*
Kam do školy?
Náš portál Vám ponúka informácie z oblasti vzdelávania na Slovensku. Nájdete tu vzdelávacie zariadenia od jaslí cez štandardné školy povinnej školskej dochádzky až po alternatívne formy vzdelávania.
* 
Materská škola    Hloža 1578/251    018 61    Beluša      
Základná škola    Slatinská 3    018 61    Beluša      
Materská škola    Štúrova 5/5    018 61    Beluša      
Základná škola s MŠ    Dohňany 468    020 51    Dohňany      
Materská škola pri ZŠ    Dohňany 468    020 51    Dohňany      
Materská škola    Dolná Breznica 62    020 61    Dolná Breznica      
Materská škola    Moyzesova 263/12    020 01    Dolné Kočkovce      
Základná škola    Školská 125    020 01    Dolné Kočkovce      
Základná škola    Horovce 79    020 62    Horovce      
Materská škola    Horovce 79    020 62    Horovce      
Materská škola    Kvašov č.16    020 62    Kvašov      

Materská škola pri ZŠ, Lazy pod Makytou 148, 020 55 Lazy pod Makytou
tel.: 042/468 19 85; mslazy148@gmail.com; web: www.zmslazypodmakytou.edupage.sk

Základná škola s MŠ, Lazy pod Makytou 148, 020 55 Lazy pod Makytou

tel.: 042/468 19 49; e-mail: zslazy@zslazy.edu.sk; web: www.zmslazypodmakytou.edupage.sk     

Základná škola s MŠ    Lednica 350    020 63    Lednica      
Materská škola pri ZŠ    Lednica 42    020 63    Lednica      
Zákl.škola E.Schreibera    Schreiberova 372    020 61    Lednické Rovne      
Stredná odborná škola    Súhradka 193    020 61    Lednické Rovne      
Materská škola    Súhradka 204    020 61    Lednické Rovne      
Základná škola    Lúky 165    020 53    Lúky      
Materská škola    Lúky 72    020 53    Lúky      
MŠ súčasť ZŠ s MŠ    Lysá pod Makytou 15    020 54    Lysá pod Makytou      
Základná škola s MŠ    Lysá pod Makytou 44    020 54    Lysá pod Makytou      
Materská škola    Mestečko 109    020 52    Mestečko      
Materská škola    Nimnica 114    020 71    Nimnica      
Základná škola    Gorazdova 1174/2    020 01    Púchov      
Materská škola    Chmelinec 1411    020 01    Púchov      
Základná škola J.A.K.    Komenského 50    020 01    Púchov      
Materská škola    m. č. Nosice 221    020 01    Púchov      
Materská škola    Mládežnícka 13    020 01    Púchov      
Základná škola    Mládežnícka 1434/16    020 01    Púchov      
Cirkevná ZŠ sv. Margity    Námestie slobody 562/1    020 01    Púchov      
Základná umelecká škola    Poštová 809    020 01    Púchov      
Materská škola    Požiarna 1291/26    020 01    Púchov      
Materská škola    Požiarna 1292/5    020 01    Púchov      
Základná škola s MŠ    Slovanská 23    020 01    Púchov      
Materská škola pri ZŠ    Slovanská 23    020 01    Púchov      
SOŠ odevná - ZSOŠ    Svätoplukova 1463    020 01    Púchov      
Stredná odborná škola    Terézie Vansovej 1054/45    020 01    Púchov      
Stredná odborná škola    Ul. 1. mája 1264    020 29    Púchov      
Materská škola    Ul. 1. mája 1348/28    020 01    Púchov      
Gymnázium    Ul. 1. mája 905    020 15    Púchov      
Špeciálna základ. škola    Ul. športovcov 1461    020 01    Púchov      
Materská škola    Hlavná 83    020 01    Streženice      
Základná škola    Hlavná 83    020 01    Streženice      
Materská škola    Visolaje 150    018 61    Visolaje      
Základná škola    Visolaje 150    018 61    Visolaje      
Základná škola s MŠ    Záriečie 136    020 52    Záriečie      
Materská škola pri ZŠ    Záriečie 189    020 52    Záriečie      
Materská škola pri ZŠ    Zubák 178    020 64    Zubák      
Základná škola s MŠ    Zubák 192    020 64    Zubák