*
Kam do školy?
Náš portál Vám ponúka informácie z oblasti vzdelávania na Slovensku. Nájdete tu vzdelávacie zariadenia od jaslí cez štandardné školy povinnej školskej dochádzky až po alternatívne formy vzdelávania.
* 
Základná škola    Brvnište 388    018 12    Brvnište      
Materská škola    Brvnište 417    018 12    Brvnište      
Materská škola    Dolná Mariková 464    018 02    Dolná Mariková      
Základná škola    Dolná Mariková 470    018 02    Dolná Mariková      
Materská škola    Dolný Lieskov 193    018 21    Dolný Lieskov      
Základná škola    Domaniža 103    018 16    Domaniža      
Materská škola    Domaniža 419    018 16    Domaniža      
Materská škola    Hatné 128    018 02    Hatné      
Materská škola    Horný Lieskov 155    018 21    Horný Lieskov      
Materská škola    Jasenica 214    018 17    Jasenica      
Základná škola    Jasenica 214    018 17    Jasenica      
Základná škola    Papradno 312    018 13    Papradno      
Materská škola    Papradno 372    018 13    Papradno      
Materská škola    Plevník - Drienové 255    018 26    Plevník - Drienové      
Základná škola    Plevník - Drienové 284    018 26    Plevník - Drienové      
Materská škola    A. Grznára 1441    017 01    Považská Bystrica      
Materská škola    A. Grznára 1444    017 01    Považská Bystrica      
Materská škola    Dukelská 977    017 01    Považská Bystrica      
Materská škola    E. M. Šoltésovej 1670    017 01    Považská Bystrica      
Základná umelecká škola    Jesenského 246/10    017 01    Považská Bystrica      
Obchodná akadémia    Jesenského 259/6    017 44    Považská Bystrica      
Jazyková škola    Jesenského 259/6    017 01    Považská Bystrica      
Materská škola    Lánska 952    017 01    Považská Bystrica      
Materská škola    m. č. Dedovec 1747    017 01    Považská Bystrica      
Materská škola    m. č. Milochov 224    017 06    Považská Bystrica      
Základná škola    m. č. Milochov 224    017 06    Považská Bystrica      
Materská škola    m. č. Orlové 94    017 01    Považská Bystrica      
Materská škola    m. č. Považská Teplá 179    017 05    Považská Bystrica      
Základná škola    m. č. Považská Teplá 181    017 05    Považská Bystrica      
Materská škola    m. č. Praznov 4    017 01    Považská Bystrica      
Materská škola    m. č. Šebešťanová 5    017 04    Považská Bystrica      
Súkromná hotel.akadémia    M. R. Štefánika 1044/5    017 44    Považská Bystrica      
Súkromné gymnázium    M. R. Štefánika 1044/5    017 44    Považská Bystrica      
Súkr. obchodná akadémia    M. R. Štefánika 148/27    017 44    Považská Bystrica      
Základná umelecká škola    M. R. Štefánika 2    017 01    Považská Bystrica      
Súkromná ZUŠ    M. R. Štefánika 245/9    017 01    Považská Bystrica      
Materská škola    m.č. Považ.Podhradie 162    017 04    Považská Bystrica      
Základná škola    m.č. Považ.Podhradie 169    017 04    Považská Bystrica      
Materská škola    Mierová 315/10    017 01    Považská Bystrica      
Základ.škola sv.August    Moyzesova 1    017 01    Považská Bystrica      
Základná škola    Nemocničná 987/2    017 01    Považská Bystrica      
Stredná zdravotn.škola    Odborov 244/8    017 01    Považská Bystrica      
Materská škola    Sídl. Rozkvet 2017/39    017 01    Považská Bystrica      
Materská škola    Sídl. Rozkvet 2024    017 01    Považská Bystrica      
Základná škola    Sídl. Rozkvet 2047    017 01    Považská Bystrica      
Základná škola    Sídl. SNP 1484    017 01    Považská Bystrica      
Praktická škola priŠZŠI    Sídl. SNP 1653/152    017 01    Považská Bystrica      
Špeciálna ZŠ internátna    Sídl. SNP 1653/152    017 01    Považská Bystrica      
Materská škola    Sídl. Stred 163/72    017 01    Považská Bystrica      
Základná škola    Sídl. Stred 44/1    017 01    Považská Bystrica      
SOŠ stavebná    Slov. partizánov 1129/49    017 01    Považská Bystrica      
Stredná odbor. škola    Slov. partizánov 1129/49    017 01    Považská Bystrica      
Stred.priemyselná škola    Slov. partizánov 1132/52    017 12    Považská Bystrica      
Základná škola    Slov. partizánov 1133/53    017 01    Považská Bystrica      
Základná škola    Slovanská 1415/7    017 01    Považská Bystrica      
Gymnázium    Školská 234/8    017 47    Považská Bystrica      
Základná škola    Školská 235/10    017 01    Považská Bystrica      
Stredná odborná škola    Športovcov 341/2    017 01    Považská Bystrica      
Materská škola    Železničná 74    017 01    Považská Bystrica      
Základná škola    Prečín 106    018 15    Prečín      
Materská škola    Prečín 275    018 15    Prečín      
Materská škola    Pružina 125    018 22    Pružina      
Základná škola    Pružina 408    018 22    Pružina      
Materská škola    Sádočné 40    018 16    Sádočné      
Základná škola    Slopná 96    018 21    Slopná      
Materská škola    Stupné 19    018 12    Stupné      
Materská škola pri ZŠ    Sverepec 240    017 01    Sverepec      
Základná škola s MŠ    Sverepec 240    017 01    Sverepec      
Materská škola pri ZŠ    Udiča 248    018 01    Udiča      
Základná škola s MŠ    Udiča 248    018 01    Udiča