*
Cirkevná základná škola svätého Gorazda,
Solivarská 49, 080 05 Prešov 
*
Súkromná základná umelecká škola, M. R. Štefánika 875, 093 01 Vranov nad Topľou
* 
Materská škola    Abrahámovce 26    086 41    Abrahámovce      
Základná škola    Abrahámovce 6    086 41    Abrahámovce      
Materská škola    Abranovce 25    082 52    Abranovce      
Základná škola    Abranovce 29    082 52    Abranovce      
Materská škola    Babie 37    094 31    Babie      
Materská škola pri ZŠ    Bajerov 33    082 41    Bajerov      
Základná škola s MŠ    Bajerov 96    082 41    Bajerov      
Základná škola s MŠ    Bajerovce 112    082 73    Bajerovce      
Materská škola pri ZŠ    Bajerovce 112    082 73    Bajerovce      
Základná škola    Banské 239    094 12    Banské      
Materská škola    Banské 284    094 12    Banské      
Materská škola    Bardejovské kúpele 13    085 01    Bardejov      
ZŠ s MŠ pri ZZ    Bardejovské kúpele 13    085 01    Bardejov      
Materská škola    Gorkého 13    085 01    Bardejov      
Základná umelecká škola    Hurbanova 10    085 44    Bardejov      
Súkromná SOŠ    Hviezdoslavova 14    085 84    Bardejov      
SOŠ služieb SZVD    Hviezdoslavova 14    085 84    Bardejov      
Gymnázium    Jiráskova 12    085 70    Bardejov      
Súkr.jazyková škola ICJ    Jiráskova 12    085 01    Bardejov      
Cirkevná ZŠ sv. Egídia    Jiráskova 5    085 27    Bardejov      
Základná škola    Komenského 23    085 01    Bardejov      
Materská škola    Komenského 24    085 01    Bardejov      
Materská škola    Komenského 47    085 01    Bardejov      
Stred.priemyselná škola    Komenského 5    085 42    Bardejov      
Gymnázium sv. J. Bosca    Komenského 5    085 01    Bardejov      
ŠSZČ sv. Jána Bosca    Komenského 5    085 78    Bardejov      
CZUŠ sv. Jána Bosca    Komenského 5    085 01    Bardejov      
Materská škola    Kukorelliho 47    085 01    Bardejov      
Súkromná ZUŠ    Kutuzovova 3629    085 01    Bardejov      
Materská škola    Nábrežná 2    085 01    Bardejov      
Materská škola    Nám.arm.gen. L.Svobodu 15    085 01    Bardejov      
Základná škola    Nám.arm.gen. L.Svobodu 15    085 01    Bardejov      
Materská škola    Nový Sad 24    085 01    Bardejov      
Spojená škola - PŠ    Pod papierňou    085 01    Bardejov      
Spojená škola - ŠZŠ    Pod papierňou    085 01    Bardejov      
Súkromné gymnázium    Pod Papierňou 1    085 01    Bardejov      
Základná škola s MŠ    Pod Papierňou 1    085 01    Bardejov      
Materská škola    Pod Papierňou 2    085 01    Bardejov      
Súkr. hotelová akadémia    Pod Vinbargom 1    085 01    Bardejov      
Súkromná ZUŠ    Pod Vinbargom 1    085 01    Bardejov      
Základná škola s MŠ    Pod Vinbargom 1    085 01    Bardejov      
Stredná odborná škola    Pod Vinbargom 3    085 98    Bardejov      
MŠ pri ZŠ bl. Zefyrína    Poštárka 12    085 01    Bardejov      
ZŠ s MŠ bl. Zefyrína    Poštárka 12    085 01    Bardejov      

Spojená škola Juraja Henischa - gym. + SOŠ polytech., Slovenská 5, 085 01 Bardejov
tel.: 054/486 19 50; e-mail: ssjhbj@slovanet.sk; web: www.ssjh.sk

Obchodná akadémia    Stöcklova 24    085 28    Bardejov      
Spojená škola - SOŠ    Štefánikova 64    085 01    Bardejov      
Spojená škola - SOŠ    Štefánikova 64    085 14    Bardejov      
Spojená škola - SOŠ    Štefánikova 64    085 01    Bardejov      
Základná škola    T. Ševčenku 3    085 01    Bardejov      
Súkr. jazyková škola BL    V. M. Miškovského 3    085 01    Bardejov      
Základná škola    Wolkerova 10    085 01    Bardejov      
CZŠ s MŠ sv. Faustíny    Majer 5    085 01    Bardejov - Dlhá lúka      
MŠ pri CZŠ sv. Faustíny    Majer 5    085 01    Bardejov - Dlhá lúka      
Materská škola    Lipová 37    085 01    Bardejovská Nová Ves      
Základná škola    Bartošovce 17    086 42    Bartošovce      
Materská škola    Bartošovce 18    086 42    Bartošovce      
Materská škola    Baškovce 96    067 23    Baškovce      
Základná škola    Baškovce 96    067 23    Baškovce      
Materská škola    Komenského 301    059 35    Batizovce      
Základná škola    Komenského 333    059 35    Batizovce      
Súkromná ZUŠ Fantázia    Komenského 333/31    059 35    Batizovce      
Súkromná základná škola    Záhradná 277    059 35    Batizovce      
Materská škola pri CZŠ    Komenského 64/17    067 81    Belá nad Cirochou      
CZŠ s MŠ    Komenského 64/17    067 81    Belá nad Cirochou      
Materská škola    Beloveža 102    086 14    Beloveža      
Základná škola    Beloveža 16    086 14    Beloveža      
Materská škola pri ZŠ    Benkovce 140    094 02    Benkovce      
Základná škola s MŠ    Benkovce 49    094 02    Benkovce      
Materská škola    Bertotovce 87    082 35    Bertotovce      
Základná škola    Bertotovce 91    082 35    Bertotovce      
Stredná odborná škola    Bijacovce 1    053 06    Bijacovce      
Stredná odborná škola    Bijacovce 1    053 06    Bijacovce      
Materská škola pri ZŠ    Bijacovce 5    053 06    Bijacovce      
Základná škola s MŠ    Bijacovce 5    053 06    Bijacovce      
Základná škola    Bodovce 55    082 66    Bodovce      
Materská škola    Bodovce 90    082 66    Bodovce      
Základná škola    Brekov 178    066 01    Brekov      
Materská škola    Brekov 227    066 01    Brekov      
Materská škola    Brestov 61    066 01    Brestov      
Materská škola    Brestov 81    082 05    Brestov      
Základná škola    Bretejovce 125    082 03    Bretejovce      
Materská škola    Bretejovce 90    082 03    Bretejovce      
Základná škola    Breznica 105    091 01    Breznica      
Materská škola    Breznica 92    091 01    Breznica      
Materská škola    Brezov 22    087 01    Brezov      
Základná škola    Brezov 48    087 01    Brezov      
Základná škola s MŠ    Brezovica 60    082 74    Brezovica      
Materská škola pri ZŠ    Brezovica 60    082 74    Brezovica      
Materská škola    Brezovička 62    082 74    Brezovička      
Materská škola    Brusnica 17    090 31    Brusnica      
Materská škola    Buglovce 4    053 04    Buglovce      
Materská škola pri ZŠ    Bukovce 68    090 22    Bukovce      
Základná škola s MŠ    Bukovce 80    090 22    Bukovce      
Materská škola    Bušovce 13    059 93    Bušovce      
Materská škola    Bystré 172    094 34    Bystré      
Základná škola    Bystré 347    094 34    Bystré      
Materská škola    Sídlisko 311    094 34    Bystré      
Základná škola s MŠ    Bzenov 143    082 42    Bzenov      
Materská škola pri ZŠ    Bzenov 38    082 42    Bzenov      
Materská škola    Cabov 47    094 14    Cabov      
Materská škola    Cernina 29    090 16    Cernina      
Základná škola    Cernina 30    090 16    Cernina      
Základná škola    Cigeľka 59    086 02    Cigeľka      
Základná škola    Čabiny 131    067 02    Čabiny      
Materská škola    Čabiny 131    067 02    Čabiny      
Spojená škola - SOŠ    Čaklov 249    094 35    Čaklov      
Spojená škola - SOŠ    Čaklov 249    094 35    Čaklov      
Spojená škola - SOŠ    Čaklov 249    094 35    Čaklov      
Spojená škola - SOŠ    Čaklov 249    094 35    Čaklov      
Materská škola    Čaklov 495    094 35    Čaklov      
Základná škola    Čaklov 495    094 35    Čaklov      
Základná škola    Čelovce 41    082 14    Čelovce      
Materská škola pri ZŠ    Červená Voda 30    083 01    Červená Voda      
Základná škola s MŠ    Červená Voda 30    083 01    Červená Voda      
Evanje. špec. MŠ inter.    Červenica 114    082 07    Červenica      
Evanjelická ŠZŠ hlsl.i.    Červenica 114    082 07    Červenica      
Základná škola    Červenica 61    082 07    Červenica      
Materská škola    Červenica pri Sabinove122    082 56    Červenica pri Sabinove      
Základná škola    Červenica pri Sabinove130    082 56    Červenica pri Sabinove      
Materská škola    Červený Kláštor 63    059 06    Červený Kláštor      
Základná škola    Čičava 34    093 01    Čičava      
Materská škola    Čičava 35    093 01    Čičava      
Základná škola    Čierne nad Topľou 212    094 34    Čierne nad Topľou      
Materská škola    Čierne nad Topľou 217    094 34    Čierne nad Topľou      
Materská škola pri ZŠ    Čirč 71    065 42    Čirč      
Základná škola s MŠ    Čirč 71    065 42    Čirč      
Základná škola s MŠ    Ďačov 110    082 71    Ďačov      
Materská škola pri ZŠ    Ďačov 161    082 71    Ďačov      
Základná škola    Ďapalovce 1    094 05    Ďapalovce      
Materská škola    Ďapalovce 136    094 05    Ďapalovce      
Materská škola    Davidov 56    093 03    Davidov      
Základná škola    Davidov 71    093 03    Davidov      
Materská škola    Demjata 129    082 13    Demjata      
Základná škola    Demjata 57    082 13    Demjata      
Základná škola    Dlhá 43/35    094 13    Dlhé Klčovo      
Materská škola    Dlhá 61    094 13    Dlhé Klčovo      
Základná škola s MŠ    Dlhé nad Cirochou 231    067 82    Dlhé nad Cirochou      
Materská škola pri ZŠ    Dlhé nad Cirochou 493    067 82    Dlhé nad Cirochou      
Základná škola    Dlhé Stráže 12    054 01    Dlhé Stráže      
Materská škola    Dlhé Stráže 88    054 01    Dlhé Stráže      
Materská škola    Doľany    053 02    Doľany      
Základná škola s MŠ    Domaňovce 30    053 02    Domaňovce      
Materská škola pri ZŠ    Domaňovce 31    053 02    Domaňovce      
Materská škola    Dravce 73    053 14    Dravce      
Základná škola    Dravce 97    053 14    Dravce      
Materská škola    Drienica 92    083 01    Drienica      
Cirkevná základná škola    Drienica 97    083 01    Drienica      

Základná škola, Nám. kpt. Nálepku 12, 082 04 Drienov
tel.: 051/793 13 05; e-mail: zsdrienov@pobox.sk; web: www.zsdrienov.edupage.org

Materská škola    Nám. kpt. Nálepku 8    082 04    Drienov      
Materská škola    Drienovská Nová Ves 1    082 01    Drienovská Nová Ves      
Základná škola    Drienovská Nová Ves 50    082 01    Drienovská Nová Ves      
Materská škola    Dubinné 2    086 12    Dubinné      
Základná škola    Dubovica 190    082 71    Dubovica      
Materská škola    Dubovica 48    082 71    Dubovica      
Materská škola    Dúbrava 54    053 05    Dúbrava      
Základná škola    Dúbrava 6    053 05    Dúbrava      
Materská škola    Dulova Ves 116    082 52    Dulova Ves      
Materská škola    Duplín 161    091 01    Duplín      
Základná škola    Duplín 67    091 01    Duplín      
Základná škola    Fintice 209    082 16    Fintice      
CMŠ sv. Márie Goretti    Fintice 210    082 16    Fintice      
Materská škola    Fintice 210    082 16    Fintice      
Materská škola    Forbasy 16    065 01    Forbasy      
Materská škola    Fričkovce 117    086 42    Fričkovce      
Základná škola    Fričkovce 32    086 42    Fričkovce      
Materská škola    Fričovce 191    082 37    Fričovce      
Základná škola    Fričovce 21    082 37    Fričovce      
Základná škola    Fulianka 10    082 12    Fulianka      
Materská škola    Fulianka 10    082 12    Fulianka      
Materská škola pri ZŠ    Gaboltov 26    086 02    Gaboltov      
Základná škola s MŠ    Gaboltov 50    086 02    Gaboltov      
Materská škola    Športová 230/10    058 01    Gánovce      
Materská škola    Gerlachov 182    086 04    Gerlachov      
Základná škola    Gerlachov 5    086 04    Gerlachov      
Základná škola s MŠ    Mlynská 21    059 42    Gerlachov      
Materská škola pri ZŠ    Mlynská 21    059 42    Gerlachov      
Základná škola    Budovateľská 20    087 01    Giraltovce      
Gymnázium    Dukelská 30    087 01    Giraltovce      
Súkr. stred. odb. škola    Dukelská 33    087 01    Giraltovce      
Súkromná ZŠ    Dukelská 33    087 01    Giraltovce      
Základná umelecká škola    Dukelská 53    087 01    Giraltovce      
Materská škola    Dukelská 62    087 01    Giraltovce      
Špec. základná škola    Kpt. Nálepku 122    087 01    Giraltovce      
Praktická škola    Kpt. Nálepku 122    087 01    Giraltovce      
Materská škola    Granč - Petrovce 107    053 05    Granč - Petrovce      
Základná škola    Granč - Petrovce 38    053 05    Granč - Petrovce      
Materská škola pri ZŠ    Gregorovce 88    082 66    Gregorovce      
Základná škola s MŠ    Gregorovce 93    082 66    Gregorovce      
Základná škola s MŠ    Habura 49    067 52    Habura      
Materská škola pri ZŠ    Habura 50    067 52    Habura      

ZŠ s MŠ Kráľovnej Pokoja, Haligovce 24, 065 34 Haligovce      
tel.: 052/439 71 68; e-mail: zs-kp@zshaligovce.edu.sk;
web: www.zskphaligovce.edupage.org

MŠ pri ZŠ Kráľ. Pokoja    Haligovce 24    065 34    Haligovce      
Materská škola    Krompašská 16    080 01    Haniska      
Materská škola    Hankovce 1    086 46    Hankovce      
Základná škola    Hankovce 24    086 46    Hankovce      
Základná škola    Hankovce 32    067 12    Hankovce      
Materská škola    Hankovce 32    067 12    Hankovce      
Materská škola    Budovateľská 428/4    094 31    Hanušovce nad Topľou      
Základná umelecká škola    Budovateľská 486/17    094 31    Hanušovce nad Topľou 
Špec. základná škola    Kukorelliho 552    094 31    Hanušovce nad Topľou      
Základná škola    Štúrova 341    094 31    Hanušovce nad Topľou      
Materská škola    Harhaj 47    086 45    Harhaj      
Základná škola    Harhaj 47    086 45    Harhaj      
Materská škola pri ZŠ    Havaj 21    090 23    Havaj      
Základná škola s MŠ    Havaj 7    090 23    Havaj      
Základná škola    Hažín nad Cirochou 156    067 83    Hažín nad Cirochou      
Materská škola    Hažín nad Cirochou 156    067 83    Hažín nad Cirochou      
Materská škola    Hlavná 53    086 14    Hažlín      
Základná škola    Majerová 30    086 14    Hažlín      
Materská škola    Nová 1918    093 02    Hencovce      
Cirkevná základná škola    Sládkovičova 1994    093 02    Hencovce      
Základná škola s MŠ    Hermanovce 363    082 35    Hermanovce      
Materská škola pri ZŠ    Hermanovce 84    082 35    Hermanovce      
Základná škola    Hermanovce nad Topľou 116    094 34    Hermanovce nad Topľou      
Materská škola    Hermanovce nad Topľou 116    094 34    Hermanovce nad Topľou      
Materská škola pri ZŠ    Hertník 260    086 42    Hertník      
Základná škola s MŠ    Hertník 261    086 42    Hertník      
Súkromná ŠZŠ pri IZ    Hertník 85    086 42    Hertník      
Základná škola    Hervartov 112    086 22    Hervartov      
Materská škola    Hervartov 70    086 22    Hervartov      
Základná škola    Hlinné 138    094 35    Hlinné      
Materská škola    Hlinné 76    094 35    Hlinné      
Materská škola pri ZŠ    Hniezdne 234    065 01    Hniezdne      
Základná škola s MŠ    Hniezdne 244    065 01    Hniezdne      
Materská škola    Holčíkovce 41    094 05    Holčíkovce      
Základná škola    Holčíkovce 44    094 05    Holčíkovce      
Základná škola s MŠ    Holumnica 121    059 94    Holumnica      
Materská škola pri ZŠ    Holumnica 78    059 94    Holumnica      
Materská škola    Hostovice 38    067 35    Hostovice      
Materská škola    Hozelec 156    059 11    Hozelec      
Materská škola    Hôrka 142    059 12    Hôrka      
Základná škola    Hôrka 50    059 12    Hôrka      
Základná škola s MŠ    Hrabkov 159    082 33    Hrabkov      
Materská škola pri ZŠ    Hrabkov 35    082 33    Hrabkov      
Materská škola    Hrabovčík 15    090 41    Hrabovčík      
Materská škola    Hrabovec 104    086 11    Hrabovec      
Základná škola    Hrabovec 25    086 11    Hrabovec      
Základná škola s MŠ    Hrabovec nad Laborcom 41  067 01 Hrabovec nad Laborcom 
Materská škola pri ZŠ    Hrabovec nad Laborcom 48  067 01  Hrabovec nad Laborcom 
Základná škola    Hrabské 42    086 06    Hrabské      
Materská škola    Hrabské 60    086 06    Hrabské      
Materská škola    Hviezdoslavova 325    059 16    Hranovnica      
Základná škola    Sládkovičova 510    059 16    Hranovnica      
Materská škola    SNP 219    059 16    Hranovnica-osada      
Materská škola pri ZŠ    Hromoš 119    065 45    Hromoš      
Základná škola s MŠ    Hromoš 29    065 45    Hromoš      
Materská škola    Hrubov 16    067 23    Hrubov      
Základná škola    Hrubov 24    067 23    Hrubov      
Základná škola    Hubošovce 56    082 66    Hubošovce      
Materská škola    Hubošovce 56    082 66    Hubošovce      
Základná škola    Hudcovce 4    067 45    Hudcovce      
Materská škola    Hudcovce 4    067 45    Hudcovce      
Súkromná materská škola    1. mája 14    066 01    Humenné      
Materská škola    Dargovských hrdinov 18    066 01    Humenné      
Súkromná ZUŠ    Dargovských hrdinov 1832    066 01    Humenné      
Základná škola    Dargovských hrdinov 19    066 68    Humenné      
Materská škola    Družstevná 1472/16    066 01    Humenné      
Stredná odborná škola    Družstevná 1475    066 01    Humenné      
Stredná odborná škola    Družstevná 1737    066 01    Humenné      
Cirk.spojená škola -Gym    Duchnovičova 24    066 01    Humenné      
Cirk. spojená škola -ZŠ    Duchnovičova 24    066 01    Humenné      
Súkromná materská škola    Duchnovičova 26    066 01    Humenné      
Základná škola    Hrnčiarska 13    066 01    Humenné      
SPŠ chemická a potrav.    Komenského 1    066 59    Humenné      
Spojená škola in. - PŠI    Komenského 3    066 01    Humenné      
Spojená škola int.- ŠZŠ    Komenského 3    066 01    Humenné      
Spojená škola int.- OUI    Komenského 3    066 01    Humenné      
Gymnáz. gen. L. Svobodu    Komenského 4    066 51    Humenné      
Základná škola    Kudlovská 11    066 01    Humenné      
Materská škola    Kudlovská 47/236    066 01    Humenné      
Základná škola    Laborecká 66    066 01    Humenné      
Gymn. sv. J.Zlatoústeho    Lesná 28    066 01    Humenné      
ZŠ internátna s MŠ    Lesná 909/28    066 01    Humenné      
Materská škola pri ZŠI    Lesná 909/28    066 01    Humenné      
SOŠ zdravotnícka    Lipová 32    066 83    Humenné      
Materská škola    Mierová 37/19    066 01    Humenné      
Základná umelecká škola    Mierová 81    066 01    Humenné

SOŠ obchodu a služieb, mierová 1973/79, 066 01 Humenné
tel.: 057/775 27 34; web: www.sousluzhe.edu.sk
      
Materská škola pri ZŠ    Na Podskalku 57    066 01    Humenné      
Základná škola s MŠ    Na Podskalku 58    066 01    Humenné

Súkromná základná umelecká škola Múza, Námestie slobody 57, 066 01 Humenné
tel.: 0918 568 717; e-mail: havrilakova@muzahe.sk, dirbakova@muzahe.sk;
web: www.muzahe.sk
     
Materská škola    Osloboditeľov 1    066 01    Humenné      
Materská škola    Partizánska 22    066 01    Humenné      
Základná škola    Pugačevova 1381/7    066 01    Humenné      
Základná škola    SNP 1    066 01    Humenné      
Stredná odborná škola    Štefánikova 20    066 57    Humenné      
Stredná odborná škola    Štefánikova 20    066 57    Humenné      
Stredná odborná škola    Štefánikova 28    066 01    Humenné      
Základná škola    Štefánikova 31    066 01    Humenné      
Obchodná akadémia    Štefánikova 39    066 41    Humenné      
Materská škola    Štefánikova 49    066 01    Humenné      
Súkromná materská škola    Třebíčska 13    066 01    Humenné      
Špec. základná škola    Třebíčska 16    066 01    Humenné      
Materská škola    Třebíčska 1839/13    066 01    Humenné      
Materská škola    Tyršova 1    066 01    Humenné      
Materská škola    Huncovce 231    059 92    Huncovce      
Základná škola    Školská 212    059 92    Huncovce      
Materská škola    Chlmec 132    067 41    Chlmec      
Základná škola    Chlmec 51    067 41    Chlmec      
Materská škola pri ZŠ    Chmeľnica 58    064 01    Chmeľnica      
Základná škola s MŠ    Chmeľnica 58    064 01    Chmeľnica      
Základná škola    Chmeľov 161    082 15    Chmeľov      
Materská škola    Chmeľov 217    082 15    Chmeľov      
Základná škola    Chmeľová 136    086 35    Chmeľová      
Materská škola    Chmeľová 89    086 35    Chmeľová      
Materská škola    Chmeľovec 99    082 12    Chmeľovec      
Materská škola    Chmiňany 26    082 33    Chmiňany      
Materská škola pri ZŠ    Školská 25    082 33    Chminianska Nová Ves      
Základná škola s MŠ    Školská 28    082 33    Chminianska Nová Ves      
Špec. základná škola  Chminianske Jakubovany 21  082 33 Chminianske Jakubovany
Materská škola    Chminianske Jakubovany 21    082 33  Chminianske Jakubovany 
Materská škola    Chotča 29    090 21    Chotča      
Základná škola    Chotča 89    090 21    Chotča      
Základná škola    Ihľany 127    059 94    Ihľany      
Materská škola    Ihľany 51    059 94    Ihľany      
Materská škola pri ZŠ    Jabloň 50    067 13    Jabloň      
Základná škola s MŠ    Jabloň 50    067 13    Jabloň      
Materská škola pri ZŠ    Jablonov 11    053 03    Jablonov      
Základná škola s MŠ    Jablonov 209    053 03    Jablonov      
Materská škola    Jakovany 64    083 01    Jakovany      
Základná škola s MŠ    Jakubany 151    065 12    Jakubany      
Materská škola    Jakubany 211    065 12    Jakubany      
Materská škola    Jakubova Voľa 52    082 56    Jakubova Voľa      
Základná škola    Jakubova Voľa 52    082 56    Jakubova Voľa      
Materská škola    Jakubovany 136    083 01    Jakubovany      
Základná škola    Jakubovany 86    083 01    Jakubovany      
Základná škola    Jankovce 7    067 24    Jankovce      
Materská škola    Jankovce 8    067 24    Jankovce      
Materská škola    Janov 1    082 42    Janov      
Materská škola    Janovce 18    086 41    Janovce      
Základná škola    Janovce 18    086 41    Janovce      
Materská škola    Jánovce 209    059 13    Jánovce      
Základná škola    Jánovce 212    059 13    Jánovce      
Materská škola pri ZŠ    Jarabina 212    065 31    Jarabina      
Základná škola s MŠ    Jarabina 258    065 31    Jarabina      
Základná škola    Jarovnice 192    082 63    Jarovnice      
Základná škola s MŠ    Jarovnice 464    082 63    Jarovnice      
Materská škola pri ZŠ    Jarovnice 464    082 63    Jarovnice      
Špec. základná škola    Jarovnice 96    082 63    Jarovnice      
Materská škola    Jasenov 239    066 01    Jasenov      
Materská škola    Jasenovce 9    094 05    Jasenovce      
Základná škola    Jastrabie nad Topľou 112    094 35    Jastrabie nad Topľou      
Materská škola    Jastrabie nad Topľou 113    094 35    Jastrabie nad Topľou      
Materská škola pri ZŠ    Jurské 20    059 94    Jurské      
Základná škola s MŠ    Jurské 40    059 94    Jurské      
Základná škola    Juskova Voľa 91    094 12    Juskova Voľa      
Materská škola    Juskova Voľa 91    094 12    Juskova Voľa      
Materská škola pri ZŠ    Kalná Roztoka 169    067 72    Kalná Roztoka      
Základná škola s MŠ    Kalná Roztoka 169    067 72    Kalná Roztoka      
Materská škola    Kalnište 31    087 01    Kalnište      
Základná škola    Kalnište 91    087 01    Kalnište      
Materská škola pri ZŠ    Kamenica 440    082 81    Kamenica      
Základná škola s MŠ    Kamenica 645    082 71    Kamenica      
Materská škola pri ZŠ    Gaštanová 10    067 83    Kamenica nad Cirochou      
Základná škola s MŠ    Osloboditeľov 204    067 83    Kamenica nad Cirochou      
Materská škola    Kamenná Poruba 109    093 03    Kamenná Poruba      
Základná škola    Kamenná Poruba 110    093 03    Kamenná Poruba      
Základná škola s MŠ    Kamienka 113    065 32    Kamienka      
Materská škola    Kamienka 143    067 83    Kamienka      
Materská škola pri ZŠ    Kamienka 34    065 32    Kamienka      
Materská škola    Kapišová 89    090 01    Kapišová      
Materská škola    Kapušany 238    082 12    Kapušany      
Základná škola    Kapušany 367    082 12    Kapušany      
Materská škola    Karná 91    067 45    Karná      
Materská škola    Kendice 333    082 01    Kendice      
CZŠ sv. Michala    Kendice 424    082 01    Kendice      
Materská škola    Cintorínska 3    060 01    Kežmarok      
Základná umelecká škola    Dr. Daniela Fischera 2    060 01    Kežmarok      
Základná škola    Dr. Daniela Fischera 2    060 12    Kežmarok      
Stredná odborná škola    Garbiarska 1    060 01    Kežmarok      

Základná škola, Hradné námestie 38, 060 11 Kežmarok      
tel.: 052/452 39 83; e-mail: riaditel@zshradnekk.edu.sk; web: www.zshradnekk.edu.sk

Základná umelecká škola    Hviezdoslavova 12    060 01    Kežmarok      
Gymn. P. O.Hviezdoslava    Hviezdoslavova 20    060 14    Kežmarok      
Materská škola    Karola Kuzmányho 41    060 01    Kežmarok      
Špec. základná škola    Kostolné námestie 28    060 01    Kežmarok      
Stredná odborná škola    Kušnierska 2    060 01    Kežmarok      
Stredná odborná škola    Kušnierska 2    060 01    Kežmarok      
Súkromná materská škola    Kušnierska brána 3    060 01    Kežmarok      
Materská škola    Možiarska 1    060 01    Kežmarok      
Hotel.akad. O.Brucknera    MUDr. Alexandra 29    060 15    Kežmarok      
Základná škola    Nižná brána 8    060 01    Kežmarok      
MŠ pri ZŠ sv. Kríža    Petržalská 21    060 01    Kežmarok      
ZŠ s MŠ sv. Kríža    Petržalská 21    060 01    Kežmarok      
Stredná odborná škola    Pradiarenská 1    060 01    Kežmarok      
Materská škola    Severná 5    060 01    Kežmarok      
Stredná odborná škola    Slavkovská 19    060 01    Kežmarok      
Súkrom. materská škola    Záhradná 2    060 01    Kežmarok      
Základná škola    Kladzany 45    094 21    Kladzany      
Materská škola    Kladzany 45    094 21    Kladzany      
ZŠ s MŠ J. Nepomuckého    Klčov 112    053 02    Klčov      
MŠ pri ZŠ sv. J. Nepom.    Klčov 112    053 02    Klčov      
ZUŠ sv. J. Nepomuckého    Klčov 156    053 02    Klčov      
Základná škola s MŠ    Klenová 111    067 72    Klenová      
Materská škola pri ZŠ    Klenová 65    067 72    Klenová      
Materská škola pri ZŠ    Kľušov 170    086 22    Kľušov      
Základná škola s MŠ    Kľušov 170    086 22    Kľušov      
Základná škola    Kobyly 53    086 22    Kobyly      
Materská škola    Kobyly 53    086 22    Kobyly      
Materská škola    Kochanovce 12    086 46    Kochanovce      
Základná škola    Kochanovce 12    086 46    Kochanovce      
Základná škola s MŠ    Kochanovce 169    066 01    Kochanovce      
Materská škola pri ZŠ    Kochanovce 206    066 01    Kochanovce      
Materská škola    Kojatice 58    082 32    Kojatice      
Základná škola    Kojatice 84    082 32    Kojatice      
Materská škola    Kokošovce 114    082 52    Kokošovce      
Základná škola    Kokošovce 121    082 52    Kokošovce      
Materská škola pri ZŠ    Kolačkov 31    065 11    Kolačkov      
Základná škola s MŠ    Kolačkov 31    065 11    Kolačkov      
Materská škola pri ZŠ    Kolbovce 51    090 31    Kolbovce      
Základná škola s MŠ    Kolbovce 8    090 31    Kolbovce      
Základná škola s MŠ    Kolonica 121    067 61    Kolonica      
Materská škola pri ZŠ    Kolonica 195    067 61    Kolonica      
Základná škola    Komárany 136    093 01    Komárany      
Materská škola    Komárany 27    093 01    Komárany      
Materská škola    Komárov 56    086 11    Komárov      
Materská škola    Koprivnica 124    086 45    Koprivnica      
Základná škola    Koprivnica 83    086 45    Koprivnica      
Základná škola s MŠ    Košarovce 16    094 06    Košarovce      
Materská škola pri ZŠ    Košarovce 86    094 06    Košarovce      
Základná škola s MŠ    Koškovce 134    067 12    Koškovce      
Materská škola pri ZŠ    Koškovce 50    067 12    Koškovce      
Základná škola    Kračúnovce 162    087 01    Kračúnovce      
Materská škola    Kračúnovce 209    087 01    Kračúnovce      
Materská škola    Krajná Poľana 24    090 05    Krajná Poľana      
Základná škola    Krajná Poľana 38    090 05    Krajná Poľana      
Materská škola    Krásna Lúka 142    082 73    Krásna Lúka      
Základná škola    Krásna Lúka 142    082 73    Krásna Lúka      
Materská škola    Krásny Brod 75    067 03    Krásny Brod      
Základná škola    Kravany 241    059 18    Kravany      
Materská škola    Svätej Alžbety 140    059 18    Kravany      
Základná škola s MŠ    Krivany 1    082 71    Krivany      
Materská škola pri ZŠ    Záhradná 46    082 71    Krivany      
Materská škola    Krížová Ves 223    059 01    Krížová Ves      
Základná škola    Krížová Ves 43    059 01    Krížová Ves      
Materská škola    Krížová Ves 66    059 01    Krížová Ves      
Materská škola    Kručov 61    090 32    Kručov      
Materská škola    Kružlov 1    086 04    Kružlov      
Základná škola    Kružlov 94    086 04    Kružlov      
Materská škola    Kružlová 101    090 02    Kružlová      
Základná škola    Kružlová 103    090 02    Kružlová      
Základná škola    Kučín 1    086 12    Kučín      
Materská škola    Kučín 57    086 12    Kučín      
Základná škola    Kuková 33    086 44    Kuková      
Materská škola    Kuková 53    086 44    Kuková      
Základná škola    Družstevná 222    086 12    Kurima      
Materská škola    Nižná 11    086 12    Kurima      
Materská škola    Kurimany 76    054 01    Kurimany      
Základná škola    Kurimka 97    090 16    Kurimka      
Základná škola    Kurov 127    086 04    Kurov      
Materská škola    Kurov 52    086 04    Kurov      
Materská škola    Kvakovce 97    094 02    Kvakovce      
Materská škola pri ZŠ    Kyjov 121    065 48    Kyjov      
Základná škola s MŠ    Kyjov 55    065 48    Kyjov      
Materská škola    Lackovce 37    066 01    Lackovce      
Materská škola    Lada 132    082 12    Lada      
Základná škola    Lada 97    082 12    Lada      
Základná škola    Ladomirov 174    067 71    Ladomirov      
Materská škola    Ladomirov 174    067 71    Ladomirov      
Základná škola    Ladomirová 32    090 03    Ladomirová      
Materská škola    Ladomirová 32    090 03    Ladomirová      
Základná škola    Lascov 11    086 45    Lascov      
Materská škola    Lascov 4    086 45    Lascov      
Základná škola    Lemešany 154    082 03    Lemešany      
Materská škola    Lemešany 275    082 03    Lemešany      
Materská škola    Lenartov 38    086 06    Lenartov      
Základná škola    Lenartov 42    086 06    Lenartov      
Materská škola    Obchodná 59    059 07    Lendak      
Základná umelecká škola    Školská 1    059 07    Lendak      
Základná škola    Školská 1    059 07    Lendak      
Základná škola    Lesíček 53    082 07    Lesíček      
Materská škola pri ZŠ    Lesnica 118    065 33    Lesnica      
Základná škola s MŠ    Lesnica 148    065 33    Lesnica      
Stredná pedagog. škola    Bottova 15A    054 11    Levoča      
Špec. základná škola    Fraňa Kráľa 3    054 01    Levoča      
Materská škola    Gašpara Haina 36    054 01    Levoča      
Základná škola    Gašpara Haina 37    054 01    Levoča      
Materská škola    Gustáva Hermana 9    054 01    Levoča      
Základná škola    Jána Francisciho 11    054 01    Levoča      
Materská škola    Jána Francisciho 8/1674    054 01    Levoča      
Gymnázium sv. F. Assis.    Kláštorská 24    054 68    Levoča      
Sp.špec.šk.int.- ZŠslp.    Kláštorská 24/a    054 01    Levoča      
Špec. materská škola    Kláštorská 24/a    054 32    Levoča      
Prak.škola J.Vojtaššáka    Kláštorská 24/a    054 01    Levoča      
Špec. zákl. škola int.    Kláštorská 24/a    054 01    Levoča      
SOŠ zdravotnícka    Kláštorská 24/a    054 01    Levoča      
Gymn. J. F. Rimavského    Kláštorská 37    054 01    Levoča      
SOŠ Majstra Pavla    Kukučínova 9    054 27    Levoča      
Stredná odborná škola    Kukučínova 9    054 27    Levoča      
Materská škola    m. č. Levočské Lúky 3    054 01    Levoča      
Základná umelecká škola    Nám. Majstra Pavla 48    054 01    Levoča      
SOŠ zrak.post. int.    Nám. Štefana Kluberta 1    054 01    Levoča      
Základná škola    Nám. Štefana Kluberta 10    054 01    Levoča      
ŠZŠ zrak.postih. int.    Nám. Štefana Kluberta 2    054 01    Levoča      
ŠMŠ pre zrak.post. int.    Nám. Štefana Kluberta 2    054 01    Levoča      
ZŠ zrak.post. int.    Nám. Štefana Kluberta 2    054 01    Levoča      
Materská škola    Predmestie 26    054 01    Levoča      
Materská škola    Železničný riadok 3    054 01    Levoča      
Materská škola    Ličartovce 239    082 03    Ličartovce      
Základná škola    Ličartovce 56    082 03    Ličartovce      
Materská škola    Lieskovec 123    067 45    Lieskovec      
Základná škola    Hviezdoslavova 1    082 71    Lipany      
Základná škola    Komenského 113    082 71    Lipany      
Gymnázium    Komenského 13    082 71    Lipany      
Stredná odborná škola    Komenského 16    082 71    Lipany      
Stredná odborná škola    Komenského 16    082 71    Lipany      
Materská škola    Kpt. Nálepku 7    082 71    Lipany      
Materská škola    Nám. sv. Martina 46    082 71    Lipany      
Základná umelecká škola    Štúrova 29    082 71    Lipany      
Špec. základná škola    Tehelná 23    082 71    Lipany      
Praktická škola    Tehelná 3    082 71    Lipany      
Základná škola    Lipníky 15    082 12    Lipníky      
Materská škola    Lipníky 15    082 12    Lipníky      
Materská škola pri ZŠ    Lipovce 125    082 36    Lipovce      
Základná škola s MŠ    Lipovce 125    082 36    Lipovce      
Základná škola s MŠ    Liptovská Teplička 396    059 40    Liptovská Teplička      
Materská škola pri ZŠ    Liptovská Teplička 530    059 40    Liptovská Teplička      
Materská škola pri ZŠ    Litmanová 10    065 31    Litmanová      
Základná škola s MŠ    Litmanová 11    065 31    Litmanová      
Materská škola pri ZŠ    Lomné 73    090 33    Lomné      
Základná škola s MŠ    Lomné 74    090 33    Lomné      
Základná škola s MŠ    Lomnička 29    065 03    Lomnička      
Materská škola pri ZŠ    Lomnička 68    065 03    Lomnička      
Materská škola    Lopúchov 85    086 43    Lopúchov      
Základná škola    Lopúchov 85    086 43    Lopúchov      
Materská škola    gen. Svobodu 40    059 71    Ľubica      

Základná škola, Školská 1, 059 71 Ľubica
tel.: 052/456 61 81; e-mail: zslubica@zslubica.edu.sk, janka.kapralova@post.sk
web: www.zslubica.edupage.org

Materská škola    Ľubiša 71    067 11    Ľubiša      
Materská škola    Čsl. letcov 2    080 06    Ľubotice      
Základná škola    Strážnická 26    080 06    Ľubotice      
Materská škola pri ZŠ    Ľubotín 262    065 41    Ľubotín      
Základná škola s MŠ    Školská 2    065 41    Ľubotín      
Materská škola pri ZŠ    Ľubovec 33    082 42    Ľubovec      
Základná škola s MŠ    Ľubovec 35    082 42    Ľubovec      
Súkromná ZŠ    Lučivná 290    059 31    Lučivná      
Materská škola pri ZŠ    Lučivná 75    059 31    Lučivná      
Základná škola s MŠ    Lučivná 75    059 31    Lučivná      
Základná škola    Lúčka 47    082 71    Lúčka      
Materská škola    Lúčka 77    082 71    Lúčka      
Základná škola    Lúčka 92    087 01    Lúčka      
Materská škola    Lúčka 92    087 01    Lúčka      
Materská škola    Lukačovce 100    067 24    Lukačovce      
Základná škola    Lukačovce 94    067 24    Lukačovce      
Materská škola    Lukavica 30    086 21    Lukavica      
Základná škola    Lukavica 87    086 21    Lukavica      
Materská škola    Lukov 99    086 05    Lukov      
Základná škola    Lukov 99    086 05    Lukov      
Cirk.MŠ Sestry Jozafáty    Ľutina 131    082 57    Ľutina      
Základná škola    Ľutina 4    082 57    Ľutina      
Materská škola    Majerovce 2    094 09    Majerovce      
Materská škola    Malcov 133    086 06    Malcov      
Základná škola    Malcov 16    086 06    Malcov      
Materská škola pri ZŠ    Malý Lipník 102    065 46    Malý Lipník      
Základná škola s MŠ    Malý Lipník 70    065 46    Malý Lipník      
Materská škola    Gerlachovská 52    060 01    Malý Slavkov      
Špec. základná škola    Malý Slivník 28    082 67    Malý Slivník      
Materská škola    Malý Šariš 222    080 01    Malý Šariš      
Základná škola    Marhaň 115    086 45    Marhaň      
Materská škola    Marhaň 98    086 45    Marhaň      
Základná škola    Matiaška 43    094 31    Matiaška      
Materská škola    Matiaška 56    094 31    Matiaška      
Materská škola    Južná 155/40    059 05    Matiašovce      
Základná škola    Mlynská 156/1    059 05    Matiašovce      
Materská škola    Medzany 104    082 21    Medzany      
Základná škola    Medzany 182    082 21    Medzany      
Materská škola    Medzianky 76    094 31    Medzianky      
Gymnázium    Duchnovičova 13    068 13    Medzilaborce      
Špec. základná škola i.    Duchnovičova 479    068 01    Medzilaborce      
Špec. materská škola i.    Duchnovičova 479    068 01    Medzilaborce      
Materská škola    Duchnovičova 480/29    068 01    Medzilaborce      
Základná škola    Duchnovičova 480/29    068 01    Medzilaborce      
Stredná odborná škola    Duchnovičova 506    068 01    Medzilaborce      
Stredná odborná škola    Duchnovičova 506    068 01    Medzilaborce      
ŠMŠ sv. Nikolaja    Duchnovičova 506    068 01    Medzilaborce      
SOŠ pri RC sv.Nikolaja    Duchnovičova 506    068 01    Medzilaborce      
Materská škola    gen. Svobodu 675/23    068 01    Medzilaborce      
Základná škola    Komenského 135/6    068 01    Medzilaborce      
Základná umelecká škola    Mierová 292/17    068 01    Medzilaborce      
Materská škola    Mengusovce 35    059 36    Mengusovce      
Materská škola    Merník 160    094 23    Merník      
Materská škola    Mestisko 34    090 41    Mestisko      
Základná škola    Mestisko 34    090 41    Mestisko      
Materská škola    Miklušovce 106    082 44    Miklušovce      
Materská škola    Milpoš 55    082 71    Milpoš      
Základná škola    Milpoš 55    082 71    Milpoš      
Základná škola    Miňovce 3    090 32    Miňovce      
Materská škola    Miňovce 72    090 32    Miňovce      
Základná škola    Mirkovce 37    082 06    Mirkovce      
Materská škola pri ZŠ    Mlynčeky 15    059 76    Mlynčeky      
Základná škola s MŠ    Mlynčeky 15    059 76    Mlynčeky      
Materská škola    Mlynica 28    059 91    Mlynica      
Základná škola s MŠ    Mníšek nad Popradom 136    065 22  Mníšek nad Popradom 
Materská škola pri ZŠ    Mníšek nad Popradom 64    065 22  Mníšek nad Popradom 
Základná škola s MŠ    Modra nad Cirochou 250    067 82    Modra nad Cirochou      
Materská škola pri ZŠ    Modra nad Cirochou 302    067 82    Modra nad Cirochou      
Materská škola pri ZŠ    Toplianska 130    086 01    Mokroluh      
Základná škola s MŠ    Toplianska 130    086 01    Mokroluh      
Materská škola    Nemcovce 27    086 12    Nemcovce      
Materská škola    Nemcovce 39    082 12    Nemcovce      
Základná škola    Nemcovce 62    082 12    Nemcovce      
Materská škola    Nemešany 62    053 02    Nemešany      
Základná škola    Nižná Oľšava 72    090 32    Nižná Olšava      
Materská škola    Nižná Oľšava 72    090 32    Nižná Olšava      
Materská škola pri ZŠ    Nižná Polianka 46    086 36    Nižná Polianka      
Základná škola s MŠ    Nižná Polianka 50    086 36    Nižná Polianka      
Materská škola    Nižná Sitnica 104    094 07    Nižná Sitnica      
Základná škola    Nižná Sitnica 24    094 07    Nižná Sitnica      
Základná škola    Nižná Voľa 2    086 21    Nižná Voľa      
Materská škola pri ZŠ    Nižné Ladičkovce 107    067 11    Nižné Ladičkovce      
Základná škola s MŠ    Nižné Ladičkovce 107    067 11    Nižné Ladičkovce      
Základná škola    Nižné Repaše 107    053 71    Nižné Repaše      
Materská škola    Nižné Repaše 12    053 71    Nižné Repaše      
Materská škola pri ZŠ    Nižné Ružbachy 45    065 02    Nižné Ružbachy      
Základná škola s MŠ    Nižné Ružbachy 45    065 02    Nižné Ružbachy      
Materská škola    Nižný Hrabovec 154    094 21    Nižný Hrabovec      
Základná škola    Nižný Hrabovec 155    094 21    Nižný Hrabovec      
Základná škola    Nižný Hrušov 211    094 22    Nižný Hrušov      
Materská škola    Nižný Hrušov 518    094 22    Nižný Hrušov      
Materská škola    Nižný Kručov 48    093 01    Nižný Kručov      
Základná škola    Nižný Mirošov 56    090 11    Nižný Mirošov      
Základná škola s MŠ    Nižný Slavkov 72    082 75    Nižný Slavkov      
Materská škola pri ZŠ    Nižný Slavkov 72    082 75    Nižný Slavkov      
Materská škola    Nižný Tvarožec 27    086 02    Nižný Tvarožec      
Základná škola    Nižný Tvarožec 87    086 02    Nižný Tvarožec      
Materská škola    Nová Kelča 68    094 04    Nová Kelča      
Základná škola    Nová Kelča 70    094 04    Nová Kelča      
Materská škola    Školská 161    059 86    Nová Lesná      
Materská škola pri ZŠ    Nová Ľubovňa 353    065 11    Nová Ľubovňa      
Základná škola s MŠ    Nová Ľubovňa 493    065 11    Nová Ľubovňa      
Základná škola    Ohradzany 162    067 22    Ohradzany      
Materská škola    Okrúhle 131    090 42    Okrúhle      
Základná škola    Okrúhle 3    090 42    Okrúhle      
Materská škola    Okružná 63    082 12    Okružná      
Základná škola    Okružná 63    082 12    Okružná      
Materská škola    Oľšavica 40    053 73    Oľšavica      
Materská škola    Oľšov 23    082 76    Oľšov      
Základná škola    Oľšov 23    082 76    Oľšov      
Materská škola    Ondavské Matiašovce 20    094 01    Ondavské Matiašovce      
Základná škola    Ondavské Matiašovce 20    094 01    Ondavské Matiašovce      
Materská škola    Ordzovany 13    053 06    Ordzovany      
Základná škola s MŠ    Orlov 5    065 43    Orlov      
Materská škola pri ZŠ    Orlov 6    065 43    Orlov      
Základná škola    Osikov 102    086 42    Osikov      
Materská škola    Osikov 103    086 42    Osikov      
Špec. základná škola    Ostrovany 11    082 22    Ostrovany      
Materská škola    Ostrovany 67    082 22    Ostrovany      
Materská škola    Ovčie 34    082 38    Ovčie      
Základná škola    Ovčie 34    082 38    Ovčie      
Základná škola    Pakostov 102    094 07    Pakostov      
Materská škola    Pakostov 102    094 07    Pakostov      
Materská škola pri ZŠ    Papín 147    067 33    Papín      
Základná škola s MŠ    Papín 168    067 33    Papín      
Materská škola    Pavlovce 134    094 31    Pavlovce      
Základná škola    Pavlovce 5    094 31    Pavlovce      
Základná škola s MŠ    Pčoliné 113    067 35    Pčoliné      
Materská škola pri ZŠ    Pčoliné 143    067 35    Pčoliné      
Materská škola pri ZŠ    Na Dujave 320    082 56    Pečovská Nová Ves      
Základná škola s MŠ    Školská 2    082 56    Pečovská Nová Ves      
Materská škola    Petrová 7    086 02    Petrová      
Základná škola    Petrová 7    086 02    Petrová      
Základná škola    Petrovany 274    082 53    Petrovany      
Materská škola    Petrovany 275    082 53    Petrovany      
Základná škola    Petrovce 114    094 31    Petrovce      
Materská škola    Petrovce 114    094 31    Petrovce      
Materská škola    Pichne 184    069 01    Pichne      
Základná škola s MŠ    Školská 93    065 44    Plaveč      
Materská škola pri ZŠ    Školská 93    065 44    Plaveč      
Základná škola s MŠ    Plavnica 244    065 45    Plavnica      
Materská škola pri ZŠ    Plavnica 252    065 45    Plavnica      
Základná škola    Podhorany 109    082 12    Podhorany      
Materská škola    Podhorany 38    059 93    Podhorany      
Základná škola    Podhorany 68    059 93    Podhorany      
Materská škola    Podhorany 76    082 12    Podhorany      
Materská škola    Podhradík 14    080 06    Podhradík      
Stredná odborná škola    Kláštorná 2    065 03    Podolínec      
ŠZŠ in. sv.K.Hofbauera    Kláštorná 2    065 03    Podolínec      
Materská škola pri ZŠ    Školská 1    065 03    Podolínec      
Základná škola s MŠ    Školská 2    065 03    Podolínec      
Základná škola    Poliakovce 47    086 11    Poliakovce      
Materská škola    Poliakovce 55    086 11    Poliakovce      
Materská škola pri ZŠ    Poloma 24    082 73    Poloma      
Základná škola s MŠ    Poloma 85    082 73    Poloma      
ZŠ Štefana Mnoheľa    Dlhé hony 3522/2    058 01    Poprad      
Cirk. gym. P. U. Olivu    Dlhé hony 3522/2    058 01    Poprad      
ZUŠ Janka Silana    Dlhé hony 3522/2    058 01    Poprad      
Jazyková škola    Dominika Tatarku 14    058 01    Poprad      
Spojená škola - Gym    Dominika Tatarku 4666/7    058 19    Poprad      
Materská škola pri ZŠ    Dostojevského ul. 2267/27    058 01    Poprad      
Základná škola s MŠ    Dostojevského ul. 2616/25    058 01    Poprad      
Základná škola s MŠ    Francisciho ulica 832/21    058 01    Poprad      
Súkromná materská škola    J. Tranovského 1283/9    058 01    Poprad      
Súkromná materská škola    Jarná ulica 3168/13    058 01    Poprad      

Základná škola s MŠ, Jarná ulica 3168/13, 058 01 Poprad
tel.: 052/774 39 10, 0911 774 391, 0910 890 461; e-mail: skola@zsjarnapp.edu.sk
web: www.jarna.edupage.org

Materská škola pri ZŠ, Jarná ulica 3168/13, 058 01 Poprad
tel.: 052/774 39 10, 0911 774 391, 0910 890 461; e-mail: skola@zsjarnapp.edu.sk
web: www.jarna.edupage.org

Základná škola s MŠ    Komenského ulica 587/15    058 01    Poprad      
Gymnázium    Kukučínova 4239/1    058 01    Poprad      
Stredná odborná škola    Kukučínova 483/12    058 01    Poprad      
Materská škola pri ZŠ    Letná ulica 3453/34    058 01    Poprad      
Základná škola s MŠ    Letná ulica 3453/34    058 01    Poprad      
Súkromné gymnázium    Letná ulica 3453/34    058 01    Poprad      

SOŠ zdravotnícka, Levočská 5, 058 50 Poprad
tel.: 052/772 27 04, 052/772 11 45; e-mail: szspp@stonline.sk; web: www.szspp.sk

Stred.priemyselná škola    Mnoheľova 828    058 46    Poprad      
Obchodná akadémia    Murgašova 94    058 01    Poprad      
Stredná odborná škola    Okružná 761/25    058 01    Poprad      
Materská škola    Okružná ulica 765/49    058 01    Poprad      
Praktická škola    Partizánska 2    058 01    Poprad      
Špec. základná škola    Partizánska 2    058 01    Poprad      
Materská škola pri ZŠ    Podtatranská ulica 136/4    058 01    Poprad      
Základná umelecká škola    Štefánikova ulica 99/72    058 01    Poprad      
Súkr. stredná odb.škola    Tajovského ulica 2764/16    058 01    Poprad      
Základná škola s MŠ    Tajovského ulica 2764/17    058 01    Poprad      
Súkromná materská škola    Tajovského ulica 3015/20    058 01    Poprad      
Materská škola pri ZŠ    Tajovského ulica 3015/20    058 01    Poprad      
Súkromná ZUŠ    Ul. 29. augusta 171/44    058 01    Poprad      
Súkromná SOŠ    Ul. SNP 1253    058 01    Poprad      
Materská škola    Ulica mládeže 2349/5    058 01    Poprad      
Spojená škola - ZŠ    Ulica mládeže 2350/7    058 01    Poprad      
Materská škola pri ZŠ    Ulica mládeže 2614/11    058 01    Poprad      
Materská škola pri ZŠ    Záborského ulica 3248/13    058 01    Poprad      
Stredná odborná škola    Hlavná 1    059 51    Poprad - Matejovce      
Základná škola s MŠ    Koperníkova ulica 1707/21    058 01    Poprad-Matejovce      
Materská škola pri ZŠ    Lidická ulica 1669/2    058 01    Poprad-Matejovce      
Materská škola pri ZŠ    Vagonárska ulica 1600/4    058 01    Poprad-Spišská Sobota
Základná škola s MŠ    Vagonárska ulica 1600/4    058 01    Poprad-Spišská Sobota
Základná škola s MŠ    Ulica Fraňa Kráľa 2086/2    058 01    Poprad-Veľká      
Materská škola pri ZŠ    Ulica J. Tranovského 3497    058 01    Poprad-Veľká      
Materská škola    Porúbka 69    067 41    Porúbka      
Materská škola    Poša 204    094 21    Poša      
Základná škola    Poša 21    094 21    Poša      
Materská škola    Antona Prídavku 1    080 01    Prešov      
Základná škola    Bajkalská 29    080 01    Prešov      
Materská škola    Bajkalská 31    080 01    Prešov      
Stredná priemysel.škola    Bardejovská 24    080 01    Prešov      
Stredná odborná škola    Bardejovská 24    080 06    Prešov      
Základná umelecká škola    Baštová 23    080 01    Prešov      
Hotelová akadémia    Baštová 32    080 85    Prešov      
Materská škola    Bernolákova 19    080 01    Prešov      
Materská škola    Bratislavská 3    080 01    Prešov      
Materská škola    Budovateľská 8    080 01    Prešov      
Materská škola    Čapajevova 17    080 01    Prešov      
Materská škola    Čergovská 14    080 01    Prešov      
Základná škola    Českoslov. armády 2    080 01    Prešov      
Materská škola    Českoslov. armády 20    080 01    Prešov      
SPŠ strojnícka    Duklianska 1    080 01    Prešov      
Gymnázium sv. Mikuláša    Duklianska 16    080 01    Prešov      
Zákl.škola sv. Mikuláša    Duklianska 16    080 01    Prešov      
Cirkevná ZUŠ    Duklianska 16    080 01    Prešov      
ŠZŠ nks. int.    Duklianska 2    080 01    Prešov      
Spojená škola-ZŠsl.p.i.    Duklianska 2    080 01    Prešov      
Spoj. škola - ZŠnks.i    Duklianska 2    080 01    Prešov      
Spoj. škola -SOŠsl.p.i.    Duklianska 2    080 01    Prešov      
Spoj. škola -ŠMŠnks.i.    Duklianska 2    080 01    Prešov      
Spoj. škola -ŠZŠsl.p.i.    Duklianska 2    080 01    Prešov      
Spoj. škola -ŠMŠsl.p.i.    Duklianska 2    080 01    Prešov      
Materská škola    Fraňa Kráľa 11    080 01    Prešov      
Súkr. ZŠ autisti    Františkánske námestie 2    080 01    Prešov      
Súkr.špec. mater. škola    Františkánske námestie 2    080 01    Prešov      
Súkromná základná škola    Hollého 14    081 81    Prešov      
Súkromná materská škola    Hollého 14    081 81    Prešov      
Materská škola    Hviezdoslavova 10    080 01    Prešov      
Materská škola    Jurkovičova 17    080 01    Prešov      

Stredná zdravotnícka škola sv. Bazila Veľkého, Kmeťovo stromoradie 1, 080 01 Prešov
tel.: 051/772 53 02; e-mail: riaditel@szssvbazpo.edu.sk; web: www.szssvbazpo.edu.sk

Pedagogická a soc.akad.    Kmeťovo stromoradie 5    080 01    Prešov      
Spojená škola - SLŠ    Kollárova 10    080 01    Prešov      
Spojená škola - SOŠ    Kollárova 10    082 52    Prešov      
Spojená škola - SOŠ    Kollárova 10    082 52    Prešov      
Stredná odborná škola    Konštantínova 2    080 01    Prešov      
Gymnázium    Konštantínova 2    080 01    Prešov      
Stredná odborná škola    Košická 20    080 01    Prešov      
Základná škola    Kúpeľná 2    080 01    Prešov      
Spojená škola-Gymnázium    Ľ. Podjavorinskej 22    080 05    Prešov      
Spojená škola - SOŠ    Ľ. Podjavorinskej 22    080 50    Prešov      
Základná škola    Lesnícka 1    080 05    Prešov      
Základná škola    Májové námestie 1    080 01    Prešov      
Gymnázium P. P. Gojdiča    Martina Benku 7/A/11662    080 01    Prešov      
Súkromná SOŠ    Masarykova 2    080 01    Prešov      
Súkr. SOŠ pôšt a tel.    Masarykova 2    080 01    Prešov      
Špec. materská škola i.    Masarykova 20C    080 01    Prešov      
Špec. základná škola i.    Masarykova 20C    080 01    Prešov      
Praktická škola intern.    Masarykova 20C    080 01    Prešov      
Odborné učilište int.    Masarykova 20D    080 01    Prešov      
Stredná odborná škola    Masarykova 24    081 79    Prešov      
Spojená škola - ŠZŠ    Matice slovenskej 11    080 01    Prešov      
Spojená škola - PŠ    Matice slovenskej 11    080 01    Prešov      
Základná škola    Matice slovenskej 13    080 01    Prešov      

Základná škola, Mirka Nešpora 2, 080 01 Prešov
tel.:051/771 09 57; e-mail: nespora@post.sk; web: www.zsnesppo.edu.sk

Materská škola    Mirka Nešpora 22    080 01    Prešov      
Gymnázium J. A. Raymana    Mudroňova 20    080 01    Prešov      
Základná škola    Mukačevská 1    080 01    Prešov      
Mater. škola Kr. Pokoja    Mukačevská 27    080 01    Prešov      
Materská škola    Mukačevská 27    080 01    Prešov      
Súkromná materská škola    Mukačevská 27    080 01    Prešov      
Ev.kolegiálne gymnázium    Nám. legionárov 3    080 01    Prešov      
Súkromná ZUŠ    Nám. legionárov 6    080 01    Prešov      
Základná umelecká škola    Októbrová 32    080 01    Prešov      
Súkr. obchodná akadémia    Petrovianska 34    080 05    Prešov      

SPŠ elektrotechnická, Plzenská 1, 080 01 Prešov
tel.: 051/772 55 67, 051/773 23 44, 0910 347 112; e-mail: spse@spse-po.sk
web: www.spse-po.sk

SPŠ stavebná    Plzenská 10    080 01    Prešov      
Jazyková škola    Plzenská 10    080 01    Prešov      

Súkromná SOŠ, Pod Kalváriou 36, 080 01 Prešov
tel.: 051/771 72 02, 0915 766 327; e-mail: skola@skolamladost.sk;
web: www.skolamladost.sk

Základná umelecká škola    Prostějovská 36    080 01    Prešov      
Základná škola    Prostějovská 38    080 01    Prešov      
Materská škola    Sabinovská 135    080 01    Prešov      
Základná škola    Sibírska 42    080 01    Prešov      

SOŠ obchodu a služieb, Sídlisko duklianskych  hrdinov 3, 081 34 Prešov      
tel.: 051/771 08 63, 051/771 08 31; e-mail: soeobcho@souopo.edu.sk;
web: www.souopo.edu.sk

SOŠ podnikania, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, 081 34 Prešov
tel.: 051/771 08 63, 051/771 08 31; e-mail: soeobcho@souopo.edu.sk;
web: www.souopo.edu.sk

Materská škola    Sládkovičova 3    080 01    Prešov      
SOŠ zdravotnícka    Sládkovičova 36    080 24    Prešov      
Spojená škola - ZŠ T.Š.    Sládkovičova 4    080 01    Prešov      
Spojená škola- Gym.T.Š.    Sládkovičova 4    080 01    Prešov      
Materská škola    Slánska 21    080 06    Prešov      
Súkr. šport. gymnázium    Smetanova 2    080 01    Prešov      
Materská škola    Smetanova 2    080 05    Prešov      
Súkromná materská škola    Smetanova 2    080 05    Prešov      
Súkromná SOŠ ELBA    Smetanova 2    080 01    Prešov      

Súkromné gymnázium, Solivarská 28, 080 05 Prešov
tel.: 051/771 32 63, 0908 976 282; web: www.sgpo.sk

Súkromná základná škola, Solivarská 28, 080 05 Prešov
tel.: 051/771 32 63, 0905 214 815; web: www.sukromnaskola.sk

CZŠ sv. Gorazda, Solivarská 49, 080 05 Prešov
tel.:051/770 35 32; e-mail: skola@czsgorazdpo.edu.sk; web: www.czsgorazdpo.edu.sk
   
Materská škola    Solivarská 51    080 05    Prešov      
Súkromná materská škola    Solivarská 60    080 05    Prešov      
Základná škola    Šmeralova 25    080 01    Prešov      
Základná škola    Šrobárova 20    080 01    Prešov      
Gymnázium sv. Moniky    Tarasa Ševčenka 1    080 01    Prešov      
ŠSZČ pri Gym sv. Moniky    Tarasa Ševčenka 1    080 01    Prešov      
Základná škola    Važecká 11    080 05    Prešov      
Materská škola    Važecká 18    080 05    Prešov      
Stredná odborná škola    Vodárenská 3    080 01    Prešov      
Stredná odborná škola    Volgogradská 1    080 01    Prešov      
Stredná odborná škola    Volgogradská 1    080 01    Prešov      
Súkr.hotel.akadémia ESO    Volgogradská 13    080 01    Prešov      
Súkr. obchod. akad. ESO    Volgogradská 13    080 01    Prešov      
Obchodná akadémia    Volgogradská 3    080 01    Prešov      
Materská škola    Volgogradská 48    080 01    Prešov      
Súkr. hotelová akadémia    Volgogradská 8    080 01    Prešov      
Materská škola    Zemplínska 2    080 01    Prešov      
Materská škola    Proč 111    082 14    Proč      
Základná škola    Proč 24    082 14    Proč      
Materská škola    Ptičie 8    067 41    Ptičie      
Základná škola    Pušovce 1    082 14    Pušovce      
Materská škola    Pušovce 2    082 14    Pušovce      
Cirkevná základná škola    Radatice 199    082 42    Radatice      
Materská škola    Radatice 210    082 42    Radatice      
Materská škola    Radoma 109    090 42    Radoma      
Základná škola    Radoma 99    090 42    Radoma      
Materská škola pri ZŠ    Radvaň nad Laborcom 278    067 01  Radvaň nad Laborcom 
Základná škola s MŠ    Radvaň nad Laborcom 278    067 01  Radvaň nad Laborcom 
Materská škola    Radvanovce 43    094 31    Radvanovce      
Základná umelecká škola    Rakúsy 34    059 76    Rakúsy      
Materská škola pri ZŠ    Rakúsy 55    059 76    Rakúsy      

Základná škola s MŠ, Rakúsy 81, 059 76 Rakúsy
tel.: 052/452 67 36; e-mail: zssms.rakusy@gmail.com;
web: www.zsrakusy.edupage.org

Materská škola    Alejová 504    086 41    Raslavice      
Materská škola    Raslavice 152    086 41    Raslavice      
Základná umelecká škola    Toplianska 144    086 41    Raslavice      
Základná škola    Toplianska 144    086 41    Raslavice      
Materská škola    Ražňany 235    082 61    Ražňany      
Cirkevná základná škola    Ražňany 235    082 61    Ražňany      
Materská škola    Remeniny 10    094 31    Remeniny      
Základná škola    Remeniny 101    094 31    Remeniny      
Základná škola    Rešov 35    086 21    Rešov      
Materská škola    Rešov 36    086 21    Rešov      
Materská škola pri ZŠ    Richvald 82    085 01    Richvald      
Základná škola s MŠ    Richvald 85    085 01    Richvald      
Súkromná ŠZŠ    Rokycany 40    082 41    Rokycany      
Materská škola    Rokycany 40    082 41    Rokycany      
Základná škola s MŠ    Rokytov 4    086 01    Rokytov      
Materská škola pri ZŠ    Rokytov 4    086 01    Rokytov      
Materská škola    Rokytov pri Humennom 32    067 13    Rokytov pri Humennom      
Materská škola    Rovné 37    090 16    Rovné      
Základná škola    Rovné 52    090 16    Rovné      
Materská škola    Rovné 77    067 32    Rovné      
Základná škola    Roztoky 61    090 11    Roztoky      
Materská škola pri ZŠ    Rožkovany 106    082 71    Rožkovany      
Základná škola s MŠ    Rožkovany 190    082 71    Rožkovany      
Základná škola    Rudlov 126    094 35    Rudlov      
Materská škola    Rudlov 184    094 35    Rudlov      
Materská škola    Ruská Nová Ves 24    080 05    Ruská Nová Ves      
Základná škola    Ruská Nová Ves 57    080 05    Ruská Nová Ves      
Materská škola    Ruská Poruba 107    094 08    Ruská Poruba      
Základná škola    Ruská Poruba 8    094 08    Ruská Poruba      
Materská škola    9. mája 27    083 01    Sabinov      
Cirkevná základná škola    9. mája 7    083 01    Sabinov      
Materská škola    Jarková 63    083 01    Sabinov      
Základná škola    Komenského 13    083 01    Sabinov      
Gymnázium A. Prídavka    Komenského 40    083 01    Sabinov      

Obchodná akadémia, Kukučínova 1, 083 01 Sabinov
tel.: 051/452 12 67, 051/489 12 03; e-mail: oasb@oasb.sk; web: www.oasb.sk

Základná umelecká škola    Nám. slobody 29    083 01    Sabinov      
Špec. základná škola    SNP 15    083 01    Sabinov      
Stredná odborná škola    SNP 16    083 01    Sabinov      
Materská škola    Švermova 1    083 01    Sabinov      
Základná škola    Ul. 17. novembra 31    083 01    Sabinov      
Materská škola    Ul. 17. novembra 42    083 01    Sabinov      
ŠSZČ pri CZŠ    Ul. 9. mája 7    083 01    Sabinov      
Materská škola    Sačurov 324    094 13    Sačurov      
Základná škola    Školská 389    094 13    Sačurov

Základná škola, Komenského 4, 078 22 Sečovce
tel.: 056/678 21 87, 056/678 25 49, 056/678 45 22; e-mail: zssec@stonline.sk;
web: www.zskomsec.edu.sk
      
Materská škola    Sečovská Polianka 560    094 14    Sečovská Polianka      
Základná škola    Školská 558    094 14    Sečovská Polianka      
Materská škola pri ZŠ    Sedlice 16    082 43    Sedlice      
Základná škola s MŠ    Sedlice 3    082 43    Sedlice      
Základná škola s MŠ    Sedliská 92    094 09    Sedliská      
Materská škola pri ZŠ    Sedliská 93    094 09    Sedliská      
Materská škola    Skrabské 153    094 33    Skrabské      
Základná škola    Skrabské 77    094 33    Skrabské      
Materská škola    Slovenská Kajňa 191    094 02    Slovenská Kajňa      
Základná škola    Slovenská Kajňa 54    094 02    Slovenská Kajňa      
Materská škola pri ZŠ    Slovenská Ves 313    059 02    Slovenská Ves      
Základná škola s MŠ    Slovenská Ves 313    059 02    Slovenská Ves      
Materská škola    Slovenská Volová 54    067 22    Slovenská Volová      
Základná škola    Slovenská Volová 97    067 22    Slovenská Volová      
Základná škola s MŠ    Smilno 205    086 33    Smilno      
Materská škola pri ZŠ    Smilno 64    086 33    Smilno      
Materská škola    Snakov 49    086 06    Snakov      
Základná škola    Snakov 86    086 06    Snakov      
Základná škola    1. mája 12    069 01    Snina      
Základná škola    Budovateľská 1992/9    069 01    Snina      
Súkromné gymnázium    Budovateľská 1992/9    069 01    Snina      
Súkromné CŠPP    Budovateľská 1992/9    069 01    Snina      
Materská škola    Budovateľská 2205/12    069 01    Snina      
Súkromná ZUŠ    Česká 2628/9    069 01    Snina      
Materská škola    Čsl. armády 1590    069 01    Snina      
Materská škola    Dukelských hrdinov 13    069 01    Snina      
Základná škola    Hviezdoslavova 985/20    069 01    Snina      
Základná škola    Komenského 2666/16    069 01    Snina      
Špec. základná škola    Komenského K-5/2655    069 01    Snina      
Materská škola    Kukučínova 2544/7    069 01    Snina      
Odborné učilište int.    Palárikova 1603/2    069 13    Snina      
Materská škola    Palárikova 1630/29    069 01    Snina      
Stred.priemyselná škola    Partizánska 1059    069 01    Snina      
Materská škola    Perečínska 2546/23    069 01    Snina      
Stredná odborná škola    Sládkovičova 2723/120    069 01    Snina      
Základná škola    Študentská 1446/9    069 01    Snina      
Základná umelecká škola    Študentská 1447    069 01    Snina      
Gymnázium    Študentská 4    069 01    Snina      
Cirk.spojená škola -CZŠ    Švermova 10    069 01    Snina      
ŠSZČ pri CZŠ    Švermova 10    069 01    Snina      
Cirk. spoj. škola - Gym    Švermova 10    069 01    Snina      
Cirk. MŠ sv. M. Goretti    Ul. 1. mája 2718/14    069 01    Snina      
Zúkromná ZUŠ    Ul. Hviezdoslavova 985/20    069 01    Snina      
Súkromná materská škola    Vihorlatská 1420/8    069 01    Snina      
Materská škola    Soľ 280    094 35    Soľ      
Základná škola    Soľ 53    094 35    Soľ      
Materská škola    Mierová 1    059 01    Spišská Belá      
Jazyková škola pri ZŠ    Moskovská 20    059 01    Spišská Belá      
Základná škola J.M.P.    Moskovská 20    059 01    Spišská Belá      
Základná škola    Štefánikova 19    059 01    Spišská Belá      
Základná umelecká škola    Zimná 12    059 01    Spišská Belá      
Špec. základná škola    Zimná 21    059 01    Spišská Belá      
Základná škola    Štúrova 231    061 01    Spišská Stará Ves      
Materská škola    Štúrova 232    061 01    Spišská Stará Ves      
Gymnázium    Ulica SNP 3    061 15    Spišská Stará Ves      
Základná škola    Školská 307    059 34    Spišská Teplica      
Materská škola    Školská 310    059 34    Spišská Teplica      
Súkr. obchod. akad.    Školská 311    059 34    Spišská Teplica      
Materská škola    Michalská 395    059 18    Spišské Bystré      
Základná škola    Školská 8    059 18    Spišské Bystré      
Základná škola s MŠ    Hlavná 66    059 04    Spišské Hanušovce      
Materská škola pri ZŠ    Spišské Hanušovce 68    059 04    Spišské Hanušovce      
Základná umelecká škola    Galova 28    053 04    Spišské Podhradie      
Materská škola    Májová 54    053 04    Spišské Podhradie      

Základná škola, Palešovo námestie 9, 053 04 Spišské Podhradie
tel.: 0907 316 128; web: www.zspalnam.sk

Základná škola    Školská 3    053 04    Spišské Podhradie      
Materská škola    Komenského 10    053 02    Spišský Hrhov      
Základná škola s MŠ    Komenského 2    053 02    Spišský Hrhov      
SOŠ pri RC    Osloboditeľov 36    053 02    Spišský Hrhov      
SOŠ pri RC    Osloboditeľov 36    053 02    Spišský Hrhov      
OU pri RC    Osloboditeľov 36    053 02    Spišský Hrhov      
Materská škola    Hornádska 239    059 14    Spišský Štiavnik      
Odborné učilište int.    Kaštieľ 470/3    059 14    Spišský Štiavnik      
Špec. základná škola    Slnečná 422    059 14    Spišský Štiavnik      
Základná škola    Slnečná 422    059 14    Spišský Štiavnik      
Základná škola    Školská 255/6    053 14    Spišský Štvrtok      
Materská škola    Ulica Obrancov Mieru 298    053 14    Spišský Štvrtok      
Základná škola s MŠ    SNP 412    067 61    Stakčín      
Materská škola pri ZŠ    Ševčenkova 1    067 61    Stakčín      
Materská škola pri ZŠ    Stakčínska Roztoka 23    067 61    Stakčínska Roztoka      
Základná škola s MŠ    Stakčínska Roztoka 24    067 61    Stakčínska Roztoka      
Základná škola    Stará Lesná 102    059 52    Stará Lesná      
Materská škola    Stará Lesná 55    059 52    Stará Lesná      
Gymnázium T. Vansovej    17. novembra 6    064 01    Stará Ľubovňa      
Stredná odborná škola    Jarmočná 108    064 01    Stará Ľubovňa      
Stredná odborná škola    Jarmočná 108    064 01    Stará Ľubovňa      
Obchodná akadémia    Jarmočná 132    064 01    Stará Ľubovňa      
Základná škola    Komenského 6    064 01    Stará Ľubovňa      
Špec. základná škola    Levočská 22    064 01    Stará Ľubovňa      
Praktická škola    Levočská 22    064 01    Stará Ľubovňa      
Odborné učilište int.    Levočská 24    064 01    Stará Ľubovňa      
Stredná odborná škola    Levočská 40    064 01    Stará Ľubovňa      
Základná škola    Levočská 6    064 01    Stará Ľubovňa      
Základná umelecká škola    Okružná 9    064 01    Stará Ľubovňa      
Základná škola    Podsadek 140    064 01    Stará Ľubovňa      
Súkromná ZUŠ    Štúrova 3    064 01    Stará Ľubovňa      
Zákl.šk. sv. Cyr.a Met.    Štúrova 383/3    064 01    Stará Ľubovňa      
Cirk. gym. sv. Mikuláša    Štúrova 383/3    064 01    Stará Ľubovňa      
Materská škola    Vsetínska 36    064 01    Stará Ľubovňa      
Základná škola    Za vodou 14    064 01    Stará Ľubovňa      
Materská škola    Staškovce 13    090 23    Staškovce      
Materská škola    Stebník 12    086 33    Stebník      
Základná škola    Stebník 12    086 33    Stebník      
Materská škola    Stráňany 70    065 33    Stráňany      
Materská škola pri ZŠ    Stráne pod Tatrami 17    059 76    Stráne pod Tatrami      
Základná škola s MŠ    Stráne pod Tatrami 33    059 76    Stráne pod Tatrami      
Materská škola    Stročín 86    090 41    Stročín      
Materská škola    Andreja Hlinku 1762/27    091 01    Stropkov      
Stredná odborná škola    Hlavná 6    091 01    Stropkov      
Stredná odborná škola    Hlavná 6    091 01    Stropkov      
Základná škola    Hrnčiarska 795/61    091 01    Stropkov      
CZŠ sv. Petra a Pavla    Hrnčiarska 795/61    091 01    Stropkov      
Stredná odborná škola    Hviezdoslavova 44    091 12    Stropkov      
Základná škola    Konštantínova 1751/64    091 01    Stropkov      

Gymnázium, Konštantínova 1751/64, 091 80 Stropkov
tel.: 054/742 29 86, 0907 976 916, 054/742 37 86; e-mail: skola@gymstrop.edu.sk
web: www.gymstrop.edu.sk

Materská škola    Matice slovenskej 740/7    091 01    Stropkov      
Základná škola    Mlynská 697/7    091 01    Stropkov      
Základná umelecká škola    Športová 833/4    091 01    Stropkov      
Materská škola    Studenec 13    053 04    Studenec      
Základná škola    Studenec 19    053 04    Studenec      
Základná škola    Stuľany 43    086 45    Stuľany      
Materská škola    Stuľany 44    086 45    Stuľany      
Základná škola s MŠ    Sulín 81    065 46    Sulín      
Materská škola pri ZŠ    Sulín 81    065 46    Sulín      
Materská škola    Sveržov 36    086 02    Sveržov      
Základná škola    Sveržov 52    086 02    Sveržov      
Materská škola    8. mája 31    089 01    Svidník      
Základná škola    8. mája 640/39    089 01    Svidník      
Stredná odborná škola    Bardejovská 715/18    089 01    Svidník      
Stredná odborná škola    Bardejovská 715/18    089 01    Svidník      
Spojená škola - OA    Centrálna 464    089 01    Svidník      
Spojená škola - ZŠ    Centrálna 464/2    089 01    Svidník      
Súkromná ŠZŠ    Dezidera Millyho 448/1    089 01    Svidník      
Materská škola    Gen. Svobodu 29    089 01    Svidník      
Základná škola    Karpatská 803/11    089 01    Svidník      
Gymnázium dukl. hrdinov    Komenského 16    089 24    Svidník      
Základná škola    Komenského 22    089 01    Svidník      
Základná umelecká škola    Komenského 62    089 01    Svidník      
Materská škola    Ľ. Štúra 23    089 01    Svidník      
Špec. základná škola i.    Partizánska 52    089 01    Svidník      
Špec. materská škola i.    Partizánska 52    089 01    Svidník      
Praktická škola intern.    Partizánska 52    089 01    Svidník      
Stredná odborná škola    Pionierska 361/4    089 01    Svidník      
ŠSZČ pri CZŠ    Soviet. hrdinov 819/111    089 01    Svidník      
CZŠ sv. Juraja    Soviet. hrdinov 819/111    089 01    Svidník      

SPŠ odevná, Sovietskych hrdinov 369/24, 089 01 Svidník
tel.: 054/788 18 10; e-mail: spso.svidnik@gmail.com; web: www.spsosvid.edu.sk

Gymnázium Matky Terezy    Sovietskych hrdinov 80    089 01    Svidník      
SOŠ zdravotnícka    Sovietskych hrdinov 80    089 01    Svidník      
Materská škola    Hlavná 87/10    082 32    Svinia      
Základná škola s MŠ    Záhradnická 83/19    082 32    Svinia      
Základná škola    Komenského 2    059 21    Svit      
Základná umelecká škola    Kpt. Nálepku 100/29    059 21    Svit      
Základná škola    Mierová 134    059 21    Svit      
Materská škola    Mierová 141    059 21    Svit      
Špec. základná škola    Mierová 166/71    059 21    Svit      
Stredná odborná škola    Štefánikova 39    059 21    Svit      
Materská škola    Školská 21    059 21    Svit-Podskalka      
Materská škola    Šambron 103    065 45    Šambron      
Materská škola    Šarišská Poruba 34    082 12    Šarišská Poruba      

Základná škola, Šarišská Poruba 67, 082 12 Šarišská Poruba
tel.:051/794 21 43; e-mail: zs.s.poruba@gmail.com;
web: www.zssarisskaporuba.edupage.org

Materská škola pri ZŠ    Šarišské Bohdanovce 179    082 05    Šarišské Bohdanovce 
Základná škola s MŠ    Šarišské Bohdanovce 179    082 05    Šarišské Bohdanovce 
Materská škola    Šarišské Čierne 81    086 37    Šarišské Čierne      
Základná škola    Šarišské Čierne 90    086 37    Šarišské Čierne      
Základná škola s MŠ    Šarišské Dravce 20    082 73    Šarišské Dravce      
Materská škola pri ZŠ    Šarišské Dravce 252    082 73    Šarišské Dravce      
Základná škola s MŠ    Šarišské Jastrabie 270    065 48    Šarišské Jastrabie      
Materská škola pri ZŠ    Šarišské Jastrabie 271    065 48    Šarišské Jastrabie      
Základná škola s MŠ    Pod lesíkom 19    082 22    Šarišské Michaľany      
Materská škola pri ZŠ    Pod lesíkom 30    082 22    Šarišské Michaľany      
Materská škola    Šarišský Štiavnik 29    090 42    Šarišský Štiavnik      
Základná škola    Šarišský Štiavnik 29    090 42    Šarišský Štiavnik      
Materská škola    Šašová 32    086 13    Šašová      
Základná škola    Šiba 116    086 22    Šiba      
Materská škola    Šiba 142    086 22    Šiba      
Materská škola    Šindliar 7    082 36    Šindliar      
Materská škola    Krompašská 374    082 37    Široké      
Základná umelecká škola    Široké    082 37    Široké      
Základná škola    Široké 141    082 37    Široké      
Materská škola    ČSĽA 72/80    059 38    Štrba      
Základná umelecká škola    Školská 168    059 38    Štrba      
Základná škola    Školská 168/3    059 38    Štrba      
Materská škola    Štrbské Pleso 41    059 85    Štrba      
Materská škola pri ZŠ    SNP 152    059 39    Šuňava      
Základná škola s MŠ    SNP 469    059 39    Šuňava      
Základná škola s MŠ    Švábovce 180    059 12    Švábovce      
Materská škola pri ZŠ    Švábovce 86    059 12    Švábovce      
Materská škola pri ZŠ    Švábovce-osada 206    059 12    Švábovce      
Základná škola    Tarnov 13    086 01    Tarnov      
Materská škola    Tarnov 6    086 01    Tarnov      
Materská škola    Teriakovce 51    080 05    Teriakovce      
Základná škola s MŠ    Hlavná 113/68    082 67    Terňa      
Materská škola pri ZŠ    Terňa 201    082 67    Terňa      
Cirkevná základná škola    Tichý Potok 71    082 74    Tichý Potok      
Materská škola    Tisinec 121    091 01    Tisinec      
Základná škola s MŠ    Topoľovka 1    067 45    Topoľovka      
Materská škola pri ZŠ    Topoľovka 15    067 45    Topoľovka      
Materská škola    Toporec 1    059 95    Toporec      
Materská škola    Toporec 239    059 95    Toporec      
Základná škola    Toporec 3    059 95    Toporec      
Špec. základná škola    Toporec 39    059 95    Toporec      
Materská škola pri ZŠ    Torysa 26    082 76    Torysa      
Základná škola s MŠ    Torysa 26    082 76    Torysa      
Materská škola    Torysky 112    053 72    Torysky      
Materská škola pri ZŠ    Tovarné 173    094 01    Tovarné      
Základná škola s MŠ    Tovarné 173    094 01    Tovarné      
Materská škola    Tročany 63    086 41    Tročany      
Základná škola    Tročany 63    086 41    Tročany      
Základná škola    Tuhrina 4    082 07    Tuhrina      
Základná škola s MŠ    Tulčík 116    082 13    Tulčík      
Materská škola pri ZŠ    Tulčík 177    082 13    Tulčík      
Materská škola pri ZŠ    Turany nad Ondavou 100    090 33    Turany nad Ondavou      
Základná škola s MŠ    Turany nad Ondavou 90    090 33    Turany nad Ondavou      
Základná škola    Turcovce 1    067 23    Turcovce      
Materská škola    Turcovce 18    067 23    Turcovce      
Materská škola    Tvarožná 104    059 71    Tvarožná      
Základná škola    Tvarožná 104    059 71    Tvarožná      
Základná škola s MŠ    Ubľa 120    067 73    Ubľa      
Materská škola pri ZŠ    Ubľa 352    067 73    Ubľa      
Materská škola pri ZŠ    Udavské 333    067 31    Udavské      
Základná škola s MŠ    Udavské 80    067 31    Udavské      
Základná škola s MŠ    Údol 55    065 45    Údol      
Materská škola pri ZŠ    Údol 55    065 45    Údol      
Základná škola s MŠ    Ulič 137    067 67    Ulič      
Materská škola pri ZŠ    Ulič 89    067 67    Ulič      
Základná škola    Uzovce 136    082 66    Uzovce      
Materská škola    Uzovce 138    082 66    Uzovce      
Materská škola    Uzovské Pekľany 67    082 62    Uzovské Pekľany      
Základná škola    Uzovské Pekľany 67    082 62    Uzovské Pekľany      
Materská škola    Uzovský Šalgov 138    082 61    Uzovský Šalgov      
Základná škola    Uzovský Šalgov 20    082 61    Uzovský Šalgov      
Materská škola    Valkovce 51    090 42    Valkovce      
Materská škola    Vaniškovce 49    086 41    Vaniškovce      
Materská škola    Varhaňovce 20    082 05    Varhaňovce      

Základná škola, Varhaňovce 62, 082 05 Varhaňovce
tel.:051 / 778 11 59; e-mail: zsvarhanovce1-4@email.cz

Základná škola    Školská 424    094 12    Vechec      
Materská škola    Školská 425    094 12    Vechec      
Materská škola    Veľká Franková 56    059 78    Veľká Franková      
Základná škola    Veľká Franková 56    059 78    Veľká Franková      
MŠpri ZŠ sv.J.Krstiteľa    Veľká Lesná 16    065 34    Veľká Lesná      
ZŠ s MŠ sv.J.Krstiteľa    Veľká Lesná 16    065 34    Veľká Lesná      
Základná škola    Školská 267    059 52    Veľká Lomnica      
Materská škola    Železničná 115    059 52    Veľká Lomnica      
Spojená škola - OU    Železničná 115    059 52    Veľká Lomnica      
Spojená škola - ŠZŠ    Železničná 115    059 52    Veľká Lomnica      
Materská škola pri ZŠ    Veľký Lipník 199    065 33    Veľký Lipník      
Základná škola s MŠ    Veľký Lipník 45    065 33    Veľký Lipník      
Materská škola pri ZŠ    Školská 240    059 91    Veľký Slavkov      
Základná škola s MŠ    Školská 240    059 91    Veľký Slavkov      
Materská škola    Veľký Slivník 89    082 67    Veľký Slivník      
Materská škola    A. Sládkoviča 10    082 21    Veľký Šariš      
Základná škola    Školská 1    082 21    Veľký Šariš      
Základná umelecká škola    Školská 29    082 21    Veľký Šariš      
Materská škola    Veľopolie 6    067 31    Veľopolie      
Základná škola s MŠ    Vikartovce 138    059 19    Vikartovce      
Materská škola pri ZŠ    Vikartovce 42    059 19    Vikartovce      
Materská škola pri ZŠ    Vislanka 62    065 41    Vislanka      
Základná škola s MŠ    Vislanka 78    065 41    Vislanka      
Základná škola    Vislava 26    090 21    Vislava      
Materská škola    Vislava 61    090 21    Vislava      
Materská škola    Víťaz 183    082 38    Víťaz      
Základná škola    Víťaz 236    082 38    Víťaz      
Základná škola s MŠ    Vlková 18    059 72    Vlková      
Materská škola pri ZŠ    Vlková 26    059 72    Vlková      
Materská škola pri ZŠ    Vlkovce 70    059 71    Vlkovce      
Základná škola s MŠ    Vlkovce 70    059 71    Vlkovce      
Materská škola    Vojňany 69    059 02    Vojňany      
Materská škola    1. mája 1227    093 01    Vranov nad Topľou      
Základná umelecká škola    A. Dubčeka 880    093 01    Vranov nad Topľou      
Stredná odborná škola    A. Dubčeka 963/2    093 01    Vranov nad Topľou      
Základná škola    Bernolákova 1061    093 47    Vranov nad Topľou      

Súkromné gymnázium, Bernolákova 1061, 093 01 Vranov nad Topľou
tel.: 057/443 16 81, 0905 971 726; e-mail: osg@8sgvt.edu.sk; web: www.sgvt.szm.sk

ZŠ tel. postih. a CŠPP    Budovateľská 1309    093 01    Vranov nad Topľou      
ŠZŠ telesne postih.    Budovateľská 1309    093 01    Vranov nad Topľou      
Materská škola    Dlhá 559    093 02    Vranov nad Topľou      

Cirkevná MŠ pri ZŠ, Dobrianskeho 1494, 093 01 Vranov nad Topľou      
tel.: 057/446 44 53; e-mail: cirkevna.skola@slovanet.sk;
web: cmsvranov.edupage.sk


Materská škola    Domašanská 604    093 02    Vranov nad Topľou      
Gymnázium    Dr. C. Daxnera 88    093 13    Vranov nad Topľou      
Obchodná akadémia    Dr. C. Daxnera 89    093 35    Vranov nad Topľou      
Materská škola    Kukučínova 103    093 03    Vranov nad Topľou      
Základná škola    Kukučínova 106    093 03    Vranov nad Topľou      
Základná škola    Lomnická 620    093 03    Vranov nad Topľou      
Materská škola    Lomnická 641    093 03    Vranov nad Topľou      
Praktická škola intern.    M. R. Štefánika 140    093 41    Vranov nad Topľou      
Špec. základná škola i.    M. R. Štefánika 140    093 41    Vranov nad Topľou      
Súkromná ZUŠ    M. R. Štefánika 875/200    093 01    Vranov nad Topľou      
Súkromná ZUŠ    M. R. Štefánika 875/200    093 01    Vranov nad Topľou      

Cirkevná spojená škola, Námesite Jána Pavla II. 827/26, 093 01 Vranov nad Topľou
tel.:057/446 42 81, 0904 509 150; web: www.cssvranov.edupage.sk

CZŠ s MŠ sv. D. Sávia, Nám. J. Pavla II. 827/26, 093 02 Vranov nad Topľou
tel.:057/446 44 53, 057/442 31 00; e-mail: czsvranov@post.sk;
web: www.czsvranov.edupage.sk

Materská škola pri CŠPP    Sídlisko 1. mája 68    093 41    Vranov nad Topľou      
Materská škola    Sídlisko 1. mája 68    093 01    Vranov nad Topľou      
Základná škola    Sídlisko II. 1336    093 01    Vranov nad Topľou      
Materská škola    Sídlisko juh 1051    093 01    Vranov nad Topľou      
Základná škola    Sídlisko juh 1054    093 01    Vranov nad Topľou      
Základná škola    Sídlisko Lúčna 1    093 01    Vranov nad Topľou      
Stredná odborná škola    Sídlisko Lúčna 1055    093 01    Vranov nad Topľou      
Materská škola    Sídlisko Okulka 21    093 01    Vranov nad Topľou      

Cirkevné gym. sv. Františka z Assisi, Školská 650, 093 02 Vranov nad Topľou      
tel.: 057/446 42 81; e-mail: gfa1@post.sk; web: www.gfavranov.edupage.sk

Materská škola    Vrbov 216    059 72    Vrbov      
Základná škola    Vrbov 266    059 72    Vrbov      
Materská škola    Výborná 8    059 02    Výborná      
Základná škola s MŠ    Vydrník 121    059 14    Vydrník      
Materská škola pri ZŠ    Vydrník 51    059 14    Vydrník      
Materská škola pri ZŠ    Výrava 84    067 16    Výrava      
Základná škola s MŠ    Výrava 84    067 16    Výrava      
Materská škola pri ZŠ    Dolný Smokovec 21    059 81    Vysoké Tatry      

Základná škola s MŠ, Dolný Smokovec 21, 059 81 Vysoké Tatry
tel.: 052/442 25 95, 052/442 29 03; e-mail: zsdsmokovec@pobox.sk
web: www.zsdsmokovec.edupage.org

ZŠ s MŠ pri ZZ    Dolný Smokovec 70    059 81    Vysoké Tatry      
MŠ pri ZŠ    Dolný Smokovec 70    059 81    Vysoké Tatry      
Stredná odborná škola    Horný Smokovec 26    062 01    Vysoké Tatry      
Materská škola    Nový Smokovec 2    062 01    Vysoké Tatry      
Materská škola    Tatranská Kotlina 36    059 54    Vysoké Tatry      
Základná umelecká škola    Tatranská Lomnica 123    059 60    Vysoké Tatry      
Základná škola    Tatranská Lomnica 123    059 60    Vysoké Tatry      
Materská škola    Tatranská Lomnica 264    059 60    Vysoké Tatry      
Základná škola    Vyšné Hágy 29    059 84    Vysoké Tatry      
Materská škola    Vyšné Hágy 34    059 84    Vysoké Tatry      
Základná škola    Vyšná Olšava 117    090 32    Vyšná Olšava      
Materská škola    Vyšná Olšava 2    090 32    Vyšná Olšava      
Základná škola    Vyšná Sitnica 1    094 07    Vyšná Sitnica      
Materská škola    Vyšná Sitnica 129    094 07    Vyšná Sitnica      
Materská škola    Vyšná Šebastová 156    080 06    Vyšná Šebastová      
Materská škola    Vyšná Voľa 88    086 21    Vyšná Voľa      
Materská škola pri ZŠ    Vyšné Ružbachy 330    065 02    Vyšné Ružbachy      
Základná škola s MŠ    Vyšné Ružbachy 330    065 02    Vyšné Ružbachy      
Materská škola pri ZŠ    Vyšný Hrušov 143    067 32    Vyšný Hrušov      
Základná škola s MŠ    Vyšný Hrušov 63    067 32    Vyšný Hrušov      
Základná škola    Vyšný Mirošov 44    090 11    Vyšný Mirošov      
Materská škola    Vyšný Mirošov 44    090 11    Vyšný Mirošov      
Materská škola    Vyšný Orlík 84    090 11    Vyšný Orlík      
Základná škola    Vyšný Orlík 84    090 11    Vyšný Orlík      
Materská škola    Vyšný Slavkov 119    053 74    Vyšný Slavkov      
Materská škola    Vyšný Žipov 22    094 33    Vyšný Žipov      
Základná škola    Vyšný Žipov 220    094 33    Vyšný Žipov      
Materská škola    Záborské 14    082 53    Záborské      
Materská škola    Záhradné 226    082 16    Záhradné      
Základná škola    Záhradné 90    082 16    Záhradné      
Materská škola    Zámutov 301    094 15    Zámutov      
Materská škola    Zámutov 388    094 15    Zámutov      

Základná škola, Zámutov 531, 094 15 Zámutov
tel.: 057/488 87 10-11; e-mail: zs-zamutov@stonline.sk; web: www.zszamutov.sk

Materská škola    Závadka 72    066 01    Závadka      
Základná škola    Závadka 73    066 01    Závadka      
Základná škola s MŠ    Zboj 176    067 68    Zboj      
Materská škola pri ZŠ    Zboj 176    067 68    Zboj      
Materská škola pri ZŠ    Lesná 417    086 33    Zborov      
Špec. základná škola    Školská 478    086 33    Zborov      
Základná škola s MŠ    Školská 478    086 33    Zborov      
Materská škola    Zbudské Dlhé 12    067 12    Zbudské Dlhé      
Základná škola    Zbudské Dlhé 44    067 12    Zbudské Dlhé      
Základná škola s MŠ    Sninská 318/16    067 77    Zemplínske Hámre      
Materská škola pri ZŠ    Zemplínske Hámre 147    067 77    Zemplínske Hámre      
Materská škola pri ZŠ    Zlatá Baňa 66    082 52    Zlatá Baňa      
Základná škola s MŠ    Zlatá Baňa 66    082 52    Zlatá Baňa      
Základná škola s MŠ    Zlaté 184    086 01    Zlaté      
Materská škola pri ZŠ    Zlaté 185    086 01    Zlaté      
Materská škola    Zubné 30    067 33    Zubné      
Základná škola    Zubné 41    067 33    Zubné      
Základná škola    Žakovce 70    059 73    Žakovce      
Materská škola    Žakovce 71    059 73    Žakovce      
Základná škola    Žalobín 36    094 03    Žalobín      
Materská škola    Žalobín 36    094 03    Žalobín      
Základná škola s MŠ    Ždiar 255    059 55    Ždiar      
Materská škola pri ZŠ    Ždiar 90    059 55    Ždiar      
Základná škola    Žehňa 20    082 06    Žehňa      
Materská škola    Žehňa 9    082 06    Žehňa      
Materská škola    Železník 69    087 01    Železník      
Základná škola    Železník 88    087 01    Železník      
Základná škola    Želmanovce 26    086 44    Želmanovce      
Materská škola    Želmanovce 27    086 44    Želmanovce      
Materská škola    Žipov 21    082 41    Žipov      
Základná škola s MŠ    Župčany 171    080 01    Župčany      
Materská škola pri ZŠ    Župčany 54    080 01    Župčany     
Jasle Pod papierňou Bardejov     Pod papierňou 2         Bardejov      
Detské centrum Aura Humenné     Třebíčska 13         Humenné       
Detské centrum Nižný Hrušov     Nižný Hrušov 515     094 22    Nižný Hrušov      
Detské centrum Stella Poprad     Jarná 13         Poprad      
Jasle Mládeže Poprad     Mládeže 5         Poprad      
Detské centrum Budovateľská Prešov     Budovateľská 8         Prešov      
Jasle Medvedík Prešov     Okružná 23         Prešov
Prešovská univerzita v Prešove    Nám. Legionárov 3    080 01    Prešov      
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove    Duchnovičovo námestie 1    080 01    Prešov     
Súkromná základná umelecká škola, M. R. Štefánika 875, 093 01 Vranov nad Topľou