*
Kam do školy?
Náš portál Vám ponúka informácie z oblasti vzdelávania na Slovensku. Nájdete tu vzdelávacie zariadenia od jaslí cez štandardné školy povinnej školskej dochádzky až po alternatívne formy vzdelávania.
* 
Materská škola pri ZŠ    Ul. 1. mája 1    900 84    Báhoň      
Základná škola s MŠ    Ul. 1. mája 3    900 84    Báhoň      
Základná škola s MŠ    Ul. J. Rašu 430    900 86    Budmerice      
Materská škola pri ZŠ    Ul. J. Rašu 431    900 86    Budmerice      
SZŠ s MŠpri DO B. Skala    Biela Skala 1    900 89    Častá      
MŠ pri ZŠ Biela Skala    Biela Skala 1    900 89    Častá      
Základná škola s MŠ    Hlavná 293    900 89    Častá      
Materská škola pri ZŠ    Hlavná 65    900 89    Častá      

Cirkevná základná škola sv. Leonarda, Doľany 128, 900 88 Doľany
tel.: 033/649 91 25; e-mail: cirkevna@zsdolany.edu.sk
      
Materská škola    Hlavná 186    900 88    Doľany      
Materská škola    Hlavná 22    900 90    Dubová      
Základná škola    Hlavná 24    900 90    Dubová      
Materská škola    Jablonec 57    900 86    Jablonec      
Základná škola    Jablonec 59    900 86    Jablonec      
Materská škola    Vinohradnícka 32    900 91    Limbach      
Základná škola    Vinohradnícka 70    900 91    Limbach      
Základná škola    Komenského 1    900 01    Modra      
SOP pri SVOŠ    Kostolná 3    900 01    Modra      

SOŠ vinársko-ovocinárska, Kostolná 3, 900 01 Modra
tel.: 033/647 25 79; e-mail: info@svosmo.sk; web: www.svosmo.sk
      
Gymnázium K. Štúra, Nám. slobody 5, 900 01 Modra
tel.: 033/647 25 76; e-mail: ucitel@gymmo.edu.sk; web: www.gymmo.edu.sk

Pedagog.a kult.akadémia, Sokolská 6, 900 01 Modra      

tel.: 033/647 25 77, 033/647 25 67; e-mail: paka@pakamo.sk; web: www.pakamo.sk

Súkromná SOŠ, Sokolská 6, 900 01 Modra
tel.: 0905 769 646; e-mail: vinifera@zoznam.sk

Základná umelecká škola    Štúrova 54    900 01    Modra      
Materská škola    Ul. SNP 14    900 01    Modra      

Základná škola, Vajanského 93, 900 01 Modra
tel.: 033/647 25 82-3; e-mail: zipctres@zsvajmo.edu.sk; web: www.zsvajmo.edu.sk

Spojená škola - SOŠ les    Okružná 3194    900 01    Modra-Harmónia      
Materská škola    Bystrická 1    902 01    Pezinok      
Základná škola    Fándlyho 11    902 01    Pezinok      
Materská škola    Gen. Pekníka 2    902 01    Pezinok      
Materská škola    Holubyho 49    902 01    Pezinok      
Špeciál. MŠ pri ŠZŠ    Komenského 25    902 01    Pezinok      
Praktická škola pri ŠZŠ    Komenského 25    902 01    Pezinok      
Špeciálna základ. škola    Komenského 25    902 01    Pezinok      
Stred. odborná škola    Komenského 27    902 01    Pezinok      
Základná škola    Kupeckého 74    902 01    Pezinok      
Obchodná akadémia    Myslenická 1    902 03    Pezinok      
Základná škola    Na bielenisku 2    902 01    Pezinok      
Základná škola s MŠ    Orešie 3    902 03    Pezinok      
Materská škola pri ZŠ    Orešie 32    902 03    Pezinok      
Gymnázium    Senecká 2    902 01    Pezinok      
Materská škola    Svätoplukova 51    902 01    Pezinok      
Súkromná jazyková škola    Tehelná 1    902 01    Pezinok      
Základná umelecká škola    Trnavská 1    902 01    Pezinok      
Materská škola    Vajanského 16    902 01    Pezinok      
Cirkevná MŠ sv. Jozefa    Za Hradbami 1    902 01    Pezinok      
Materská škola    Za hradbami 1    902 01    Pezinok      
Materská škola    Záhradná 34    902 01    Pezinok      
Základná škola s MŠ    Školská 11    900 26    Slovenský Grob      
Materská škola pri ZŠ    Školská 13    900 26    Slovenský Grob      
Materská škola    Bratislavská 50    900 21    Svätý Jur      
Cirkevná materská škola    Dr. Kautza 4    900 21    Svätý Jur      
Materská škola    Felcánova 7    900 21    Svätý Jur      
Základná škola    Kollárova 2    900 21    Svätý Jur      
Základná umelecká škola    Kollárova 2    900 21    Svätý Jur      
Materská škola    Pezinská 1    900 21    Svätý Jur      
Materská škola    Horná 11    900 81    Šenkvice      
Základná škola    Vinohradská 62    900 81    Šenkvice      
Materská škola    Štefanová 100    900 86    Štefanová      
Materská škola    Hlavná 291    900 23    Viničné      
Základná škola    Hlavná 82    900 23    Viničné      
Základná škola    Školská 49    902 01    Vinosady      
Materská škola    Školská 50    902 01    Vinosady      
Materská škola pri ZŠ    Vištuk 123    900 85    Vištuk      

Základná škola s MŠ, Vištuk 44, 900 85 Vištuk
tel.: 033/644 61 12; e-mail: vistuk.zsms@post.sk; web: www.zsmsvistuk.edupage.org