*
Kam do školy?
Náš portál Vám ponúka informácie z oblasti vzdelávania na Slovensku. Nájdete tu vzdelávacie zariadenia od jaslí cez štandardné školy povinnej školskej dochádzky až po alternatívne formy vzdelávania.
* 
Základná škola    Školská 281    908 85    Brodské      
Materská škola    Školská 919    908 85    Brodské      
Základná škola    Dubovce 3    908 62    Dubovce      
Materská škola    Dubovce 49    908 62    Dubovce      
Základná umelecká škola    Čsl. armády 1207    908 45    Gbely      
Špec. základná škola    Čsl. armády 1207    908 45    Gbely      
Základná škola s MŠ    Pionierska 697    908 45    Gbely      

SOŠ elektrotechnická, Učňovská 700/6, 908 45 Gbely
tel.: 034/662 12 29; e-mail: sougbely@zupa-tt.sk; web: www.sougbely.edu.sk

ŠI ako súčasť SOŠ elek.    Učňovská 700    908 45    Gbely      
SOŠ elektrotechnická    Učňovská 700    908 45    Gbely      
MŠ pri ZŠ    Záhumenice 663    908 45    Gbely      
Základná umelecká škola    Bernolákova 3    908 51    Holíč      
Stredná odborná škola    Bernolákova 383/10    908 51    Holíč      
Základná škola    Bernolákova 5    908 51    Holíč      
Špec. základná škola    Kátovská 37    908 51    Holíč      
Materská škola    Lúčky 14    908 51    Holíč      
SOŠ obchodu a služieb    Nám. sv. Martina 5    908 51    Holíč      
Str.priemyselná škola    Nám. sv. Martina 5    908 51    Holíč      
SOŠ obchodu a služieb    Nám. sv. Martina 5    908 51    Holíč      
Základná škola    Školská 2    908 51    Holíč      
Materská škola    Kátov 155    908 49    Kátov      
Základná škola    Sasinkova 530    908 48    Kopčany      
Materská škola    Štefánikovo nám. 610    908 48    Kopčany      
Materská škola pri ZŠ    Letničie 190    908 44    Letničie      
Základná škola s MŠ    Letničie 190    908 44    Letničie      
Materská škola    Lopašov 39    908 63    Lopašov      
Materská škola    Mokrý Háj 5    908 65    Mokrý Háj      
Materská škola    Oreské 111    908 63    Oreské      
Materská škola    Petrova Ves 293    908 44    Petrova Ves      
Základná škola    Petrova Ves 90    908 44    Petrova Ves      
Základná škola    Popudinské Močidľany 1    908 61    Popudinské Močidľany      
Materská škola    Popudinské Močidľany 1    908 61    Popudinské Močidľany      
Základná škola s MŠ    Prietržka 92    908 49    Prietržka      
MŠ pri ZŠ    Prietržka 92    908 49    Prietržka      
MŠ pri ZŠ    Radimov 38    908 47    Radimov      
ZŠ s MŠ    Radimov 38    908 47    Radimov      
Materská škola    Radošovce 13    908 63    Radošovce      
Základná škola    Radošovce 338    908 63    Radošovce      
Spojená škola    Jatočná 4    909 01    Skalica      
ZŠ pri ZZ ako súčasť SŠ    Koreszkova 9    909 01    Skalica      
Základná umelecká škola    Kráľovská 16    909 01    Skalica      
SOŠ zdravotnícka    Lichardova 1    909 01    Skalica      
Súkromná základná škola    Lichardova 1    909 01    Skalica      
Súkr. SOŠ VIA HUMANA    Mallého 2    908 51    Skalica      
Súkr. jazyková škola    Mallého 2    909 01    Skalica      
Základná škola    Mallého 2    909 01    Skalica      
Súkr. ŠI ako súčasť SOŠ    Mallého 2    908 51    Skalica      
Materská škola    Nám. slobody 10    909 01    Skalica      
Gymnázium F.V.Sasinka    Nám. slobody 3    909 01    Skalica      
ŠJ ako súčasť GYM F.V.S    Nám. slobody 5    909 01    Skalica      
SOŠ strojnícka    Pplk. Pľjušťa 29    909 01    Skalica      
Súkr. špec. MŠ    Sídl. gen. L.Svobodu 31    909 01    Skalica      
Základná škola    Strážnická 1    909 01    Skalica      
Súkromná MŠ Slniečko    Tr. Dr.Vl.Clementisa 59    909 01    Skalica      
Základná škola    Vajanského 2    909 01    Skalica      
Materská škola pri ZŠ    Unín 420    908 46    Unín      
Základná škola s MŠ    Unín 420    908 46    Unín      
MŠ ako súčasť ZŠ    Vrádište 226    908 49    Vrádište      
Základná škola s MŠ    Vrádište 226    908 49    Vrádište      

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici, Kráľovská 386/11, 909 01 Skalica
tel.: 034/664 70 61-2; e-mail: info@sevs.sk; web: www.sevs.sk