*
Cirkevná základná škola svätého Gorazda,
Solivarská 49, 080 05 Prešov 
*
ZŠ ŠMERALOVA 25, PREŠOV
*
Základná škola, Májové námestie 1, 080 01 Prešov,
* 
Materská škola    Abranovce 25    082 52    Abranovce      
Základná škola    Abranovce 29    082 52    Abranovce      
Materská škola pri ZŠ    Bajerov 33    082 41    Bajerov      
Základná škola s MŠ    Bajerov 96    082 41    Bajerov      
Materská škola    Bertotovce 87    082 35    Bertotovce      
Základná škola    Bertotovce 91    082 35    Bertotovce      
Materská škola    Brestov 81    082 05    Brestov      
Základná škola    Bretejovce 125    082 03    Bretejovce      
Materská škola    Bretejovce 90    082 03    Bretejovce      
Základná škola s MŠ    Bzenov 143    082 42    Bzenov      
Materská škola pri ZŠ    Bzenov 38    082 42    Bzenov      
Základná škola    Čelovce 41    082 14    Čelovce      
Evanje. špec. MŠ inter.    Červenica 114    082 07    Červenica      
Evanjelická ŠZŠ hlsl.i.    Červenica 114    082 07    Červenica      
Základná škola    Červenica 61    082 07    Červenica      
Materská škola    Demjata 129    082 13    Demjata      
Základná škola    Demjata 57    082 13    Demjata      

Základná škola, Nám. kpt. Nálepku 12, 082 04 Drienov
tel.: 051/793 13 05; e-mail: zsdrienov@pobox.sk; web: www.zsdrienov.edupage.org

Materská škola    Nám. kpt. Nálepku 8    082 04    Drienov      
Materská škola    Drienovská Nová Ves 1    082 01    Drienovská Nová Ves      
Základná škola    Drienovská Nová Ves 50    082 01    Drienovská Nová Ves      
Materská škola    Dulova Ves 116    082 52    Dulova Ves      
Základná škola    Fintice 209    082 16    Fintice      
CMŠ sv. Márie Goretti    Fintice 210    082 16    Fintice      
Materská škola    Fintice 210    082 16    Fintice      
Materská škola    Fričovce 191    082 37    Fričovce      
Základná škola    Fričovce 21    082 37    Fričovce      
Základná škola    Fulianka 10    082 12    Fulianka      
Materská škola    Fulianka 10    082 12    Fulianka      
Materská škola pri ZŠ    Gregorovce 88    082 66    Gregorovce      
Základná škola s MŠ    Gregorovce 93    082 66    Gregorovce      
Materská škola    Krompašská 16    080 01    Haniska      
Základná škola s MŠ    Hermanovce 363    082 35    Hermanovce      
Materská škola pri ZŠ    Hermanovce 84    082 35    Hermanovce      
Základná škola s MŠ    Hrabkov 159    082 33    Hrabkov      
Materská škola pri ZŠ    Hrabkov 35    082 33    Hrabkov      
Základná škola    Chmeľov 161    082 15    Chmeľov      
Materská škola    Chmeľov 217    082 15    Chmeľov      
Materská škola    Chmeľovec 99    082 12    Chmeľovec      
Materská škola    Chmiňany 26    082 33    Chmiňany      
Materská škola pri ZŠ    Školská 25    082 33    Chminianska Nová Ves      
Základná škola s MŠ    Školská 28    082 33    Chminianska Nová Ves      
Špec. základná škola  Chminianske Jakubovany 21  082 33  Chminianske Jakubovany
Materská škola    Chminianske Jakubovany 21    082 33    Chminianske Jakubovany  
Materská škola    Janov 1    082 42    Janov      
Materská škola    Kapušany 238    082 12    Kapušany      
Základná škola    Kapušany 367    082 12    Kapušany      
Materská škola    Kendice 333    082 01    Kendice      
CZŠ sv. Michala    Kendice 424    082 01    Kendice      
Materská škola    Kojatice 58    082 32    Kojatice      
Základná škola    Kojatice 84    082 32    Kojatice      
Materská škola    Kokošovce 114    082 52    Kokošovce      
Základná škola    Kokošovce 121    082 52    Kokošovce      
Materská škola    Lada 132    082 12    Lada      
Základná škola    Lada 97    082 12    Lada      
Základná škola    Lemešany 154    082 03    Lemešany      
Materská škola    Lemešany 275    082 03    Lemešany      
Základná škola    Lesíček 53    082 07    Lesíček      
Materská škola    Ličartovce 239    082 03    Ličartovce      
Základná škola    Ličartovce 56    082 03    Ličartovce      
Základná škola    Lipníky 15    082 12    Lipníky      
Materská škola    Lipníky 15    082 12    Lipníky      
Materská škola pri ZŠ    Lipovce 125    082 36    Lipovce      
Základná škola s MŠ    Lipovce 125    082 36    Lipovce      
Materská škola    Čsl. letcov 2    080 06    Ľubotice      
Základná škola    Strážnická 26    080 06    Ľubotice      
Materská škola pri ZŠ    Ľubovec 33    082 42    Ľubovec      
Základná škola s MŠ    Ľubovec 35    082 42    Ľubovec      
Špec. základná škola    Malý Slivník 28    082 67    Malý Slivník      
Materská škola    Malý Šariš 222    080 01    Malý Šariš      
Materská škola    Medzany 104    082 21    Medzany      
Základná škola    Medzany 182    082 21    Medzany      
Materská škola    Miklušovce 106    082 44    Miklušovce      
Základná škola    Mirkovce 37    082 06    Mirkovce      
Materská škola    Nemcovce 39    082 12    Nemcovce      
Základná škola    Nemcovce 62    082 12    Nemcovce      
Materská škola    Okružná 63    082 12    Okružná      
Základná škola    Okružná 63    082 12    Okružná      
Materská škola    Ovčie 34    082 38    Ovčie      
Základná škola    Ovčie 34    082 38    Ovčie      
Základná škola    Petrovany 274    082 53    Petrovany      
Materská škola    Petrovany 275    082 53    Petrovany      
Základná škola    Podhorany 109    082 12    Podhorany      
Materská škola    Podhorany 76    082 12    Podhorany      
Materská škola    Podhradík 14    080 06    Podhradík      
Materská škola    Antona Prídavku 1    080 01    Prešov      
Základná škola    Bajkalská 29    080 01    Prešov      
Materská škola    Bajkalská 31    080 01    Prešov      
Stredná priemysel.škola    Bardejovská 24    080 01    Prešov      
Stredná odborná škola    Bardejovská 24    080 06    Prešov      
Základná umelecká škola    Baštová 23    080 01    Prešov      
Hotelová akadémia    Baštová 32    080 85    Prešov      
Materská škola    Bernolákova 19    080 01    Prešov      
Materská škola    Bratislavská 3    080 01    Prešov      
Materská škola    Budovateľská 8    080 01    Prešov      
Materská škola    Čapajevova 17    080 01    Prešov      
Materská škola    Čergovská 14    080 01    Prešov      
Základná škola    Českoslov. armády 2    080 01    Prešov      
Materská škola    Českoslov. armády 20    080 01    Prešov      
SPŠ strojnícka    Duklianska 1    080 01    Prešov      
Gymnázium sv. Mikuláša    Duklianska 16    080 01    Prešov      
Zákl.škola sv. Mikuláša    Duklianska 16    080 01    Prešov      
Cirkevná ZUŠ    Duklianska 16    080 01    Prešov      
ŠZŠ nks. int.    Duklianska 2    080 01    Prešov      
Spojená škola-ZŠsl.p.i.    Duklianska 2    080 01    Prešov      
Spoj. škola - ZŠnks.i    Duklianska 2    080 01    Prešov      
Spoj. škola -SOŠsl.p.i.    Duklianska 2    080 01    Prešov      
Spoj. škola -ŠMŠnks.i.    Duklianska 2    080 01    Prešov      
Spoj. škola -ŠZŠsl.p.i.    Duklianska 2    080 01    Prešov      
Spoj. škola -ŠMŠsl.p.i.    Duklianska 2    080 01    Prešov      
Materská škola    Fraňa Kráľa 11    080 01    Prešov      
Súkr. ZŠ autisti    Františkánske námestie 2    080 01    Prešov      
Súkr.špec. mater. škola    Františkánske námestie 2    080 01    Prešov      
Súkromná základná škola    Hollého 14    081 81    Prešov      
Súkromná materská škola    Hollého 14    081 81    Prešov      
Materská škola    Hviezdoslavova 10    080 01    Prešov      
Materská škola    Jurkovičova 17    080 01    Prešov      

Stredná zdravotnícka škola sv. Bazila Veľkého, Kmeťovo stromoradie 1, 080 01 Prešov
tel.: 051/772 53 02; e-mail: riaditel@szssvbazpo.edu.sk; web: www.szssvbazpo.edu.sk

Pedagogická a soc.akad.    Kmeťovo stromoradie 5    080 01    Prešov      
Spojená škola - SLŠ    Kollárova 10    080 01    Prešov      
Spojená škola - SOŠ    Kollárova 10    082 52    Prešov      
Spojená škola - SOŠ    Kollárova 10    082 52    Prešov      
Stredná odborná škola    Konštantínova 2    080 01    Prešov      
Gymnázium    Konštantínova 2    080 01    Prešov      
Stredná odborná škola    Košická 20    080 01    Prešov      
Základná škola    Kúpeľná 2    080 01    Prešov      
Spojená škola-Gymnázium    Ľ. Podjavorinskej 22    080 05    Prešov      
Spojená škola - SOŠ    Ľ. Podjavorinskej 22    080 50    Prešov      
Základná škola    Lesnícka 1    080 05    Prešov      
Základná škola    Májové námestie 1    080 01    Prešov      
Gymnázium P. P. Gojdiča    Martina Benku 7/A/11662    080 01    Prešov      
Súkromná SOŠ    Masarykova 2    080 01    Prešov      
Súkr. SOŠ pôšt a tel.    Masarykova 2    080 01    Prešov      
Špec. materská škola i.    Masarykova 20C    080 01    Prešov      
Špec. základná škola i.    Masarykova 20C    080 01    Prešov      
Praktická škola intern.    Masarykova 20C    080 01    Prešov      
Odborné učilište int.    Masarykova 20D    080 01    Prešov      
Stredná odborná škola    Masarykova 24    081 79    Prešov      
Spojená škola - ŠZŠ    Matice slovenskej 11    080 01    Prešov      
Spojená škola - PŠ    Matice slovenskej 11    080 01    Prešov      
Základná škola    Matice slovenskej 13    080 01    Prešov      

Základná škola, Mirka Nešpora 2, 080 01 Prešov
tel.:051/771 09 57; e-mail: nespora@post.sk; web: www.zsnesppo.edu.sk
   
Materská škola    Mirka Nešpora 22    080 01    Prešov      
Gymnázium J. A. Raymana    Mudroňova 20    080 01    Prešov      
Základná škola    Mukačevská 1    080 01    Prešov      
Mater. škola Kr. Pokoja    Mukačevská 27    080 01    Prešov      
Materská škola    Mukačevská 27    080 01    Prešov      
Súkromná materská škola    Mukačevská 27    080 01    Prešov      
Ev.kolegiálne gymnázium    Nám. legionárov 3    080 01    Prešov      
Súkromná ZUŠ    Nám. legionárov 6    080 01    Prešov      
Základná umelecká škola    Októbrová 32    080 01    Prešov      
Súkr. obchodná akadémia    Petrovianska 34    080 05    Prešov      

SPŠ elektrotechnická, Plzenská 1, 080 01 Prešov
tel.: 051/772 55 67, 051/773 23 44, 0910 347 112; e-mail: spse@spse-po.sk
web: www.spse-po.sk

SPŠ stavebná    Plzenská 10    080 01    Prešov      
Jazyková škola    Plzenská 10    080 01    Prešov      

Súkromná SOŠ, Pod Kalváriou 36, 080 01 Prešov
tel.: 051/771 72 02, 0915 766 327; e-mail: skola@skolamladost.sk;
web: www.skolamladost.sk

Základná umelecká škola    Prostějovská 36    080 01    Prešov      
Základná škola    Prostějovská 38    080 01    Prešov      
Materská škola    Sabinovská 135    080 01    Prešov      
Základná škola    Sibírska 42    080 01    Prešov      

SOŠ obchodu a služieb, Sídlisko duklianskych  hrdinov 3, 081 34 Prešov      
tel.: 051/771 08 63, 051/771 08 31; e-mail: soeobcho@souopo.edu.sk;
web: www.souopo.edu.sk

SOŠ podnikania, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, 081 34 Prešov
tel.: 051/771 08 63, 051/771 08 31; e-mail: soeobcho@souopo.edu.sk;
web: www.souopo.edu.sk

Materská škola    Sládkovičova 3    080 01    Prešov      
SOŠ zdravotnícka    Sládkovičova 36    080 24    Prešov      
Spojená škola - ZŠ T.Š.    Sládkovičova 4    080 01    Prešov      
Spojená škola- Gym.T.Š.    Sládkovičova 4    080 01    Prešov      
Materská škola    Slánska 21    080 06    Prešov      
Súkr. šport. gymnázium    Smetanova 2    080 01    Prešov      
Materská škola    Smetanova 2    080 05    Prešov      
Súkromná materská škola    Smetanova 2    080 05    Prešov      
Súkromná SOŠ ELBA    Smetanova 2    080 01    Prešov      

Súkromné gymnázium, Solivarská 28, 080 05 Prešov
tel.: 051/771 32 63, 0908 976 282; web: www.sgpo.sk

Súkromná základná škola, Solivarská 28, 080 05 Prešov
tel.: 051/771 32 63, 0905 214 815; web: www.sukromnaskola.sk

CZŠ sv. Gorazda, Solivarská 49, 080 05 Prešov
tel.:051/770 35 32; e-mail: skola@czsgorazdpo.edu.sk; web: www.czsgorazdpo.edu.sk
   
Materská škola    Solivarská 51    080 05    Prešov      
Súkromná materská škola    Solivarská 60    080 05    Prešov      
Základná škola    Šmeralova 25    080 01    Prešov      
Základná škola    Šrobárova 20    080 01    Prešov      
Gymnázium sv. Moniky    Tarasa Ševčenka 1    080 01    Prešov      
ŠSZČ pri Gym sv. Moniky    Tarasa Ševčenka 1    080 01    Prešov      
Základná škola    Važecká 11    080 05    Prešov      
Materská škola    Važecká 18    080 05    Prešov      
Stredná odborná škola    Vodárenská 3    080 01    Prešov      
Stredná odborná škola    Volgogradská 1    080 01    Prešov      
Stredná odborná škola    Volgogradská 1    080 01    Prešov      
Súkr.hotel.akadémia ESO    Volgogradská 13    080 01    Prešov      
Súkr. obchod. akad. ESO    Volgogradská 13    080 01    Prešov      
Obchodná akadémia    Volgogradská 3    080 01    Prešov      
Materská škola    Volgogradská 48    080 01    Prešov      
Súkr. hotelová akadémia    Volgogradská 8    080 01    Prešov      
Materská škola    Zemplínska 2    080 01    Prešov      
Materská škola    Proč 111    082 14    Proč      
Základná škola    Proč 24    082 14    Proč      
Základná škola    Pušovce 1    082 14    Pušovce      
Materská škola    Pušovce 2    082 14    Pušovce      
Cirkevná základná škola    Radatice 199    082 42    Radatice      
Materská škola    Radatice 210    082 42    Radatice      
Súkromná ŠZŠ    Rokycany 40    082 41    Rokycany      
Materská škola    Rokycany 40    082 41    Rokycany      
Materská škola    Ruská Nová Ves 24    080 05    Ruská Nová Ves      
Základná škola    Ruská Nová Ves 57    080 05    Ruská Nová Ves      
Materská škola pri ZŠ    Sedlice 16    082 43    Sedlice      
Základná škola s MŠ    Sedlice 3    082 43    Sedlice      
Materská škola    Hlavná 87/10    082 32    Svinia      
Základná škola s MŠ    Záhradnická 83/19    082 32    Svinia      
Materská škola    Šarišská Poruba 34    082 12    Šarišská Poruba      

Základná škola, Šarišská Poruba 67, 082 12 Šarišská Poruba
tel.:051/794 21 43; e-mail: zs.s.poruba@gmail.com;
web: www.zssarisskaporuba.edupage.org

Materská škola pri ZŠ    Šarišské Bohdanovce 179    082 05    Šarišské Bohdanovce 
Základná škola s MŠ    Šarišské Bohdanovce 179    082 05    Šarišské Bohdanovce 
Materská škola    Šindliar 7    082 36    Šindliar      
Materská škola    Krompašská 374    082 37    Široké      
Základná umelecká škola    Široké    082 37    Široké      
Základná škola    Široké 141    082 37    Široké      
Materská škola    Teriakovce 51    080 05    Teriakovce      
Základná škola s MŠ    Hlavná 113/68    082 67    Terňa      
Materská škola pri ZŠ    Terňa 201    082 67    Terňa      
Základná škola    Tuhrina 4    082 07    Tuhrina      
Základná škola s MŠ    Tulčík 116    082 13    Tulčík      
Materská škola pri ZŠ    Tulčík 177    082 13    Tulčík      
Materská škola    Varhaňovce 20    082 05    Varhaňovce      

Základná škola, Varhaňovce 62, 082 05 Varhaňovce
tel.:051 / 778 11 59; e-mail: zsvarhanovce1-4@email.cz
      
Materská škola    Veľký Slivník 89    082 67    Veľký Slivník      
Materská škola    A. Sládkoviča 10    082 21    Veľký Šariš      
Základná škola    Školská 1    082 21    Veľký Šariš      
Základná umelecká škola    Školská 29    082 21    Veľký Šariš      
Materská škola    Víťaz 183    082 38    Víťaz      
Základná škola    Víťaz 236    082 38    Víťaz      
Materská škola    Vyšná Šebastová 156    080 06    Vyšná Šebastová      
Materská škola    Záborské 14    082 53    Záborské      
Materská škola    Záhradné 226    082 16    Záhradné      
Základná škola    Záhradné 90    082 16    Záhradné      
Materská škola pri ZŠ    Zlatá Baňa 66    082 52    Zlatá Baňa      
Základná škola s MŠ    Zlatá Baňa 66    082 52    Zlatá Baňa      
Základná škola    Žehňa 20    082 06    Žehňa      
Materská škola    Žehňa 9    082 06    Žehňa      
Materská škola    Žipov 21    082 41    Žipov      
Základná škola s MŠ    Župčany 171    080 01    Župčany      
Materská škola pri ZŠ    Župčany 54    080 01    Župčany      
Detské centrum Budovateľská Prešov     Budovateľská 8         Prešov      
Jasle Medvedík Prešov     Okružná 23         Prešov     
Prešovská univerzita v Prešove    Nám. Legionárov 3    080 01    Prešov      
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove  
Duchnovičovo námestie 1    080 01    Prešov