*
Stredná odborná škola    Vinohradnícka 8    971 01    Prievidza 
 
Materská škola ZŠ s MŠ    Pribinova 11    972 01    Bojnice      
Základná umelecká škola    Sládkovičova 12    972 01    Bojnice      
Základná škola s MŠ    Školská 292/7    972 01    Bojnice      
Materská škola pri ZŠ    Bernolákova 160/9    972 45    Bystričany      
Odborné učilište RC    Chalmovská 679/1    972 45    Bystričany      
Základná škola s MŠ    M. Nešporu 12/1    972 45    Bystričany      
Materská škola pri ZŠ    Cigeľ 276    971 01    Cigeľ      
Základná škola s MŠ    Cigeľ 276    971 01    Cigeľ      
Materská škola pri ZŠ    Čavoj 35    972 29    Čavoj      
Základná škola s MŠ    Čavoj 35    972 29    Čavoj      
Zákl.škola s MŠ    Školská 375/23    972 46    Čereňany      
Materská škola pri ZŠ    Školská 405/2    972 46    Čereňany      
Základná škola s MŠ    Diviacka Nová Ves 260    972 24    Diviacka Nová Ves      
Materská škola pri ZŠ    Diviacka Nová Ves 261    972 24    Diviacka Nová Ves      
Materská škola pri ZŠ    Banky 20    972 25    Diviaky nad Nitricou      
Základná škola s MŠ    Diviaky nad Nitricou 121    972 25    Diviaky nad Nitricou      
Materská škola pri ZŠ    Diviaky nad Nitricou 3    972 25    Diviaky nad Nitricou      
Základná škola    Ľ. Štúra 71/1    972 23    Dolné Vestenice      
Materská škola    Rudolfa Jašíka 348    972 23    Dolné Vestenice      
Gymnázium Ivana Bellu    L. Novomeského 15    972 51    Handlová      
Spojená škola - SPŠ    Lipová 15    972 51    Handlová      
Spojená škola - SOŠ    Lipová 8    972 51    Handlová      
Spoj.škola SOŠ a SPŠ    Lipová 8    972 51    Handlová      
Základná škola    Mierové námestie 255/27    972 51    Handlová      
Základná škola    Morovnianska 1866/55    972 51    Handlová      
Špeciálna základ. škola    Nám. baníkov 20    972 51    Handlová      
Základná umelecká škola    Poštová 58    972 51    Handlová      
Súkr.stred.odbor. škola    Poštová 58    972 51    Handlová      
Základná škola    Školská 526/53    972 51    Handlová      
Súkr. ZUŠ Volcano    Ul. 1. mája 99    972 51    Handlová      
Materská škola    Ul. SNP 27    972 51    Handlová      
Materská škola ZŠ s MŠ    Horná Ves 360    972 48    Horná Ves      
Základná škola s MŠ    Horná Ves 360    972 48    Horná Ves      
Materská škola    Horné Vestenice 257    972 22    Horné Vestenice      
Materská škola - ZŠsMŠ    Chrenovec - Brusno 395    972 32    Chrenovec - Brusno 
ZŠ G.Drozda s MŠ    Chrenovec - Brusno 395    972 32    Chrenovec - Brusno      
Materská škola    Mlynská 636/45    972 31    Jalovec      
Materská škola    Na pažite 496/7    972 44    Kamenec pod Vtáčnikom      
Základná škola    Školská 192/8    972 44    Kamenec pod Vtáčnikom      
Materská škola    Pionierov 82/6    972 17    Kanianka      
Základná škola    SNP 587/4    972 17    Kanianka      
Materská škola    Kľačno 326    972 15    Kľačno      
Materská škola    Kostolná Ves 62    972 26    Kostolná Ves      
Materská škola pri ZŠ    Nová 525    972 41    Koš      
Základná škola s MŠ    Nová 525    972 41    Koš      
Základná škola s MŠ    Lazany 423/5    972 11    Lazany      
Materská škola pri ZŠ    Lazany 424/11    972 11    Lazany      
Materská škola    Banícka 22/45    972 42    Lehota pod Vtáčnikom      
Materská škola    Školská 748/1    972 42    Lehota pod Vtáčnikom      

Základná škola, Školská 766/2, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom
tel.: 046/546 82 70; e-mail: zslehotavt@szm.sk; web: www.zslehotapodvt.edupage.org

Materská škola pri ZŠ    Liešťany 191    972 27    Liešťany      
Základná škola s MŠ    Liešťany 192    972 27    Liešťany      
Materská škola    Lipník 47    972 32    Lipník      
Základná škola    Malá Čausa 1    971 01    Malá Čausa      
Materská škola    Malá Čausa 1    971 01    Malá Čausa      
Materská škola    Malinová 1    972 13    Malinová      
Základná škola s MŠ    Družby 339/2    972 12    Nedožery - Brezany      
Súkromná ZUŠ    Družstevná 367    972 12    Nedožery - Brezany      
Materská škola ZŠ s MŠ    Kpt. Nálepku 611    972 12    Nedožery - Brezany      
Materská škola pri ZŠ    Hviezdoslavova 1    972 13    Nitrianske Pravno      
Spojená škola ZUŠ    Školská 1    972 13    Nitrianske Pravno      
Spoj.škola-ZŠ s MŠ a ZUŚ    Školská 370/19    972 13    Nitrianske Pravno      
Materská škola    Hlavná 534/66    972 26    Nitrianske Rudno      
Základná škola    Školská 492/15    972 26    Nitrianske Rudno      
Zákl.šk. s MŠ F.Madvu    Nitrianske Sučany 352    972 21    Nitrianske Sučany      
Materská škola pri ZŠ    Nitrianske Sučany 353    972 21    Nitrianske Sučany      
Materská škola pri ZŠ    Nitrica 41    972 22    Nitrica      
Základná škola s MŠ    Nitrica 41    972 22    Nitrica      
Základná umelecká škola    Chemikov 956/34    972 71    Nováky      
Základná škola    Pribinova 123/9    972 71    Nováky      
Špeciálna základ. škola    Pribinova 7    972 71    Nováky      
Stredná odborná škola    Rastislavova 332    972 71    Nováky      
Gymnázium    Rastislavova 332    972 71    Nováky      
Materská škola    Svätoplukova 91    972 71    Nováky      
Materská škola    Opatovce nad Nitrou 139    972 02    Opatovce nad Nitrou      
Základná škola    Opatovce nad Nitrou 509    972 02    Opatovce nad Nitrou      
Základná škola    Školská 56/9    972 47    Oslany      
Materská škola    Školská 57/4    972 47    Oslany      
Materská škola    Poluvsie 28    972 16    Poluvsie      
Materská škola    Poruba 354    972 11    Poruba      
Základná škola    Poruba 55    972 11    Poruba      
Materská škola    Pravenec 233    972 16    Pravenec      
Piar.SŠ.F.H.-Piar.ZŠ FH    A. Hlinku 44    971 01    Prievidza      
Piar.SŠ.F.H.- Piar.gymn    A. Hlinku 44    971 01    Prievidza      
Materská škola    A. Mišúta 731/2    971 01    Prievidza      
Materská škola    D. Krmana 334/6    971 01    Prievidza      
Základná škola    Energetikov 242/39    971 01    Prievidza      
Obchodná akadémia    F. Madvu 2    971 01    Prievidza      
Materská škola    J. Matušku 759/1    971 01    Prievidza      
Zákl.umelec.škola Xoana    J. Pauleho 2/4/324    971 01    Prievidza      
Súkromná základná škola    Ľ. Ondrejova 28    971 01    Prievidza      
Súkromná materská škola    Ľ. Ondrejova 28    971 01    Prievidza      
Stredná odborná škola    M. Falešníka 6    971 01    Prievidza      
Stred. odborná škola    M. Falešníka 6    971 01    Prievidza      
Materská škola    M. Gorkého 223/20    971 01    Prievidza      
Materská škola    M. Mišíka 398/15    971 01    Prievidza      
Súkromná ZUŠ    M. Rázusa 46/4    971 01    Prievidza      

Základná škola, Malonecpalská 206/37, 971 01 Prievidza
tel.: 046/548 83 84; e-mail: zsmalonecpalska@gmail.com;
web: www.zsmalonecpd.stranka.info

Materská škola    Malonecpalská 206/37    971 01    Prievidza      
Základná škola    Mariánska 554/19    971 01    Prievidza      
Gymnáz.V.B.Nedožerského    Matice slovenskej 16    971 01    Prievidza      
Stredná odborná škola    Nábr. J. Kalinčiaka 1    971 01    Prievidza      
Praktická škola pri OU    Nábr. J. Kalinčiaka 4    971 01    Prievidza      
Odborné učilište    Nábr. J. Kalinčiaka 4    971 01    Prievidza      
Materská škola    Nábr. sv. Cyrila 360/28    971 01    Prievidza      
Materská škola    P. Benického 154/1    971 01    Prievidza      
Základná škola    P. Dobšinského 746/5    971 01    Prievidza      
Základná škola    P. J. Šafárika 3    971 01    Prievidza      
Základná škola    Rastislavova 416/4    971 01    Prievidza      
Základná umelecká škola    Rastislavova 745/13    971 01    Prievidza      
Základná škola    S. Chalupku 312/12    971 01    Prievidza      
Základná škola    S. Chalupku 313/14    971 01    Prievidza      
Materská škola    Š. Závodníka 488/18    971 01    Prievidza      
Materská škola    Športová 134/34    971 01    Prievidza     
Spoj.šk.org.zl.SOŠa SOŠ    T. Vansovej 32    971 01    Prievidza      
Špeciálna ZŠ internátna    Úzka 2    971 01    Prievidza      
Praktická škola ŠZŠI    Úzka 2    971 01    Prievidza      
Materská škola    V. Clementisa 251/12    971 01    Prievidza        
Stredná odborná škola    Vinohradnícka 8    971 01    Prievidza      
Materská škola    Radobica 90    972 48    Radobica      
Základná škola s MŠ    Komenského 428/43    972 31    Ráztočno      
Materská škola pri ZŠ    Komenského 428/43    972 31    Ráztočno      
Materská škola    Rudnianska Lehota 224    972 26    Rudnianska Lehota      
Materská škola    Boriny 475    972 05    Sebedražie      

Základná škola, Hlavná 375, 972 05 Sebedražie
tel.: 046/548 71 95; e-mail: zssebedrazie@szm.sk;
web: www.skolasebedrazie.edupage.org

Materská škola    Seč 98    972 26    Seč      
Základná škola    Tužina 327    972 14    Tužina      
Materská škola    Tužina 361    972 14    Tužina      
Základná škola    Valaská Belá 242    972 28    Valaská Belá      
Materská škola    Valaská Belá 329    972 28    Valaská Belá      
Materská škola    Veľká Čausa 105    971 01    Veľká Čausa      
Základná škola    J. A. Komenského 161/6    972 43    Zemianske Kostoľany      
Materská škola    J. Hagaru 43/33    972 43    Zemianske Kostoľany