*
Kam do školy?
Náš portál Vám ponúka informácie z oblasti vzdelávania na Slovensku. Nájdete tu vzdelávacie zariadenia od jaslí cez štandardné školy povinnej školskej dochádzky až po alternatívne formy vzdelávania.
* 
Základná škola s VJM    Školská 485    925 81    Diakovce      
Základná škola    Školská 485    925 81    Diakovce      
Materská škola    Školská 486    925 81    Diakovce      
Materská škola    Školská 659    925 81    Diakovce      
Materská škola    Hájske 410    951 33    Hájske      
Základná škola    Hájske 67    951 33    Hájske      
Materská škola pri ZŠ    Školská 372    951 32    Horná Krážová      
Základná škola s MŠ    Školská 373    951 32    Horná Krážová      
Materská škola    Hlavná 237    925 91    Krážová nad Váhom      
Základná škola s VJM    Hlavná 72    925 91    Krážová nad Váhom      
Základná škola    Krážová nad Váhom 322    925 91    Krážová nad Váhom      
Základná škola    Školská 1158    951 31    Močenok      
Materská škola    Vinohradská 1595/3    951 31    Močenok      
Materská škola    Baláta 134    925 85    Neded      
Materská škola s VJM    Baláta 134    925 85    Neded      
Základná škola s VJM    Neded 964    925 85    Neded      
Základná škola    Neded 964    925 85    Neded      
Materská škola pri ZŠ    9. mája 1075    925 72    Selice      
Materská škola pri ZŠ    9. mája 1182    925 72    Selice      
Základná škola s MŠ    Školská 1003    925 72    Selice      
Základná škola s MŠ VJM    Školská 1003    925 72    Selice      
Materská škola    8. mája 2    927 01    Šaža      
Základná škola    Bernolákova 1    927 05    Šaža      
Materská škola    Budovatežská 19    927 01    Šaža      
Materská škola    Družstevná 22    927 01    Šaža      
Materská škola pri ZŠ    Družstevná 22    927 01    Šaža      
Materská škola    Hollého 40    927 05    Šaža      
Základná škola    Hollého 48    927 05    Šaža      
Základná škola    Horná 22    927 01    Šaža      
Spojená škola - ŠPP    Krátka 11    927 01    Šaža      
Spojená škola    Krátka 11    927 01    Šaža      
ZŠ J. C. Hronského    Krátka 2    927 01    Šaža      
Základná umelecká škola    Kukučínova 27    927 01    Šaža      
SŠ-ZŠpriVšeob.nemocnici    Nemocničná 1    927 01    Šaža      
Materská škola    Nešporova 19    927 01    Šaža      
Spojená škola - ŠJ    Nivy 2    927 05    Šaža      
Spojená škola - SOŠCh    Nivy 2    927 05    Šaža      
Spojená škola - ŠK    Nivy 2    927 05    Šaža      
SŠ - SPŠ,SPŠCh,SOŠCh    Nivy 2    927 05    Šaža      
Materská škola    Okružná 1    927 01    Šaža      
Materská škola    P. J. Šafárika 394/2    927 01    Šaža      
Spojená škola - SPŠCh    P. Pázmaňa 23    927 01    Šaža      
Spojená škola - ŠJ    P. Pázmaňa 23    927 01    Šaža      
Spojená škola - ŠK    P. Pázmaňa 23    927 01    Šaža      

ZŠ s MŠ Petra Pázmánya s VJM, P. Pázmaňa 48, 927 01 Šaža
tel.: 031/770 34 95; e-mai: pazmanymta@zoznam.sk

Základná škola    Pionierska 4    927 01    Šaža      
Gymnázium    Školská 3    927 01    Šaža      
SOŠ požnohospodárska    Štúrova 74    927 01    Šaža      
Materská škola    Sídlisko Budúcnos 325    925 82    Tešedíkovo      
Materská škola    Sídlisko Budúcnos 325    925 82    Tešedíkovo      
Základná škola    Školská 974    925 82    Tešedíkovo      
Základná škola VJM    Školská 974    925 82    Tešedíkovo      
Základná škola s MŠ    Školská 302    925 71    Trnovec nad Váhom      
Materská škola pri ZŠ    Trnovec nad Váhom 575    925 71    Trnovec nad Váhom      
Materská škola pri ZŠ    Nádražná 954    925 84    Vlčany      
Materská škola pri ZŠ    Nádražná 955    925 84    Vlčany      

Základná škola s MŠ VJM, Vlčany 1547, 925 84 Vlčany
tel.: 031/779 40 94; e-mail: zssvjmvlcany@centrum.sk;
web: www.zssvjmvlcany.edupage.org

Základná škola s MŠ    Vlčany 1547    925 84    Vlčany      
Materská škola    Žihárec 1    925 83    Žihárec      
Materská škola    Žihárec 1    925 83    Žihárec      
Základná škola    Žihárec 2    925 83    Žihárec      
Základná škola s VJM    Žihárec 2    925 83    Žihárec