*
Kam do školy?
Náš portál Vám ponúka informácie z oblasti vzdelávania na Slovensku. Nájdete tu vzdelávacie zariadenia od jaslí cez štandardné školy povinnej školskej dochádzky až po alternatívne formy vzdelávania.
* 
Základná škola    Držkovce 17    982 62    Držkovce      
Materská škola    Držkovce 18    982 62    Držkovce      
Materská škola    Gemer 202    982 61    Gemer      
Základná škola s VJM    Gemer 61    982 61    Gemer      
Základná škola    Gemerská Ves 204    982 62    Gemerská Ves      
Materská škola    Gemerská Ves 234    982 62    Gemerská Ves      
Materská škola    Hucín 20    049 13    Hucín      
Základná škola    Hucín 32    049 13    Hucín      
Materská škola pri ZŠ    Jesenského 341    049 16    Jelšava      
Praktická škola    Nám.republiky 62    049 16    Jelšava      
Špec.základná škola    Nám.Republiky 62    049 16    Jelšava      
Základná škola s MŠ    Železničná 245    049 16    Jelšava      
Materská škola    Kameňany 17    049 62    Kameňany      
Základná škola    Kameňany 8    049 62    Kameňany      
Materská škola    Licince 27    049 14    Licince      
Materská škola pri ZŠ    Hviezdoslavova 211    049 18    Lubeník      
Základná škola s MŠ    Lubeník 102    049 18    Lubeník      
Materská škola    Magnezitovce 59    049 16    Magnezitovce      
Materská škola    Mokrá Lúka 120    050 01    Mokrá Lúka      
Materská škola pri ZŠ    Muráň 340    049 01    Muráň      
Základná škola s MŠ    Muráň 353    049 01    Muráň      
Materská škola    Muránska Dlhá Lúka 116    050 01    Muránska Dlhá Lúka      
Základná škola    Muránska Dlhá Lúka 52    050 01    Muránska Dlhá Lúka      
Materská škola    Predná Hora 475    049 02    Muránska Huta      
Materská škola    Otročok 34    982 62    Otročok      
Materská škola    Rákoš 125    049 61    Rákoš      
Základná škola    Ratková 229    982 65    Ratková      
Materská škola    Ratková 70    982 65    Ratková      
Stredná odborná škola    Gen.Viesta 6    050 01    Revúca      
Základná škola    Hviezdoslavova 1    050 01    Revúca      
Základná škola JAK    J.A.Komenského 7    050 01    Revúca      
Špec.základná škola    Jilemnického 94/3    050 01    Revúca      
Materská škola    m. č. Revúčka 136    050 01    Revúca      
Základná umelecká škola    Okružná 11    050 01    Revúca      
Katolícka mater.škola    Ormisova 585/15    050 01    Revúca      
Základná škola    Petra Jilemnického 94/3    050 01    Revúca      
Materská škola    Sládkovičova 62/5    050 01    Revúca      
Súkr.základ.umel.škola    Sládkovičová 63    050 01    Revúca      
Gymnázium M.Kukučína    Vl. Clementisa 1166    050 01    Revúca      
Materská škola    Vl. Clementisa 12    050 01    Revúca      
Súkromná SOŠ    Železničná 2    050 01    Revúca      

Prvé slovenské literárne gymnázium, Železničná 260, 050 01 Revúca      
tel. 058/442 64 01, 058/ 488 10 20; e-mail: pslgrevuca@ferdonet.sk
web: www.pslgrevuca.edu.sk

Základná škola    Sirk 165    049 64    Sirk      
Materská škola    Sirk 169    049 64    Sirk      
Materská škola    Šivetice 96    049 14    Šivetice      
Materská škola    Dr. Tőrőka 1    982 01    Tornaža      
Gymnázium    Hurbanova 34    982 01    Tornaža      
Stred.odb.učil.pri RDM    Mierová 137    982 01    Tornaža      
Učilište pri RDM    Mierová 137    982 01    Tornaža      
Špec.zákl.škola s VJM    Mierová 143    982 01    Tornaža      
Odborné učilište inter.    Mierová 49    982 01    Tornaža      
Základná škola    Mierová 491    982 01    Tornaža      
Materská škola    Pri Majeri 27    982 01    Tornaža      
Materská škola    Rožňavská 12/24    982 01    Tornaža      
SOŠ odevná    Šafárikova 56    982 01    Tornaža      
Materská škola    Školská 1    982 01    Tornaža      
Základná škola    Škultétyho 11    982 01    Tornaža      
Základná umelecká škola    Štúrova 6    982 01    Tornaža