380    905 01    Senica      
Základná škola    J. Mudrocha 1343/19    905 01    Senica      
Základná škola    Komenského 959    905 01    Senica      
Materská škola    L. Novomeského 1209/2    905 01    Senica      
Základná škola    Sadová 620    905 01    Senica      
Stredná odborná škola    V. P. Tótha 31    905 01    Senica      
Stredná odborná škola    V. P. Tótha 31    905 01    Senica      
Základná škola    V. P. Tótha 32    905 01    Senica      
Základná umelecká škola    Vajanského 27/4    905 01    Senica      
Materská škola    Dionýza Štúra 2116    926 01    Sereď      
Základná škola    Juraja Fándlyho 7    926 01    Sereď      
Špec. základná škola    Juraja Fándlyho 751    926 01    Sereď      
Materská škola    Komenského 1136    926 01    Sereď      
Základná umelecká škola    Komenského 1137    926 01    Sereď      

CZŠ sv. Cyrila a Metoda, Komenského 3064/4, 926 01 Sereď
web: www.cirkevnazssered.sk

Základná škola    Komenského 733    926 01    Sereď      
Základná škola    Komenského 8    926 01    Sereď      

Gymnázium, Kostolná 119/8, 926 01 Sereď
tel.: 031/789 37 52; e-mail: gymsered@zupa-tt.sk; web: www.gymsered.edupage.org

Obchodná akadémia    Mládežnícka 158/5    926 01    Sereď      
Základná škola s MŠ    Siladice 187    920 52    Siladice      
MŠ pri ZŠ    Siladice 247    920 52    Siladice      
Spojená škola    Jatočná 4    909 01    Skalica      
ZŠ pri ZZ ako súčasť SŠ    Koreszkova 9    909 01    Skalica      
Základná umelecká škola    Kráľovská 16    909 01    Skalica      
SOŠ zdravotnícka    Lichardova 1    909 01    Skalica      
Súkromná základná škola    Lichardova 1    909 01    Skalica      
Súkr. SOŠ VIA HUMANA    Mallého 2    908 51    Skalica      
Súkr. jazyková škola    Mallého 2    909 01    Skalica      
Základná škola    Mallého 2    909 01    Skalica      
Súkr. ŠI ako súčasť SOŠ    Mallého 2    908 51    Skalica      
Materská škola    Nám. slobody 10    909 01    Skalica      
Gymnázium F.V.Sasinka    Nám. slobody 3    909 01    Skalica      
ŠJ ako súčasť GYM F.V.S    Nám. slobody 5    909 01    Skalica      
SOŠ strojnícka    Pplk. Pľjušťa 29    909 01    Skalica      
Súkr. špec. MŠ    Sídl. gen. L.Svobodu 31    909 01    Skalica      
Základná škola    Strážnická 1    909 01    Skalica      
Súkromná MŠ Slniečko    Tr. Dr.Vl.Clementisa 59    909 01    Skalica      
Základná škola    Vajanského 2    909 01    Skalica      
Materská škola pri SŠ    Budovateľská 1315    925 21    Sládkovičovo      
Materská škola pri SŠ    Fučíkova 366    925 21    Sládkovičovo      
ZŠ S.Petöfiho s MŠ    Fučíkova 425    925 21    Sládkovičovo      
MŠ pri ZŠ    Fučíkova 425    925 21    Sládkovičovo      

Súkromná SOŠ, Fučíkova 426, 925 21 Sládkovičovo
tel.: 031/784 01 34, 0907 513 525; e-mail: ssossladkovicovo@zoznam.sk;
web: www.ssossladkovicovo.stranka.info

Súkromná jazyková škola    Fučíkova 462    925 21    Sládkovičovo      
Spojená škola    Školská 1087    925 21    Sládkovičovo      
Základná umelecká škola    Školská 1087    925 21    Sládkovičovo      
Praktická škola    Školská 212    925 21    Sládkovičovo      
Spojená škola    Školská 212    925 21    Sládkovičovo      
Základná škola s MŠ    Komenského 3    919 04    Smolenice      
MŠ pri ZŠ    Komenského 3    919 04    Smolenice      
Súkromná materská škola    SNP 97    919 04    Smolenice      
MŠ pri ZŠ    Smolinské 407    908 42    Smolinské      
Základná škola s MŠ    Smolinské 407    908 42    Smolinské      
ZŠ pri zdravot.zariad.    Smrdáky 1    906 03    Smrdáky      
Základná škola    Školská 33    906 03    Smrdáky      
Materská škola    Školská 34    906 03    Smrdáky      
Základná škola    Sobotište 317    906 05    Sobotište      
Materská škola    Sobotište 350    906 05    Sobotište      
Základná škola s MŠ    Školská 19    922 31    Sokolovce      
MŠ pri ZŠ    Školská 20    922 31    Sokolovce      
MŠ pri ZŠ    Suchá nad Parnou 432    919 01    Suchá nad Parnou      
Základná škola s MŠ    Suchá nad Parnou 55    919 01    Suchá nad Parnou      
Základná škola    Šajdíkove Humence 102    906 07    Šajdíkove Humence      
Materská škola    Šajdíkove Humence 206    906 07    Šajdíkove Humence      
Materská škola    Dunajská 33    931 01    Šamorín      
Materská škola    Gazdovský rad 37    931 01    Šamorín      
Základná škola M.Bela    Kláštorná 4    931 01    Šamorín      
Materská škola s VJM    Mliečno 108    931 01    Šamorín      
Základná škola s VJM    Mliečno 124    931 01    Šamorín      
Základná umelecká škola    Parková 4    931 01    Šamorín      
Materská škola    Poľovnícka 5    931 01    Šamorín      
Špeciálna ZŠ s VJM    Pomlejská cesta 1    931 01    Šamorín      
Špec. základná škola    Pomlejská cesta 1    931 01    Šamorín      
Základná škola s VJM    Rybárska 1093/2    931 01    Šamorín      
Gymnázium M.R.Štefánika    Slnečná 2    931 01    Šamorín      
ŠJ ako súčasť GYM    Slnečná 2    931 01    Šamorín      
Gymnáz.I.Madácha s VJM    Slnečná 2    931 01    Šamorín      
ZŠ pri liečebnom ústave    Šamorín - Čilistov 62    931 01    Šamorín      
Špec.MŠ pri lieč.ústave    Šamorín - Čilistov 62    931 01    Šamorín      
Jasle a Materská škola - Anjelská záhrada   Stará cesta 3 (71B)   93101 Šamorín
Materská škola s VJM    Školská 14    931 01    Šamorín      
Materská škola    Školská 14    931 01    Šamorín      
Materská škola    Ulica Márie 682    931 01    Šamorín      
Materská škola    Veterná 496/21    931 01    Šamorín      

Súkromná Hotelová akadémia SD Jednota, Vinohradská 48, 931 01 Šamorín
tel.: 031/562 24 15; e-mail: sekretariat@hasossamorin.edu.sk;
web: www.hasossamorin.edu.sk
      
Súkromná SOŠ SD Jednota, Vinohradská 48, 931 01 Šamorín      
tel.: 031/562 24 15; e-mail: sekretariat@hasossamorin.edu.sk;
web: www.hasossamorin.edu.sk

Základná škola    Hviezdoslavova 1462    908 41    Šaštín - Stráže      
Základná umelecká škola    Jána Hollého 654    908 41    Šaštín - Stráže      

Gymnázium, Kláštorné nám. 1295, 908 41 Šaštín - Stráže
tel.: 034/659 27 18; e-mail: gjb.sastin@centrum.sk; web: www.gymsastin.edupage.org

Materská škola    M. Nešpora 1365    908 41    Šaštín - Stráže      
Základná škola    Štúrova 1115    908 41    Šaštín - Stráže      
Špec. základná škola    Štúrova 573    908 41    Šaštín - Stráže      
MŠ pri ZŠ    Mierové nám. 10    925 51    Šintava      
Základná škola s MŠ    Mierové nám. 10    925 51    Šintava      
Materská škola    Šípkové 114    922 03    Šípkové      
Základná škola s MŠ    Komenského 133    925 52    Šoporňa      
MŠ pri ZŠ    Komenského 133    925 52    Šoporňa      
Základná škola s MŠ    Hlavná 626/2    919 51    Špačince      
MŠ pri ZŠ    Ulička 292    919 51    Špačince      
Základná škola s MŠ    Štefanov 329    906 45    Štefanov      
MŠ pri ZŠ    Štefanov 347    906 45    Štefanov      
Materská škola    Šterusy 132    922 03    Šterusy      
Materská škola s VJM    Štvrtok na Ostrove 356    930 40    Štvrtok na Ostrove      
Základná škola    Štvrtok na Ostrove 416    930 40    Štvrtok na Ostrove      
Základná škola s VJM    Štvrtok na Ostrove 416    930 40    Štvrtok na Ostrove      
MŠ pri ZŠ    Horná 4    919 25    Šúrovce      
Základná škola s MŠ    Školská 3    919 25    Šúrovce      
MŠ pri ZŠ s VJM    Hlavná 312    925 04    Tomášikovo      
Základná škola s MŠ VJM    Hlavná 4    925 04    Tomášikovo      
Špeciálna ZŠ int. s VJM    Kaštieľ 3    925 04    Tomášikovo      
Základná škola    Hlavná 2    925 92    Topoľnica      
Materská škola    Hlavná 8    925 92    Topoľnica      

Základná škola s VJM, Hlavná 115, 930 11 Topoľníky
e-mail: skola@zstopolniky.edu.sk; web: www.zstopolniky.sk

Materská škola s VJM    Pionierska 20    930 11    Topoľníky      

Základná škola s MŠ, Trakovice 10, 919 33 Trakovice
tel.: 033/743 42 33; e-mail: zstrakovice@gmail.com;
web: http://zstrakovice.edupage.org

MŠ pri ZŠ    Trakovice 362    919 33    Trakovice      
Základná škola    Hlavná ulica 239/87    922 10    Trebatice      
Materská škola    Štúrova ulica 197/53    922 10    Trebatice      
MŠ ako súčasť ZŠ s VJM    Nám. Ľ. Kossutha 500/4    930 13    Trhová Hradská      
Zákl.škola s MŠ s VaVJM    Školská 492    930 13    Trhová Hradská      
Základná škola    Andreja Kubinu 34    917 01    Trnava      
ZŠ pi ZZ Spojenej školy    Andreja Žarnova 11    917 02    Trnava      
Základná škola    Atómová 1    917 01    Trnava      
Praktická škola    Beethovenova 27    917 08    Trnava      
Spojená škola    Beethovenova 27    917 08    Trnava      
Materská škola    Botanická 12    917 08    Trnava      

SOŠ automobilová, Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava
tel.: 033/593 39 21, 033/593 39 26; e-mail: sekretariat@sosatt.sk; web: www.sosatt.sk

Materská škola    Čajkovského 28    917 08    Trnava      
Prakt.škola Spojenej šk    Čajkovského 50    917 08    Trnava      
MŠ Spojenej školy    Čajkovského 50    917 08    Trnava      
Spojená škola    Čajkovského 50    917 08    Trnava      
SOŠ zdravotnícka    Daxnerova 6    917 92    Trnava      
ŠI ako súčasť SOŠ zdrav    Daxnerova 6    917 92    Trnava      
Súkr. SOŠ Gos-Sk    Ferka Urbánka 19    918 10    Trnava      
ZŠ Angely Merici    Halenárska 45    918 07    Trnava      
Materská škola    Hodžova 21    917 01    Trnava      
Základná umelecká škola    Hollého 8    917 01    Trnava      
Súkromná ZUŠ    Hollého 8    917 01    Trnava      
Materská škola    Hollého 8    917 01    Trnava      
Tanečné konzervatórium    Hollého 8    917 01    Trnava      
Jazyk.škola ako s. GYM    Hollého 9    917 26    Trnava      
Gymnázium J.Hollého    Hollého 9    917 26    Trnava      
ŠJ ako súčasť GYM    Hollého 9    917 26    Trnava      
Škol. inter. pri GYM    Hviezdoslavova 10    917 01    Trnava      

Gymnázium Angely Merici, Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava
tel.: 033/551 10 14, 033/551 46 05; e-mail: sekretariat@gamtt.sk; web: www.gamtt.sk

Základná škola    Jána Bottu 27    917 01    Trnava      
ŠI ako s. Šport.gym.    Jána Bottu 31    917 87    Trnava      
Športové gymnázium    Jána Bottu 31    917 87    Trnava      
ŠJ ako súčasť GYM    Jána Bottu 31    917 87    Trnava      
Materská škola    Jiráskova 25    917 02    Trnava      

Pedagogická a soc.akadémia blahoslavenej Laury, Kalinčiakova 24, 917 01 Trnava
tel.: 033/554 51 95, 033/554 50 95, 033/554 59 32; e-mail: zastupca@pasa.sk
web: http://pasa.edupage.sk

Škol. inter. pri GYM    Kalinčiakova 24    917 01    Trnava      
Arcibiskupské gymnázium    Kalinčiakova 24    917 01    Trnava      
SPŠ    Komenského 1    917 31    Trnava      
SOŠ polytechnická    Koniarekova 17    918 50    Trnava      
SOŠ polytechnická    Koniarekova 17    918 50    Trnava      
Základná škola    Kornela Mahra 11    917 08    Trnava      
Materská škola    Kornela Mahra 9    917 08    Trnava      
Obchodná akadémia    Kukučínova 2    917 29    Trnava      
Materská škola    L. van Beethovena 16    917 08    Trnava      
Materská škola    Limbová 4    917 02    Trnava      
Stredná odborná škola    Lomonosovova 6    918 54    Trnava      
SOŠ obchodu a služieb    Lomonosovova 6    918 54    Trnava      
SPŠ stavebná    Lomonosovova 7    917 08    Trnava      
Odborné učilište int.    Lomonosovova 8    918 03    Trnava      
Materská škola    Ľudová 27    917 01    Trnava      
Základná škola    Maxima Gorkého 21    917 02    Trnava      
Materská škola    Murgašova 7    917 01    Trnava      
Základná škola    Nám.Sl.Uč.Tovarišst. 12    917 01    Trnava      
Materská škola    Narcisová 2    917 01    Trnava      
Materská škola    Okružná 19    917 01    Trnava      
Materská škola    Okružná 27    917 01    Trnava      
Materská škola    Ružindolská 8    917 01    Trnava      
ŠI ako súčasť SOŠ el.    Sibírska 1    917 01    Trnava      
SOŠ energetická    Sibírska 1    917 01    Trnava      
Súkromná MŠ Meduška    Spartakovská 10    917 01    Trnava      
Základná škola    Spartakovská 5    917 01    Trnava      
Materská škola    Spartakovská 6    917 01    Trnava      
Špeciálna zákl.škola i.    Spojná 6    917 28    Trnava      
Základná umelecká škola    Štefánikova 2    917 01    Trnava      

SPŠ dopravná, Študentská 23, 918 45 Trnava      
tel.: 033/552 10 85, 033/551 11 61; e-mail: spsdtt@stonline.sk;
 web: www.spsdtt.edupage.org, www.spsdtt.sk

Jazyk.škola ako s. SPŠD    Študentská 23    918 45    Trnava      
Materská škola    Teodora Tekela 1    917 01    Trnava      
Cirk. MŠ sv. Alžbety    Ustianska 11    917 01    Trnava      
Materská škola    V jame 1    917 01    Trnava      
Materská škola    Vajanského 3    917 01    Trnava      
Základná škola    Vančurova 31    917 01    Trnava      
SOŠ poľn. a služ. na v.    Zavarská 9    917 28    Trnava      
Základná škola s MŠ    Ivana Krasku 29    917 05    Trnava-Modranka      
MŠ pri ZŠ    Ivana Krasku 29    917 05    Trnava-Modranka      
Základná škola s VJM    Trstená na Ostrove 128    930 09    Trstená na Ostrove      
Materská škola s VJM    Trstená na Ostrove 128    930 09    Trstená na Ostrove      
MŠ pri ZŠ    Dunajská 940    925 42    Trstice      
MŠ pri ZŠ s VJM    Školská 1072    925 42    Trstice      
Základ.škola s MŠ s VJM    Školská 647    925 42    Trstice      
Základná škola s MŠ    Školská 647    925 42    Trstice      
Súkromné ŠSZČ    Školská 650    925 42    Trstice      
Odborné učilište RDM    Trstín 335    919 05    Trstín      
Špeciálna ZŠ pri RDD    Trstín 345    919 05    Trstín      
MŠ pri ZŠ    Trstín 372    919 05    Trstín      
Základná škola s MŠ    Trstín 457    919 05    Trstín      
Materská škola pri ZŠ    Unín 420    908 46    Unín      
Základná škola s MŠ    Unín 420    908 46    Unín      
Základná škola    Hlavná 428    925 62    Váhovce      
Základná škola s VJM    Hlavná 428    925 62    Váhovce      
Materská škola    Váhovce 116    925 62    Váhovce      
Základná škola s VJM    Hlavná 888    925 32    Veľká Mača      
Základná škola    Hlavná 888    925 32    Veľká Mača      
Materská škola    Hlavná 888    925 32    Veľká Mača      
Materská škola    Veľká Paka 253    930 51    Veľká Paka      
Základná škola    Veľká Paka 253    930 51    Veľká Paka      
Základná škola s VJM    Veľké Blahovo 149    930 01    Veľké Blahovo      
Materská škola s VJM    Veľké Blahovo 98    930 01    Veľké Blahovo      
Materská škola    Jilemnického 748/36    922 07    Veľké Kostoľany      
Základná škola    Školská 5    922 07    Veľké Kostoľany      
Základná škola    Školská 44    922 01    Veľké Orvište      
Materská škola    Školská 44    922 01    Veľké Orvište      
Základná škola    Š. Majora 560    925 22    Veľké Úľany      
Materská škola    Š. Majora 560    925 22    Veľké Úľany      
Materská škola s VJM    Štefana Majora 560/8    925 22    Veľké Úľany      
Základ.škola s VJM    Štefana Majora 8    925 22    Veľké Úľany      
Základná škola s MŠ    Hlavná 382    925 27    Veľký Grob      
MŠ pri ZŠ    Veľký Grob 333    925 27    Veľký Grob      
Obchodná akadémia    Bratislavská 38    932 01    Veľký Meder      
Gymnáz.M.Korvína s VJM    Bratislavská 38    932 12    Veľký Meder      
Základná škola s VJM    Bratislavská 622/38    932 01    Veľký Meder      
Špec. základná škola    Dunajská 51    932 01    Veľký Meder      
Materská škola    Nám. Bélu Bartóka 495/18    932 01    Veľký Meder      

Základná škola J. A. Komenského, Nám. B. Bartóka 497/20, 932 01 Veľký Meder
tel.: 031/555 23 23; e-mail: riaditelka@zsvmeder.edu.sk

Základná umelecká škola    Železničná 16    932 01    Veľký Meder      
Materská škola s VJM    Železničná 7    932 01    Veľký Meder      
Materská škola    Veselé 368    922 08    Veselé      
Základná škola    Veselé 92    922 08    Veselé      
Materská škola s VJM    Hlavná 88    930 02    Vieska      
Materská škola    Nová 598    925 55    Vinohrady nad Váhom      
Základná škola    Vinohrady nad Váhom 347    925 55    Vinohrady nad Váhom      

Základná škola s MŠ, Vlčkovce 1, 919 23 Vlčkovce
tel.: 033/558 40 33; e-mail: riaditel@zsvlckovce.edu.sk;
web: www.zsvlckovce.stranka.info

MŠ pri ZŠ    Vlčkovce 113    919 23    Vlčkovce      
Základná škola s MŠ    Voderady 160    919 42    Voderady      
MŠ ako súčasť ZŠ    Voderady 47    919 42    Voderady      
Materská škola s VJM    Vojka nad Dunajom 219    930 31    Vojka nad Dunajom      
Základná škola s VJM    Hlavná 35    925 05    Vozokany      
Materská škola s VJM    Vozokany 297    925 05    Vozokany      
MŠ ako súčasť ZŠ    Vrádište 226    908 49    Vrádište      
Základná škola s MŠ    Vrádište 226    908 49    Vrádište      
Základná škola s VJM    Školská 204    930 25    Vrakúň      
Materská škola s VJM    Vrakúň 471    930 25    Vrakúň      
Gymnázium J.B.Magina    Beňovského 358/100    922 03    Vrbové      
Základná umelecká škola    Beňovského 371/45    922 03    Vrbové      
Základná škola    Komenského 2    922 03    Vrbové      
Špec. základná škola    Nám.sv.Cyrila a Met. 9    922 03    Vrbové      
Materská škola    Sídlisko 9. mája 322    922 03    Vrbové      
Základná škola    Školská 4    922 03    Vrbové      
ŠI ako súčasť SOŠ    Ul.J.Zigmundíka 334/5    922 03    Vrbové      

Stredná odborná škola, J.Zigmundíka 334/5, 922 03 Vrbové
tel.: 033/771 99 61; e-mail: sou@souvrbove.edu.sk

Základná škola s VJM    Malá 231    930 16    Vydrany      
Základná škola    Malá 231    930 16    Vydrany      
Materská škola s VJM    Vydrany 314    930 16    Vydrany      
MŠ pri ZŠ    Športová 33    919 26    Zavar      
Základná škola s MŠ    Športová 33    919 26    Zavar      
Materská škola    Zeleneč 118    919 21    Zeleneč      
Základná škola    Zeleneč 223    919 21    Zeleneč      
Základná škola s MŠ    Zemianske Sady 162    925 54    Zemianske Sady      
MŠ pri ZŠ    Zemianske Sady 164    925 54    Zemianske Sady      
Základná umelecká škola    Čakanská cesta 3    930 39    Zlaté Klasy      
Špec. základná škola    Čakanská cesta 800/1    930 39    Zlaté Klasy      
Základná škola    Hlavná 25    930 39    Zlaté Klasy      
Materská škola    Poľná cesta 3    930 39    Zlaté Klasy      
Materská škola    Školská 4    930 39    Zlaté Klasy      
Základná škola s VJM    Školská 784/8    930 39    Zlaté Klasy      
Súkromná SOŠ    Trhovisko 776/1    930 39    Zlaté Klasy      
Materská škola    Zvončín 83    919 01    Zvončín      
Základná škola    Žlkovce 250    920 42    Žlkovce      
Materská škola    Žlkovce 250    920 42    Žlkovce      
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave    Nám. J.Herdu 2    917 01    Trnava      
Trnavská univerzita v Trnave    Hornopotočná 23    918 43    Trnava      
Vysoká škola v Sládkovičove    Fučíkova 269    925 21    Sládkovičovo      

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici, Kráľovská 386/11, 909 01 Skalica
tel.: 034/664 70 61-2; e-mail: info@sevs.sk; web: www.sevs.sk