*
Kam do školy?
Náš portál Vám ponúka informácie z oblasti vzdelávania na Slovensku. Nájdete tu vzdelávacie zariadenia od jaslí cez štandardné školy povinnej školskej dochádzky až po alternatívne formy vzdelávania.
* 
Materská škola    Komenského 1    900 27    Bernolákovo      
Základná umelecká škola    Komenského 3    900 27    Bernolákovo      
Základná škola    Komenského 3    900 27    Bernolákovo      
Škol. inter. pri GYM    Svätoplukova 38    900 27    Bernolákovo      
Súkromné gymnázium    Svätoplukova 38    900 27    Bernolákovo      
Spojená škola - SPPŠ    Svätoplukova 38    900 27    Bernolákovo      
Materská škola    Antona Vosátka 2    900 82    Blatné      
Základná škola    Šarfická 301    900 82    Blatné      
Materská škola    Boldog 76    925 26    Boldog      
Materská škola pri ZŠ    Hlavná 111    900 83    Čataj      
Základná škola s MŠ    Hlavná 113    900 83    Čataj      
Materská škola    Brezová 787/27    900 42    Dunajská Lužná      
Základná škola    Školská 257    900 42    Dunajská Lužná      
Základná umelecká škola    Školská 257    900 42    Dunajská Lužná      
Základná škola    Hamuliakovo 134    900 43    Hamuliakovo      
Materská škola    Hamuliakovo 239    900 43    Hamuliakovo      
Materská škola    Hrubá Borša 73    925 23    Hrubá Borša      
Základná škola s VJM    Hlavná 19    925 25    Hrubý Šúr      
Základná škola    Hlavná 19    925 25    Hrubý Šúr      
Materská škola    Hlavná 20    925 25    Hrubý Šúr      
Materská škola pri ZŠ    Pezinská 9    900 25    Chorvátsky Grob      
Základná škola s MŠ    Školská 4    900 25    Chorvátsky Grob      
Materská škola pri ZŠ    Školská 6    900 25    Chorvátsky Grob      
Materská škola    Igram 27    900 84    Igram      
Základná škola    Igram 30    900 84    Igram      
Materská škola    Hviezdoslavova 1    900 28    Ivanka pri Dunaji      
MŠ Kráľovnej Anjelov    Nám. padlých hrdinov 30    900 28    Ivanka pri Dunaji      
Materská škola    Slnečná 17    900 28    Ivanka pri Dunaji      
Základná umelecká škola    Štefánikova 27    900 28    Ivanka pri Dunaji      
Základná škola    Ul. SNP 3    900 28    Ivanka pri Dunaji      
Spojená škola SOŠP    ul. SNP 30    900 28    Ivanka pri Dunaji      
Materská škola    Kalinkovo 194    900 43    Kalinkovo      
Základná škola    Kalinkovo 194    900 43    Kalinkovo      
Materská škola    Kaplna 174    900 84    Kaplna      
Materská škola    Kostolná pri Dunaji 6    925 25    Kostolná pri Dunaji      
Materská škola    Kráľová pri Senci 560    900 50    Kráľová pri Senci      
Základná škola    Školská 190    900 50    Kráľová pri Senci      
SOŠ záhradnícka    Bratislavská 44    900 45    Malinovo      
Škol. inter. ZSŠ záhr.    Bratislavská 44    900 45    Malinovo      
Materská škola    L. Svobodu 22    900 45    Malinovo      
Základná škola s VJM    Školská 11    900 45    Malinovo      
Základná škola    Školská 11    900 45    Malinovo      
Základná škola    Alžbetin dvor 81    900 42    Miloslavov      
Materská škola    Miloslavov 87    900 42    Miloslavov      

Základná škola, Športová 470, 900 46 Most pri Bratislave
tel.: 02/45 95 11 14, 0911 119 155; e-mail: riaditel@zsmost.edu.sk
web: www.zsmostpribratislave.sk
      
Materská škola    Ul. 29. augusta 384    900 46    Most pri Bratislave      
Základná škola    Hlavná 45    900 29    Nová Dedinka      
Materská škola    Hlavná 49    900 29    Nová Dedinka      
Základná škola s VJM    Hlavná 181    925 26    Reca      
Základná škola    Hlavná 229    925 26    Reca      
Materská škola    Hlavná 24    925 26    Reca      
Materská škola    Rovinka 206    900 41    Rovinka      

Základná škola, Školská 266, 900 41 Rovinka
tel.: 02/45 98 52 19; e-mail: skola@zsrovinka.edu.sk
      
ZŠ pri súkr. LVS    Dialničná 1    903 01    Senec      
Súkromné LVS    Dialničná 1    903 01    Senec      
Materská škola    Fándlyho 2    903 01    Senec      
Materská škola    Fándlyho 20    903 01    Senec      
Základná umelecká škola    Fándlyho 20    903 01    Senec      
Súkromná materská škola    Fándlyho 21    903 01    Senec      
Materská škola    Kollárova 23    903 01    Senec      
Materská škola    Košická 40    903 01    Senec      
Stredná odborná škola    Kysucká 14    903 01    Senec      
Materská škola    Kysucká 9    903 01    Senec      

Gymnázium A. Bernoláka, Lichnerova 69, 903 01 Senec
e-mail: gabsenec@svsba.sk, gabsekretariat@zoznam.sk; web: www.gabsenec.sk

Spojená škola s VJM, Lichnerova 71, 903 01 Senec
tel.: 02/45 92 34 24; e-mail: gymmadsc@stonline.sk

Súkromná materská škola    m. č. Svätý Martin 3    903 01    Senec      
Základná škola    Mlynská 50    903 01    Senec      
Súkromná ZUŠ    Nám. 1. mája 2    903 01    Senec      
Základná škola s VJM    Nám. A. Molnára 2    903 01    Senec      
Základná škola    Tajovského 1    903 01    Senec      
Špeciálna základ. škola    Trnavská 2    903 01    Senec      
Materská škola    Mierová 1    900 44    Tomášov      
Materská škola    Mierová 1    900 44    Tomášov      
Základná škola    Školská 1    900 44    Tomášov      
Základná škola s VJM    Školská 1    900 44    Tomášov      
Základná škola    Tureň 200    903 01    Tureň      
Materská škola    Tureň 300    903 01    Tureň      
Materská škola    Senecká 1    900 24    Veľký Biel      
Základná škola    Školská 4    900 24    Veľký Biel      
Materská škola    Vlky 1    900 44    Vlky      
Materská škola    Malinovská 1    900 28    Zálesie