*
Kam do školy?
Náš portál Vám ponúka informácie z oblasti vzdelávania na Slovensku. Nájdete tu vzdelávacie zariadenia od jaslí cez štandardné školy povinnej školskej dochádzky až po alternatívne formy vzdelávania.
* 
Materská škola pri ZŠ    Čirč 71    065 42    Čirč      
Základná škola s MŠ    Čirč 71    065 42    Čirč      
Materská škola    Forbasy 16    065 01    Forbasy      

ZŠ s MŠ Kráľovnej Pokoja, Haligovce 24, 065 34 Haligovce      
tel.: 052/439 71 68; e-mail: zs-kp@zshaligovce.edu.sk;
web: www.zskphaligovce.edupage.org

MŠ pri ZŠ Kráľovnej Pokoja, Haligovce 24, 065 34 Haligovce      
Materská škola pri ZŠ    Hniezdne 234    065 01    Hniezdne      
Základná škola s MŠ    Hniezdne 244    065 01    Hniezdne      
Materská škola pri ZŠ    Hromoš 119    065 45    Hromoš      
Základná škola s MŠ    Hromoš 29    065 45    Hromoš      
Materská škola pri ZŠ    Chmeľnica 58    064 01    Chmeľnica      
Základná škola s MŠ    Chmeľnica 58    064 01    Chmeľnica      
Základná škola s MŠ    Jakubany 151    065 12    Jakubany      
Materská škola    Jakubany 211    065 12    Jakubany      
Materská škola pri ZŠ    Jarabina 212    065 31    Jarabina      
Základná škola s MŠ    Jarabina 258    065 31    Jarabina      
Základná škola s MŠ    Kamienka 113    065 32    Kamienka      
Materská škola pri ZŠ    Kamienka 34    065 32    Kamienka      
Materská škola pri ZŠ    Kolačkov 31    065 11    Kolačkov      
Základná škola s MŠ    Kolačkov 31    065 11    Kolačkov      
Materská škola pri ZŠ    Kyjov 121    065 48    Kyjov      
Základná škola s MŠ    Kyjov 55    065 48    Kyjov      
Materská škola pri ZŠ    Lesnica 118    065 33    Lesnica      
Základná škola s MŠ    Lesnica 148    065 33    Lesnica      
Materská škola pri ZŠ    Litmanová 10    065 31    Litmanová      
Základná škola s MŠ    Litmanová 11    065 31    Litmanová      
Základná škola s MŠ    Lomnička 29    065 03    Lomnička      
Materská škola pri ZŠ    Lomnička 68    065 03    Lomnička      
Materská škola pri ZŠ    Ľubotín 262    065 41    Ľubotín      
Základná škola s MŠ    Školská 2    065 41    Ľubotín      
Materská škola pri ZŠ    Malý Lipník 102    065 46    Malý Lipník      
Základná škola s MŠ    Malý Lipník 70    065 46    Malý Lipník      
Základná škola s MŠ    Mníšek nad Popradom 136    065 22  Mníšek nad Popradom 
Materská škola pri ZŠ    Mníšek nad Popradom 64    065 22    Mníšek nad Popradom 
Materská škola pri ZŠ    Nižné Ružbachy 45    065 02    Nižné Ružbachy      
Základná škola s MŠ    Nižné Ružbachy 45    065 02    Nižné Ružbachy      
Materská škola pri ZŠ    Nová Ľubovňa 353    065 11    Nová Ľubovňa      
Základná škola s MŠ    Nová Ľubovňa 493    065 11    Nová Ľubovňa      
Základná škola s MŠ    Orlov 5    065 43    Orlov      
Materská škola pri ZŠ    Orlov 6    065 43    Orlov      
Základná škola s MŠ    Školská 93    065 44    Plaveč      
Materská škola pri ZŠ    Školská 93    065 44    Plaveč      
Základná škola s MŠ    Plavnica 244    065 45    Plavnica      
Materská škola pri ZŠ    Plavnica 252    065 45    Plavnica      
Stredná odborná škola    Kláštorná 2    065 03    Podolínec      
ŠZŠ in. sv.K.Hofbauera    Kláštorná 2    065 03    Podolínec      
Materská škola pri ZŠ    Školská 1    065 03    Podolínec      
Základná škola s MŠ    Školská 2    065 03    Podolínec      
Gymnázium T. Vansovej    17. novembra 6    064 01    Stará Ľubovňa      
Stredná odborná škola    Jarmočná 108    064 01    Stará Ľubovňa      
Stredná odborná škola    Jarmočná 108    064 01    Stará Ľubovňa      
Obchodná akadémia    Jarmočná 132    064 01    Stará Ľubovňa      
Základná škola    Komenského 6    064 01    Stará Ľubovňa      
Špec. základná škola    Levočská 22    064 01    Stará Ľubovňa      
Praktická škola    Levočská 22    064 01    Stará Ľubovňa      
Odborné učilište int.    Levočská 24    064 01    Stará Ľubovňa      
Stredná odborná škola    Levočská 40    064 01    Stará Ľubovňa      
Základná škola    Levočská 6    064 01    Stará Ľubovňa      
Základná umelecká škola    Okružná 9    064 01    Stará Ľubovňa      
Základná škola    Podsadek 140    064 01    Stará Ľubovňa      
Súkromná ZUŠ    Štúrova 3    064 01    Stará Ľubovňa      
Zákl.šk. sv. Cyr.a Met.    Štúrova 383/3    064 01    Stará Ľubovňa      
Cirk. gym. sv. Mikuláša    Štúrova 383/3    064 01    Stará Ľubovňa      
Materská škola    Vsetínska 36    064 01    Stará Ľubovňa      
Základná škola    Za vodou 14    064 01    Stará Ľubovňa      
Materská škola    Stráňany 70    065 33    Stráňany      
Základná škola s MŠ    Sulín 81    065 46    Sulín      
Materská škola pri ZŠ    Sulín 81    065 46    Sulín      
Materská škola    Šambron 103    065 45    Šambron      
Základná škola s MŠ    Šarišské Jastrabie 270    065 48    Šarišské Jastrabie      
Materská škola pri ZŠ    Šarišské Jastrabie 271    065 48    Šarišské Jastrabie      
Základná škola s MŠ    Údol 55    065 45    Údol      
Materská škola pri ZŠ    Údol 55    065 45    Údol      
MŠpri ZŠ sv.J.Krstiteľa    Veľká Lesná 16    065 34    Veľká Lesná      
ZŠ s MŠ sv.J.Krstiteľa    Veľká Lesná 16    065 34    Veľká Lesná      
Materská škola pri ZŠ    Veľký Lipník 199    065 33    Veľký Lipník      
Základná škola s MŠ    Veľký Lipník 45    065 33    Veľký Lipník      
Materská škola pri ZŠ    Vislanka 62    065 41    Vislanka      
Základná škola s MŠ    Vislanka 78    065 41    Vislanka      
Materská škola pri ZŠ    Vyšné Ružbachy 330    065 02    Vyšné Ružbachy      
Základná škola s MŠ    Vyšné Ružbachy 330    065 02    Vyšné Ružbachy