*
Kam do školy?
Náš portál Vám ponúka informácie z oblasti vzdelávania na Slovensku. Nájdete tu vzdelávacie zariadenia od jaslí cez štandardné školy povinnej školskej dochádzky až po alternatívne formy vzdelávania.
* 
Materská škola    Cernina 29    090 16    Cernina      
Základná škola    Cernina 30    090 16    Cernina      
Základná škola    Budovateľská 20    087 01    Giraltovce      
Gymnázium    Dukelská 30    087 01    Giraltovce      
Súkr. stred. odb. škola    Dukelská 33    087 01    Giraltovce      
Súkromná ZŠ    Dukelská 33    087 01    Giraltovce      
Základná umelecká škola    Dukelská 53    087 01    Giraltovce      
Materská škola    Dukelská 62    087 01    Giraltovce      
Špec. základná škola    Kpt. Nálepku 122    087 01    Giraltovce      
Praktická škola    Kpt. Nálepku 122    087 01    Giraltovce      
Materská škola    Hrabovčík 15    090 41    Hrabovčík      
Materská škola    Kalnište 31    087 01    Kalnište      
Základná škola    Kalnište 91    087 01    Kalnište      
Materská škola    Kapišová 89    090 01    Kapišová      
Základná škola    Kračúnovce 162    087 01    Kračúnovce      
Materská škola    Kračúnovce 209    087 01    Kračúnovce      
Materská škola    Krajná Poľana 24    090 05    Krajná Poľana      
Základná škola    Krajná Poľana 38    090 05    Krajná Poľana      
Materská škola    Kružlová 101    090 02    Kružlová      
Základná škola    Kružlová 103    090 02    Kružlová      
Základná škola    Kuková 33    086 44    Kuková      
Materská škola    Kuková 53    086 44    Kuková      
Základná škola    Kurimka 97    090 16    Kurimka      
Základná škola    Ladomirová 32    090 03    Ladomirová      
Materská škola    Ladomirová 32    090 03    Ladomirová      
Základná škola    Lúčka 92    087 01    Lúčka      
Materská škola    Lúčka 92    087 01    Lúčka      
Materská škola    Mestisko 34    090 41    Mestisko      
Základná škola    Mestisko 34    090 41    Mestisko      
Základná škola    Nižný Mirošov 56    090 11    Nižný Mirošov      
Materská škola    Okrúhle 131    090 42    Okrúhle      
Základná škola    Okrúhle 3    090 42    Okrúhle      
Materská škola    Radoma 109    090 42    Radoma      
Základná škola    Radoma 99    090 42    Radoma      
Materská škola    Rovné 37    090 16    Rovné      
Základná škola    Rovné 52    090 16    Rovné      
Základná škola    Roztoky 61    090 11    Roztoky      
Materská škola    Stročín 86    090 41    Stročín      
Materská škola    8. mája 31    089 01    Svidník      
Základná škola    8. mája 640/39    089 01    Svidník      
Stredná odborná škola    Bardejovská 715/18    089 01    Svidník      
Stredná odborná škola    Bardejovská 715/18    089 01    Svidník      
Spojená škola - OA    Centrálna 464    089 01    Svidník      
Spojená škola - ZŠ    Centrálna 464/2    089 01    Svidník      
Súkromná ŠZŠ    Dezidera Millyho 448/1    089 01    Svidník      
Materská škola    Gen. Svobodu 29    089 01    Svidník      
Základná škola    Karpatská 803/11    089 01    Svidník      
Gymnázium dukl. hrdinov    Komenského 16    089 24    Svidník      
Základná škola    Komenského 22    089 01    Svidník      
Základná umelecká škola    Komenského 62    089 01    Svidník      
Materská škola    Ľ. Štúra 23    089 01    Svidník      
Špec. základná škola i.    Partizánska 52    089 01    Svidník      
Špec. materská škola i.    Partizánska 52    089 01    Svidník      
Praktická škola intern.    Partizánska 52    089 01    Svidník      
Stredná odborná škola    Pionierska 361/4    089 01    Svidník      
ŠSZČ pri CZŠ    Soviet. hrdinov 819/111    089 01    Svidník      
CZŠ sv. Juraja    Soviet. hrdinov 819/111    089 01    Svidník      

SPŠ odevná, Sovietskych hrdinov 369/24, 089 01 Svidník
tel.: 054/788 18 10; e-mail: spso.svidnik@gmail.com; web: www.spsosvid.edu.sk

Gymnázium Matky Terezy    Sovietskych hrdinov 80    089 01    Svidník      
SOŠ zdravotnícka    Sovietskych hrdinov 80    089 01    Svidník      
Materská škola    Šarišský Štiavnik 29    090 42    Šarišský Štiavnik      
Základná škola    Šarišský Štiavnik 29    090 42    Šarišský Štiavnik      
Materská škola    Valkovce 51    090 42    Valkovce      
Základná škola    Vyšný Mirošov 44    090 11    Vyšný Mirošov      
Materská škola    Vyšný Mirošov 44    090 11    Vyšný Mirošov      
Materská škola    Vyšný Orlík 84    090 11    Vyšný Orlík      
Základná škola    Vyšný Orlík 84    090 11    Vyšný Orlík      
Materská škola    Železník 69    087 01    Železník      
Základná škola    Železník 88    087 01    Železník      
Základná škola    Želmanovce 26    086 44    Želmanovce      
Materská škola    Želmanovce 27    086 44    Želmanovce