*
Kam do školy?
Náš portál Vám ponúka informácie z oblasti vzdelávania na Slovensku. Nájdete tu vzdelávacie zariadenia od jaslí cez štandardné školy povinnej školskej dochádzky až po alternatívne formy vzdelávania.
* 
Základná škola    Breznica 105    091 01    Breznica      
Materská škola    Breznica 92    091 01    Breznica      
Materská škola    Brusnica 17    090 31    Brusnica      
Materská škola pri ZŠ    Bukovce 68    090 22    Bukovce      
Základná škola s MŠ    Bukovce 80    090 22    Bukovce      
Materská škola    Duplín 161    091 01    Duplín      
Základná škola    Duplín 67    091 01    Duplín      
Materská škola pri ZŠ    Havaj 21    090 23    Havaj      
Základná škola s MŠ    Havaj 7    090 23    Havaj      
Materská škola    Chotča 29    090 21    Chotča      
Základná škola    Chotča 89    090 21    Chotča      
Materská škola pri ZŠ    Kolbovce 51    090 31    Kolbovce      
Základná škola s MŠ    Kolbovce 8    090 31    Kolbovce      
Materská škola    Kručov 61    090 32    Kručov      
Materská škola pri ZŠ    Lomné 73    090 33    Lomné      
Základná škola s MŠ    Lomné 74    090 33    Lomné      
Základná škola    Miňovce 3    090 32    Miňovce      
Materská škola    Miňovce 72    090 32    Miňovce      
Základná škola    Nižná Oľšava 72    090 32    Nižná Olšava      
Materská škola    Nižná Oľšava 72    090 32    Nižná Olšava      
Materská škola    Staškovce 13    090 23    Staškovce      
Materská škola    Andreja Hlinku 1762/27    091 01    Stropkov      
Stredná odborná škola    Hlavná 6    091 01    Stropkov      
Stredná odborná škola    Hlavná 6    091 01    Stropkov      
Základná škola    Hrnčiarska 795/61    091 01    Stropkov      
CZŠ sv. Petra a Pavla    Hrnčiarska 795/61    091 01    Stropkov      
Stredná odborná škola    Hviezdoslavova 44    091 12    Stropkov      
Základná škola    Konštantínova 1751/64    091 01    Stropkov      

Gymnázium, Konštantínova 1751/64, 091 80 Stropkov
tel.: 054/742 29 86, 0907 976 916, 054/742 37 86; e-mail: skola@gymstrop.edu.sk
web: www.gymstrop.edu.sk

Materská škola    Matice slovenskej 740/7    091 01    Stropkov      
Základná škola    Mlynská 697/7    091 01    Stropkov      
Základná umelecká škola    Športová 833/4    091 01    Stropkov      
Materská škola    Tisinec 121    091 01    Tisinec      
Materská škola pri ZŠ    Turany nad Ondavou 100    090 33    Turany nad Ondavou      
Základná škola s MŠ    Turany nad Ondavou 90    090 33    Turany nad Ondavou      
Základná škola    Vislava 26    090 21    Vislava      
Materská škola    Vislava 61    090 21    Vislava      
Základná škola    Vyšná Olšava 117    090 32    Vyšná Olšava      
Materská škola    Vyšná Olšava 2    090 32    Vyšná Olšava