*
Kam do školy?
Náš portál Vám ponúka informácie z oblasti vzdelávania na Slovensku. Nájdete tu vzdelávacie zariadenia od jaslí cez štandardné školy povinnej školskej dochádzky až po alternatívne formy vzdelávania.
* 
Materská škola pri ZŠ    Alekšince 395    951 22    Alekšince      
Základná škola s MŠ    Alekšince 395    951 22    Alekšince      

Základná škola, Báb 225, 951 34 Báb
tel.: 037/658 82 34; e-mail: babzs@szm.sk

Materská škola    Báb 238    951 34    Báb      
Materská škola    Babindol 1    951 53    Babindol      
Základná škola    Nitrianska 98    951 13    Branč      
Materská škola    Púpavová 8    951 13    Branč      
Základná škola    Cabaj 197    951 17    Cabaj - Čápor      
Materská škola    Cabaj 560    951 17    Cabaj - Čápor      
Základná škola    Čápor 1085    951 17    Cabaj - Čápor      
Materská škola    Čápor 1274    951 17    Cabaj - Čápor      
Materská škola    Čab 270    951 24    Čab      
Základná škola    Nová 201    951 43    Čakajovce      
Materská škola    Školská 2    951 43    Čakajovce      
Materská škola    Čechynce 284    951 07    Čechynce      
Základná škola    Nitrianska 1    951 07    Čechynce      
Materská škola pri ZŠ    Čeľadice 87    951 03    Čeľadice      
Základná škola s MŠ    Čeľadice 87    951 03    Čeľadice      
Základná škola    Čifáre 137    951 61    Čifáre      
Materská škola    Čifáre 137    951 61    Čifáre      
Materská škola    Dolné Lefantovce 32    951 45    Dolné Lefantovce      
Základná škola    Dolné Obdokovce 183    951 02    Dolné Obdokovce      
Materská škola    Dolné Obdokovce 184    951 02    Dolné Obdokovce      
Súkromná SOŠ    Dolné Obdokovce 71    951 02    Dolné Obdokovce      
Materská škola pri ZŠ    Golianovo 60    951 08    Golianovo      
Základná škola s MŠ    Golianovo 60    951 08    Golianovo      
Základná škola    Farská ulica 20    951 45    Horné Lefantovce      
Materská škola    Farská ulica 21    951 45    Horné Lefantovce      
Materská škola    Hosťová 121    951 02    Hosťová      
Materská škola    Hruboňovo 131    951 25    Hruboňovo      
Základná škola    Novozámocká 300    951 12    Ivanka pri Nitre      
Materská škola    Novozámocká 300    951 12    Ivanka pri Nitre      
Materská škola pri ZŠ    Jarok 133    951 48    Jarok      
Základná škola s MŠ    Školská ul. č. 16    951 48    Jarok      
Materská škola    Jelenec 601    951 73    Jelenec      
Základná škola    Školská 330    951 73    Jelenec      
Základná škola    Jelšovce 261    951 43    Jelšovce      
Materská škola    Jelšovce 352    951 43    Jelšovce      
Materská škola    Hlavná 1    951 53    Klasov      
Základná škola    Školská 20    951 53    Klasov      
Materská škola pri ZŠ    Hlavná 198    951 78    Kolíňany      
Základná škola s MŠ    Hlavná 198    951 78    Kolíňany      
Materská škola    Lehota 281    951 36    Lehota      
Základná škola    Školská 144    951 36    Lehota      
Základná škola    Hlavná 414    951 88    Lúčnica nad Žitavou      
Materská škola    Lúčnica nad Žitavou 424    951 88    Lúčnica nad Žitavou      
Základná škola    Hlavná 191    951 23    Lukáčovce      
Materská škola    Lukáčovce 390    951 23    Lukáčovce      
Základná škola s MŠ    Sasinkova 1    951 41    Lužianky      
Materská škola pri ZŠ    Sasinkova 3    951 41    Lužianky      
Základná škola    Malé Chyndice 236    951 54    Malé Chyndice      
Materská škola    Malý Lapáš 89    951 04    Malý Lapáš      
Materská škola    Melek 94    952 01    Melek      
Materská škola    Mojmírovce 1452    951 15    Mojmírovce      
Odborné učilište int.    Mojmírovce 1791    951 15    Mojmírovce      
Základná umelecká škola    Mojmírovce 897    951 15    Mojmírovce      
Základná škola    Školská 897    951 15    Mojmírovce      
Súkromná jazyková škola    Akademická 4    949 01    Nitra      
Materská škola    Alexyho 26    949 11    Nitra      
ZŠ kniežaťa Pribinu    Andreja Šulgana 1    949 01    Nitra      
Spojená školaSPŠP,HA,ŠG    B. Slančíkovej 2    950 50    Nitra      
Materská škola    Bazovského 1    949 11    Nitra      
Základná škola    Beethovenova 1    949 11    Nitra      
Materská škola    Beethovenova 1    949 11    Nitra      
Materská škola    Belopotockého 22    949 01    Nitra      
Materská škola    Benkova 17    949 11    Nitra      
Základná škola    Benkova 34    949 01    Nitra      
Obchodná akadémia    Bolečkova 2    950 50    Nitra      
Základná škola    Cabajská 2    949 01    Nitra      
SPŠ stavebná    Cabajská 4    950 50    Nitra      
SOŠ potravinárska I.    Cabajská 6    949 01    Nitra      
SOŠ dopravy,obch. a sl.    Cintorínska 4    950 50    Nitra      
Materská škola    Čajkovského 3    949 11    Nitra      
Špeciálna zákl.škola i.    Červeňova 42    949 01    Nitra      
Praktická škola    Červeňova 42    949 01    Nitra      
ZŠ s MŠ sv. Gorazda    Dlhá 78    949 01    Nitra      
Materská škola pri ZŠ    Dlhá 78    949 01    Nitra      
Materská škola    Dolnočermánska 57    949 01    Nitra      
Str. poľn. a vet. škola    Dražovská 14    950 12    Nitra      
Základná škola    Dražovská 6    949 01    Nitra      
Súkromná ZUŠ    Ďurkova 18    949 01    Nitra      
Stred. odb. škola    Dvorčianska 629    949 05    Nitra      
SKŠ-Gymnázium sv.C.a M.    Farská 19    949 01    Nitra      
Stredná zdravotn. škola    Farská 23    950 50    Nitra      
Súkromná jazyková škola    Farská 33    949 01    Nitra      
SKŠ-ZŠ sv. Svorada a B.    Farská 43    949 01    Nitra      
Základná škola    Fatranská 14    949 01    Nitra      
Stredná priem. škola    Fraňa Kráľa 20    949 01    Nitra      
Materská škola    Golianova 1    949 01    Nitra      
Jazyková škola    Golianova 68    949 01    Nitra      
Gymnázium    Golianova 68    949 01    Nitra      
ŠJ pri gymnáziu    Golianova 68    949 01    Nitra      
Materská škola    Hospodárska 7    949 01    Nitra      
Súkr. ZUŠ H. Madariovej    Krčméryho 2    949 01    Nitra      
Základná škola    Krčméryho 2    949 01    Nitra      
Súkr. konzervatórium    Krčméryho 2    949 01    Nitra      
Privátna jazyková škola    Kupecká 6    949 01    Nitra      
Stred. odborná škola    Levická 40    950 03    Nitra      
Materská škola    Ľudovíta Okánika 6    949 01    Nitra      
Materská škola    Mostná 1    949 01    Nitra      
Súkr.jazyk.škola SOPHIA    Mostná 29    949 01    Nitra      
Spojená škola - ŠPP    Mudroňova 1    949 01    Nitra      
Spojená škola - MŠ    Mudroňova 1    949 01    Nitra      
Spojená škola    Mudroňova 1    949 01    Nitra      
Spojená škola-ŠZŠ t.p.    Mudroňova 1    949 01    Nitra      
Základná škola    Na Hôrke 30    949 11    Nitra      
Súkr.ZŠ pre žiak.s ch.r    Na Hôrke 30    949 11    Nitra      
SOŠ    Nábrežie mládeže 1    949 01    Nitra      
SOŠ stavebná    Nábrežie mládeže 1    950 28    Nitra      
Základná škola    Nábrežie mládeže 5    949 01    Nitra      
Materská škola    Nábrežie mládeže 7    949 01    Nitra      
Materská škola    Novomeského 20    949 11    Nitra      
Materská škola pri ZŠ    Novozámocká 129    949 05    Nitra      
Základná škola s MŠ    Novozámocká 129    949 05    Nitra      
Materská škola    Okružná 1    949 07    Nitra      
ŠJ pri Gymnáziu    Párovská 1    950 50    Nitra      
Gymnázium    Párovská 1    950 50    Nitra      
Materská škola    Párovská 36    949 01    Nitra      
ZŠ sv. Marka    Petzwalova 1    949 11    Nitra      
Materská škola    Piaristická 12    949 01    Nitra      
Súkromná ZUŠ    Piaristická 2    949 01    Nitra      
Súkr. jazyk. škola E-KU    Piaristická 2    949 01    Nitra      
Piaristické gymnázium    Piaristická 6    949 01    Nitra      
Materská škola    Platanová 3    949 01    Nitra      
Materská škola    Rázusova 26    949 01    Nitra      
Súkromné CŠPP Effeta    Samova 4    949 01    Nitra      
Základná škola    Sčasného 22    949 01    Nitra      
Materská škola    Staromlynská 2    949 05    Nitra      
Základná škola    Škultétyho 1    949 11    Nitra      
Zákl. škola a MŠ pri FN    Špitálska 6    949 01    Nitra      
ZŠ a MAT.ŠKOLA pri FN    Špitálska 6    949 01    Nitra      
Materská škola    Štefánikova trieda 128    949 01    Nitra      
Súkr.jaz.škola COLLEGE    Štefánikova trieda 7    949 01    Nitra      
Materská škola    Štiavnická 1    949 01    Nitra      
SPV stavebné    Štúrova 140    949 01    Nitra      
Súkromná ŠMŠ    Topoľová 6    949 01    Nitra      
Materská škola    Topoľová 6    949 01    Nitra      
Základná škola    Topoľová 8    949 01    Nitra      
Základná škola    Tulipánová 1    949 01    Nitra      
Materská škola    Ul. T. Vansovej 6    949 01    Nitra      
Základná umelecká škola    Vajanského 1    949 01    Nitra      
Súkromná SOŠ ANIMUS    Vajanského 1    949 01    Nitra      
Súkromné SPV NITRAZDROJ    Výstavná 8    949 01    Nitra      
Materská škola    Za humnami 78    949 01    Nitra      
Materská škola    Zvolenská 23    949 11    Nitra      
Súkromná ZUŠ    Župné námestie 3    949 11    Nitra      
Základná škola pri LVS    Pri kaštieli 1    949 01    Nitra-Kynek      
Základná škola    Jelenecká 72    951 01    Nitrianske Hrnčiarovce      
Materská škola    Nová Ves nad Žitavou 55    951 51    Nová Ves nad Žitavou      
Odborné učilište int.    Nová Ves nad Žitavou 68    951 51    Nová Ves nad Žitavou      
Základná škola    Partizánska 362    951 51    Nová Ves nad Žitavou      
Základná škola s MŠ    Nové Sady 176    951 24    Nové Sady      
Materská škola pri ZŠ    Nové Sady 377    951 24    Nové Sady      
Materská škola    Paňa 26    951 05    Paňa      
Základná škola    Podhorany 8    951 46    Podhorany      
Materská škola    Hlavná 215    951 46    Podhorany-Sokolníky      
Základná škola s VJM    Pohranice 245    951 02    Pohranice      
Základná škola    Pohranice 444    951 02    Pohranice      
Materská škola    Pohranice 444    951 02    Pohranice      
Špeciálna zákl.škola i.    Mojmírovská 70    951 14    Poľný Kesov      
Materská škola    Poľný Kesov 69    951 14    Poľný Kesov      
Základná škola    Poľný Kesov 70    951 14    Poľný Kesov      
Materská škola    Rišňovce 427    951 21    Rišňovce      
Základná škola    Rišňovce 427    951 21    Rišňovce      
Základná škola s MŠ    Rumanová 308    951 37    Rumanová      
Materská škola pri ZŠ    Rumanová 308    951 37    Rumanová      
Materská škola pri ZŠ    Svätoplukovo 331    951 16    Svätoplukovo      
Základná škola s MŠ    Svätoplukovo 37    951 16    Svätoplukovo      
Materská škola    Štitáre 8    951 01    Štitáre      
Základná škola    Šurianky 55    951 26    Šurianky      
Materská škola    Šurianky 81    951 26    Šurianky      
Materská škola    Tajná 2    952 01    Tajná      
Materská škola    Veľká Dolina 282    951 15    Veľká Dolina      
Materská škola    Veľké Chyndice 160    951 54    Veľké Chyndice      
Materská škola    Podvinohrady 519    951 35    Veľké Zálužie      

Základná škola, Školská 851, 951 35 Veľké Zálužie
tel.: 037/659 22 03; e-mail: zsvzaluzie@post.sk; web: www.zszaluzie.sk
    
Materská škola    Hlavná 619    951 05    Veľký Cetín      
Základná škola    Hlavná 638    951 05    Veľký Cetín      
Základná škola    Veľký Lapáš 499    951 04    Veľký Lapáš      
Základná škola    Školská 1    951 06    Vinodol      
Materská škola    Vinodol 218    951 06    Vinodol      
Základná umelecká škola    Hlavná 1    952 01    Vráble      
Materská škola    Hlavná 153    952 01    Vráble      
ZŠ Viliama Záborského    Levická 737    952 01    Vráble      
ZŠ sv. Vojtecha    Levická 903    952 01    Vráble      
Základná škola    Levická 903    952 01    Vráble      
Špeciálna zákl.škola i.    Nám. kpt. Nálepku 613    952 01    Vráble      
Materská škola pri ZŠ    Sídlisko Lúky 1226    952 01    Vráble      
Základná škola s MŠ    Sídlisko Lúky 1226    952 01    Vráble      
Materská škola    Sídlisko Lúky 33    952 01    Vráble      
Gymnázium    Školská 26    952 80    Vráble      
SOŠ elektrotechnická    Ul. 1. mája 500    952 01    Vráble      
Materská škola    Rozmarínová 15    952 01    Vráble-Horný Ohaj      
Základná škola    Výčapy - Opatovce 185    951 44    Výčapy - Opatovce      
Materská škola    Výčapy - Opatovce 488    951 44    Výčapy - Opatovce      
Materská škola    Zbehy 148    951 42    Zbehy      
Základná škola    Zbehy 661    951 42    Zbehy      
Materská škola pri ZŠ    Žirany 394    951 74    Žirany      
Základná škola s MŠ    Žirany 394    951 74    Žirany      
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre    Trieda A. Hlinku č.1    949 74    Nitra      
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre    Tr.A.Hlinku č.2    949 76    Nitra