*
Kam do školy?
Náš portál Vám ponúka informácie z oblasti vzdelávania na Slovensku. Nájdete tu vzdelávacie zariadenia od jaslí cez štandardné školy povinnej školskej dochádzky až po alternatívne formy vzdelávania.
* 
Materská škola    Komenského 301    059 35    Batizovce      
Základná škola    Komenského 333    059 35    Batizovce      
Súkromná ZUŠ Fantázia    Komenského 333/31    059 35    Batizovce      
Súkromná základná škola    Záhradná 277    059 35    Batizovce      
Materská škola    Športová 230/10    058 01    Gánovce      
Základná škola s MŠ    Mlynská 21    059 42    Gerlachov      
Materská škola pri ZŠ    Mlynská 21    059 42    Gerlachov      
Materská škola    Hozelec 156    059 11    Hozelec      
Materská škola    Hôrka 142    059 12    Hôrka      
Základná škola    Hôrka 50    059 12    Hôrka      
Materská škola    Hviezdoslavova 325    059 16    Hranovnica      
Základná škola    Sládkovičova 510    059 16    Hranovnica      
Materská škola    SNP 219    059 16    Hranovnica-osada      
Materská škola    Jánovce 209    059 13    Jánovce      
Základná škola    Jánovce 212    059 13    Jánovce      
Základná škola    Kravany 241    059 18    Kravany      
Materská škola    Svätej Alžbety 140    059 18    Kravany      
Základná škola s MŠ    Liptovská Teplička 396    059 40    Liptovská Teplička      
Materská škola pri ZŠ    Liptovská Teplička 530    059 40    Liptovská Teplička      
Súkromná ZŠ    Lučivná 290    059 31    Lučivná      
Materská škola pri ZŠ    Lučivná 75    059 31    Lučivná      
Základná škola s MŠ    Lučivná 75    059 31    Lučivná      
Materská škola    Mengusovce 35    059 36    Mengusovce      
Materská škola    Mlynica 28    059 91    Mlynica      
Materská škola    Školská 161    059 86    Nová Lesná      
ZŠ Štefana Mnoheľa    Dlhé hony 3522/2    058 01    Poprad      
Cirk. gym. P. U. Olivu    Dlhé hony 3522/2    058 01    Poprad      
ZUŠ Janka Silana    Dlhé hony 3522/2    058 01    Poprad      
Jazyková škola    Dominika Tatarku 14    058 01    Poprad      
Spojená škola - Gym    Dominika Tatarku 4666/7    058 19    Poprad      
Materská škola pri ZŠ    Dostojevského ul. 2267/27    058 01    Poprad      
Základná škola s MŠ    Dostojevského ul. 2616/25    058 01    Poprad      
Základná škola s MŠ    Francisciho ulica 832/21    058 01    Poprad      
Súkromná materská škola    J. Tranovského 1283/9    058 01    Poprad      
Súkromná materská škola    Jarná ulica 3168/13    058 01    Poprad      

Základná škola s MŠ, Jarná ulica 3168/13, 058 01 Poprad

tel.: 052/774 39 10, 0911 774 391, 0910 890 461; e-mail: skola@zsjarnapp.edu.sk
web: www.jarna.edupage.org

Materská škola pri ZŠ
, Jarná ulica 3168/13, 058 01 Poprad
tel.: 052/774 39 10, 0911 774 391, 0910 890 461; e-mail: skola@zsjarnapp.edu.sk
web: www.jarna.edupage.org
    
Základná škola s MŠ    Komenského ulica 587/15    058 01    Poprad      
Gymnázium    Kukučínova 4239/1    058 01    Poprad      
Stredná odborná škola    Kukučínova 483/12    058 01    Poprad      
Materská škola pri ZŠ    Letná ulica 3453/34    058 01    Poprad      
Základná škola s MŠ    Letná ulica 3453/34    058 01    Poprad      
Súkromné gymnázium    Letná ulica 3453/34    058 01    Poprad      

SOŠ zdravotnícka, Levočská 5, 058 50 Poprad
tel.: 052/772 27 04, 052/772 11 45; e-mail: szspp@stonline.sk; web: www.szspp.sk

Stred.priemyselná škola    Mnoheľova 828    058 46    Poprad      
Obchodná akadémia    Murgašova 94    058 01    Poprad      
Stredná odborná škola    Okružná 761/25    058 01    Poprad      
Materská škola    Okružná ulica 765/49    058 01    Poprad      
Praktická škola    Partizánska 2    058 01    Poprad      
Špec. základná škola    Partizánska 2    058 01    Poprad      
Materská škola pri ZŠ    Podtatranská ulica 136/4    058 01    Poprad      
Základná umelecká škola    Štefánikova ulica 99/72    058 01    Poprad      
Súkr. stredná odb.škola    Tajovského ulica 2764/16    058 01    Poprad      
Základná škola s MŠ    Tajovského ulica 2764/17    058 01    Poprad      
Súkromná materská škola    Tajovského ulica 3015/20    058 01    Poprad      
Materská škola pri ZŠ    Tajovského ulica 3015/20    058 01    Poprad      
Súkromná ZUŠ    Ul. 29. augusta 171/44    058 01    Poprad      
Súkromná SOŠ    Ul. SNP 1253    058 01    Poprad      
Materská škola    Ulica mládeže 2349/5    058 01    Poprad      
Spojená škola - ZŠ    Ulica mládeže 2350/7    058 01    Poprad      
Materská škola pri ZŠ    Ulica mládeže 2614/11    058 01    Poprad      
Materská škola pri ZŠ    Záborského ulica 3248/13    058 01    Poprad      
Stredná odborná škola    Hlavná 1    059 51    Poprad - Matejovce      
Základná škola s MŠ    Koperníkova ulica 1707/21    058 01    Poprad-Matejovce      
Materská škola pri ZŠ    Lidická ulica 1669/2    058 01    Poprad-Matejovce      
Materská škola pri ZŠ    Vagonárska ulica 1600/4    058 01   Poprad-Spišská Sobota 
Základná škola s MŠ    Vagonárska ulica 1600/4    058 01    Poprad-Spišská Sobota 
Základná škola s MŠ    Ulica Fraňa Kráľa 2086/2    058 01    Poprad-Veľká      
Materská škola pri ZŠ    Ulica J. Tranovského 3497    058 01    Poprad-Veľká      
Základná škola    Školská 307    059 34    Spišská Teplica      
Materská škola    Školská 310    059 34    Spišská Teplica      
Súkr. obchod. akad.    Školská 311    059 34    Spišská Teplica      
Materská škola    Michalská 395    059 18    Spišské Bystré      
Základná škola    Školská 8    059 18    Spišské Bystré      
Materská škola    Hornádska 239    059 14    Spišský Štiavnik      
Odborné učilište int.    Kaštieľ 470/3    059 14    Spišský Štiavnik      
Špec. základná škola    Slnečná 422    059 14    Spišský Štiavnik      
Základná škola    Slnečná 422    059 14    Spišský Štiavnik      
Základná škola    Komenského 2    059 21    Svit      
Základná umelecká škola    Kpt. Nálepku 100/29    059 21    Svit      
Základná škola    Mierová 134    059 21    Svit      
Materská škola    Mierová 141    059 21    Svit      
Špec. základná škola    Mierová 166/71    059 21    Svit      
Stredná odborná škola    Štefánikova 39    059 21    Svit      
Materská škola    Školská 21    059 21    Svit-Podskalka      
Materská škola    ČSĽA 72/80    059 38    Štrba      
Základná umelecká škola    Školská 168    059 38    Štrba      
Základná škola    Školská 168/3    059 38    Štrba      
Materská škola    Štrbské Pleso 41    059 85    Štrba      
Materská škola pri ZŠ    SNP 152    059 39    Šuňava      
Základná škola s MŠ    SNP 469    059 39    Šuňava      
Základná škola s MŠ    Švábovce 180    059 12    Švábovce      
Materská škola pri ZŠ    Švábovce 86    059 12    Švábovce      
Materská škola pri ZŠ    Švábovce-osada 206    059 12    Švábovce      
Materská škola pri ZŠ    Školská 240    059 91    Veľký Slavkov      
Základná škola s MŠ    Školská 240    059 91    Veľký Slavkov      
Základná škola s MŠ    Vikartovce 138    059 19    Vikartovce      
Materská škola pri ZŠ    Vikartovce 42    059 19    Vikartovce      
Základná škola s MŠ    Vydrník 121    059 14    Vydrník      
Materská škola pri ZŠ    Vydrník 51    059 14    Vydrník      
Materská škola pri ZŠ    Dolný Smokovec 21    059 81    Vysoké Tatry      

Základná škola s MŠ, Dolný Smokovec 21, 059 81 Vysoké Tatry
tel.: 052/442 25 95, 052/442 29 03; e-mail: zsdsmokovec@pobox.sk
web: www.zsdsmokovec.edupage.org

ZŠ s MŠ pri ZZ    Dolný Smokovec 70    059 81    Vysoké Tatry      
MŠ pri ZŠ    Dolný Smokovec 70    059 81    Vysoké Tatry      
Stredná odborná škola    Horný Smokovec 26    062 01    Vysoké Tatry      
Materská škola    Nový Smokovec 2    062 01    Vysoké Tatry      
Materská škola    Tatranská Kotlina 36    059 54    Vysoké Tatry      
Základná umelecká škola    Tatranská Lomnica 123    059 60    Vysoké Tatry      
Základná škola    Tatranská Lomnica 123    059 60    Vysoké Tatry      
Materská škola    Tatranská Lomnica 264    059 60    Vysoké Tatry      
Základná škola    Vyšné Hágy 29    059 84    Vysoké Tatry      
Materská škola    Vyšné Hágy 34    059 84    Vysoké Tatry      
Základná škola s MŠ    Ždiar 255    059 55    Ždiar      
Materská škola pri ZŠ    Ždiar 90    059 55    Ždiar