*
Kam do školy?
Náš portál Vám ponúka informácie z oblasti vzdelávania na Slovensku. Nájdete tu vzdelávacie zariadenia od jaslí cez štandardné školy povinnej školskej dochádzky až po alternatívne formy vzdelávania.
* 
Materská škola    Kaštielna 247    049 21    Betliar      
Základná škola    Železničná 156    049 21    Betliar      
Materská škola    Bretka 56    980 46    Bretka      
Základná škola    Bretka 56 -Beretke 56    980 46    Bretka      
Materská škola pri ZŠ    Berzehorská 154    049 51    Brzotín      
Základná škola s MŠ    Berzehorská 154    049 51    Brzotín      
Materská škola    Čierna Lehota 68    049 36    Čierna Lehota      
Materská škola    Čoltovo 127    049 12    Čoltovo      
Základná škola s VJM    Čoltovo 77    049 12    Čoltovo      
Materská škola    Čučma 172    048 01    Čučma      
Materská škola    Dedinky 79    049 73    Dedinky      
Základná škola    Hlavná 110    049 55    Dlhá Ves      
Materská škola    Hlavná 42    049 55    Dlhá Ves      
Základná umelecká škola    Jarková 793    049 25    Dobšiná      
Odborné učilište    Nová 803    049 25    Dobšiná      
Špeciálna zákl.škola    Nová 803    049 25    Dobšiná      
Materská škola    P. J. Šafárika 657    049 25    Dobšiná      
Materská škola    SNP 562    049 25    Dobšiná      
Gymnázium    SNP 607    049 25    Dobšiná      
Základná škola    Zimná 190    049 25    Dobšiná      
SOŠ    Zimná 96    049 25    Dobšiná      
Stredná odborná škola    Zimná 96    049 25    Dobšiná      
Základná škola s VJM    Drnava 105    049 42    Drnava      
Základná škola    Drnava 186    049 42    Drnava      
Materská škola    Drnava 2    049 42    Drnava      
Základná škola s VJM    Gemerská Hôrka 268    049 12    Gemerská Hôrka      
Materská škola    Gemerská Hôrka 7    049 12    Gemerská Hôrka      
Základná škola s VJS    Gemerská Hôrka 92    049 12    Gemerská Hôrka      
Materská škola    Gemerská Panica 258    980 46    Gemerská Panica      
Základná škola    Gemerská Panica 258    980 46    Gemerská Panica      
Materská škola    F. Kráľa 511    049 22    Gemerská Poloma      
Základná škola    Sládkovičova 487    049 22    Gemerská Poloma      
Materská škola    Gočovo 94    049 24    Gočovo      
Materská škola    Henckovce 95    049 23    Henckovce      
Materská škola    Hrhov 365    049 44    Hrhov      
Základná škola s VJM    Hrhov 46    049 44    Hrhov      
Základná škola    Hrušov 114    049 43    Hrušov      
Materská škola    Hrušov 5    049 43    Hrušov      
Základná škola s MŠ    Jablonov nad Turňou 229    049 43    Jablonov nad Turňou      
Materská škola pri ZŠ    Jablonov nad Turňou 229    049 43    Jablonov nad Turňou      
Materská škola    Hlavná 35    049 45    Jovice      
Materská škola    Kečovo 72    049 55    Kečovo      
Základná škola    Kečovo 72    049 55    Kečovo      
Materská škola    Kobeliarovo 21    049 23    Kobeliarovo      
Materská škola    Koceľovce 28    049 35    Koceľovce      
Materská škola    Krásnohorská Dlhá Lúka 2    049 45    Krásnohorská Dlhá Lúka      
Základná škola    Krásnohorská Dlhá Lúka 2    049 45    Krásnohorská Dlhá Lúka      
Základná škola s MŠ    Lipová 115    049 41    Krásnohorské Podhradie      
MŠ pri ZŠ s VJS a M    Pokroková 182    049 41    Krásnohorské Podhradie      
Základná škola    Pokroková 199    049 41    Krásnohorské Podhradie      
Materská škola s VJM    Kružná 23    049 51    Kružná      
Materská škola    Kunova Teplica 132    049 33    Kunova Teplica      
Základná škola    Markuška 12    049 34    Markuška      
Materská škola    Markuška 40    049 34    Markuška      
Základná škola s MŠ    Letná 14    049 23    Nižná Slaná      
Materská škola pri ZŠ    Letná 16    049 23    Nižná Slaná      
Základná škola    Ochtiná 50    049 35    Ochtiná      
Materská škola    Ochtiná 51    049 35    Ochtiná      
Materská škola    Pašková 61    049 32    Pašková      
Základná škola    Československej armády 31    049 11    Plešivec      
Materská škola    Čs. armády 54    049 11    Plešivec      
Základná škola    Gemerská 1    049 11    Plešivec      
Základná škola    Rejdová 43    049 26    Rejdová      
Materská škola    Rejdová 44    049 26    Rejdová      
Materská škola    Roštár 82    049 35    Roštár      
Základná škola    Roštár 83    049 35    Roštár      
Obchodná akadémia    Akademika Hronca 8    048 01    Rožňava      
Materská škola    Ernesta Rótha 4    048 12    Rožňava      
Materská škola    Ernesta Rótha 518/4    048 01    Rožňava      
Stredná odborná škola    Hviezdoslavova 5    048 01    Rožňava      
SPŠ stavebná    Hviezdoslavova 5    048 01    Rožňava      

Základná škola Zoltána Fábryho s VJM, J. A. Komenského 5, 048 01 Rožňava
tel: 058/788 54 90, 058/788 54 91; e-mail: zsfabryhoroznava@gmail.com;
web: www.zsfabrv.sk
      
Katolícka ZŠ    Kósu-Schoppera 22    048 01    Rožňava      
Cirk.zákl.umelec.škola    Kósu-Schoppera 22    048 01    Rožňava      
Materská škola    Kozmonautov 1793/14    048 01    Rožňava      
ZŠ Ref.kresť.cikr.sVJM    Kozmonautov 2    048 01    Rožňava      
Materská škola    Krátka 1825/28    048 01    Rožňava      
Materská škola    Kyjevská 2020/14    048 01    Rožňava      
SOŠ služieb    m. č. Rožňavská baňa 211    048 01    Rožňava      
SOŠ zdravotnícka    Námestie 1. mája č. 1    048 01    Rožňava      
Základná umelecká škola    Normová 1190/2    048 01    Rožňava      
Materská škola    Pionierov 639/18    048 01    Rožňava      
Materská škola    Štítnická 337/9/A    048 01    Rožňava      
Gymnázium P. J.Šafárika    Ul. akademika Hronca 1    048 01    Rožňava      
Evanjel. materská škola    Ul. Zeleného stromu 14    048 01    Rožňava      
Základná škola    Ulica pionierov 1    048 01    Rožňava      
Materská škola    Vajanského 370/6    048 01    Rožňava      
Základná škola    Zakarpatská 12    048 01    Rožňava      
Základná škola    Zeleného stromu 14    048 01    Rožňava      
Odborné učilište    Zeleného stromu 8    048 01    Rožňava      
Špec. základná škola i.    Zeleného stromu 8    048 01    Rožňava      
Základná škola    Zlatá 2    048 01    Rožňava      
Materská škola    Rožňavské Bystré 45    049 31    Rožňavské Bystré      
Základná škola    Rožňavské Bystré 47    049 31    Rožňavské Bystré      
Materská škola    Rudná 19    048 01    Rudná      
Materská škola    Silica 128    049 52    Silica      
Základná škola s VJM    Silica 44    049 52    Silica      
Materská škola    Slavec 76    049 51    Slavec      
Základná škola    P. Dobšinského 125    049 36    Slavošovce      
Materská škola    Sídlisko 226    049 36    Slavošovce      
SOŠ    Jelšavská 317    049 32    Štítnik      
Materská škola    Jelšavská 318    049 32    Štítnik      
Základná škola    Školská 295    049 32    Štítnik      
SOŠ poľnohospodárska    Teplická 212    049 32    Štítnik      
Materská škola pri ZŠ    Letná 68    049 24    Vlachovo      
Základná škola s MŠ    SNP 239    049 24    Vlachovo      
Materská škola    29    049 26    Vyšná Slaná