*
Kam do školy?
Náš portál Vám ponúka informácie z oblasti vzdelávania na Slovensku. Nájdete tu vzdelávacie zariadenia od jaslí cez štandardné školy povinnej školskej dochádzky až po alternatívne formy vzdelávania.
* 
Základná škola s MŠ    Breznička 169    985 02    Breznička      
Materská škola pri ZŠ    Breznička 49    985 02    Breznička      
Základná škola s MŠ    Cinobaňa 60    985 22    Cinobaňa      
Materská škola pri ZŠ    Cinobaňa 60    985 22    Cinobaňa      
Súkr.materská škola    České Brezovo 198    985 03    České Brezovo      
Základná škola s MŠ    Hrnčiarska Ves 82    980 13    Hrnčiarska Ves      
Materská škola pri ZŠ    Hrnčiarska Ves 82    980 13    Hrnčiarska Ves      
Materská škola    Hlavná 212    980 12    Hrnčiarske Zalužany      
Základná škola    Hlavná 333    980 12    Hrnčiarske Zalužany      
Základná škola s MŠ    SNP 158/20    985 01    Kalinovo      
Materská škola pri ZŠ    SNP 20    985 01    Kalinovo      
Materská škola pri ZŠ    Štúrova 70    985 05    Kokava nad Rimavicou      
Základná škola s MŠ    Štúrova 70    985 05    Kokava nad Rimavicou      
Materská škola    Málinec 192    985 26    Málinec      
Základná škola    Málinec 86    985 26    Málinec      
Materská škola    Ozdín 88    985 24    Ozdín      
Materská škola    Kanadská 19    987 01    Poltár      
Materská škola    Sklárska 34    987 01    Poltár      
Základná škola    Slobody 2    987 01    Poltár      
Gymnázium    Školská 3    987 01    Poltár      
Základná škola    Školská 3    987 01    Poltár      
SOŠ poľnohospodár.    Železničná 5    987 01    Poltár      

Stredná odborná škola, Železničná 5, 987 01 Poltár
tel.: 047/422 20 30, 047/422 22 64; e-mail: soup.poltar@mail.t-com.sk
web: www.soupoltar.edu.sk
      
Základná umelecká škola    Železničná 6    987 01    Poltár      
Materská škola pri ZŠ    Uhorské 244    985 25    Uhorské      
Základná škola s MŠ    Uhorské 244    985 25    Uhorské      
Materská škola pri ZŠ    Utekáč 821    985 06    Utekáč      
Základná škola s MŠ    Utekáč 821    985 06    Utekáč