*
Základná škola Sekule 
Materská škola    Smuha 1    908 77    Borský Mikuláš      
Základná škola    Záhorácka 919    908 77    Borský Mikuláš      
MŠ pri ZŠ    Hviezdoslavova 215    908 79    Borský Svätý Jur      
Základná škola s MŠ    Hviezdoslavova 215    908 79    Borský Svätý Jur      
Základná škola s MŠ    Cerová 277    906 33    Cerová      
MŠ pri ZŠ    Cerová 277    906 33    Cerová      
Základná škola    Školská 285    908 43    Čáry      
Materská škola    ul. M. Kollára 447    908 43    Čáry      
Základná škola    Častkov 130    906 04    Častkov      
Materská škola    Častkov 96    906 04    Častkov      
Základná škola    Dojč 137    906 02    Dojč      
Materská škola    Dojč 139    906 02    Dojč      
Základná škola    Športová 259    906 31    Hlboké      
Materská škola    Športová 260    906 31    Hlboké      
MŠ pri ZŠ    Hradište pod Vrátnom 44    906 12    Hradište pod Vrátnom      
Základná škola s MŠ    Hradište pod Vrátnom 44    906 12    Hradište pod Vrátnom      
Základná škola    Školská 1    906 32    Jablonica      
Materská škola    Školská 759    906 32    Jablonica      
Základná škola    Koválov 216    906 03    Koválov      
Materská škola    Koválov 216    906 03    Koválov      
Základná škola s MŠ    Nová 203    908 78    Kuklov      
MŠ pri ZŠ    Nová 203    908 78    Kuklov      
Materská škola    Dr. Štefana Heska 921    908 01    Kúty      
Základná škola    Školská 694    908 01    Kúty      
MŠ pri ZŠ    Lakšárska Nová Ves 284    908 76    Lakšárska Nová Ves      
Základná škola s MŠ    Lakšárska Nová Ves 397    908 76    Lakšárska Nová Ves      
Materská škola    Moravský Svätý Ján 339    908 71    Moravský Svätý Ján      
MŠ pri ZŠ    Výhony 11    906 12    Osuské      
Základná škola s MŠ    Výhony 11    906 12    Osuské      
MŠ pri ZŠ    Plavecký Peter 179    906 35    Plavecký Peter      
Základná škola s MŠ    Plavecký Peter 89    906 35    Plavecký Peter      
Základná škola    Prietrž 138    906 11    Prietrž      
Materská škola    Prietrž 139    906 11    Prietrž      
Základná škola    Prievaly 139    906 34    Prievaly      
Materská škola    Prievaly 187    906 34    Prievaly      
Materská škola    Rohov 46    906 04    Rohov      
Materská škola    Sekule 119    908 80    Sekule      
Základná umelecká škola    Sekule 119    908 80    Sekule      
Základná škola    Sekule 119    908 80    Sekule      
Spojená škola    Brezová 1    905 01    Senica      
Prakt. škola Spoj.školy    Brezová 1    905 01    Senica      
Gymnázium L.Novomeského    Dlhá 1037/12    905 40    Senica      
ŠJ ako súčasť GYM    Dlhá 1037/12    905 40    Senica      
Obchodná akadémia    Dlhá 256/10    905 80    Senica      
Súkr. SOŠ podnikania    Hollého 1380    905 01    Senica      
Základná škola    J. Mudrocha 1343/19    905 01    Senica      
Základná škola    Komenského 959    905 01    Senica      
Materská škola    L. Novomeského 1209/2    905 01    Senica      
Základná škola    Sadová 620    905 01    Senica      
Stredná odborná škola    V. P. Tótha 31    905 01    Senica      
Stredná odborná škola    V. P. Tótha 31    905 01    Senica      
Základná škola    V. P. Tótha 32    905 01    Senica      
Základná umelecká škola    Vajanského 27/4    905 01    Senica      
MŠ pri ZŠ    Smolinské 407    908 42    Smolinské      
Základná škola s MŠ    Smolinské 407    908 42    Smolinské      
ZŠ pri zdravot.zariad.    Smrdáky 1    906 03    Smrdáky      
Základná škola    Školská 33    906 03    Smrdáky      
Materská škola    Školská 34    906 03    Smrdáky      
Základná škola    Sobotište 317    906 05    Sobotište      
Materská škola    Sobotište 350    906 05    Sobotište      
Základná škola    Šajdíkove Humence 102    906 07    Šajdíkove Humence      
Materská škola    Šajdíkove Humence 206    906 07    Šajdíkove Humence      
Základná škola    Hviezdoslavova 1462    908 41    Šaštín - Stráže      
Základná umelecká škola    Jána Hollého 654    908 41    Šaštín - Stráže      

Gymnázium, Kláštorné nám. 1295, 908 41 Šaštín - Stráže
tel.: 034/659 27 18; e-mail: gjb.sastin@centrum.sk; web: www.gymsastin.edupage.org

Materská škola    M. Nešpora 1365    908 41    Šaštín - Stráže      
Základná škola    Štúrova 1115    908 41    Šaštín - Stráže      
Špec. základná škola    Štúrova 573    908 41    Šaštín - Stráže      
Základná škola s MŠ    Štefanov 329    906 45    Štefanov      
MŠ pri ZŠ    Štefanov 347    906 45    Štefanov