*
Kam do školy?
Náš portál Vám ponúka informácie z oblasti vzdelávania na Slovensku. Nájdete tu vzdelávacie zariadenia od jaslí cez štandardné školy povinnej školskej dochádzky až po alternatívne formy vzdelávania.
* 
Základná škola s MŠ    Bananská 46    921 01    Banka      
MŠ pri ZŠ    Topoľčianska 50    921 01    Banka      
Materská škola    Bašovce 158    922 01    Bašovce      
Materská škola    Borovce 168    922 09    Borovce      
Základná škola    Borovce 171    922 09    Borovce      
Základná škola    Dolný Lopašov 249    922 04    Dolný Lopašov      
Materská škola    Dolný Lopašov 336    922 04    Dolný Lopašov      
MŠ pri ZŠ    Hlavná 127    922 41    Drahovce      

Základná škola s MŠ, Školská 907/2, 922 41 Drahovce
tel.: 033/778 35 29, 033/778 32 28; e-mail: skola@zsdrahovce.edu.sk
      
Základná škola s MŠ    Dubovany 177    922 08    Dubovany      
MŠ pri ZŠ    Dubovany 177    922 08    Dubovany      
Materská škola    Ducové 1    922 21    Ducové      
Materská škola    Hubina 213    922 21    Hubina      
Základná škola    Námestie 1. mája č. 3    922 05    Chtelnica      
Materská škola    Zigmundíkova 14    922 05    Chtelnica      
Materská škola    Kočín - Lančár 2    922 04    Kočín - Lančár      
Materská škola    Hrádze 480/9    922 02    Krakovany      
Základná škola    Školská 318/3    922 02    Krakovany      
MŠ pri ZŠ    Na Výhone 111    922 21    Moravany nad Váhom      
Základná škola s MŠ    Na výhone 188    922 21    Moravany nad Váhom      
Materská škola    Nižná 4    922 06    Nižná      

Základná škola, Ostrov 128, 922 01 Ostrov
tel.: 033/774 61 40; e-mail: zs.ostrov@zoznam.sk
      
Materská škola    Ostrov 131    922 01    Ostrov      
Materská škola    8. mája 2    921 01    Piešťany      
Základná škola    Brezová 19    921 01    Piešťany      

SOŠ záhradnícka, Brezová 2, 921 77 Piešťany
tel.: 033/772 55 11, 033/762 56 95; e-mail: szaspn@svspn.sk; web: www.szaspn.sk
      
ŠI ako súčasť SOŠ z.    Brezová 2    921 77    Piešťany      
Základná škola    E. F. Scherrera 40    921 01    Piešťany      
Základná škola    Holubyho 15    921 01    Piešťany      
Základná škola    Mojmírova 98    921 01    Piešťany      
SOŠ obchodu a služieb    Mojmírova 99/28    921 01    Piešťany      

SPŠ elektrotechnická, Nám. SNP 8, 921 01 Piešťany
tel.: 033/772 46 31; web: www.spsepn.edu.sk

Gymnázium P.Coubertina    Nám. SNP 9    921 26    Piešťany      
VŠJ ako súčasť GYM    Nám. SNP 9    921 01    Piešťany      

SOŠ technická, Nová 5245/9, 921 01 Piešťany      
tel.: 033/796 51 11; e-mail: kasakova@soueaspn.sk; web: www.sostpn.sk

Gymnázium sv.Michala A.    Pod Párovcami 127    921 01    Piešťany      
Materská škola    Ružová 2    921 01    Piešťany      
Materská škola    Staničná 2    921 01    Piešťany      
Hotelová akadémia    Stromová 34    921 01    Piešťany      
Cirk. ZŠ sv.M.Goretti    Štefánikova 119    921 01    Piešťany      
Základná umelecká škola    Teplická 50    921 01    Piešťany      
Základná škola    Vajanského 35    921 01    Piešťany      
Spojená škola    Valova 40    921 01    Piešťany      
Prakt.škola Spoj. školy    Valova 40    921 01    Piešťany      
Materská škola    Valova 40    921 01    Piešťany      
ZŠ pri zdravotn. zariad    Winterova 19    921 01    Piešťany      
Základná škola    Prašník 91    922 11    Prašník      
Materská škola    Prašník 94    922 11    Prašník      
MŠ pri ZŠ    Rakovice 100    922 08    Rakovice      
Základná škola s MŠ    Rakovice 15    922 08    Rakovice      
Stredná odborná škola    Rakovice 25    922 08    Rakovice      
Jazyk.škola ako s.SOŠ    Rakovice 25    922 08    Rakovice      
ŠI ako súčasť SOŠ    Rakovice 25    922 08    Rakovice      
Materská škola    Ratnovce 151    922 31    Ratnovce      
Základná škola    Ratnovce 63    922 31    Ratnovce      
Základná škola s MŠ    Školská 19    922 31    Sokolovce      
MŠ pri ZŠ    Školská 20    922 31    Sokolovce      
Materská škola    Šípkové 114    922 03    Šípkové      
Materská škola    Šterusy 132    922 03    Šterusy      
Základná škola    Hlavná ulica 239/87    922 10    Trebatice      
Materská škola    Štúrova ulica 197/53    922 10    Trebatice      
Materská škola    Jilemnického 748/36    922 07    Veľké Kostoľany      
Základná škola    Školská 5    922 07    Veľké Kostoľany      
Základná škola    Školská 44    922 01    Veľké Orvište      
Materská škola    Školská 44    922 01    Veľké Orvište      
Materská škola    Veselé 368    922 08    Veselé      
Základná škola    Veselé 92    922 08    Veselé      
Gymnázium J.B.Magina    Beňovského 358/100    922 03    Vrbové      
Základná umelecká škola    Beňovského 371/45    922 03    Vrbové      
Základná škola    Komenského 2    922 03    Vrbové      
Špec. základná škola    Nám.sv.Cyrila a Met. 9    922 03    Vrbové      
Materská škola    Sídlisko 9. mája 322    922 03    Vrbové      
Základná škola    Školská 4    922 03    Vrbové      
ŠI ako súčasť SOŠ    Ul.J.Zigmundíka 334/5    922 03    Vrbové      

Stredná odborná škola, J.Zigmundíka 334/5, 922 03 Vrbové
tel.: 033/771 99 61; e-mail: sou@souvrbove.edu.sk