*
Kam do školy?
Náš portál Vám ponúka informácie z oblasti vzdelávania na Slovensku. Nájdete tu vzdelávacie zariadenia od jaslí cez štandardné školy povinnej školskej dochádzky až po alternatívne formy vzdelávania.
* 
Materská škola pri ZŠ    Bežovce 90    072 53    Bežovce      
Základná škola s MŠ    Bežovce 90    072 53    Bežovce      
Materská škola    Blatné Remety 85    072 44    Blatné Remety      
Základná škola    Blatné Remety 98    072 44    Blatné Remety      
Materská škola    Bunkovce 63    072 44    Bunkovce      
Materská škola    Hlivištia 138    073 01    Hlivištia      
Základná škola    Choňkovce 128    072 63    Choňkovce      
Materská škola    Choňkovce 40    072 63    Choňkovce      
Materská škola    Jenkovce 113    072 52    Jenkovce      
Materská škola pri ZŠ    Krčava 184    072 51    Krčava      
Základná škola s MŠ    Krčava 184    072 51    Krčava      
Materská škola    Lekárovce 305    072 54    Lekárovce      
Základná škola    Lekárovce 305    072 54    Lekárovce      
Materská škola    Podhoroď 107    072 64    Podhoroď      
Základná škola    Podhoroď 17    072 64    Podhoroď      
Základná škola s MŠ    Porúbka 20    072 61    Porúbka      
Materská škola pri ZŠ    Porúbka 40    072 61    Porúbka      
Materská škola    Remetské Hámre 265    072 41    Remetské Hámre      
Základná škola    Remetské Hámre 27    072 41    Remetské Hámre      
Materská škola    Gagarinova 916/2A    073 01    Sobrance      
Základná škola    Komenského 12    073 01    Sobrance      
Základná škola    Komenského 6    073 01    Sobrance      

Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, 073 01 Sobrance
tel.: 056/652 24 64; e-mail: gsobrance.edu.sk; web: www.gsorance.edupage.sk
      
Spoj.škola - SOŠ a OA    Nám.slobody 12    073 01    Sobrance      
Základná umelecká škola    Štefánikova 22    073 01    Sobrance      
Špeciálna zákl.škola    Tyršova 1    073 01    Sobrance      
Materská škola    Tibava 33    073 01    Tibava      
Základná škola    Úbrež 141    072 42    Úbrež      
Materská škola    Úbrež 42    072 42    Úbrež      
Základná škola    Vežké Revištia 24    072 43    Vežké Revištia      
Materská škola    Vežké Revištia 32    072 43    Vežké Revištia      
Základná škola    Vyšná Rybnica 138    072 41    Vyšná Rybnica      
Materská škola    Vyšná Rybnica 70    072 41    Vyšná Rybnica      
Materská škola    Vyšné Remety 113    072 41    Vyšné Remety      
Základná škola    Záhor 148    072 53    Záhor      
Materská škola    Záhor 70    072 53    Záhor