*
Kam do školy?
Náš portál Vám ponúka informácie z oblasti vzdelávania na Slovensku. Nájdete tu vzdelávacie zariadenia od jaslí cez štandardné školy povinnej školskej dochádzky až po alternatívne formy vzdelávania.
* 
Materská škola pri ZŠ    Babín 293    029 52    Babín      
Základná škola s MŠ    Babín 37    029 52    Babín      
Základná škola s MŠ    Beňadovo 68    029 53    Beňadovo      
Materská škola pri ZŠ    Beňadovo 68    029 53    Beňadovo      
Základná škola s MŠ    Bobrov    029 42    Bobrov      
Materská škola pri ZŠ    Bobrov 171    029 42    Bobrov      
Základná škola s MŠ    Breza 314    029 53    Breza      
Materská škola pri ZŠ    Breza 337    029 53    Breza      
Materská škola    Hruštín 207    029 52    Hruštín      

Základná škola, Hruštín 55, 029 52 Hruštín; tel.: 0908 916 566;
e-mail: zshrustin@bb.telecom.sk; web: www.zshrustin.edupage.org

Základná škola s MŠ    Klin    029 41    Klin      
Materská škola pri ZŠ    Klin 242    029 41    Klin      
Materská škola pri ZŠ    Krušetnica 48    029 54    Krušetnica      
Základná škola s MŠ    Krušetnica 83    029 54    Krušetnica      
Základná škola s MŠ    Lokca 71    029 51    Lokca      
Materská škola pri ZŠ    Lokca 75    029 51    Lokca      
Materská škola pri ZŠ    Lomná 135    029 54    Lomná      
Základná škola s MŠ    Lomná 36    029 54    Lomná      
Materská škola pri ZŠ    Mútne 167    029 63    Mútne      
Základná škola s MŠ    Mútne 224    029 63    Mútne      

Súkromná základná umelecká škola, Červeného kríža 62/30, 029 01 Námestovo

Základná umelecká škola    Hattalova 367/15    029 01    Námestovo      
Stredná odborná škola    Hattalova 968/33    029 01    Námestovo      
Cirkevná ZŠ sv. Gorazda    Komenského 495/31    029 01    Námestovo      
Základná škola    Komenského 495/33    029 01    Námestovo      
Stredná odborná škola    Komenského 496    029 01    Námestovo      
Gymnázium A. Bernoláka    Mieru 307/23    029 01    Námestovo      
Jazyková škola    Mieru 307/23    029 01    Námestovo      
Praktická škola    Mila Urbana 160/45    029 01    Námestovo      
Spojená škola internát.    Mila Urbana 160/45    029 01    Námestovo      
Spojená škola-OA    Slanická osada    029 01    Námestovo      
Spojená škola-HA    Slanická Osada    029 01    Námestovo      
Súkromná SOŠ    Slanická Osada 2178    029 01    Námestovo      
Stred. škola podnikania    Slanická osada 2178    029 01    Námestovo      
Základná škola    Slnečná 168/28    029 01    Námestovo      
Materská škola    Bernolákova 252    029 01    Námestovo IX.      
Materská škola    Komenského 425/29    029 01    Námestovo V.      
Materská škola    Veterná 150    029 01    Námestovo X.      
Materská škola pri ZŠ    Novo 217    029 55    Novo      
Základná škola s MŠ    Novo 315    029 55    Novo      
Základná škola s MŠ    Oravská Jasenica 141    029 64    Oravská Jasenica      
Materská škola pri ZŠ    Oravská Jasenica 141    029 64    Oravská Jasenica      
Základná škola s MŠ    Oravská Lesná 299    029 57    Oravská Lesná      
Materská škola pri ZŠ    Ústredie 299    029 57    Oravská Lesná      
Základná škola s MŠ    Oravská Polhora 130    029 47    Oravská Polhora      
Základná škola s MŠ    Oravská Polhora 481    029 47    Oravská Polhora      
Materská škola pri ZŠ    Oravská Polhora 740    029 47    Oravská Polhora      
Materská škola pri ZŠ    Oravská Polhora 98    029 47    Oravská Polhora      
Základná škola s MŠ    Oravské Veselé 377    029 62    Oravské Veselé      
Materská škola pri ZŠ    Oravské Veselé 377    029 62    Oravské Veselé      
Materská škola pri ZŠ    Kostolná 855    029 44    Rabča      
Základná škola s MŠ    Rabčická 410    029 44    Rabča      
Materská škola pri ZŠ    Školská 438    029 44    Rabča      
Materská škola pri ZŠ    Rabčice 123    029 45    Rabčice      
Základná škola s MŠ    Rabčice 194    029 45    Rabčice      
Cirkevná ZŠ sv. Pavla    Sihelné 214    029 46    Sihelné      
Materská škola    Sihelné 360    029 46    Sihelné      
Materská škola    apešovo 117    029 51    apešovo      
Základná škola    apešovo 64    029 51    apešovo      
Materská škola pri ZŠ    Vasižov 6    029 51    Vasižov      
Základná škola s MŠ    Vasižov 99    029 51    Vasižov      
Materská škola pri ZŠ    Vavrečka 106    029 01    Vavrečka      
Základná škola s MŠ    Vavrečka 204    029 01    Vavrečka      
Materská škola pri ZŠ    Oravice 150    029 56    Zákamenné      
Materská škola pri ZŠ    Zákamenné 517    029 56    Zákamenné      
ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka    Zákamenné 672    029 56    Zákamenné      
Základná škola s MŠ    Školská 238    029 43    Zubrohlava      
Materská škola pri ZŠ    Zubrohlava 379    029 43    Zubrohlava