*
Kam do školy?
Náš portál Vám ponúka informácie z oblasti vzdelávania na Slovensku. Nájdete tu vzdelávacie zariadenia od jaslí cez štandardné školy povinnej školskej dochádzky až po alternatívne formy vzdelávania.
* 
Materská škola    Komenského 28    956 18    Bošany      
Základná umelecká škola    Pribinova 227/24    956 18    Bošany      
Základná škola    Školská 690/14    956 18    Bošany      
Materská škola    Brodzany 25    958 42    Brodzany      
Základná škola    Brodzany 25    958 42    Brodzany      
Materská škola    Hradište 249    958 54    Hradište      
Súkromná ZUŠ AKORD    Hradište 277    958 54    Hradište      
Základná škola    Hradište 277    958 54    Hradište      
Zákl.šk.V.Beniaka s MŠ    Školská 186/13    956 33    Chynorany      
Materská škola pri ZŠ    Školská 189/7    956 33    Chynorany      
Materská škola    Ješkova Ves 48    958 45    Ješkova Ves      
Špeciálna MŠ Zdrav.zar.    časť Jánova Ves 97    958 44    Klátova Nová Ves      
Základná škola    Klátova Nová Ves 351    958 44    Klátova Nová Ves      
Materská škola    Klátova Nová Ves 492    958 44    Klátova Nová Ves      
Materská škola    Kolačno 1    958 41    Kolačno      
Materská škola    Krásno 70    958 43    Krásno      
Materská škola    Livinské Opatovce 85    956 32    Livinské Opatovce      
Materská škola    Rázdolie 191/10    958 03    Malé Uherce      
Materská škola    Nadlice 37    956 32    Nadlice      
Materská škola    Nedanovce 192    958 43    Nedanovce      
Základná škola    Ostratice 188    956 34    Ostratice      
Materská škola    Ostratice 188    956 34    Ostratice      
Špeciálna základ. škola    Gen. Svobodu 1273/73    958 01    Partizánske      
Gymnázium    Komenského 2/1074    958 01    Partizánske      
Materská škola    Makarenkova 814/28    958 01    Partizánske      
Materská škola    Malá Okružná 1039/50    958 01    Partizánske      
Materská škola    Malinovského 1159/27    958 06    Partizánske      
Základná škola    Malinovského 1160/31    958 06    Partizánske      
Základná škola    Nádražná 955    958 01    Partizánske      
Základná umelecká škola    Nám. SNP 211/32    958 01    Partizánske      
SOŠ pri Spoj.škole    Nám. SNP 5    958 01    Partizánske      
Spojená škola - SPŠ    Nám. SNP 5    958 01    Partizánske      
Spoj.škola-SOŠ, SPŠ, OA    Nám. SNP 5    958 01    Partizánske      
Spoj.šk.- Obch.akadémia    Nám. SNP 5    958 01    Partizánske      
Základná škola R.Jašíka    Obuvnícka 432/23    958 01    Partizánske      
Materská škola    Obuvnícka 435/30    958 01    Partizánske      
Základná škola    Športovcov 372/21    958 04    Partizánske      
Materská škola    Topoľová 71    958 04    Partizánske      
Základná škola s MŠ    Veľká Okružná 1089/19    958 01    Partizánske      
Materská škola pri ZŠ    Veľká Okružná 1293/85    958 01    Partizánske      
Materská škola    Pažiť 59    958 03    Pažiť      
Základná škola s MŠ    Skačany 539    958 53    Skačany      
Materská škola ZŠ s MŠ    Školská 539    958 53    Skačany      
Materská škola    Veľké Kršteňany 149    958 03    Veľké Kršteňany      
Súkromná ZUŠ    Veľké Uherce 137    958 41    Veľké Uherce      
Základná škola    Veľké Uherce 145    958 41    Veľké Uherce      
Materská škola    Veľké Uherce 146    958 41    Veľké Uherce      
Základná škola    Veľký Klíž 106    958 45    Veľký Klíž      
Materská škola    Veľký Klíž 2    958 45    Veľký Klíž      
Materská škola pri ZŠ    Školská 219    958 52    Žabokreky nad Nitrou      
Základná škola s MŠ    Školská 219    958 52    Žabokreky nad Nitrou