*
Kam do školy?
Náš portál Vám ponúka informácie z oblasti vzdelávania na Slovensku. Nájdete tu vzdelávacie zariadenia od jaslí cez štandardné školy povinnej školskej dochádzky až po alternatívne formy vzdelávania.
* 
Materská škola    Bešeňová 66    034 83    Bešeňová      
Materská škola    Školská 329    034 93    Hubová      
Základná škola    Školská 329    034 93    Hubová      
Materská škola    Ivachnová 7    034 83    Ivachnová      
Materská škola    Kalameny 4    034 82    Kalameny      
Základná škola s MŠ    Školská 290    034 96    Komjatná      
Materská škola pri ZŠ    Školská 291    034 96    Komjatná      
Materská škola pri ZŠ    Školská 480    034 95    Likavka      
Základná škola s MŠ    Školská 480    034 95    Likavka      
Materská škola pri ZŠ    Liptovská Lúžna 548    034 72    Liptovská Lúžna      
Základná škola s MŠ    Liptovská Lúžna 569    034 72    Liptovská Lúžna      
Materská škola pri ZŠ    Školská 51    034 73    Liptovská Osada      
Základná škola s MŠ    Školská 57    034 73    Liptovská Osada      
Základná škola    Liptovská Štiavnica 44    034 01    Liptovská Štiavnica      
Materská škola pri ZŠ    Hlinisko 320    034 83    Liptovská Teplá      
Základná škola s MŠ    Hlinisko 320    034 83    Liptovská Teplá      
Základná škola s MŠ    Liptovské Revúce 232    034 74    Liptovské Revúce      
Materská škola pri ZŠ    Vyšná 531    034 74    Liptovské Revúce 232      
Materská škola    Liptovské Sliače 837    034 84    Liptovské Sliače      
Základná škola    Stredný 507    034 84    Liptovské Sliače      
Základná škola s MŠ    Ulica pod Chočom 550    034 81    Lisková      
Materská škola pri ZŠ    Ulica pod Chočom 112    034 81    Lisková 112      
Základná škola pri ZZ    Ľubochňa 145    034 91    Ľubochňa      
Materská škola pri ZŠ    Ľubochňa 93    034 91    Ľubochňa      
Základná škola pri LVS    Ľubochňa-dolina    034 91    Ľubochňa      
Základná škola s MŠ    Školská 98    034 91    Ľubochňa      

Základná škola, Slobody 521, 034 82 Lúčky
tel.: 044/439 22 59; e-mail: riaditel@zslucky.edu.sk;
web: http://zsluckykupele.edupage.org

Materská škola    Slobody 522    034 82    Lúčky      
Materská škola    Ludrová 291    034 71    Ludrová      
Základná škola    Ludrová 90    034 71    Ludrová      
Materská škola    Martinček 28    034 95    Martinček      
Základná umelecká škola    Bernolákova 16    034 01    Ružomberok      
Materská škola    Bernolákova 17    034 01    Ružomberok      
Základná škola    Bystrická cesta 14    034 01    Ružomberok      
Stredná odborná škola    Bystrická cesta 2    034 01    Ružomberok      
Materská škola    Bystrická cesta 70    034 01    Ružomberok      
Základná škola    Dončova 4    034 01    Ružomberok      
Stredná odborná škola    Dončova 7    034 01    Ružomberok      
Materská škola    Hrabovská cesta 2    034 01    Ružomberok      
Základná škola pri DC    J. Jančeka 32    034 01    Ružomberok      
Špeciálna ZŠ pri DC    J. Jančeka 32    034 01    Ružomberok      
Súkromné gymnázium    J. Jančeka 353    034 01    Ružomberok      
Základná škola    Kľačno 4/2201    034 01    Ružomberok      
Súkr. zákl. umel. škola    M. Madačova 1    034 01    Ružomberok      
Spojená škola    Malé Tatry 3    034 05    Ružomberok      
Základná umelecká škola    Mostová 4    034 01    Ružomberok      
Súkromná jazyková škola    Mostová 4    034 01    Ružomberok      
Základná umelecká škola    Námestie A. Hlinku 14    034 01    Ružomberok      
ZŠ sv. Vincenta    Námestie A. Hlinku 22    034 01    Ružomberok      
Gymnázium sv. Andreja    Námestie A. Hlinku 5    034 50    Ružomberok      
MŠ pri zdrav. zariad.    Považská 2    034 01    Ružomberok      
ZŠ s MŠ pri ZZ    Považská 2    034 01    Ružomberok      
Materská škola    Riadok 4    034 01    Ružomberok      
Obchodná akadémia    Scota Viatora 4    034 01    Ružomberok      
Škola úžit.výtvarníctva    Scota Viatora 6    034 01    Ružomberok      
Spojená škola-OU    Scota Viatora 8    034 01    Ružomberok      
Spojená škola - SOŠOaS    Scota Viatora 8    034 01    Ružomberok      
Spojená škola-SOŠ    Scota Viatora 8    034 01    Ružomberok      
Základná škola    Sládkovičova 10    034 01    Ružomberok      

Gymnázium v Ružomberku, Š. Moyzesa 21, 034 01 Ružomberok
tel.: 044/432 31 04, 044/432 80 65; e-mail: skola@gymrk.sk; web: www.gymrk.sk    

Materská škola    Š. Moyzesa 30    034 01    Ružomberok      
Súkromná ZUŠ    Štiavnická cesta 80    034 01    Ružomberok      
Súkromná základná škola    Štiavnická cesta 80    034 01    Ružomberok      
Súkromná ZUŠ    Ul. A. Bernoláka 1    034 01    Ružomberok      
Materská škola    Za dráhou 19/477    034 01    Ružomberok      

Základná škola, Zarevúca 18, 034 01 Ružomberok
tel.: 044/432 01 92; e-mail: zszarevuca.rk@gmail.com; web: www.zszarevuca.sk     

Základná škola    Černovských martýrov 29    034 06    Ružomberok - Černová      
Materská škola    Hlavná 26    034 03    Ružomberok-Biely Potok      
Základná škola    Školská 7/7214    034 03    Ružomberok-Biely Potok      
Materská škola    Pri Váhu 68    034 06    Ružomberok-Černová      
Materská škola    Potočná 6    034 05    Ružomberok-Hrboltová      
Materská škola pri ZŠ    Stankovany 24    034 92    Stankovany      
Základná škola s MŠ    Stankovany 330    034 92    Stankovany      
Materská škola    Štiavnička 86    034 01    Štiavnička      
Cirkevná ZŠ sv. Matúša    Švošov 71    034 91    Švošov      
Materská škola pri ZŠ    Švošov 71    034 91    Švošov      
Základná škola s MŠ    Valaská Dubová 137    034 96    Valaská Dubová      
Materská škola pri ZŠ    Valaská Dubová 137    034 96    Valaská Dubová      
Katolícka univerzita v Ružomberku    Námestie A.Hlinku č.60    034 01   Ružomberok