*
Kam do školy?
Náš portál Vám ponúka informácie z oblasti vzdelávania na Slovensku. Nájdete tu vzdelávacie zariadenia od jaslí cez štandardné školy povinnej školskej dochádzky až po alternatívne formy vzdelávania.
* 
Materská škola    Arnutovce 11    053 13    Arnutovce      
Materská škola    Betlanovce 23    053 15    Betlanovce      
Základná škola    Bystrany 13    053 62    Bystrany      
Materská škola    Bystrany 49    053 62    Bystrany      
Materská škola    Bystrany 98    053 62    Bystrany      
Materská škola    Danišovce 21    053 22    Danišovce      
Základná škola s MŠ    Levočská 53    053 01    Harichovce      
Materská škola pri ZŠ    Staničná 20    053 01    Harichovce      
Materská škola    Hincovce 28    053 63    Hincovce      
Súkromné gymnázium    Bindt 20    053 32    Hnilčík      
Materská škola    Hnilčík 38    053 32    Hnilčík      
Základná škola    Hnilec 78    053 75    Hnilec      
Materská škola    Hnilec 78    053 75    Hnilec      
Základná škola s MŠ    Hlavná 369    053 15    Hrabušice      
Materská škola I.pri ZŠ    Hlavná 369/91    053 15    Hrabušice      
Špec. základná škola    Hviezdoslavova 164    053 15    Hrabušice      
Materská škola IIpri ZŠ    Zimná 413    053 15    Hrabušice      
Základná škola    Chrasť nad Hornádom 44    053 63    Chrasť nad Hornádom      
Materská škola    Chrasť nad Hornádom 44    053 63    Chrasť nad Hornádom      
Materská škola    Iliašovce 155    053 11    Iliašovce      
Základná škola    Iliašovce 29    053 11    Iliašovce      
Základná škola    Jamník 184    053 22    Jamník      
Materská škola    Jamník 185    053 22    Jamník      
Základná škola    Kaľava 5    053 42    Kaľava      
Materská škola    Kaľava 64    053 42    Kaľava      
Materská škola    Kolinovce 106    053 42    Kolinovce      
Špeciálna zákl.škola    Hlavná 3    053 42    Krompachy      
Materská škola    Hlavná 3    053 42    Krompachy      

Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy
e-mail: gymkromp@gmail.com; web: www.gymkromp.edu.sk

Základná škola    Maurerova 14    053 42    Krompachy      
Súkr.stredná odb.škola    Maurerova 55    053 42    Krompachy      
Základná umelecká škola    Nám. slobody 8    053 42    Krompachy      
Materská škola    Robotnícka 3    053 42    Krompachy      
Materská škola    SNP 44    053 42    Krompachy      
Základná škola    SNP 47    053 42    Krompachy      
Základná škola    Zemanská 2    053 42    Krompachy      
Materská škola    Nábrežná 9    053 13    Letanovce      
Materská škola    Slovenského raja 124    053 13    Letanovce      
Špec. základná škola    Slovenského raja 16    053 13    Letanovce      
Cirkevná základná škola    Školská 55    053 13    Letanovce      
Materská škola    Lieskovany 50    053 21    Lieskovany      
Špec. základná škola    Michalská 39    053 21    Markušovce      
Základná škola s MŠ    Školská 16    053 21    Markušovce      
Materská škola pri ZŠ    Školská 18    053 21    Markušovce      
Základná škola    Matejovce nad Hornádom 9    053 21    Matejovce nad Hornádom      
Materská škola    Matejovce nad Hornádom 97    053 21    Matejovce nad Hornádom  
Špeciálna ZŠ pri RC    Biele Vody 265    053 76    Mlynky      
ZŠ pri RC    Biele Vody 265    053 76    Mlynky      
Základná škola s MŠ    Biele Vody 266    053 76    Mlynky      
Materská škola pri ZŠ    Biele Vody 266    053 76    Mlynky      
Materská škola    Odorín 65    053 22    Odorín      
Základná škola    Odorín 65    053 22    Odorín      
Materská škola    Lúčna 3    053 61    Olcnava      
Základná škola    Lúčna 3    053 61    Olcnava      
Základná škola s MŠ    Poráč 125    053 23    Poráč      
Materská škola pri ZŠ    Poráč 125    053 23    Poráč      
Materská škola    5RPII    053 23    Rudňany      
Materská škola    Rudňany 253    053 23    Rudňany      
Špec. základná škola    Zimné 83    053 23    Rudňany      
Odborné učilište    Zimné 83    053 23    Rudňany      
Základná škola    Zimné 96    053 23    Rudňany      
Materská škola    Slatvina 165/63    053 61    Slatvina      
Materská škola    Slovinky 591    053 40    Slovinky      
Základná škola    Slovinky 71    053 40    Slovinky      
Základná škola    Komenského 3    053 11    Smižany      
Materská škola    Komenského 5    053 11    Smižany      
Základná umelecká škola    Nám. M. Pajdušáka 390    053 11    Smižany      
Materská škola    Ružová 9    053 11    Smižany      
Cirkevná základná škola    Smreková 38    053 11    Smižany      
Materská škola    Zelená 1    053 11    Smižany      
Materská škola    E. M. Šoltésovej 27    052 01    Spišská Nová Ves      
Stredná odborná škola    Filinského 7    052 01    Spišská Nová Ves      
Praktická škola    Gaštanova ul. č. 11    052 01    Spišská Nová Ves      
Špec. ZŠ sv.M.M.Kolbeho    Gaštanova ul. č. 11    052 01    Spišská Nová Ves      
Materská škola    Gorazdova 28    052 01    Spišská Nová Ves      
Základná škola    Hutnícka 16    052 01    Spišská Nová Ves      
Praktická škola pri ŠZŠ    Hviezdoslavova 25    052 01    Spišská Nová Ves      
Materská škola    Hviezdoslavova 33    052 01    Spišská Nová Ves      

SPŠ strojnícka, Hviezdoslavova 6, 052 01 Spišská Nová Ves
tel.: 053/446 62 49, 053/446 63 08; e-mail: skola@strojsnv.sk; web: www.strojsnv.sk
     
Materská škola    I. Krasku 3    052 01    Spišská Nová Ves      
Základná škola    Ing. Kožucha 7    052 01    Spišská Nová Ves      
Základná umelecká škola    J. Fabiniho 1    052 01    Spišská Nová Ves      
Špec. základná škola    J. Fabiniho 2    052 01    Spišská Nová Ves      
Materská škola    J. Hanulu 6    052 01    Spišská Nová Ves      
ZŠ pri zdravot. zariad.    Jána Jánskeho 1    052 01    Spišská Nová Ves      
Gymnázium    Javorová 16    052 01    Spišská Nová Ves      
Jazyková škola pri gymn    Javorová 16    052 01    Spišská Nová Ves      
Základná škola    Komenského 2    052 01    Spišská Nová Ves      
Materská škola    Komenského 25    052 05    Spišská Nová Ves      
Základná škola    Levočská 11    052 01    Spišská Nová Ves      
Základná škola    Lipová 13    052 01    Spišská Nová Ves      
Materská škola    Lipová 21    052 01    Spišská Nová Ves      
Materská škola    m. č. Novoveská Huta 147    053 31    Spišská Nová Ves      
Stred.priemyselná škola    Markušovská cesta 2    052 01    Spišská Nová Ves      
SOŠ stavebná    Markušovská cesta 4    052 01    Spišská Nová Ves      
SOŠ stavebná    Markušovská cesta 4    052 01    Spišská Nová Ves      
ZŠ sv. Cyrila a Metoda    Markušovská cesta 8    052 01    Spišská Nová Ves      
Základná škola    Nad Medzou 1    052 01    Spišská Nová Ves      
Materská škola    P. Jilemnického 2    052 01    Spišská Nová Ves      
Materská škola    Potočná 9    052 01    Spišská Nová Ves      
SOŠ hotel.služ. a obch.    Radničné námestie 1    052 01    Spišská Nová Ves      
Cirkevne gymnázium    Radničné námestie 271/8    052 01    Spišská Nová Ves      
Materská škola    S. Tomášika 5    052 01    Spišská Nová Ves      
Materská škola    Slovenská 14    052 01    Spišská Nová Ves      
Spoj.škola - SOŠP, OA    Stojan 1    052 01    Spišská Nová Ves      
Materská škola    Stolárska 2    052 01    Spišská Nová Ves      

Gymnázium, Školská 7, 052 01 Spišská Nová Ves
tel.: 053/442 32 17; e-mail: skola@gymsnv.sk; web: www.gymsnv.sk
    
Základná škola    Z. Nejedlého 2    052 05    Spišská Nová Ves      
Materská škola    Z. Nejedlého 5    052 01    Spišská Nová Ves      
Materská škola    Kostolná 271    052 01    Spišské Tomášovce      
ZŠ sv. Michala    Školská 1    052 01    Spišské Tomášovce      
Materská škola    Školská 1    052 01    Spišské Tomášovce      
Cirk.zákl.umelec.škola    Komenského 6    053 61    Spišské Vlachy      
Cirkevná základná škola    Komenského 6    053 61    Spišské Vlachy      
Základná škola    Komenského 6    053 61    Spišské Vlachy      
Špec. základná škola i.    Partizánska 13    053 61    Spišské Vlachy      
Materská škola    SNP 1    053 61    Spišské Vlachy      
Základná škola    SNP 13    053 61    Spišské Vlachy      
Materská škola    Spišský Hrušov 217    053 63    Spišský Hrušov      
Základná škola    Spišský Hrušov 264    053 63    Spišský Hrušov      
Materská škola    Teplička 49    052 01    Teplička      
Základná škola    Teplička 49    052 01    Teplička      
Materská škola    Vítkovce 20    053 63    Vítkovce      
Základná škola    Vítkovce 53    053 63    Vítkovce      
Materská škola pri ZŠ    Vojkovce 112    053 61    Vojkovce      
Základná škola s MŠ    Vojkovce 112    053 61    Vojkovce      
Materská škola    Žehra 10    053 61    Žehra      
Materská škola    Žehra 48    053 61    Žehra