*
Kam do školy?
Náš portál Vám ponúka informácie z oblasti vzdelávania na Slovensku. Nájdete tu vzdelávacie zariadenia od jaslí cez štandardné školy povinnej školskej dochádzky až po alternatívne formy vzdelávania.
* 
Základná škola s MŠ    Bajerovce 112    082 73    Bajerovce      
Materská škola pri ZŠ    Bajerovce 112    082 73    Bajerovce      
Základná škola    Bodovce 55    082 66    Bodovce      
Materská škola    Bodovce 90    082 66    Bodovce      
Základná škola s MŠ    Brezovica 60    082 74    Brezovica      
Materská škola pri ZŠ    Brezovica 60    082 74    Brezovica      
Materská škola    Brezovička 62    082 74    Brezovička      
Materská škola pri ZŠ    Červená Voda 30    083 01    Červená Voda      
Základná škola s MŠ    Červená Voda 30    083 01    Červená Voda      
Materská škola    Červenica pri Sabinove122    082 56    Červenica pri Sabinove      
Základná škola    Červenica pri Sabinove130    082 56    Červenica pri Sabinove      
Základná škola s MŠ    Ďačov 110    082 71    Ďačov      
Materská škola pri ZŠ    Ďačov 161    082 71    Ďačov      
Materská škola    Drienica 92    083 01    Drienica      
Cirkevná základná škola    Drienica 97    083 01    Drienica      
Základná škola    Dubovica 190    082 71    Dubovica      
Materská škola    Dubovica 48    082 71    Dubovica      
Základná škola    Hubošovce 56    082 66    Hubošovce      
Materská škola    Hubošovce 56    082 66    Hubošovce      
Materská škola    Jakovany 64    083 01    Jakovany      
Materská škola    Jakubova Voľa 52    082 56    Jakubova Voľa      
Základná škola    Jakubova Voľa 52    082 56    Jakubova Voľa      
Materská škola    Jakubovany 136    083 01    Jakubovany      
Základná škola    Jakubovany 86    083 01    Jakubovany      
Základná škola    Jarovnice 192    082 63    Jarovnice      
Základná škola s MŠ    Jarovnice 464    082 63    Jarovnice      
Materská škola pri ZŠ    Jarovnice 464    082 63    Jarovnice      
Špec. základná škola    Jarovnice 96    082 63    Jarovnice      
Materská škola pri ZŠ    Kamenica 440    082 81    Kamenica      
Základná škola s MŠ    Kamenica 645    082 71    Kamenica      
Materská škola    Krásna Lúka 142    082 73    Krásna Lúka      
Základná škola    Krásna Lúka 142    082 73    Krásna Lúka      
Základná škola s MŠ    Krivany 1    082 71    Krivany      
Materská škola pri ZŠ    Záhradná 46    082 71    Krivany      
Základná škola    Hviezdoslavova 1    082 71    Lipany      
Základná škola    Komenského 113    082 71    Lipany      
Gymnázium    Komenského 13    082 71    Lipany      
Stredná odborná škola    Komenského 16    082 71    Lipany      
Stredná odborná škola    Komenského 16    082 71    Lipany      
Materská škola    Kpt. Nálepku 7    082 71    Lipany      
Materská škola    Nám. sv. Martina 46    082 71    Lipany      
Základná umelecká škola    Štúrova 29    082 71    Lipany      
Špec. základná škola    Tehelná 23    082 71    Lipany      
Praktická škola    Tehelná 3    082 71    Lipany      
Základná škola    Lúčka 47    082 71    Lúčka      
Materská škola    Lúčka 77    082 71    Lúčka      
Cirk.MŠ Sestry Jozafáty    Ľutina 131    082 57    Ľutina      
Základná škola    Ľutina 4    082 57    Ľutina      
Materská škola    Milpoš 55    082 71    Milpoš      
Základná škola    Milpoš 55    082 71    Milpoš      
Základná škola s MŠ    Nižný Slavkov 72    082 75    Nižný Slavkov      
Materská škola pri ZŠ    Nižný Slavkov 72    082 75    Nižný Slavkov      
Materská škola    Oľšov 23    082 76    Oľšov      
Základná škola    Oľšov 23    082 76    Oľšov      
Špec. základná škola    Ostrovany 11    082 22    Ostrovany      
Materská škola    Ostrovany 67    082 22    Ostrovany      
Materská škola pri ZŠ    Na Dujave 320    082 56    Pečovská Nová Ves      
Základná škola s MŠ    Školská 2    082 56    Pečovská Nová Ves      
Materská škola pri ZŠ    Poloma 24    082 73    Poloma      
Základná škola s MŠ    Poloma 85    082 73    Poloma      
Materská škola    Ražňany 235    082 61    Ražňany      
Cirkevná základná škola    Ražňany 235    082 61    Ražňany      
Materská škola pri ZŠ    Rožkovany 106    082 71    Rožkovany      
Základná škola s MŠ    Rožkovany 190    082 71    Rožkovany      
Materská škola    9. mája 27    083 01    Sabinov      
Cirkevná základná škola    9. mája 7    083 01    Sabinov      
Materská škola    Jarková 63    083 01    Sabinov      
Základná škola    Komenského 13    083 01    Sabinov      
Gymnázium A. Prídavka    Komenského 40    083 01    Sabinov      

Obchodná akadémia, Kukučínova 1, 083 01 Sabinov
tel.: 051/452 12 67, 051/489 12 03; e-mail: oasb@oasb.sk; web: www.oasb.sk

Základná umelecká škola    Nám. slobody 29    083 01    Sabinov      
Špec. základná škola    SNP 15    083 01    Sabinov      
Stredná odborná škola    SNP 16    083 01    Sabinov      
Materská škola    Švermova 1    083 01    Sabinov      
Základná škola    Ul. 17. novembra 31    083 01    Sabinov      
Materská škola    Ul. 17. novembra 42    083 01    Sabinov      
ŠSZČ pri CZŠ    Ul. 9. mája 7    083 01    Sabinov      
Základná škola s MŠ    Šarišské Dravce 20    082 73    Šarišské Dravce      
Materská škola pri ZŠ    Šarišské Dravce 252    082 73    Šarišské Dravce      
Základná škola s MŠ    Pod lesíkom 19    082 22    Šarišské Michaľany      
Materská škola pri ZŠ    Pod lesíkom 30    082 22    Šarišské Michaľany      
Cirkevná základná škola    Tichý Potok 71    082 74    Tichý Potok      
Materská škola pri ZŠ    Torysa 26    082 76    Torysa      
Základná škola s MŠ    Torysa 26    082 76    Torysa      
Základná škola    Uzovce 136    082 66    Uzovce      
Materská škola    Uzovce 138    082 66    Uzovce      
Materská škola    Uzovské Pekľany 67    082 62    Uzovské Pekľany      
Základná škola    Uzovské Pekľany 67    082 62    Uzovské Pekľany      
Materská škola    Uzovský Šalgov 138    082 61    Uzovský Šalgov      
Základná škola    Uzovský Šalgov 20    082 61    Uzovský Šalgov