*
Kam do školy?
Náš portál Vám ponúka informácie z oblasti vzdelávania na Slovensku. Nájdete tu vzdelávacie zariadenia od jaslí cez štandardné školy povinnej školskej dochádzky až po alternatívne formy vzdelávania.
* 
Materská škola pri CZŠ    Komenského 64/17    067 81    Belá nad Cirochou      
CZŠ s MŠ    Komenského 64/17    067 81    Belá nad Cirochou      
Základná škola s MŠ    Dlhé nad Cirochou 231    067 82    Dlhé nad Cirochou      
Materská škola pri ZŠ    Dlhé nad Cirochou 493    067 82    Dlhé nad Cirochou      
Materská škola    Hostovice 38    067 35    Hostovice      
Materská škola pri ZŠ    Kalná Roztoka 169    067 72    Kalná Roztoka      
Základná škola s MŠ    Kalná Roztoka 169    067 72    Kalná Roztoka      
Základná škola s MŠ    Klenová 111    067 72    Klenová      
Materská škola pri ZŠ    Klenová 65    067 72    Klenová      
Základná škola s MŠ    Kolonica 121    067 61    Kolonica      
Materská škola pri ZŠ    Kolonica 195    067 61    Kolonica      
Základná škola    Ladomirov 174    067 71    Ladomirov      
Materská škola    Ladomirov 174    067 71    Ladomirov      
Základná škola s MŠ    Pčoliné 113    067 35    Pčoliné      
Materská škola pri ZŠ    Pčoliné 143    067 35    Pčoliné      
Materská škola    Pichne 184    069 01    Pichne      
Základná škola    1. mája 12    069 01    Snina      
Základná škola    Budovate¾ská 1992/9    069 01    Snina      
Súkromné gymnázium    Budovate¾ská 1992/9    069 01    Snina      
Súkromné CŠPP    Budovate¾ská 1992/9    069 01    Snina      
Materská škola    Budovate¾ská 2205/12    069 01    Snina      
Súkromná ZUŠ    Česká 2628/9    069 01    Snina      
Materská škola    Čsl. armády 1590    069 01    Snina      
Materská škola    Dukelských hrdinov 13    069 01    Snina      
Základná škola    Hviezdoslavova 985/20    069 01    Snina      
Základná škola    Komenského 2666/16    069 01    Snina      
Špec. základná škola    Komenského K-5/2655    069 01    Snina      
Materská škola    Kukučínova 2544/7    069 01    Snina      
Odborné učilište int.    Palárikova 1603/2    069 13    Snina      
Materská škola    Palárikova 1630/29    069 01    Snina      
Stred.priemyselná škola    Partizánska 1059    069 01    Snina      
Materská škola    Perečínska 2546/23    069 01    Snina      
Stredná odborná škola    Sládkovičova 2723/120    069 01    Snina      
Základná škola    Študentská 1446/9    069 01    Snina      
Základná umelecká škola    Študentská 1447    069 01    Snina      
Gymnázium    Študentská 4    069 01    Snina      
Cirk.spojená škola -CZŠ    Švermova 10    069 01    Snina      
ŠSZČ pri CZŠ    Švermova 10    069 01    Snina      
Cirk. spoj. škola - Gym    Švermova 10    069 01    Snina      
Cirk. MŠ sv. M. Goretti    Ul. 1. mája 2718/14    069 01    Snina      
Zúkromná ZUŠ    Ul. Hviezdoslavova 985/20    069 01    Snina      
Súkromná materská škola    Vihorlatská 1420/8    069 01    Snina      
Základná škola s MŠ    SNP 412    067 61    Stakčín      
Materská škola pri ZŠ    Ševčenkova 1    067 61    Stakčín      
Materská škola pri ZŠ    Stakčínska Roztoka 23    067 61    Stakčínska Roztoka      
Základná škola s MŠ    Stakčínska Roztoka 24    067 61    Stakčínska Roztoka      
Základná škola s MŠ    Ub¾a 120    067 73    Ub¾a      
Materská škola pri ZŠ    Ub¾a 352    067 73    Ub¾a      
Základná škola s MŠ    Ulič 137    067 67    Ulič      
Materská škola pri ZŠ    Ulič 89    067 67    Ulič      
Základná škola s MŠ    Zboj 176    067 68    Zboj      
Materská škola pri ZŠ    Zboj 176    067 68    Zboj      
Základná škola s MŠ    Sninská 318/16    067 77    Zemplínske Hámre      
Materská škola pri ZŠ    Zemplínske Hámre 147    067 77    Zemplínske Hámre