*
Kam do školy?
Náš portál Vám ponúka informácie z oblasti vzdelávania na Slovensku. Nájdete tu vzdelávacie zariadenia od jaslí cez štandardné školy povinnej školskej dochádzky až po alternatívne formy vzdelávania.
* 
Základná škola s MŠ    Abovce 165    980 44    Abovce      
MŠ pri ZŠ    Abovce 402    980 44    Abovce      
Základná škola    Barca 24    982 51    Barca      
Základná škola    Bátka 172    980 21    Bátka      
Materská škola    Bátka 54    980 21    Bátka      
Základná škola    Blhovce 260    980 32    Blhovce      
Materská škola    Hlavná 214    980 32    Blhovce      
Základná škola    Cakov 25    980 42    Cakov      
Základná škola pri RDD    S.Kollára 51    979 01    Čerenčany      
Špec.zákl.škola pri RDD    S.Kollára 51    979 01    Čerenčany      
Základná škola pri PJK    Číž    980 43    Číž      
Špec.mat.škola pri PJK    Číž    980 43    Číž      
Základná škola s VJM    Číž 145    980 43    Číž      
Materská škola    Číž 145    980 43    Číž      
Základná škola    Dubovec 118    980 41    Dubovec      
Materská škola s VJM    Dubovec 119    980 41    Dubovec      
Základná škola    Figa 11    982 51    Figa      
Materská škola    Figa 141    982 51    Figa      
Materská škola pri ZŠ    Hlavná 24    980 04    Gemerské Dechtáre      
Základná škola s MŠ    Hlavná 6    980 04    Gemerské Dechtáre      
Základná škola s VJM    Gemerské Michalovce 3    982 52    Gemerské Michalovce 
Základná škola s MŠ    Gemerský Jablonec 244    980 35    Gemerský Jablonec      
Materská škola pri ZŠ    Gemerský Jablonec 244    980 35    Gemerský Jablonec      
Základná škola    Gortva 135    980 02    Gortva      
Materská škola    Gortva 136    980 02    Gortva      
Materská škola pri ZŠ    Hajnáčka 419    980 33    Hajnáčka      
Základná škola s MŠ    Hajnáčka 419    980 33    Hajnáčka      
Spojená stredná škola    Hlavná 425    981 11    Hnúšťa      
Stred.odborná škola    Hlavná 425    981 11    Hnúšťa      
Stredná odborná škola    Hlavná 425    981 01    Hnúšťa      
SOŠ    Hlavná 425    981 01    Hnúšťa      
Gymnázium M.Hrebendu    Hlavná 431    981 12    Hnúšťa      
Materská škola    Klokočova 740    981 01    Hnúšťa      
Základná škola    Klokočova 742    981 01    Hnúšťa      
Materská škola    Nábrežie Rimavy 447    981 01    Hnúšťa      
Základná škola    Nábrežie Rimavy 457    981 01    Hnúšťa      
Základná umelecká škola    Nábrežie Rimavy457    981 01    Hnúšťa      
Špec.základná škola    Zápotockého 127    981 01    Hnúšťa      
Základná škola    Hodejov 130    980 31    Hodejov      
Materská škola    Hodejov 140    980 31    Hodejov      
Základná škola s MŠ    Hlavná 144    980 04    Hostice      
Materská škola pri ZŠ    Hostice 144    980 04    Hostice      
Materská škola pri ZŠ    Hrachovo 158    980 52    Hrachovo      
Základná škola s MŠ    Železničná 26    980 52    Hrachovo      
Materská škola    Husiná 156    985 42    Husiná      
Základná škola    Husiná 156    985 42    Husiná      
Materská škola    Chanava 28    980 44    Chanava      
Základná škola    Chanava 30    980 44    Chanava      
Materská škola    Chrámec 112    980 42    Chrámec      
Materská škola s VJM    Ivanice 21    980 42    Ivanice      
Základná škola    Mieru 154    980 02    Jesenské      
Základná umelecká škola    Mieru 229    980 02    Jesenské      
Základná škola    Nám. slobody 141    980 02    Jesenské      
Materská škola    Školská 295    980 02    Jesenské      
Materská škola    Kaloša 182    982 52    Kaloša      
Základná škola    Kaloša 50    982 52    Kaloša      
Základná škola    9. mája 718    980 55    Klenovec      
Špec.základná škola    Partizánska 909    980 55    Klenovec      
Materská škola    SNP 1177    980 55    Klenovec      
Materská škola    Kráľ 226    980 45    Kráľ      
Základná škola    Kráľ 226    980 45    Kráľ      
Základná škola    Kráľ 266    980 45    Kráľ      
Materská škola    Kružno 25    979 01    Kružno      
Základná škola    Hlavná 30    980 44    Lenartovce      
Materská škola    Lenartovce 34    980 44    Lenartovce      
Základná škola    Neporadza 12    980 45    Neporadza      
Materská škola pri ZŠ    Nová Bašta 49    980 34    Nová Bašta      
Základná škola s MŠ    Nová Bašta 5    980 34    Nová Bašta      
Základná škola    Hlavná 66    980 11    Ožďany      
Materská škola    Ožďany 552    980 11    Ožďany      
Materská škola    Padarovce 4    980 23    Padarovce      
Materská škola    Hlavná 87    980 42    Radnovce      
Základná škola    Radnovce 63    980 42    Radnovce      
Základná škola s MŠ    Fľaková 8    980 53    Rimavská Baňa      
Materská škola pri ZŠ    Rimavská Baňa 6    980 53    Rimavská Baňa      
Špec.zákl.škola s VJM    Daxnerova 265    980 42    Rimavská Seč      
Materská škola    Ul. Mládeže 34    980 42    Rimavská Seč      
Základná škola    Záhradná 31    980 42    Rimavská Seč      
Praktická škola    Bottova 13    979 01    Rimavská Sobota      
Špec.základná škola    Bottova 13    979 01    Rimavská Sobota      
Materská škola    Daxnerova 30/486    979 01    Rimavská Sobota      
Súkromná jazyková škola    Daxnerova 34    979 01    Rimavská Sobota      
Gymnázium M.Tompu s VJM    Daxnerova 42    979 01    Rimavská Sobota      
Evanjelická ZŠ    Daxnerova 42    979 01    Rimavská Sobota      
Základná škola    Dr. V. Clementisa 13    979 01    Rimavská Sobota      
Základná škola    Družstevná 7    979 01    Rimavská Sobota      
Základná škola s MŠ    Dúžavská cesta 11/1054    979 01    Rimavská Sobota      
Materská škola pri ZŠ    Dúžavská cesta 11/1054    979 01    Rimavská Sobota      
Praktická škola s VJM    Hviezdoslavova 24    979 01    Rimavská Sobota      
Špec.zákl.škola s VJM    Hviezdoslavova 24    979 01    Rimavská Sobota      
Materská škola    I. Hatvaniho 321    979 01    Rimavská Sobota      
Obchodná akadémia    K. Mikszátha 1    979 01    Rimavská Sobota      
SOŠ poľnoh. a potravin.    Okružná 61    979 01    Rimavská Sobota      
Materská škola    P. Dobšinského 1    979 01    Rimavská Sobota      
Základná škola    P. Dobšinského 1170    979 01    Rimavská Sobota      
Gymnázium    P. Hostinského 3    979 01    Rimavská Sobota      
Materská škola    Rožňavská 29/854    979 01    Rimavská Sobota      
Materská škola    Rybárska 50/1743    979 01    Rimavská Sobota      
Základná umelecká škola    Salvova 1    979 01    Rimavská Sobota      
Materská škola    Sídlisko Rimava 28/1066    979 01    Rimavská Sobota      
SOŠ strojárska    Školská 15    979 01    Rimavská Sobota      
SOŠ strojárska    Školská 15    979 01    Rimavská Sobota      
Spojená škola    Športová 1    979 01    Rimavská Sobota      
SOŠ služieb    Športová 1    979 01    Rimavská Sobota      
SPŠ potravinárska    Športová 1    979 01    Rimavská Sobota      
Základná škola    Šrobárova 12    979 01    Rimavská Sobota      
Materská škola    Rimavské Brezovo 99    980 54    Rimavské Brezovo      
Materská škola    Rimavské Janovce 425    980 01    Rimavské Janovce      
Základná škola    Rimavské Janovce 427    980 01    Rimavské Janovce      
Základná škola s VJM    Rimavské Janovce 84    980 01    Rimavské Janovce      
Materská škola    Rimavské Zalužany 1    980 53    Rimavské Zalužany      
Materská škola    Rumince 89    980 50    Rumince      
Základná škola    Sútor 51    980 01    Sútor      
Základná škola    Šimonovce 167    980 03    Šimonovce      
Materská škola    Šimonovce 167    980 03    Šimonovce      
Základná škola s VJM    Hlavná 27    980 02    Širkovce      
Materská škola    Hlavná 74    980 02    Širkovce      
Materská škola    Štrkovec 62    980 45    Štrkovec      
Základná škola    Štrkovec 63    980 45    Štrkovec      
Materská škola pri ZŠ    Tachty 101    980 34    Tachty      
Základná škola s MŠ    Tachty 72    980 34    Tachty      
Materská škola pri ZŠ    Teplý Vrch 56    980 23    Teplý Vrch      
Základná škola s MŠ    Teplý Vrch 57    980 23    Teplý Vrch      
Materská škola    Daxnerova 1085    980 61    Tisovec      
Základná škola    Francisciho 803    980 61    Tisovec      
Základná umelecká škola    Francisciho 803    980 61    Tisovec      
Evanjelické gymnázium    Jesenského 836    980 61    Tisovec      
Stredná odborná škola    Jesenského 903    980 61    Tisovec      
Materská škola    Vansovej 231    980 61    Tisovec-Rimavská Píla      
Základná škola    Uzovská Panica 127    980 22    Uzovská Panica      
Materská škola    Uzovská Panica 205    980 22    Uzovská Panica      
Materská škola s VJM    Valice 6    982 52    Valice      
Materská škola    Včelince 132    980 50    Včelince      
Základná škola s VJM    Včelince 44    980 50    Včelince      
Materská škola    Veľké Teriakovce 31    980 51    Veľké Teriakovce      
Materská škola    Kúpeľná 151    980 22    Veľký Blh      
Základná škola s VJM    Kúpeľná 164    980 22    Veľký Blh      
Materská škola    Vlkyňa 4    980 44    Vlkyňa